Berättelse från Brattberget - 2014 - del 3

Inger Almström 30 December, 2014 16:17 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 3 av Inger Almströms texter från 2014. Här är 2014 - del 1 och del 2.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

Annons s 10 Eolus erbjuder sextondelar i vindkraftpark Stenkulla på Vara slätten, ”känt för sina många välproducerande verk.” Tänk om den samlade pressen skulle vägra ta emot vindkraftannonser med hänvisning till det stora lidande för så många som det orsakar samt det oetiska i allt, från Baggböleriet i början till miljögifterna i slutändan. Tänk om fackföreningarna skulle vägra trycka dessa, ägare av annonsplatser i samhället skulle vägra sätta upp dem? Tänk om reportrar i TV skulle varna känsliga personer innan de talar om vindkraft? Tänk om någon vågade berätta i media vilket krig mot mänskligheten vindkraft är?

2014-08-29 Vattenfall har ändrat sig och skickar nytt kontrakt på ledningsröjning, denna gång gällande en specifik ledning, texten något bättre men inte optimal – vi får se.

2014-08-30 PT har replik från föreningen gällande vindkraften. Fick med allt utom Jerry T Johanssons avgångsvederlag.  Norran del 2 s 20. Skogsklippare säljer 400 ha de inte har användning för, via LRF konsult, i texten ”vindkraftplaner finns” ja, förvisso har kommunen en gällande vindkraftplan och en potentiell köpare som förväntar sig jätteinkomster från kalhyggen och rödlistade områden bör läsa nämnda plan först.

2014-08-31 En av vindkraft förespråkarnas drängar (utan mark) har börjat köra här vid olika tider på dygnet. Mig veterligt har han aldrig haft något behov av det tidigare och har tydligen inget ärende nu heller eftersom han inte stannar och inte hälsar. Men budskapet har gått fram, någon ser dig, du är bekräftad.

2014-09-01 Vi blev bjudna på en liten nöjestripp till Sundsvallstrakten. Startpunkt var Lycksele. Då vi var tidiga blev förslaget att gå en vända nere i centrum. Där såg vi genast valstugorna och tanken kom att prata vindkraft för att se om kommunen är ett alternativ för vindkraftflyktingar.

V hade inte vaknat. Mp satt med sina leksaksvindsnurror, LO ville inte prata alls så vi gick till Alliansen som hade en gemensam husvagn. Vi frågade och där fanns ännu ingen i kommunen – men en by vill ha vindkraft nu! Sa mannen och fick det att låta som en ny spade till sandlådan. Vi upplyste honom den normala bolagsordningen och normala huvudmän, arbetskraft, vad som händer med drabbade. Frågade om han var villig att lämna sitt hem utan ersättning, vad han tyckte att de skulle göra som tvingas till detta, vem som ska betala, om utländsk vakt verkligen ska vara beväpnad och sticka vapen i ansiktet på folk…blev han så less.

Han försökte sticka mellan med vattenkraft om hur det förstör. Fast Umeälven rinner så fint genom staden, folk bor kvar i samma hus som innan utbyggnaden, till och med i vattenrallarnas bostadsområde, det fiskas fortfarande i älven. Han nämnde Baggböleriet och vi höll med om att det var samma sak, i princip. När vi ville komma vidare in i gifterna och en av oss började nämna Blaiken och kostnader och Northland i Pajala med både förstörd natur och vad det kostat kommunen och privatpersonerna och om hur pengar bara försvunnit. Det kanske blev för nära Fäbolidengruvan som inte blev av, bara hålet i marken och privatpersoners satsade pengar. Då fick han nog och sa att han inte hade tid…vi var ensamma på gågatan utom valarbetarna och när vi gick tillbaka gick vänstern in i sin stuga men alla vände sig bort...Vi vet inte om det betyder att de inte välkomnar just den sortens utsatta människor, eller återvändare, andra flyktingar såg vi – och tiggare.

Resan fortsatte, underbart sommarväder, vackra vyer över Bjurholm och ner på E4an och vidare söderut. I Örnsköldsvik hade en nyss varit så förslaget att titta in i Höga Kusten centret eller Härnösand kom upp. Jag har varit i centret och bron kom närmare och så även vindkraftverken på andra sidan så vi for raskt vidare. När vi rullade in i Härnösand fanns där vindkraftverk på alla håll så vi drog vidare (när vi åkte hem blixtrade kvällssolen i vingarna och sköt blixtar rakt in i ögonen). 

Slutdestinationen nåddes och ärendet avklarat (inte stora varuhuset) fick vi se motorcyklarna som SM och Nordiske Mästaren ifjol T Nordin kör och bygger. Fantastiska maskiner, intressant möte med en mästare som till vardags arbetar med handikappanpassning. Han delade med sig av sitt kunnande och vi fick mängder med tips och förklaringar om allt från lack till motor.

PT Jerry T Johansson skulle svara min debattartikel. Han besvarar inte frågan om vi ska flytta hem till honom, om han skulle vilja lämna allt eller om olagligheter eller om vindkraftflyktingar. Han bara rapar upp samma Kraftö svammel som tidigare men avslutar med att han inte kan dö på sofflocket utan att ha gjort något för miljön – det enda han kan komma på är att stänga södra kommundelen och köra ut 5 träindustrier och ett antal mindre företag inom olika branscher.

2014-09-02 Skogsrikets möjligheter – En väg till hållbar tillväxt? Föredrag av LRF Skogsägarna, Norra Skogsägarna och Arvidsjaurs Allmänning (Centern bjöd på fika). Lokal satt till nya hotellet men det var i Gamla Skogsbruksskolan som varit kallställd och luktade mögel ända ut. Samlingslokal utan akustikplattor, inte den standard vi är vana vid från skogsmöten. Mötet i sig intressant. Nils-Olov Lindfors, ordf i LRF Norrbotten sa endast 2 ord om vindkraft i förbifarten trots att han den 23 aug haft ett närmast religiöst inlägg om vindkraft i PT. Stadssekreterare Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet och C, talade om framtidens möjligheter för familjeskogsbruket. Vettig person. Ca 200 000 personer arbetar i skogsrelaterade näringar. Pär Lärkeryd, en av landets tio skogsambassadörer, talade sig varm för trä. Hans budskap är byt cement mot trä, bruka skogen, avverka och låt den växa upp samt den nya att allt som går att tillverka av fossila bränslen kommer att tillverkas av träfiber i framtiden, all teknik är inte på plats än men mycket fungerar nu, tex viskosfiber och talldiesel. Problemet är att ny teknik beskattas hårt och det nya bränslet kommer att beskattas som diesel varför det blir billigare att gå tillbaka till vanlig diesel. Vid frågestunden framkom det att Socialdemokraterna sagt att de ska skriva på ILO överenskommelsen efter valet. Vid frågan om vad det skulle innebära för skogsindustrin sa Lärkeryd att det skulle bli totalstopp. Vi har 1 % av världens skogar men är 3e största i världen på sågade trävaror och har 7 – 10 % av skogsprodukter. Ger statskassan ett överskott av 68 miljarder kr. Om vi slutar avverka och sälja blir det 23 miljarder i underskott i statsfinanserna i stället. Om vi är så viktiga borde vi inte gå back när vi avverkar, eller hur?

2014-09-09 Ställde en fråga till www.eskogen.com om vem som bestämt att vindkraftdrabbade ska lämna allt utan ersättning samt vem som ansvarar för internflyktingar. Frågan svaldes men jag väntar mig inte svar. Att journalister numer inte ens behöver låtsas att de är opartiska, när folkvalda behandlar varandra som om de satt i sandlådan har de satt tonen och satt demokratin ur spel på högsta nivå då kan man inte förvänta sig att få höras på lägre. Dock verkar Piteå Tidningen vara ett undantag.

En god vän hade rest E4 söderut. Även det sällskapet undvek att stanna i Härnösand på grund av vindkraftverken men de ansåg att de passade bättre där än inne i byarna. 

2014-09-13 PT s 48 Kungörelser: Markbygden vind har till Umeå tingsrätt överklagat beslutet om de 440 verken i etapp 2. Bolaget har yrkat att tillståndets giltighetstid ska vara 30 år från byggstart samt att ett antal restriktioner i fråga om fåglar ska upphävas eller ändras. Hjälp markbygden alla ni fågel- och fladdermusexperter! M1423-14 mmd.umea@dom.se. 

2014-09-16 På Arvidsjaurs flygplats (som byggs om 3 svenskar och 6 rumäner som inte talar varandras språk) finns en broschyr ”Kom till oss!” från vindkraftbyarna Lainejaur, Springliden och Mörttjärn.  Broschyren med vindkraftverken på andra sidan sjön har inte lockat, stor bunt kvar samt att utbudet av fastigheter och priser på försålda säger allt.  Jämför med en riktigt vacker och populär by som Järvträsk, där husen knappt hinner ut på marknaden förrän de är sålda.

PT rapporterar (s15) att Svevind hoppas kunna återuppta vindkraftbygget nästa år med 77 st. De ber om ett högre elpris. Vi önskar oss att de som ännu bor kvar ska få behålla sina hus och slippa bli vräkta och avstulna sin egendom.

2014-09-23 Norran del 2 s 7. Vattenfall bygger 2 nya vindkraftparker för 860 miljoner och skrotar den i Kalmarsund. Den ena är Blaiken (se 03-19 och 06-11) som Vattenfall äger och ”ganska långt från tättbefolkade trakter”. Den andra är i Kristianstad och ”var redan planerat och tillstånden klara när Vattenfall köpte den för ett år sedan.” Vindel beräknas öka från dagens ca 4% till 5,5 -6%.

2014-09-24 Kommunvalet klart i Arvidsjaurs kommun. Lotta Åman fortsätter som kommunalråd för S med 12 mandat, uppbackat av V med 4. Oppositionen med C som främst inriktat sig på att byarna ska finnas kvar, fick 9 och Fp 1 M 1 och SD 2.

2014-09-25 Norran debatt Hans Kreisel koncernchef Skelleftekraft (s 18) skriver angående Vattenutredningen (05-13) att i efterhand ändrade tillstånd för redan befintlig verksamhet är något som inte är brukligt samt att det innebär ”sämre möjligheter att delta i energiomställningen till mer förnybara energikällor, som till exempel vindraft.” Dessutom anser han att det indirekt ger sämre förutsättningar för industrin. Sämre? Han måste väl mena att utan vattenkraft kommer landet att stå stilla och vi skickas tillbaka till medeltiden – om vi inte ska välja mer olja och kol vill säga.

2014-09-26 SVTs Oddasat, samenyheterna, berättar att en Jämtländsk sameby har vunnit mot vindkraften i Mark och Miljödomstolen. Vindkraft stör renskötseln så att den äventyrar densamma. Domen väntas bli prejudicerande.

2014-09-29 Brev länsstyrelsen, vi begär ut Kraftös inlämnade handlingar vilka skulle varit länsstyrelsen tillhanda senast 15 sept.

2014-09-30 Länsstyrelsen svarar att Kraftö begärt och fått anstånd till 31 okt. Skellefteå Kraft, som satsat pengar på ny logotyp, gör ett resultat på 109 milj kr lägre än motsvarande period förra året. Trots detta och väntat låg nivå på elpriserna bedömer bolagets vd Hans Kreisel att satsningen i Blaiken, 3e etappen, är klokt. Vad som är mindre klokt, enligt Kreisel, är att påföra gamla kraftverk som verkar enligt sina tillstånd nya avgifter och kostnader. (Norran del 1 s 6)

2014-10-02 Ingela Bergman, chef och forskare vid Silvermuseét i Arjeplog håller, tillsammans med andra forskare, på att skriva om kolonisationen. De menar att näringarna gick mycket mer in i varandra än någon velat se tidigare. Odling av korn har kunnat påvisas från 800 talet, i Norge från 1000 f Kr och i Finland från 3000 f Kr. Jakt, fiske, samlande och småskalig odling hör ihop från kust till fjäll, verkar det som. (PT s 27)

Norran del 1 s 4. Försvaret motsätter sig Gothia vinds planer vid Ånäset (Vbotten). Höga objekt stör tekniska system.

Norran del 2 s 18. Skelleftekrafts vd Kreisel (se 09-30) får svar från Christer Borg, Ordf Älvräddarna. Borg anser att Skellefteå Krafts storskaliga kraftverk kommer att få fortsätta men att de är de 13 mindre ”utan betydelse för elnätsregleringen” som bör stängas. ”De har alltså inget att göra med omställningen till vindkraft. Elproduktionen motsvaras av produktionen från samma antal vindkraftverk men med mycket större påverkan på biologisk mångfald än vad vindkraft medför.” Trist att Norran släpper fram sådant dravel när fakta stoppas. Om fakta kunnat redovisas hade kanske Borg förstått hur mycket uranhaltig metall och bly det egentligen sprids från ett enda vindkraftverk, för att inte tala om bisfenolvarianten BADGE som bl a är hormonstörande (06-08 ff). Nu kör Borg samma vals som Sportfiskarna (05-13). Om bara vattnet tillåts variera utan kontroll i de stora dammarna så kan alla mindre vattenkraftverk skrotas till förmån för vindkraft. Någon reglerkraft behövs inte, det går ersätta rakt av. Att låta vattenytan variera för mycket i de stora vattenmagasinen skadar fisket, gör isarna obrukbara för människor och djur, inte minst för samerna i deras renflyttningar om våren. Ibland måste dessa flyttningar ske på isar och i snöföre som ingen vettig människa skulle beträda. Att ytterligare öka riskerna för denna näring är inte tänkbart. 

2014-10-03 PT s 15 Länsstyrelsen bedömer att malmtransporterna från en gruva i Kallak utanför Jokkmokk skulle skada rennäringen för mycket och ger inte tillstånd. Detta är andra avslaget för denna tänkta verksamhet.

2014-10-04 Norran del 2 s 23. Åsikt. Ragnvald Jonsson, Bergsbyn har också läst Kreisel. ”Företag som prioriterar kontorsinvesteringar startar ofta en Golgatavandring. Att man sen investerar i etanol, pellets, vindkraft, ny logga och att bli Sverigeetta…” Jonsson hävdar vidare att det är dags för Skelleftekraft att skriva ner värdet på vindkraften. Joachim Nordin, Ekonomichef, Sk Kraft svarar i samma tidning att Skellefteå Kraft fortfarande är finansiellt starkt och tänker fortsätta investera i en långsiktigt hållbar energiproduktion. Alla tillgångar och ev nedskrivningar redovisas öppet i årsredovisningen. Nu var det väl, som vanligt, inte egentligen svar på Jonssons fråga, men så är det alltid. När ett bolag, kommun, myndighet svarar på frågor tillåts de alltid göra reklam istället för att svara och vi läsare tror vad vi vill.

2014-10-07 Radio Norrbotten P4 kl 12.28 Northland Resources stänger Kaunisvaara gruvan och ca 800 gruvarbetare, lastbilschaufförer, maskinförare av olika slag blir utan arbete. Insändartelefon: ”Jag är förvånad hur lätt det är att komma till norrbotten och lura ett helt län med gruvor och vindkraft. Guld och gröna skogar. Upp som en sol ner som en pannkaka”. Nästa insändarröst: ”Vem ska betala för allt återställande? Skattebetalarna nu också?”.

Elöverkänsligas tidning Ljusglimten 3/2014. Tidningen envisas med att ta upp all strålning utom vindkraft trots påpekanden. Konstnären Bie Erenurm anser dock, i en intervju (s 15) att det finns demokratiska problem. Makten har tagits ifrån människor eftersom demokratiska spelregler inte följs och information inte får komma ut. Människorna ska undanhållas sanningen om hur farlig strålningen är.

Svenskt Fiske 2/2014 s 10 ff , fortsätter sin kampanj mot vattenkraften, den här gången utan att nämna vindkraft vid namn. De hävdar dock att vattenkraften är till för reglerkraft och att de små vattenkraftverken inte behövs till detta. Nu byggdes ju vattenkraftverken en gång för att vi skulle elektrifiera hushåll och industri, inte som reserv för ett miljöförstörande dagsländeprojekt som ingen kunde tänka sig sent 1800 – tidigt 1900-tal. Svenskt Fiske rapar hela tiden upp att om de stora vattenkraftveren får reglera obehindrat som sportfiskarna vill (men bolagen eller kringliggande näringar) så behövs inga mindre vattenkraftverk.

Om man upprepar ett budskap nog ofta blir det en sanning. Någon vill tjäna pengar och någon annan, till synes trovärdig, får betalt för att sprida vilseledande information som gör det möjligt för beställaren att tjäna dessa pengar. T ex om du är törstig ska du tänka en viss dryck – inte vatten.  Fiskar dör i turbinerna – ja, visst men det görs åtgärder, passager och finmaskigt nät för turbinerna men vad görs åt fågeldöden i vindkraftverken? Oroade för bottenmiljön, ja, vi också – speciellt i vindkraftparkernas vatten. Slutkommentaren (s 19) blir ”Droppen urholkar betongblocken” – ja, det har vi ju sagt länge, speciellt farligt är det när vindkraftverkens socklar vittrar och lakar ut uranhaltiga metaller i mark- och grundvatten.

2010-10-10 Insändare s 19 del 2. I debatt om biogas säger Jan- Erik Engman, Yttervik :” Är vindkraft både dyrt och skitigt? Inte så vitt jag kan se. De vindkraftsanläggningar som byggs nu kan producera el billigare än nybyggd kärnkraft. Dessutom är vindkraft inte lika skitig som kärnkraft. Ett vindkraftverk som tjänas ut kan monteras ner och metallen kan återanvändas, liksom platsen där det stod.” Ja, så blir det med människors kunskap när media bestämmer vad vi ska tycka. Som bekant är det ingen idé att försöka replikera i Norran, allt mot vindkraft är stoppat.

2014-10-13 svt.se/oddasat. Prejtha Persson Jijnjevaerie sameby samt samiska ungdomar på läger. De hade framtidstro trots att det rapporterades att forskare (icke nämnda) spår renskötselns undergång. De hot som är oöverstigliga sägs vara varg, vindkraft och gruvor. De hot som även hotar landsbygden i stort.

2010-10-15 Norrbottens läns landsting och Almi företagspartner nords miljöpris tilldelat Polarbröd AB för företagets tydliga fokus på både ekologisk och social hållbarhet. Vi vet inte vad som är socialt hållbart, det lär vara mycket svårt och ta många år innan en anställd har en tjänst och den grundtrygghet som följer med en sådan. När det gäller miljön har de satsat på vindkraftverk i Mora, Dalarna. Nästa steg: ”- Vi har tagit steget att investera över 150 miljoner i egen v indkraft, så det förnybara energimålet kan komma att nås ganska snart. Vi får se när det börjar snurra.”

2014-10-18 Örn observerad i skogen under älgjakt. Den var mindre än en kilometer från byn och flög i riktning Stenbacken.

PT insändare Tege Tornvall www.klimatsans.com Tågresa med förhinder. Om vind- och solkraft ska vara det enda kommer vi att få vänja oss vid att tågen och resten av samhället står stilla då och då. Det skickar oss tillbaka till självhushållets dagar med svält och umbäranden. I Storbritannien och Tyskland kunde de svagaste inte betala sina elräkningar förra vintern. 

2014-10-20 Radion P4 kl 10.40. Vera Nilsson, Näringsliv och Samhälle, Piteå kommun berättar att kommunen i allt arbete ska följa FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Piteå ska vara ett samhälle som fungerar för alla – blir intressant att se deras nya medmänskliga hållning till de drabbade i Markbygden. Får de internflyktingstatus nu eller stoppas vindkraftutbyggnaden för gott, om inte bryter de ju mot FN, eller?

2014-10-21 svt.se/nordnytt De pengar som gränsälvskommissionen tvingade Northland att avsätta för att få starta gruva i Kaunisvaara, Pajala kommun, räcker inte för att återställa och säkra miljögifter. Någon borde tänkt efter före, säger Naturskyddsföreningen. 

2014-10-22 PT s 10. Kungsörn hotas av vindkraft i Markbygden. Naturvårdsverket kräver 3 km radie till bon och presumtiva boplatser vid utbyggnad av etapp 2. Vid etapp 1 gällde 2 km, vilket bolaget vill ha även vid etapp 2. De 440 planerade verken berör ett antal örn revir. Samma tidning s 17. Svensk Vindenergi prognos 13,3 terawattimmar i landets 3040 vkv. En ökning med 2,4 TWh sedan slutet av 2013. I år startas 407 nya vkv – allt enligt prognos för 2014. Samtidigt i ett utskick har Sunderby Sjukhus nu fått två elsanerade rum, ett för undersökning och ett för boende, bägge i anslutning till patienthotellet. Det är nu fullt möjligt, även i vårt län, att få en läkarundersökning för den som är svårt elöverkänslig. 

2014-10-24 P4 lokalradion omkring 10. En man som arbetat som vindkrafttekniker intervjuas om höjdrädsla (av allt de kunnat fråga!?). Han var inte höjdrädd men arbetade nu med andra säkerhetsfrågor, bransch oklar. När radion får chansen intervjua gör det som tidningarna, fjant och gulle reportage. Var är den kritiskt granskande journalisten, programledaren? Vi har givetvis vid många tillfällen försökt ge vår sida av saken, erbjudit oss att ställa upp på hembesök, visa allt vårt material – men det finns inget intresse av att visa den andra sidan.

2014-10-26 Grannen är i sin vedbod vid ett tiden. Han ser en örn, i sakta mak, flyga över huset i takhöjd upp mot träden i skogsranden för att sen försvinna in bland de gamla träden i samma takt.

Kommunstyrelsens protokoll av 10-13 ute. Ingen åtgärd gällande vårt förslag om att publicera namnen på de fd kommunanställda och politiker vilka uppbär livstidslön. Fiskträsk vill att kommunen deklarerar vindkraftfri. Svaret blir att planen gäller. Den plan där Fiskträsk är ”lämpligt” mot markägarens vilja, där i nuläget ingen finner ekonomi att satsa samt där Brattberget inte finns med, annat än i texten ”alla övriga områden olämpliga” – trots detta fortsätter Kraftö och länsstyrelsen som om varken vi eller planen fanns. Fd kommunalrådet, nu hemma med avgångsvederlag, hade flera medborgarförslag där hans namn och partibeteckning stod utskrivna medan vårt och Fiskträsk förslag var anonymiserat, varför?

2014-10-27 PT s 4 insändare. Som en tanke bredvid varandra, Bo Grapenskog om att socialen borde hjälpa och inte stjälpa. ”Det skulle vara lag emot att människor inte ska kunna vräkas när det är deras bostad och hem. Detta är något fasansfullt för många och inte minst för barn.” och Regeringens flaggskepp? Av Kolerbygdens fastighetsförmedling på samma ämne. ”Området har varit bebott i årtusenden, fastigheter har gått i arv i generationer…Svevind…har gjort bedömningen att konsekvenserna av vindkraftparken är i stort sett små eller obetydliga.” Samt: ”…en rad fritids- och permanentbostäder som står i vägen för planerna. För att garantera en bullernivå åp under 40 decibel har myndigheterna satt två kilometer som gräns för avståndet mellan fastighet och vindkraftverk. Men Markbygden Vind AB har i sin tillståndsansökan valt att kalla flertalet fastigheter för ”jakt- och fiskekojor” – vilket i så fall skulle upphäva buller – och avståndsregeln.” Allt enligt tidigare beprövad metod. ”Miljöprövningsdelegationen kräver nu att Markbygden Vind AB gör klart med ägarna om vilka begrepp som ska gälla.” Detta har, enligt insändaren lett till att bolaget agerar med stormöten och skrivelser. En anonym källa säger även att ”påtryckning” av det slag vi är vana vid här har skett.

2014-10-28 PT huvudnyhet sid 1 Miljö- och byggnämnden upphör och ordf Björn Berglund (s) är kritisk till den nya politiska organisationen. Byggloven hamnar ubnder samhällsbyggnadsnämnden och kommunen riskerar jävssituationer. Vidare s 6 och 7 om den nya organisationen ledd av Brith Fäldt (v) som uppges tillbringa vara mycket mån om Svensbyliden (ett sorts hembygdsområde). Hon ser fram emot att sätta landsbygdsfrågorna i fokus – vad det nu betyder. Berglund blev helt enkelt utsparkad för att han påpekade juridiska risker och tog Älvsbyn som exempel, där jävssituationer inte hanterats väl – enl JO. Vidare s 10: 2000 kvadratmeter yta på ett tak vid Musikhögskolan täcks med solceller, fast solcellspark i forskningssamarbete med norska Norut inlett. Reglerkraft för vindkraft?

2014-10-29 08.25 Årsunge kungsörn cirklar över vårt hus och försvinner sedan mot Stenbacken.

Tidningen Skogens frågelåda e-skogen tar upp vår fråga: ”Vilken myndighet har bestämt att vindkraftsdrabbade boende ska förvisas från sin egendom utan ersättning?” Nils Johan Ingvar-Nilsson Energirådgivare Vindkraft LRF svarar att ingen kan tvinga någon att flytta, det blir ingen tvångsexpropriation. Han tycks förorda att vi lämnar ”frivilligt” (dvs svarar med att fly de hot som riktas mot oss drabbade). Vidare anser han att vi kan ta kontakt med vårt lokala miljökontor, vilket ju som bekant är det allra första drabbade gör – alltid utan åtgärd! Jag ville ha svar på vem som bär det yttersta ansvaret för att vi blir internflyktingar men det ordet verkar bannlyst. Dock fick frågan ställas, för allra första gången offentligt, vilket får betecknas som ett framsteg av stora mått!

2014-10-30 SR P4 Norrbotten. Efter 10.00 Sändning från Malmberget. De hus som nu ska lösas in där ska först värderas som om de låg i Gällivare (opåverkade av gruvan) samt 25% upp. Det borde vara nyckel för nyckel som söderut men kan det smitta av sig även på vindkraftsvärderingar?

2014-11-02 Vi skriver brev till Fors, Länsstyrelsen om att få ut de kompletteringar de krävt av Kraftö med inlämningsdatum 10-30.

FSL har fått in artikel på www.secondopinion.se röstat och kommenterat det förment miljövänliga med vindkraft. Påpekat gjutningars påverkan på ozonskiktet samt vattenverksutredningens avsikt att stänga små vattenkraftverk och låta stora reglera som de vill – dödligt för människor och djur. Inte minst renskötseln vilken är beroende av vårisar vilka är nog förrädiska som de är.

2014-11-04 Länsstyrelsen svarar att Kraftö begärt och fått anstånd till 2015-01-31.

PT Kolerbygdens fastighetsförening insändare s 4. Vindkraften kommer att bli dyr. Källa Svensk Vindkraftförening. Uträkning av kostnader. Varje nytt vindkraftverk går med nästan 2 miljoner kr i förlust varje år, räknat i underkant eftersom subventionerna från staten nu är 15-17 öre per kWh. För ett verk som, enligt Svensk Vindkraftsförenings brev till regeringen, producerar 5 400 000 kWh uppgår redan idag subventionen till ca 800 000 per år. Slutsatsen, enligt vindkraftindustrins egna beräkningar, blir att om samhället ska hålla vindkraftindustrin under armarna kommer kostnaderna att bli över 300 miljarder kronor. 

2014-11-06 1:a sidan Nyheter: Vill bygga tio vindkraftverk. S 15 Tyska Wdp avser att bygga tio st 200 m höga vindkraftverk uppe på Tomasliden utanför Bastuträsk, en privat markägare och Sveaskog driver frågan. Elcertifikat, andra subventioner och ett framtvingat högre elpris ska ge lönsamhet på sikt.

Vi har nu örn i byn varje dag. Den tycks ha regelbundna tider och äter frukost samtidigt som oss varje dag. Den har också en favoritsittplats uppe i en viss gammal tall där den kanske också funderar på om den, och vi, ska få finnas kvar eller om vindkraftälskarna kommer och tar oss alla av daga.

2014-11-10 Norran Debatt s18. PO Tidholm, journalist och författare till boken ”Norrland” samt fristående krönikör på Norran: ”Det är en gåta för mig varför inlandskommunerna aldrig lär sig av sina dyrköpta läxor. Man har sett fallrättigheter fara, gruvor komma och gå, vindkraftslöften utan täckning och en skogsnäring som sparkat varje huggare och flyttat all förädling till kusten. Ändå står man med mössan i hand när bolag från Caymanöarna kommer och vill spränga sönder jaktmarker, fiskevatten och renbetesland för att boosta sin aktie på någon b-börs. Halleluja, liksom. Jag blir inte klok på det här.”

2014-11-14 Norran del 2 s 12 Mellanbygdens Transport AB planerar utöka 2 bergtäkter med anseende på Burträsk samt Robertsfors – stavas vindkraft?

2014-11-15 PT s 10. Försvarsmakten stoppar alla större byggnationer på mer än 100 kvadrat där metall ingår, fasta cisterner och andra anläggningar i armerad betong, vindkraftverk under 20 m höjd, antenner, master, skyltar, plank och stängsel av metall som överskrider fem kvadratmeter och elstängsel om dessa kan utgöra störningskällor för försvarsmakten. Alternativa material och placering kan föreslås. Gäller 900 hektar vid Hortlax och 2400 hektar vid Stormyrberget vid Öjebyn, Piteå kommun. Beslutet ogillades i fullmäktige av de borgerliga partierna men vinner nu laga kraft.

2014-11-17 P4 Norrbotten efter 0800. Om hur bra vindkraften är för Jämtland och hur många arbetstillfällen det blivit. De som bor på ort och ställe håller inte med och för en årlig besökare i Strömsunds kommun (vindkraftkommunen nr 1) är det mest förödelsen innan man kommer fram, avsaknaden av folkliv t ex en lördag fm, de lediga butiksytorna m m som slår en, inte välstånd och framgång.

PT insändare s 4. 1a insändaren, rubrik  :”Skogsskövling i Markbygden” om markstöld, här och i 3e världen, skillnaden att ingen människorättsorganisation hjälper oss trots att markstöld här är ett brott mot FN, Maskindirektivet och Århuskonventionen. ”Således har vi inga mänskliga rättigheter i nuläget…” Jag efterlyser lagrum, paragraf och ändringsdatum när detta blev tillåtet i vårt land, en förmodad demokrati.

2014-11-18 Norran del 1 s 7. Tio nya vindkraftverk vid Brännliden i Skellefteå, OX” Wind AB. Lämpligt i kommunal plan, påverkan på natur och människor ringa – vem köper dessa lögner?

2014-11-20 Norran del 2 s 9. Klintsjön Vindkraft AB ansöker om 8 vindkraftverk till de 9 som redan finns, Granberget Robertsfors kommun. Allmänhetens tillträde till området kommer inte att begränsas eller förändra villkoren för djur och växter. Således inga asfaltvägar, ingen kross i kallkällor, inget neodym och ingen bisfenol – A variant BADGE och ingen strålning, att inga lagar gäller här i norr vet vi sen tidigare men dessa sagor borde väl vara överbevisade sen länge. Politiker som lämnar mycket övrigt att önska och en befolkning som låter sig luras på bästa baggbölerisätt och ändå sägs undervisningen i skolorna vara bättre förr. Hur då? Har ingen lärt dessa båda kategorier läsa?

2014-11-21 s 11. Sveaskog låter, i en annons, meddela att de ställer sig positiva till all vindkraftutbyggnad på deras mark. www.sveaskog.se/Om-Sveaskog/Var-verksamhet/Vindkraft. Gå in där och se om din hembygd är hotad. Rösta med fötterna sälj inte era avverkningsrätter till Sveaskog!

Land Lantbruk nr 47 nov 2014 s 20 LRF kritiska mot vattenverksutredningen. Den strider mot samhällets omställning till fossilfri energiproduktion. Särskilt kritiska är de mot att varje krona som läggs på förbättringar där kommer att kosta ytterligare två kronor i administration. Dessutom är de kritiska till att ansökan till länsstyrelsen ska ske varje gång ett dike rensas. Vi vet att den som inte vet om att detta ska ske även nu, blir hämtad av polis som en grov brottsling och topsad till dna registret, för att ha satt spaden lite för djupt i ett gammalt dike. Dessutom är det så att myndigheterna krävde att markägare skulle dika, nu ska enskilda markägare stå för hela kostnaden vid s k återställning vid något som statsmakterna beslutat. Dessutom innebär ofta den s k återställningen att sten som fraktats till brytare för flottningen (kulturminne) kom från land. Fotografiska bevis finns, men som vanligt när det gäller det dolda syftet att lägga ner allt utom vindkraft vill ingen lyssna och bevis får inte läggas fram.

Norran del 2 s 8. Skelleftekraft på 7e plats bland landets kommun- och landstingsägda företag. Rörelseresultatet halverades, till knappt 300 milj kr fr 2012-13. Sjunkande elpriser uppges vara orsaken men vindkraft och konstiga affärer inom och utom landet brukar det spekuleras i.

2014-11-22 Norran del 1 s 9. Försvarsmakten säger nej till Gothia Vinds planer vid Risliden i Norsjö kommun. Samtidigt har försvarsmakten pekat ut andra områden i området där vindkraftverk upp till 180 m skulle tillåtas. Vansinne, Risliden är en vacker traditionell jordbruksby med pendlingsavstånd in till kommuncentrat.

Vi får Jaktjournalen juni 2014. www.jaktjournalen.se I en artikel (s 10) redogörs i minsta detalj för Naturskyddsföreningens pengar 2012. Av totalt 192 milj kr kom 85 milj kr från staten (drygt 40%). SIDA gav 71 739 000 och Kemikalieinspektionen 2 499 000 ytterligare en rad myndigheter och verk 10 883 000. Medlemmar 31 700 000(16,5 %) via skattsedeln 44,3 %, näringslivet 11 %. Diverse gåvor 43 490 000 samt postkodlotteriet 10 milj kr. Oacceptabelt att en organisation som beskriver sig själv som en fristående miljöorganisation utan vinstintressen använder sina pengar till att överklaga demokratiskt fattade beslut, säger Torbjörn Lövbom, ordf i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, när han får ta del av siffrorna. Skulle vilja tillägga nu, 2014, att summorna knappast blivit mindre samt att det också är en skandal att Naturskyddsföreningen använder medlen till att gå vindkraftföretagens ärenden. Rapport kommer efter 7 dec om det indoktrineringsmöte medlemmar från Markbygden och Stöverberg kommer att delta i. 

2014-11-24 s 4 Insändare av Tommy Eriksson. Välfärden är i fara. Exportindustrin klarar sig inte med vindkraft. Vindkraft från Västernorrland och Jämtland producerar lika mycket energi som halva Oskarshamn 1 men till priset av 122 kvadratmeter skogs- och odlingsmark. Om all kärnkraft ska bytas mot vindkraft kommer halva landet att täckas och när vinden mojnat kommer vi att importera smutsigare öst kärnkraft eller dra igång våra egna diesel- och kolkraftverk. Det blir en nedrustning som hela samhället kommer att märka.

S 14 Försvarsmakten säger nej till delar av den vindkraftutbyggnad som planeras i norra delen av Markbygden, Storälgberget. Riksintresse totalförsvaret.

Norran del 1 s 7. Nordisk Vindkraft AB får ja av Försvarsmakten för 22 vindkraftverk med totalhöjd 211 m om nuvarande tänkta placeringar bibehålles, Granberget, Robertsfors kommun.

2014-12-01 PT s 5 Debatt. Sveaskog skriver om öppenheten kring deras vindkraftplaner. Det finns i kartfunktion på ”skogsföretagens hemsidor”. Försöker ta reda på om de som inte har internet alls och de som inte kan ta in kartfunktioner p g av att internetbolaget inte kan erbjuda högre hastighet kan gå in på kontor, eller ifall personen inte tar sig ut från gården/byn kan ringa och få besked. De som drabbas av allt Sveaskog hittar på bor ju oftast längst ut och många är äldre.

P4 Lokalradion Norrbotten, nyheter efter 13.30. Projektet Eva Deposit, som varit i malpåse, har nu varit föremål för ansökan om provbrytning. Lokalisering Sandberget ca 5 km härifrån. Norrliden Mining önskar anlägga en gruva av Talvivaara typ. P4 Norrbotten hänvisar till ett brev från Mausjaurs sameby till bolaget där samebyn säger sig förorda etableringen, om några villkor ställs framgick inte av radions reportage. Dock kan jag säga att samråd med berörda markägare inte skett från detta bolags sida. Boliden förkastade denna fyndighet på 30-40 talet. Lundin Mining genomförde samråd 23 aug 2007 sedan har det varit tyst, tills nu alltså. Bergstaten har sagt ja men Länsstyrelsen säger nej med hänvisning till riksintresse renskötsel och riksintresse naturvård. Ett naturreservat finns på toppen.

2014-12-02  07.55 P4 Norrbotten. Mausjaur uppger, enligt radion, att de blivit skrämda att skriva på för gruvan.  08.35 Mausjaurs ordf Mikael Jonsson säger uppriktigt till reportern att samebyn självklart inte vill ha någon gruva men att de fått veta att oavsett deras åsikt skulle gruvan bli av så det var bara skriva på. Han uppgav att de känt sig hotade och tvingade. Per Storm VD Kopparberg Mineral som är operatör för Norrliden hävdar, något högdraget, att hot är överdrivet. Det rör sig om ett undertecknat samverkansavtal. Regeringen kommer så småningom att avgöra frågan – utan samråd med markägare antar vi.

P4 Norr 09.25 Vattenfall planerar 100 nya ca 220 m höga vindkraftverk i Sorsele kommun inom 1 till 2 år. Strävan att göra vindkraftverken högre. Syftet är att motverka den tyska kolkraften och det kommer att bli en utvecklingsfond till kommunen.

2014-12-04 SVT Västerbottensnytt 21.50 Ny torvtäkt, 60-70 nya vindkraftverk och contortaplanteringar i Burträsk trakten mitt i Malå samebys flyttvägar och vinterbetesland kommer att göra det omöjligt att generationsväxla inom samebyn. Rannerud förtvivlad över sakernas tillstånd men var är stödet från boende och miljöorganisationerna?

2014-12-06 TV 6 Reklam. Max använder vindel i sina restauranger – smaklöst!

2014-12-07 Naturskyddsföreningen ”Vindkraft på rätt plats” i Luleå. Inga deltagarförteckningar och ingen presentation av deltagare. Studiematerialet pliktskyldigast utdelat utan kommentar mitt på dagen i samband med att deltagarblankett skickades runt. Inledande och avslutande av bl a Isak Isaksson, heltidsanställd på Naturskyddsföreningen i Stockholm. Har kunnat flytta till Lidingö och är ordförande i den kretsen. Han fick det att låta som om hans flytt till Lidingö var som om att hitta ett hus i Järvträsk, kom ner på jorden.

Naturskyddsföreningens kretsar har tagit fram var de anser att vindkraft ska byggas, med hänsyn till att allt ska ställas om till vindkraft och vindel kan lagras i ackumulatortankar för att användas senare. Annars kan vi bygga ut en outbyggd älv och använda den som reglerkraft för att de inte ska elda så mycket kol i Polen och Tyskland. Där det inte finns kretsar har länsföreningen gjort det och alltsammans bildar underlag hos länsstyrelsen. Vindkraft på rätt plats är uppenbarligen överallt utom i storstäderna och där penningstinna människor tillbringar sin fritid och ändå kunde inte mannen med vänsterns logga se något fel i det.

Martin Green, biolog och forskare i Lund, rådgivare energimyndigheten vindval, även däggdjur men de är ointressanta. Fladdermöss och rovfåglar. De promillen fåglar och fladdermöss (och människor) som hamnar i vägen för vindkraft är inte så många att de hotar populationerna i sin helhet. Dock har Tyskland 5-6 km skyddsavstånd mot våra 2 för örnar. Green tyckte det var överdrivet, borde gälla endast för etablerade bon, vindkraften är viktigare. Frågade om neodym och bisfenol varianten BADGE men han sa att han inte hade någon aning om miljögifter, koncentrerade sig på ”kollisioner”.

Kristina Falk, Svevind, såg rent av förälskad ut när hon pratade om investeringarnas storlek i det ”lilla privatägda företag” och tysken Koch. Företaget startade i Robertsfors och har huvudkontor i Umeå. Svevind har redan fått både marken (och människorna tydligen) och bygglov av Maud Olofsson, varför det borde vara klappat och klart. Dialogen med Sveaskog, SCA och markägare fungerat perfekt. P g av kassabrist har Svevind i år inte delats ut de 10-12 000 kronorna som är istället för förstörd miljö. Ändå har 3 kommuner överklagat, en sameby och en del övriga, vilket föranledde en mindre smickrande min. Avisning fungerar perfekt. Nej, sa Sixten! Hon ignorerade honom så jag sa att ingen avisning fungerar men då stampades det i golvet och muttrades högt, rena ishockeymatchen, så jag vrålade industriområde, maskindirektivet, vem betalar skada på fordon? Men hemmalaget larmade så att gängledaren var tvungen ropa fika! Så fick jag en verbal åthutning, att det var en grundkurs och ingen debatt fick förekomma. Frågor skulle få ställas efter mötet.

Bosse Bodén, Ekonom historiker utbildad i Umeå vid Mittuniversitetet i Östersund sa, i fikakön, att för att få bedriva forskning måste man vara positiv till vindkraft för att få anslag eftersom regeringarna bestämt att vi ska ställa om. Den som vill ha en forskningsrapport publicerad måste rätta in sig i ledet. Vilket han gjorde på ett utmärkt sätt efter fikat genom att både förklara att han inte dragit materialet på så kort tid förut och lyckats missförstå punkten med tillståndsprocessen i länet till att bli exempel från Jämtland, mycket lyckade sådana, jättemånga jobb i Jämtland, visserligen inte direkt inom Strömsunds kommun, utan från andra håll men ändå, liksom. En lista med företag som arbetat vid Havsnäs, så liten att det var omöjligt att se. Redan innan kopiatorer var vanliga fanns de på universiteten. Ett antal kopior hade varit på sin plats. Trist var att Åre skaffat ny politisk sammansättning och sagt nej till vindkraft som skulle passat så bra bland turisterna. Han hänvisade till begreppet Kreativ förstörelse av sin uppenbara husguru Joseph Schumpeter, ur förstörelse kommer något bättre…

Länsstyrelsen i Norrb län kommer aldrig på kurser, info träffar och liknande. Jag antar att det beror på att de inte vill låta sådana detaljer som ansikten på smärre förändringar, avvikelser eller avgående paket störa arbetet med att, som Svevind sa, i slutändan ändå godkänna allt om än med några små krav. Naturskyddsföreningen, lokalt och centralt ser inga som helst problem med att vi är Europas råvaruleverantör för, som Bodén sa, Sverige tjänade stora pengar på att exportera järnmalm under Andra Världskriget och nu kan landet tjäna pengar igen…Det är första gången jag varit på ett möte och sett både Hitler, Mao och Stalin gömma sig bakom axlarna på till synes vanliga människor.

2014-12-11 PT Debatt s 5. Alla har inte internet. PT tagit in min replik om att de som kanske är i störst behov av att kunna ta in Sveaskogs kartor över tilltänkta vindkraftområden inte kan få uppkoppling nog eller inte har internet. Inget svar från Svea om vi kan gå in eller ringa in för att få veta så jag antar att det går bra. 

2014-12-12 PT s 4 Ins Roger Andersson, Öjebyn jämför Roslund i Koler med Tintin i Kongo, färgillustrerad och allt. Ingen dum jämförelse.

2014-12-14 Havator Kranar i Västerbotten har köpt in en kran med bom som når 103 m. Den har vid ett flertal tillfällen nu i vinter varit till Blaikens vindkraftpark för att det är obalans i vingarna. Något arbete har dock inte kunnat utföras vid något tillfälle p g av att vingarna är försedda med 20 cm tjock is. 

Tidningen Villaägaren 5/14 varnar villaägaren för risker. Sid 25 ”Buller ökar i takt med att flyg, väg och spårtrafik ökar. Också vindraftsnurror, grannens värmepump eller en närbelägen industri kan orskaka problem med både hörsel och välbefinnande.” S 62 När Villaägarna rycker ut: 1/14 Deras hus stod ivägen för gruvbolaget. ”Uppmärksamheten har gjort att det har blivit en så het potatis att det lär ha påverkat kommunalvalet. Nu är det en politisk omöjlighet att kommunen ska kunna lösa ut familjen till underpris och kasta ut dem på gatan…” enligt Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

2014-12-15 PT s 11. ”Alterå vill bli energiminister”. Ola Alterå, c, bördig från Norrfjärden är ute efter posten. Meriter: CUF ordförande och statssekreterare år Maud Olofsson. Han uppges vara den som i praktiken skrev energiöverenskommelsen mellan s och c. Han fortsätter berätta att han var med och förhandlade f ram hundratalsmiljoner kronor till energiomställningarna (dock verkar han ha glömt tala om vart pengarna egentligen tog vägen…) Han var också, enligt PT, med och skrev tillståndet för vindkraftsparken i Markbygden. Projektet ligger nu på is i väntan på bättre elpriser men han tror på en fortsättning: ” Det har alltid varit dippar vad gäller energipriserna. De kommer att gå upp igen eftersom vi vet att när elpriset sjunker, går priset på elcertifikaten upp och det kommer att hända igen, sade Alterå. Sverige har bestämt att 2020 ska 25 Twh vara förnybar energi och vi kommer att nå den volymen, sa Alterå.” Förra gången jag hörde något liknande beskrevs kunskapssituationen som ”hen som gått i lära hos hen som ingenting kan”. 

TV4 ekonomi 19.17 blänkare:”Skandia satsar på vindkraft” minsann! Satsa inte på Skandia.

2014-12-16 PT 1a sid Nyheter:”Vindkraften har lagts i vinterdvala” s 6,7 o 8. I Piteå hamn övervintrar delarna (bl a halvcirkelformade betongelement) till ett tiotal vindkraftverk i väntan på bättre tider dvs högre elpris. Svevinds Kyrk säger att politikerna rår för det här. Bolagets förhoppningar står till 2015 men Mark och miljödomstolen har ärendet. Tillståndsprocessen för etapp 3 är i full gång. Där ska kompletteringar utföras. Tomas Riklund, presstalesman för Svevind, säger att projektet inte gått i stå. ¾ av s 6 och 7 består av bild på delar från hamnen. Vem betalar hyran för upplägget eller står Piteå kommun för den? S 8 en bild på verk lite på håll, över halva sidan, liksom för att undvika bilder på markskador, rätta proportioner osv. Oviss väntan för de lokala entreprenörerna lyder texten. Det visar sig att det som mest varit 50 anställda i den lokala transportsektorn. I huvudsak ett åkeri har kört där och där är en friställd. Att jämföra med de ca 400 förare och andra hos entreprenörer vilka arbetade hos Northland i Kaunisvaara gruvan utanför Pajala, vilka samtliga blev friställda (se tidigare inlägg). BDX, Jan Isaksson, dvs lastbilscentralen hoppas att arbetena kommer igång 2015. Inte ett ord om de betalningssvårigheter som förelegat. Ett tips BDX, gratis dessutom, kräv bankgaranti eller förskottsbetalning av osäkra kunder så slipper den enskilde åkaren ta smällen.

”I Blåsmark ska så vitt känt företaget Alpik börja bygga vindkraftverk till våren. Vi hoppas att det blir jobb där. Jag tror att en del av förklaringen är att Enercon har rätt mycket på gång hemma i Tyskland de närmaste åren och att Markbygden får vänta så länge.” fortsätter Jan Isaksson, BDX. Liten bild lastare och lastbil börjar göra insticksväg, personbil och koja ger storleksperspektiv. Bara en enda väg är ett jätteingrepp. Reportaget PT Text Torbjörn Carlsson och foto Gunnar Westergren.

14.00 här i byn. Halvvägs upp i Brattberget sitter en örn i en tall, när motionären kom flög den i sakta mak en runda.

2014-12-17 PT ins s 4. Pressansvarig Sveaskog bekräftar att alla som inte kan ta ut kartor på deras hemsida är välkomna in för att få se tänkta vindkraftverkplaceringar på deras mark. Om möjligt ring innan. Jättebra, meddela alla äldre som bor i riskområden att denna service finns.

2014-12-20 PT Ins s 4. ”Ingen försvarar djuren. Replik till ”Politisk satir” publicerad i Piteå-tidningen den 12 december. För att fortsätta på den litterära politiska satiren angående vindkraftbolagen och dess företrädare och förespråkare, har det länge känts som om bolagens nästa steg mot oss boende blir som i Joseph Conrads bok Mörkrets Hjärta (Heart of Darkness) där ”infödingarna” som inte underkastar sig blir nedskjutna.

På Naturskyddsföreningens kurs om vindkraft i Luleå den 7 december framkom det bland annat av Martin Green, biolog oc forskare i Lund, att om alla individer av en art i ett område försvinner är det oftast bara någon promille av alla av samma art som finns i världen. Påpekade att det gällde då även för oss hotade människor. Närvarande var även Svevinds Kristina Falk.

Behöver jag påpeka att ingen höjde någon röst till försvar, varken för fladdermöss, örnar eller människor? Inger Almström, Stöverberg”

S 10 Skellefteå lånar pengar till vindkraftpark. Nordiska investerinsbanken NIB, har beviljat ett tioårigt lån på 450 miljoner kronor till Skellefteå stadshus för att finansiera Blaiken etapp 3, beräknad slutförd nov 2015 och ska då ha 90 verk med en total kapacitet på 225 megawatt.

2014-12-22 PT Insändare s 4, av Matteus Westin. Viktigast är att regioner och kommuner får pengar från gruvor/vindkraft etc. Försökt replikera att det viktigaste är att boende som hamnar i vägen, får byta nyckel mot nyckel. Dvs likvärdigt boende.

2014-12-23 Expressen s 29-33. Sanningen om helikopterrånet. Alexander Eriksson blir fri sista januari 2015 och Expressen redogör noga för rånet och att han är marknadschef för ett vindkraftföretag, dock utan att nämna Kraftö vid namn vilket de alltid varit noga med tidigare. Kopplingarna till Serbien understryks nu mer än tidigare. 39 102 000 kronor saknas fortfarande.

2014-12-26 Elektrikerskvaller: I Markbygden skulle obalans i en vinge undersökas i höstas. Vingen var genomborrad av 2 skott, det var anledningen till obalansen. Locket är lagt på. Kan det vara någon av de beväpnade vakterna som roat sig mot en något större snurra, trist inne i skogen?

2014-12-30 Elöverkänsligas tidning Ljusglimten 4/2014 tar Bengt Håkansson i Teknikfrågan s 10-21 upp vindkraften, för lite och för vagt. Även om han påpekar att vissa människor är känsligare än andra. Han lutar sig mot mobiltelefonmaterial samt material från utredningen: Strålningsnivåer vid Svedåsen av ÅF-infrastruktur AB, beställd av Kraftö AB. Vindkraftverk. Ljud: H Möller, CS Pedersen, Hearing at low and infrasonic frequencies. Att få Kraftös info slängd i ansiktet igen från en föregiven ”andra sida” känns som en usel avslutning på 2014, men så ser livet ut för oss som kämpar för överlevnad.


Creeper MediaCreeper