Norbäcks jakt på sanningen om infraljud

Redaktionen 29 September, 2010 23:25 Drabbade, Buller Permalink Trackbacks (0)

Parets egen berättelse. Gripande, är det man först tänker på. Sen undrar man hur man från både myndigheters och företags håll köra över ett par underbara människor på detta sätt. Hänsynslöst.

Fyra sidor maskinskriven text i original finns här. Klicka på den första för att läsa.

Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4

Annars, klicka på Läs mer för hela texten. 

VI KAN INTE SOVA!

Sedan januari 2010 är våra nätter sönderhackade, ofta ligger vi klarvakna mellan kl 00-02. Vi sover i korta pass med vakenstunder emellan. Vi bor med vindkraftverk åt öster och sedan januari också ett i rak linje åt väster. Sträckan åt varje håll ligger på ca 1600m.

Varje vindkraftverk genererar förutom det "vanliga bullret" också infraljud, som inte hörs via öronen, men som känns i kroppen. Infraljud är svängningar på 0-20 Hz. Vår kropp reagerar på detta. Alla människor är på olika sätt känsliga för infraljud. Ibland kan svängningstalet komma in på kroppens egna Hz-tal. De olika organen har olika Hz-tal. Om t.ex. ögonens Hz-tal sammanfaller med infraljudets, kan det bli synrubbningar av olika grad.

Det första symtomet på infraljudsskada är sömnlöshet. Sedan tillkommer huvudvärk, illamående, obalans-störningar. Det kan också utlösa hjärtproblem, m.m.

Vi tror, att de två vindkraftverk i öster interfererar med svartbygget i väst.

Kommunen har godkänt ett bygglov för detta vindkraftverk 1999. 2008 hade man fortfarande inte börjat bygga. Men då hade det verk man fått lov till, gått ut ur marknaden. Med några rader på ett papper fick de av handläggaren personligen tillstånd att bygga ett större och mer effektivt vindkraftverk. Ingen Myndighetsnämnd informerades, inga grannar/sakägare heller. Någon miljöanmälan skickades aldrig in. Plötsligt kom bygget igång dagarna innan 10-årstiden gått ut. I december stod det där, i januari var det igång utan Hampa i toppen. Sedan kom också två blinkande röda lampor upp. Det dominerar trakten fullständigt. Det är byggt i en tyst dal. Det stör de boende omkring och det vållar sömnlöshet i många hem.

Det är polisanmält flera gånger, en anmälan har "kommit bort" på polisstationen eller på vägen till kammaråklagaren i Malmö. Det är anmält till kommunen och till Miljöförbundet för "betydande olägenhet" i början av april. Det roterar fortfarande. Miljöförbundet arbetar på ärendet, men det är en "juridisk fråga" och det tar tid. Kommunen hör inte av sig.

Vi har varit sömnlösa i nio månader. Det är 270 nätter. En juridisk fråga, där människan, som är drabbad, tydligen är värdelös.

Har inte lagarna kommit till för människornas skull? För dem som kommer i kläm, när samvetslösheten orsakar skador?

Det finns fler svartbyggen av vindkraftverk i trakten. Är detta det nya sättet att få fram-energi "som skall rädda miljön och hjälpa hela mänskligheten till överlevnad?" Hur länge skall galtarna grymta efter guldet?

Vårt rättssystem befinner sig i fritt fall.
Någon rådde oss att ta Melatonin. Då sover man gott. Det är ett medel, som skall kompensera kroppens egen alstring av hormonet som ger impulsen till att bli sömnig när kvällen kommer. Läkaren skrev ut Circadin. Vi studerade givetvis vad Fass hade att säga om detta "naturliga hormon". Läs om Circadin på FASS.

"Knappt en av 100 kan få alla vindkraftssymtom tiofalt förstorade, inklusive sömnlösheten. För att inte tala om vad knappt en av 1000 kan råka ut för. Det rubbar på nästan allting i kroppens egen inbördes balans."

DET ÄR INTE VI SOM SKALL TA MEDICIN för att sova en naturlig sömn.

Det är vår svenska lag, som skall agera omedelbart, när en omvittnat hälsofarlig maskin sätts upp i en trakt full med störda grannar! Det är vi själva här i trakten som är det"juridiska ärende" och som lagen skall skydda.

I detta praktexempel på hur vindkraften äter sig in i alla instanser där det finns pengar att roffa åt sig och hur den kan slå ut hela vårt lagsystem kan varenda sund människa se, att innovationen inte är människoti11vänd och att den används felaktigt.

Vindkraften är inte något som hör hemma i naturen. Den är en rent teknisk produkt. Den räddar inte miljön, den förstör naturområdena. Den svenska naturen är än så länge världsunik och mål för en växande tillströmning av turister. Vår fjällnatur är mycket attraktiv - men inte med stora vindkraftverk-parker, våra kustområden har världsrykte, men även här kommer det upp ständigt nya vindkraftverk-parker.

Deras mekaniska påverkan på landskapsbilden är katastrofal. Hela området plattas till. En kyrka intill 6 höga vindkraftverk ser ut som en liten legokloss. Nyligen har Hammenhögsslätten drabbats av utbyggnad av
monstruöst höga vindkraftverk. Runt om byn står de. Vindkraftsplanen talar om att "den skånska slätten är tålig".

Det är ingen naturti11vänd människa som uttalar sig så, en människa, som ser hela horisonten, ser hur skuggorna färdas över landskapet, njuter av fågelsträcken i gryning, i aftonsol, gläder sig åt öppenheten, vindens sus i säden, pilalléernas lustiga små klot på långt håll.

150m höga vindkraftverk här tar bort allt detta. Det finns inte längre, ögat dras till de roterande bladen, som till råga på allt ger ögat en felaktig bild av proportionen, ett av bladen ser alltid längre ut än de två andra. Höjden på navet ger denna effekt.

Mekaniken nästlar sig in allt mer. Det mänskliga trängs undan. Girigheten segrar, steg för steg. Galtarna gräver. Du som läser detta: Visste du att varenda en som bor i Sverige, barn som gamla och unga betalar detta år 2.500kr var för subvention till vindkraftverk. Myndigheterna talar numera alltid om alternativa energiformer, men det är vindkraftverk de menar. De säger, att vindkraften får 12% av hela beloppet som vikts åt alt.energi. Men varför får vi då inte se mer av solpaneler på alla tak?? Varför lägger vi el-certifikatet på vindkraft, när vi har ren vattenkraft att tillgå? Varför skall vi exportera energi via kablar under hela Sverige, när vi istället skulle kunna bygga ut vindkraften på ort och ställe i de baltiska länderna? Eller vågbaserad energi, havsström-baserad energi, alg-energi...

Många säger, att vindkraftverken är ju så vackra.
Jo då, man ser lite dimmiga fotomontage på hur de rör sig så gravitetiskt i sitt envetna snurrande där borta vid horisonten, men när man har dem nära, inpå sig, och ser hur liten naturen blivit, undanskuffad, skymd, då måste man nog fråga sig, om ett ting som är vackert fortfarande är vackert när det förfular sin
omgivning?

Vem skall beskydda och vårda vår natur? Naturvårdsverket.
Hur ser de på vindkraftverk? De skall byggas, komma upp och bli framtidens hela energikälla.
Hur går det ihop med naturvården? Det går inte ihop.
Och om alla dessa verk i framtiden alla, var och en, genererar infraljud åt oss svenska medborgare - vad gör de då?
De förnekar infraljud. Det är så obetydligt, så det finns nästan inte.

Vid kontakt av oss till KTH och till Chalmers, fick vi först inte ett enda svar på vår fråga var infraljudsforskningen står i dag i Sverige.

Efter ett nytt anrop till KTH, bad oss den professor som vi talade med, att vända oss till hans kollega, som visste allt om infraljud. I samtalet med denne man framgick det klart och tydligt, att. han lämnade över all sin information till Naturvårdsverket - "De har allt."

Är det inte underligt, att Naturvårdsverket går ut till vindkraftverk-myndigheterna med info om att infraljudet är så obetydligt! och att Sverige inte har instrument att mäta det med, alltså finns det inte?!? Läs deras skrift Ljud från vindkraftverk 2009!

Hur är det då möjligt att utländska forskare kommit med både mätningar och resultat, att det finns och dessutom att det är direkt skadligt?? Resultaten finns redovisade redan för flera år sedan.

Du som vill veta mer: Slå upp
e-mail: Anwaltskanzlei.Enders@t-online.de
Info om infraljud på FSL
Milieuziektes.nl i Holland
Zwischen Rhein und Donnersberg

För den som kan tyska finns ett härligt kompendium om infraljud att beställa från Springer Medizin Verlag 2007, utarbetat på Robert Koch-Institutet med titeln: Infraschall und tieffrequenter Schall - ein Thema fiir den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in Deutschland?

För övrigt handlar vår inlaga till Länsstyrelsen i Skåne län, daterad 26 jan 2010 och riktad till Rättsenheten, Ursula Gårdendahl, helt och hållet om infraljud, buller, 40dB-scheman, hälsa, kultur landskap och fåglar. Inlagan var ett svar till Kraftö-bolagets förnekande av infraljud.

Låt oss döpa om Naturvårdsverket till Naturförstörelseverket så kommer vi sanningen en liten bit närmare.


Creeper MediaCreeper