Tidsmarginalerna krymper...

Urban Zingmark 24 Maj, 2014 14:46 Drabbade, Granberget Permalink Trackbacks (0)

Tidsmarginalerna krymper för att påverka vindkraftsprojektet.

Grannarna tar det med upphöjt lugn att 1000 hektar ingår i undersökningen för att bygga vindkraftverk i Robertsfors. Ingen tycks ens ha läst den information som exploatören Nordisk Vindkraft AB har lagt ut på internet.

-"Ja ha int dator" är ett svar som man kan möta.
-"Va ska he va bra dell?"
-"Men du har ju telefon", försöker jag med.
-"Men de ä ju en annan sak", svarar den med skog och mark bemedlade, men till ny kunskap misstänksamme.

Att samtala med grannarna i byarna runt Granberget om det största industriprojektet någonsin i Robertsfors är som att tala med en vägg. Den tillfrågade har ett överlägset svar till hands för att visa hur dumma frågorna är om buller, fågeldöd, naturförstöring, miljöpåverkan. Inte ens jämförelser med Baggböleri tar skruv. Dagens privata små markägare är lika försvagade mot makthavarna som förr i tiden, men vågar inte tänka tanken.

Förr eller senare kommer ändå sanningen fram. Det har det gjort i fallet Fagerliden, anläggning för farligt avfall. Här tiger hälsan still i grannbyarna.


Creeper MediaCreeper