Berättelse från Brattberget - 2014 - del 2

Inger Almström 02 September, 2014 11:06 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 2 av Inger Almströms texter från 2014. Här är 2014 - del 1 och del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

2014-05-10 Både Skellefteå kommun och Norsjö/Malå har vindkraftplaner ute nu till beslut. Några projekt finns där, också inne i byar och dessa kommuner verkar inte alls benägna att lyssna till sina medborgare, kanske för att Norran är mer obenägen att låta protester komma fram än Piteå Tidningen. Vissa byar i Malå har förlorat sin fasta telefoni och där finns ingen mobiltäckning, andra har usel täckning och ytterligare många anser att internet är dyrt och onödigt. Det är dagstidningen som är den stora oumbärliga källan till nyheter och den liksom TVs nyheter friserar sanningen till vår nackdel.

Vi har örn på besök i byn. Den satt vid vinterns utfodringsplats och letade mat. Ett gäng korpar lyckades efter en stund köra bort den så att den återvände upp i berget. Korparna följde inte efter.

2014-05-11 Glommersträsk VVO, som arbetar hårt mot vindkraft, hade årsmöte. Ingen som öppet propagerar för vindkraft var där.

2014-05-12 Arvidsjaurs kommun svarar på våra frågor om vindkraftsavfall. Betong krossas och återanvänds som fyllnadsmaterial eller lämnas till kommunen för 150 kr/ton. Eftersom Glommersträsk industritipp har en container för betong, kakel osv får transporten av uppskattade 900 ton hålla på ett tag. Det går kanske också lämna i annan kommun.Hur avfallet ska hanteras ska framgå av företagets ansökan (som ju nu är inlämnad men inte ger någon anvisning i frågan). Framgår också av företagets ev miljötillstånd. Områden ska återställas så långt det är möjligt. Storlek på betongstycken kan inte besvaras. Glasfiberarmerad plast som innehåller Bisfenol-A tas emot. Det kostar 1100-1500 kr/ton att lämna till förbränning i Boden och 1400 kr/ton att lämna till deponi i Piteå. Var ligger den och har den kapacitet att ta emot hela Markbygdens avfall? Men det är en fråga till en helt annan kommun och bör ställas av en kommuninvånare där.Om plasten inte är fult uthärdad ska den hanteras som farligt avfall och ingen vet vart den ska då eller hur mycket det kan kosta. Kommunen påpekar att de inte lagt någon energi på att svara eftersom frågorna är hypotetiska och det inte finns någon vindkraftpark.

2014-05-13 Norran. Nordisk Vindkraft lägger ner projektet Naustavare norr om Slagnäs. Orsak höga naturvärden samt att flyttning av verken inte beräknas lönsamt. Vindmätningsmast tas ner i sommar.Däremot anser Nordisk Vindkraft att de har ett vilande projekt i Arvidsjaurs Kommun, Granliden i Arvidsjaur. Kommunen har dock ansett detta projekt som olämpligt på alla punkter. Hur kan det då vara vilande?Villvattenbor slåss samtidigt för att bygden runt Burträsk i Skellefteå kommun ska överleva utan vindkraft. De har fått in en insändare där de skriker ut sin oro över att 184 av Skellefteås planerade 820 vkv beräknas byggas i byarna i Burträskbygden. Vi håller med! Rädda denna kulturbygd!

2014-05-14 En sportfiskare i föreningen kom med Svenskt Fiske, en medlemstidning från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 2/2014. Respekt för fisken, miljön och sportfiskarna. Kanske med sportfiskarna först och miljön sist? Christina Lindhagen skriver att den nya Vattenverksamhetsutredningen är det bästa som hänt! I den förslås att samtliga små och medelstora vattenkraftverk rivs och vattnen ”återställs”. Ett ord som betyder att störta ned så mycket sten som möjligt i bäckar och älvar. I stället ska 27 vindkraftverk ersätta dessa 127GWh som bortfallet skulle bli. De stora vattenkraftverken blir kvar men får stå för ett större uttag. Dvs att vatten nivån varierar mer än vattendomen tillåter och isarna blir osäkra, inte landfasta och i värsta fall spruckna. Detta skulle krossa renskötseln, det rörliga djurlivet och hör och häpna hela Norra Norrbottens läns vintersyssla, pimpelfisket! Vindkraft är den nya tidens religion, står för alla mirakel och kan inte ifrågasättas och frälst blir du för en liten slant.

2014-05-15 Norran rapporterar om att de 5 verk som Nordex AB har tillstånd att uppföra i Kokträskliden, mot bybornas önskan, nu inte hittar finansiär.  Verken har redan tillstånd sedan 2011. Vindmätningsmasten kommer att kvarstå i väntan på en finansiär. Alla andra vindkraftprojekt inom Malå kommun har stoppats. Kanske ser de tillräckligt inifrån Malå Centrum? 

Samtidigt ska Robertsfors kommun, som flitigt annonserar efter fler kommuninvånare, ha en helg där de verkligen ska visa vad de kan bjuda på. Vi förmodar att de, förutom det eko bostadsområde de planerar/bygger, även visar Ragnsells och vindkraften samt berättar i detalj om de kemikalier som nyinflyttade bör lära sig namn på och symptom vid kontakt.

2014-05-20 PT s 5 Annica Hällström får in en halv sida under Debatt i PT. Hon berättar att Markbygden inte var sanktionerad av regeringen utan att det var en Maud Olofsson affär, liksom Nuon. Vi undrar om hon kan ha haft en dold agenda för att driva igenom dessa båda fiaskon där Markbygden orsakar mest lidande? Kort sagt vem tjänade mest på affärerna?

I sin insändare tar Annica upp det tyska inflytandet i Markbygden och det faktum att det är en rökridå för att kunna fortsätta använda eget kol. Tyskland har en lång historia och det har mer än en gång framkommit att de inte tänker låta andra bestämma över dem. Det borde vi minnas och säga samma om Markbygden och andra tyska skenmanövrar. Hon pekar också på de kemikalier som finns och att det med största sannolikhet kommunen som kommer att få städa upp. De 1,3 milj som Svevind deponerat i en tysk bank räcker inte.

Hon påpekar också att riskkapitalbolagen hitills har stöttats av alla stora partier, att Socialdemokraterna önskar ta bort det kommunala vetot för att främja vindkraften. Hon frågar vilken vetorätt som ska tas bort nästa gång för att någon vill tjäna pengar? 

”Hur många vet att det kommunen trodde att de skulle få i skatteintäkter för byggandet av vindkraftverk togs bort av regeringen då vindkraftsbolagen och investerarna inte ville betala? Pengarna går istället till de utländska investerarna. Naturvårdsverket vill ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet som finns i flera nationalparker.” Varken Naturvårdsverket eller tolkningar i Miljöbalken skyddar mot storskalig exploatering. 

Hon påpekar vidare att regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att se hur de bäst kan tvinga på oss storskalig vindkraftsutbyggnad. Hon ifrågasätter vad vi ska ha alla myndigheter till när de ändå bara går regeringens ärenden utan hänsyn till naturen, människorna och ekonomi vars intressen de var en gång satta att bevaka. Lagar och regler ändras utifrån vindkraftinvesterarnas behov. 

Hon slutar med att yrka på att politikerna använder sin vetorätt för att rädda Pite älvdal, en helt unik natur. Det finns en anledning, säger hon, att människor sökt sig till Markbygden. Jag håller med och är övertygad om att där har funnits människor sedan istidens slut och jag förstår dem. Även jag har alltid lockats av detta område.

Annica slutar med att säga att hoppet är det sista som överger människan men för oss som är i vägen för penninghungriga gäller att pengarna får 100 och miljön 0.

PT under insändare. F Nilron som kallar sig en gammal industriman, skriver att vindkraft är en improduktiv investering.  Industrin räknar på en positiv förräntning på kapitalet, alla timmar på dygnet. Den som satsar på vindkraft får ut knappt 4 tim (ca 17 %) på dygnet sett över ett år. Den lilla mängd energi som snurrorna tillför elnätet kan en liten vattenturbin utgöra buffert i dessa trakter. Han är också upprörd över att han som skattebetalare ska vara med och betala ”tokeriet”. Han tycker det är horribelt att människorna i Markbygden får betala dubbelt för sitt elände, via skatten och via försämrade taxeringsvärden. Han påpekar att i Danmark är det väsentligt mycket dyrare att bo i ett vindkraftfritt bostadsområde. Men, säger han, det enda hjärta vindkraftindustrin har är att de stänger ner vissa verk kalla dagar till skydd för fladdermössen (som ju går i dvala på vintern).

Både PT och Norran rapporterar om att Norrländska barn lider mest av buller. Dags att befria dem från vindkraftbullret då!

Norran. Vattenfall inbjuder till kafferepssamråd i Blattnicksele om 100 verk mellan Sorsele och Storuman.

SVT Rapport 18.07 bekräftar Annicas debattinlägg med råge. Tysk representant för Svevind förklarar att tyska banker inte vill ge pengar till Markbygden. Han hoppades på att svenska politiker ska ge mer efter 2016. Rapport analyserade situationen så att Koler får vänta på arbetstillfällen, affär och ny bensinstation. Förra gången arbetare fanns i Koler var det portugisiska vindkraftarbetare och dessa bodde i av vindkraften uppfört barackläger och tillförde inte byn något. Det enda som kunde tillföra Koler något var en massiv satsning på att ta bort de vindkraftverk som är byggda och göra fritidsområden, helägda eller andelsägda. Många har alltid beundrat trakten och velat vara där men inte alla har haft råd så andels- eller stugor för uthyrning, några gärna utan el skulle kunna vara detta oerhört vackra områdes framtid. 

Vi får också veta att Svenska Kyrkan och Kraftö inte får tillstånd att bygga på Helgarö. Månglarna har drivits ur templet. Vi föreslår att Kyrkan nu gör en översyn över sitt reparationsbehov och skapa arbetstillfällen. Sätt in bioeldning i kyrkorna. Kanske skulle det nu också bli pengar till den sista lilla biten isolering i kyrktornet i Glommersträsk. Värmen går rakt upp där men när byggarna påpekade det för ansvariga lokalt, centralt fanns det inga pengar. Nu när Kyrkan inte ger mer pengar till rånarbolaget kan ju de utsatta i vårt riktig hjälp istället.

2014-05-21 Får SMS att PT rapporterat att Markbygden kan byggas. Enligt lokalradion är det förknippat med en hel del restriktioner utöver de som regeringen tidigare satt (?). Såvitt vi vet har regeringen bara agerat som en kolonialmakt brukar. Nu skulle det gälla restriktioner i anledning utrotningshotade arter, glesbygdsbor hoppas jag, och renskötseln.

 Lokalnyheternas reportrar låter chockade och skakade när de rapporterar att Lulebo ska göra om en del lägenheter till bostadsrätter. Ingen blir hemlös och i Luleå tyckte jag att jag bodde bäst i bostadsrätt. Kanske det vore mer på sin plats att vara chockade och skakade över att Markbygdens befolkning nu riskerar att förlora allt de äger och sina förfäders land. När detta händer på andra sidan jorden bryr vi oss jätte jätte mycket!

Norran rapporterar att Malå säger stopp för nya vindkraftområden (om inte verken är under 50 m höga). Däremot blir det lättnader kring hindersbelysning och högre verk i redan befintliga parker. Norsjö kommer inte att vara vindkraftfritt om den gemensamma bygg och miljösamordningsavdelningen får bestämma då Försvaret sagt ja till Tomasliden vid Bastuträsk. Inom Norsjö-Malå kommuner är avståndet 1 km oavsett höjd och effektivitet på verken. Bägge kommunernas vindkraftplaner ska revideras. Vindkraftkommuner som byggt sönder sin natur vill gärna, likt de som satsat pengar i detta, dra med sig fler i fördärvet.

På insändarsidan ännu ett nödrop från en by i Burträsk området, denna gång Ljusvattnet. Kerstin och Eilert Lundmark vill ha svar från Skellefteå kommun om det är bara centrum som räknas. De kan stå ut med de dåliga vägarna och kommunikationerna men har valt byn på grund av lugnet och naturen. De kräver att vindkraftverk inte placeras inne i byar. Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Westerlund (s) svarar med Sveriges långsiktiga mål, hon anser att vindkraftverk ger ett samhälle som är attraktivt för invånare och inflyttare och att vindkraften ska placeras där det finns så få motstående intressen som möjligt och hänvisar till översiktsplanen. Med andra ord bla, bla och vi skiter i byarna och speciellt Burträsk området. Den mest fantastiska delen av kommunen. Jämför Markbygden, det vackraste måste förstöras.

Vi ber kommunen att förtydliga hur deponin skiljer sig åt och vad kostnaderna skulle bli för fullt uthärdad epoxiplast jämfört med inte fullt uthärdad epoxiplast. Eftersom kommunen envist vägrat ge sitt veto måste de kunna beräkna vilken summa som måste avsättas innan de ens kan yttra sig över den ansökan som nu ligger hos länsstyrelsen.

2014-05-22 Lokalradion 08.30 Markbygden vind har av länsstyrelsen fått tillstånd för 430 verk, totalt skulle det då kunna bli över 700. Försvarsmakten har veto och måste godkänna varje verk vilket de hittills inte velat göra mest p g av Vidsels robotbas och F21 men Arvidsjaurs flygfält och annan verksamhet av försvarskaraktär finns också i området. I klartext är det viktigare att förstöra naturen och hjälpa upp skatteparadis med bidrag än Nordkalottens försvar, industri och människors liv, hälsa och rekreation? Ja – för länsstyrelsen! Är länsstyrelsen till för utländska särintressen eller för länet? Vems ärenden går de och varför? Dagens Industri skriver att Markbygden Vind AB ägs av Svevind. Markbygden Vind bildades, så vitt vi känner till, av boende eller markägare i och runt Markbygden som såg det som en jättechans att tjäna pengar på grannarnas bekostnad. Om samtliga andelar och ansvaret över dem övergått till Svevind eller om några enskilda har kvar andelar och ansvar (nu i Svevind?) vet vi inte …ännu.

2014-05-23 Norran del 2 s 10 . Kungörelsen från Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation: Markbygden Vind AB får driva upp till 440 vkv inom Markbygden 2, totaljhöjd 200 m. Beslutet hålls tillgängligt www.lansstyrelsen.se/norrbotten. 

2014-05-24 Norran del 2. www.lrfkonsult.se säljer Skog nära Malå, Rentjärn 2:25 130 ha med inkomster från vindkraftavtal, dock inget om skyldigheterna enligt samma avtal.

2014-05-26 16.00 Okänd helikopter i byn, hann inte se om den hade vidhängande utrustning.

2014-05-27 Vi får Svensk Jakt 5/2014 (www.svenskjakt.se) under Nyheter s 20-21 tar tidningen upp Naturvårdsverkets finansiering av det juridiska vargkriget. Samma dag som beslutet om licensjakt på varg beslutades så överklagade tre organisationer beslutet. En av dessa var Naturskyddsföreningen. Naturvårdsverkets personal befinner sig då, på ytan, i motsatsförhållande till Naturskyddsföreningen.

Representant för verket är Anna Helena Lindahl, biträdande chef för avdelningen för genomförande. Naturskyddsföreningen har sin jurist Oscar Alaric. Lindahl har tidigare beslutat om 2,5 milj kr per år till Naturskyddsföreningen, en förening hon själv är medlem i. Projekten som fått pengarna heter:”Miljörätt. Genomslag för miljömålen, rättstillämpning, lagstiftning och deltagande” samt ”EU-arbete centralt för miljömålen”. Denna kunskap har Naturskyddsföreningen uppenbar nytta av även i sin propaganda för vindkraft. 

Svensk Jakt anser att Lindahl varit jävig men verket håller inte med. Att ta ställning i livsavgörande frågor är vars och ens ensak, men inte när de kommer i konflikt med arbetet. Då bör man kanske överväga om arbetet passar ens livsåskådning.

2014-05-29 Arvidsjaurs kommun, Miljö- och byggenheten, Miljöinspektör Åsa Andersson har svarat på mina tilläggsfrågor. Vindkraftvingarnas epoxi är fullt uthärdad och kan återanvändas av företaget eller brännas. De påpekar att det fortfarande är hypotetiska frågor samt att de när länsstyrelsen begär in yttrande för andra gången i processen, efter att den kompletta ansökan inkommit till kommunen som remissinstans som avdelningen kommer att granska frågor som dessa. Andersson påpekar också att det är fullmäktige som slutgiltigt fattar beslutet och skulle detta vara negativt för bolaget kan regeringen ändra detta med stöd av 17 kap 6§ miljöbalken.

2014-05-30 del 2 s 14 Nyheter. I korthet: en liten undangömd spalt låter Norran ett 5x4 cm foto av delar av ett vindkraftverk illustrera att Skellefteå Kraft inte klarar sin budget. Vindkraften har inte producerat lika mycket som Skellefteå Kraft hade planerat. Tillgängligheten i våra parker har varit lägre än förväntat under januari och februari, enligt ett citerat pressmeddelande. Driften av de stora kraftvärmeverken i Skellefteå och Lycksele ska ha varit stabilt. Det låga elpriset uppges också vara en förklaring till att rörelseresulatatet verkar bli 520 miljoner. Tag lärdom av detta Skellefte Kraft och låt människorna ha sina byar ifred.

2014-06-01 Örnen på vanliga stället i Stöverberg, stannade en stund och återvände sen upp i berget.

2014-06-03 www.skrivunder.com - Minimera Markbygdens vindkraftpark etapp 2. Det är den delen som når in i Arvidsjaurs kommun och som då skulle förstöra inte bara för boende inom Piteå kommun utan även byar inom Arvidsjaur skulle drabbas av ett beslut som inte ens är fattat i den egna kommunen. 

2014-06-04 Arvidsjaurs Allmänningsförvaltnings vårstämma. Punkt 8 Framställan från styrelsen och motioner. Bilaga 3

”Markbygden Net Väst AB, som är ett bolag ägt av Svevind vars syfte är att projektera och äga elnät för Svevinds egna behov, önskar köpa mark vid Nuorteliden för uppförande av ställverk. Ställverket skall möjliggöra anslutning för västra delen av markbygden projektet till Svenska Kraftnäts stamnät. Förfrågan gäller ca 15 ha men beslutet bör vara så att smärre ändringar pga. Säkerhets eller koncessionsvillkor kan uppfyllas utan att nytt stämmobeslut behöver tas. Beslut behövs även för all framtida upplåtelse för ledningsgata till ställverket.

Styrelsen föreslår stämman att: ge styrelsen i uppdrag att sälja markområde vid Nuorteliden om 15-30 ha till Markbygden Net Väst AB om priset anses vara fördelaktigt för Allmänningen. Stämman beslutar även att tillstyrka upplåtelse för ledningsgata till det försålda markområdet.”

Detta skreks igenom innan eventuella nej lappar som var utdelade kunde användas. El ledningarna från tänkt vindkraftverk inom Piteå kommun kommer att gå över Sveaskog, enligt förvaltare Robert Grimm, fanns inte mycket där. Dvs inte mycket annat än en eko-park!

Den av Kraftös män som valdes till suppleant vid höststämman fanns inte längre med på listan och ingen annan av gruppen kom. 

Däremot fanns en av våra storbankers expert på lantbruksförsäljningar i norr på plats. Han upplyste om att mark och gårdar i norr sjunkit med 10 %. Endast gårdar med avverkningsbar skog går bra att sälja, men även där tar köpen längre tid. Tacka vindkraften för det – säger jag. Utbudet av lantliga bostäder, avstyckade gårdar med ett par ha samt hela lantbruksfastigheter tycks mig aldrig ha varit så stort som i år, i de medier jag har tillgång till. Priserna verkar rimliga, finns dock en hake. De flesta verkar ligga inom vindkrafthotade områden, vilket inte nämns med ett ord. Enligt Mäklarförbundet är detta ett juridiskt ”fel” som liksom en kommande motorväg, ska redovisas för kunden.

2014-06-07 Örn från Stenbackshållet, gjorde en sväng och flög tillbaka samma väg.

2014-06-08 Vi sänder ännu en förfrågan till kommunens miljö och byggenhet om epoxi. Vi har fått svar från kemikalieinspektionen, Erik Gravenfors, om ämne H13-0005-123 Bisfenol A (BPA) Bisfenol A används inte som startmaterial till epoxi utan det är Bisfenol A diglycideter (BADGE) som härdas med amin, amid eller anhydridhärdare. BADGE tillverkas genom att reagera Bisfenol A med epiklorhydrin, ger lågmolekylär BADGE där ämnet fortsätter reagera med sig själv så man får 2, 3 ggr osv så hög molekylvikt som ren BADGE. Det finns alltid en rest vid alla kemiska reaktioner. Hur mycket och hur farligt beror på en eller två komponentsepoxi eller vilken härdare som använts. Är det epoxi även i härdaren kommer epoxin att utsöndra hela tiden. Allvarligare med rester i dricksvatten än i marinor med epoxilagade båtar. Brattberget försörjer både Stöverberg och Järvträsk med vatten från kallkällor och allt vårt vatten hamnar så småningom som dricksvatten nere i Skellefteå. Har någon undersökt förekomsten av rester av Bisfenol A relaterade ämnen i Lillpiteälven för Markbygdens avfall eller Umeälven för Blaikens, eller är det ingen som törs? 

2014-06-10 Möte mellan 400 personligt utvalda, 5 politiker och 6 tjänstemän för att samtala om idrott, kultur och folkbildning i Arvidsjaurs kommun. Presentation av resurser, rundabordssamtal, möjlighet till egen prioritering. En i förväg utsedd person kommer att ta noteringar. Är detta ännu en utröstningslek, ett försök att fördela de pengar Jerry J fd råd anser sig ha förhandlat fram för oss eller något annat? Pengar finns alltid, det är en fördelningsfråga. Livstidslönerna, Jerry Js avgångsvederlag som han erhåller utan att ens tjänstgöra en dag under 2 år. De många och långa resorna bl a till olika demokratiprojekt i Afrika där de uppenbarligen inte hade något att lära ut och inte lärde sig något och alla andra konstigheter. Någon brukar ställa frågan om kommunens kärnverksamhet vid fullmäktigemöten och även vid kommunstyrelsemöten, om den eller den saken verkligen är kommunens ansvar? Vi frågar: Är det inte kommunens ansvar att försöka få mottagarna av livstidslönerna att avstå en del samt att få Jerry J att arbeta under sin ”uppsägningstid”, vilket är brukligt. Dock brukar personen inte få tillgång till några känsliga uppgifter, men han kan ju sudda och kopiera saknade sidor för att sedan klistra ihop grundskoleelevernas böcker, något som arbetsförmedlingen brukar anvisa folk till så här efter terminens slut.

Sixten pratade med en man som har stuga i en grannby för ett par dagar sen. Denne tror fortfarande att åsynen av vindkraftverken är det värsta… hur kan folk inte fatta? All info vi spridit via anslagstavlor, mun mot mun, Järvträsks hemsida www.jarvtrask.se  bl a internetsidor. Men det har inte stått i tidningen att det är farligt, då så är det inte det!

Behövde lugna ner mig och läsa något som får mig att somna, valde Finansliv 2/2013 – bara för att bli än mer klarvaken. Fyra medarbetare skulle berätta vilka etiska val de gör. Lotta Sjöberg, illustratör, svarade att hon ”investerar i vindkraft, köper begagnade kläder och prylar…” (s4) Det hela blev värre på s 23 där tidningen berättar att vindkraft ingår i etiska fonder!? Upp med huvudet ur sanden, ut med pengarna ur de oetiska fonderna och in med dom i madrassen, om ni inte redan lagt ut allt å vindkraftförsvar.

Norran har lila omslag. Det visar sig att det av Skellefteå kommun helägda Skelleftekraft lagt ut 12 miljoner på ny färg, ny logga och nytt typsnitt! Så genomtänkt av företaget som sponsrar Skellefteå AIK ishockey (gult och svart) att välja ett motståndarlags färg. Anledningen beskrivs vara att företaget ska ”jobba på en mer emotionell framtoning”. Det ska också bli: ”Mer människor och känslor, mindre vindkraftverk i motljus” (s 23)– Ta då genast till er människornas känslor och stoppa vindkraften! Ny framtoning hjälper inte drabbade och de flummiga psykedeliska figurerna i det lila (inte färgmatchade) ringer ekon från en svunnen tid – lika otidsenliga som bolagets nya flum och hippie framtoning. Kanske var cheferna med på den tiden och lever kvar i den i minnet? Själv stod jag utanför och såg på när skolkamrater förstörde sina liv. Alla tyckte inte att hippie kulturen var rolig, inte var den speciellt kreativ heller – det är vi tråkmånsar som står för kreativiteten och bevarandet av människovärdet.

2014-06-11 Jag får gamla tidningar. En Norran från 28 feb 2006 beskriver en kommunalfullmäktige debatt i Arjeplog. C ansåg att det skulle ge jobb ett par år men vinst någon annanstans. S ansåg att Arjeplog hade ett moraliskt ansvar för hela samhället. Arjeplogs kommun gick i fjol ut med att medborgarna kan laga håll i gatan, snickra skyddsstängsel m m som gått sönder under vintern eftersom kommunen inte hade några pengar. Jag antar att situationen inte blivit lysande sen dess – vem skulle vara solidarisk med vem? Någon som fattar?

Samtidigt i dagens Norran Skelleftekraft ingår avtal för 600 miljoner. Så mycket kostar 30 vindkraftturbiner hos Dongfang Electric Co Ltd som ska vara en del av tredje etappen i Blaiken. Fullt utbyggd beräknas Blaiken, en gång ett centrum för jakt och jaktprov, innehålla 100 verk och ge 600-720 GWh. 

Samtidigt i Oddasat, hisnande vackra bilder från Nord Norge, tyvärr visade det vägen till en ny vindkraftpark. Den som inte byggt sönder sin natur borde veta att inte göra det nu när alla fakta finns tillgängliga – om man vill veta alltså.

Knappt 20 av de 400 kallade kom till Arvidsjaurs kommuns möte om idrott m m. De som närvarande ville ha ett nytt badhus i första hand och något för de mindre barnen. Vissa får stå för sina barns lekplatser själva… och roa sig själva också.

2014-06-13 Norra Skogsmagasinet 2/2014 s 5 Pär Lärkeryd i ledaren. Skogen vår förnyelsebara resurs måste nyttjas mer och smartare än idag. Betongindustrin står för dubbelt så hög andel av koldioxidutsläppet jämfört med flyget. Åtgärden är att bygga mer i trä. Minskar koldioxidutsläppen med 90% och ger fortsatt koldioxidupptag genom att ny skog växer. Vettigt, tycker jag, men då måste omläggningen från skogsmark till industrimark (vindkraftverk) upphöra genast.

Tidningar och TV rapporterar att Arvidsjaurs flygplats bygger ut igen. Ankomsthall och parkering räcker inte till, bygget påbörjat. Det planeras även ytterligare ombyggnad.

2014-06-14 Markbygden stoppat igen, enligt insides information. Se 14-03-21. Ingen vill lyfta eller köra de 19 verk som ligger i Haraholmen. Det rör sig om verk som skulle monterats ifjol. BDX (lastbilscentralen) lär ha pengar att fordra igen. Den holländska kranfirma som kom för ett par månader sen har nu packat och åkt.

Norran. OX2 Wind AB (fd O2 Vindkompaniet AB) kallar till samråd för Brännliden. 10 verk 200 m höga. Byastugan Storträsk 24 juni 18.30 (Skellefteå kommun)

2014-06-16 Norra Skogsägarna presenterar sin nya tjänst Skogsbyrån med markvärderingar, köp och långsiktig ekonomisk analys bland tjänsterna. Vi valde presentationen i Lycksele. Varje besökare verkade få en personlig information varför samtalet efter en stund rörde sig om värderingar av fastigheter i vindkraftområden. I Lycksele med omgivande kommuner hade de inställningen att det mesta verkade lugnt just nu. Trots detta mötte vi en bil med vindkraftlogga på väg mot Norsjö samtidigt som en bil med en annan logga stod på en affärsparkering.

2014-06-17 Statliga jaktkortet sponsrar 0,4 miljoner till Naturskyddsföreningen att använda i kampen mot licensjakt och för vindkraft, dvs mot landsbygdens intressen. (Naturvårdsverkets bilaga till jaktkortet samt Jaktmarker & Fiskevatten 7/2014 s 29)

Norran. Skellefteåkraft ansöker om nätkoncession för ny 145 kV ledning för anslutning av en ny 415/150kV transformatorstation i Krångfors. Handlingar hos Energimarknadsinspektionen (vilka dock brukar undvika att svara enskilda personer.)

Skellefteå kommun säger ja när tjänstemännen sagt nej (på grund av bristande beslutsunderlag). Wpd Onshore Aldermyrberget AB 18 vindkraftverk i närheten av slalombacken 230 m höga. Bygglov finns sedan tidigare för 6 med totalhöjd 150 m, 7 km norr om Jörn. Nu vill bolaget utvidga området. (del 1 s24) Om Skellefteå kommun framhärdar i att bygga sönder hela området ned till Skellefteå blir den vägen stängd för oss som upplever obehag av elektricitet, ljusblixtar eller är rädda för iskast. På samma sätt som vi och andra endast åker till Piteå i undantagsfall kommer vi, om alla dessa vindkraftplaner för Skellefteå kommun realiseras, inte heller att kunna åka till Skellefteå annat än i yttersta nödfall. Vad tycker företagen om det? Märker Piteås varuhus och andra att många inlandsbor slutat åka dit?

AnnonsXet. Folkpartiet Arvidsjaur vill veta vad vi tycker om centralorten alt kommunen i portofritt svarskort. Vi svarar: Stoppa vindkraftplanerna! Anledning förstör byar och gör folk hemlösa.

2014-06-18 Norran del 2 s 24 Norsjö kommun har omarbetat sin vindkraftplan. Vindkraftverk ska inte byggas närmare än 1 km från bebyggelse, som förut. Inga verk över 50 meter utanför utpekade områden. I artikeln framkommer att människor har klagat och vill ha vindkraftfri kommun i första hand i andra hand längre avståndsgränser och skärpta krav på ljudnivå. Om vindkraften tar över Norsjö kommun, hävdar kritiker kommer turisterna att fly och kommunen kommer att dö ut. Gothia Vind AB som tillsammans med markägre i Bodberget/Bjursele, Rismyrliden och Risliden vill bygga i dessa byar protesterar. De kör med samma visa vi hört förut. Arbetstillfällen och pengar. Men se hur det blev i Markbygden och Blaiken, så långt bort ligger inte dessa projekt. Vi har hört av boende att de är chockade och skakade över att deras by kan bli obeboelig. Kommunstyrelsen i Norsjö ska säga sitt och planen ska ut för granskning i 2 månader.

2014-06-20 Norran citerar Jens Rydell, medförfattare till Naturvårdsverkets rapport om vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss: ”Det finns inte i hjärnan på en fladdermus eller en kungsörn att något kommer med den farten”. Dvs 300 km i timmen. Intervju i Veternskapsradion.(s13) Västerbotten har hög produktion av vindkraft, sägs det vidare (s16). Näst högst i landet eller 14 % av landets totala vindel. 2013 var andelen vindel 7 % jämfört med 2012 då 4,4 % men så har priset i lidande för djur och människor varit ohyggligt. Detta är också orsaken till att elnätsavgifterna i Västerbottens län ökar med 4,1 % i år. Under en femårsperiod har elpriserna ökat 31 % i Västerbotten. Det är alltså än en gång den vanliga konsumenten som ska betala detta vansinne. Samtidigt i Dalarna, rapporterar semesterfirare, har en markägare motsatt sig ett 6e verk nära ett naturskyddsområde och överklagar länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen. Vi håller tummarna även för detta område.

2014-06-21 Tar upp nyinköpt helgläsning, pocketbok försedd med grön logga, klimatsmart. Eftersom jag alltid läser förord och noter fortsätter jag och ser till min stora fasa: ”För de utsläpp som trots allt inte går att undvika i bokproduktionen klimatkompenserar vi genom Climate Friendly. Vi bidrar härmed till utbyggnaden av hållbar utvinning av förnyelsebar energi, såsom vindkraft.” Upplysningar www.bonnierpocket.se/klimatsmartpocket. Inte ens en helgläsning är fri från vindkraft. Nu köpte jag boken på Myrorna och hoppas att jag därmed kompenserat något.

Skriver ett medborgarförslag till kommunen i vilket jag (med hjälp av skydda miljön) föreslår två sätt att skaffa pengar som inte har att göra med vindkraft. 1. Be de som har livstidslöner att avstå hela, delar mot att slippa bli publicerade med namn och summa. Har gjorts förut i Norrlands kommuner. 2. De som har avtalsvederlag och lyfter sin gamla lön utan att vara på sin gamla tjänst ska arbeta med annat inom kommunen t ex sudda, klistra in nya sidor och få grundskolans skolböcker att bli användbara inför skolstarten eller andra liknande behjärtansvärda uppgifter.

Påminnelse till kommunen att svara på våra frågor om bisfenol- A och den förening av detta ämne som kallas BADGE och hur sådant avfall från vindkraftvingar egentligen ska återvinnas. En högst aktuell fråga då vindkraftansökan för oss är inlämnad och kommunens miljö och byggenhet bör känna till vad de eventuellt ger bygglov för samt vad Piteå kommun gett bygglov för på Arvidsjaurs kommungräns, där 8 byar drabbas. Se tidigare om Markbygden 01-21, 29, 31. 02-03. 03-06. 06-03,04. 04-19. 

2014-06-22 Kommunens vår protokoll ute på nätet. Kommunstyrelse 05-05 Tillväxtenheten ska ses över, ev inte vara egen enhet och inte direkt underställda Kommunstyrelsen. Som meddelarärenden, vår skrivelse om ljud- och skuggberäkning, Brattberget som Bertil Persson gjort åt oss samt skrivelserna om kulturminnesskydd beträffande Hängengården, Glommersträsk som i Kraftös ansökan påstods ha tappat skyddet och inte längre var bevarandevärd vilket visade sig, enligt länsstyrelsen, vara en lögn.

0528 Kommunstyrelsen. 75 000 till bevarande av kulturmiljöer. Glommersträsk Hembygdsförening (Hängengården), Gallijaur – Järvlia kulturförening (Gallejaur), Moskosels Rallarförening samtliga 15 tusen. Arvidsjaurs Hembygdsförening (Gamla Prästgården, lokalt museum för hela kommunen) 20 tusen samt Arvidsjaurs Sameförening (Lappstaden mm) 9500,- fattas 500 administration.

Miljö Bygg o Hälso 05-21s 4 ”Miljöprövningen av Markbygdens vindkraftspark Etapp 2 har handlagts under året och detta ärende har tagit mycket tid i anspråk. 440 vindkraftverk planeras uppföras i etapp 2.” s 74 Meddelandeärende. Yttrande till Miljöprövningsdelegationen om Markbygden etapp 2. S84 Nybyggnad av flygledartorn vid RFN Vidsel på fastigheten Storbrännan 1.2 i Arvidsjaurskommun – medgavs. Allt som gagnar Vidsel går emot Vindkraften.

2014-06-23 Arvidsjaurs kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om 440 vindkraftverk på kommungränsen till tingsrätten, enligt Norran. Som skäl anges bl a att vindkraftsparken kommer att försvåra för turistnäringen, samt Dubblabergens naturreservat. Se 02-03 KS länsstyrelsen, 5 km fr gränsen till närmaste hus, 8 byar riskerar drabbas, 02-17.05-23.

Enetjärn kört i Järvträsk idag. Främmande bil på vägens vändplan i morse här. Ingen steg ur.

2014-06-24 03.45-06-15 LFH 321 Ford DA3 Grå 2010 kreditspärr Nordea tillhörande Enetjärn. Man med vad som föreföll vara kameraväska ute och gick efter skogsvägen. Nu känner vi igen bilen, det var den som körde mitt i avverkningsperioden i april en eftermiddag, alltså helt fel tid för fågelliv. Han var borta max en halvtimme och hade inte varit utanför plogningen och hade inga skidor på taket.

2014-06-27 Svar från Energimarknadsinspektionen. Vi berörs inte av den ledningsdragning som var anledning till vårt brev av 03-23.

Arvidsjaurs kommun Miljö Andersson, svarar att vindkraftavfall inte är ett aktuellt ärende i kommunen och kommer möjligen inte att bli det heller. Tyder på att de ser möjligheterna att vinna mot Piteå kommun som stora då frågan annars även skulle beröra de 8 byar som berörs där. När det gäller ansökan om Brattberget har de antingen bestämt sig eller stoppar just nu huvudet i sanden.

Byggnads 8 Juni 2014 s 15 rapporterar att vindkraftsolyckan mellan Hallstavik och Östhammar där anställda vid Hallsta pappersbruk träffades av sprängsten vid bygget är nedlagd. Att någon brustit i ansvar vid sprängningen kan inte bevisas. Vindkraft hålls under armarna. Jag antar att offren inte bara får betala på mer än ett sätt. Skamligt!

2014-06-28 Föreningens styrelse har bestämt att vi måste få ett svar på epoxifrågorna. Det känns som om kommunen inte förstått att epoxi inte bara är en angelägenhet för Brattbergsområdet utan även för de 8 byar och ekopark samt Dubblabergens naturreservat i norra kommundelen då Markbygden planerar att låta sin vindkraftpark spilla över med ställverk etc inne i Arvidsjaurs kommun. Vi kräver således svar på våra tidigare tillsända frågor av 06-08 och påminnelse 06-21.

Många fastigheter till salu nu. En del noterar vi kan vara från hotade områden medan ett annat objekt inne i en vindkraftpark beskrivs som 1 mil utanför Malå, trevligt läge, året runt boende möjligt. Om man inte tänker gå ut alltså. Malå har 1 km oavsett höjd och ingen bullergräns. Återigen kan vi konstatera att varken advokater, för dödsbos räknig, eller stora mäklarkedjor berättar om vindkraft som finns eller är planerad. Detta är ett ”fel” i juridisk mening och kan få konsekvenser för både säljare och köpare. Ni som läser detta och har funderingar på stuga, kolla vindbruksplaner, inlämnade ansökningar och få det skriftligt, lita inte på någon som bara vill ut eller tjäna sin provision.

2014-06-30 Arvidsjaurs Kommuns Miljöinspektör Åsa Andersson svarar att hon inte kan ge mig något svar på frågorna om bisfenol- A varianten BADGE i vindkraftvingar, kostnad för framtida avveckling, något som är absolut nödvändigt för en säkerhet i ett tillståndsbeslut.

2014-07-01 Helikopter i byn går lågt ser ut att gå ner mot marken på storbacken och mot Järvmyrberget, som vanligt om somrarna. Talade med en renägare, blir fel med andra helikoptrar i farten nu när kalvarna ska märkas. Turister tycks ha fått för sig att det är klart att det inte blir någon vindkraft i Arvidsjaurs kommun, oklart varifrån upplysningen kommer.

Norran, insändare. ”Väntar redan på valåret 2018” skriver att ett Botnia parti borde bildas. Sätt byamentaliteten åt sidan och jobba för en Norrbottnia bana. Vi stångar pannan blodig varje år men har blivit utnyttjade sen medeltiden pengarna går från oss till Mälardalen. ”Vi bygger fler och fler vindkraftverk som egentligen borde byggas där konsumtionen är störst, för det är ändå en hel del förluster som uppstår vid överföring av el via näten.” Så vasst som någon någonsin får in i Norran!

2014-07-02 Norran debatt. Skogen kan bli guld värd. Landshövdingarna Österberg och Andersson för Norr- och Västerbotten tillsammans med Staffan Norin, Regionchef Skogsstyrelsen, skriver om den av riksdagen den 24 juni beslutade strategin som lägger grunden för ett nationellt skogsprogram. EU har nyligen antagit en skogsstrategi där skogsfrågorna ska göras till en gemensam sak över nationsgränserna. Ekonomisk utveckling men också sociala värden och jämställdhet. Experter inom besöksnäring, klimatsmart byggande, skogsbruk har förts samman. Artikelförfattarna uppmanar regeringen att använda det arbete som nu sker inom ramen för Skogsriket för att tydligt förankra regionalt och rådgöra med de som direkt berörs av skogsrikets utveckling och förändring. Vi håller med och uppmanar artikelförfattarna att såsom chefer för länsstyrelserna (Österberg och Andersson) ge direktiv att stoppa vindkraften. Det är möjligt för länsstyrelsernas högre chefer att fatta beslut som inte är populära utom länet men nödvändiga och populära på plats t ex Norrbottens lättnader i strandskydd under tidigare landshövding. Sätt igång nu och fullfölj programmet och stoppa all vindkraft!

2014-07-03 Kraftö har sålt Blåsmark 75 MW till Alpiq Ecopower Scandinavia, Schweiz. Första investeringen i Sverige. Finns redan i Norge. Årsomsättn 15 miljarder CHF 2009. PT s 8 25 vkv bygget beräknas dra igång hösten 2014 el början av 2015 och beräknas producera 215 000 MWh per år. 

2014-07-08 PT s 11 Piteå energi satsar på ny solcellspark på universitetstaket. Klart hösten 2014 och generera 250 000 MWh per år. Som alla vet lyser solen alltid över Piteå så detta är både klokt och miljövänligt. Stoppa skövlingen av markbygden och satsa på solceller istället!

2014-07-12 Vid uppsättande av ett flygblad mot vindkraft i Arvidsjaur berättar en förbipasserande att han är företagare i mellansverige (alltså vad vi kallar södra). Han hade för flera år sen köpt in sig i ett vindkraftverk i Skåne (!) via elcertifikat för att tjäna pengar. Nu har det inte gett pengar utan han får betala och han var övertygad om att Skåne får betala för att bli av med elströmmen (precis som i Danmark) men att det inte får komma fram. Han har alltid tyckt vkv varit fula – men nu vill han bara riva allihopa och glömma sina förluster.

2014-07-16 Får Svenskt Fiske 3/2014 En medlemstidning för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Dammar i skogslandet ska rivas, s 26. Med alla medel inklusive domstolsprocesser arbetar förbundet aktivt mot vattenkraft och för vindkraft. Anovaenergi erbjuder sportfiskarna ett elavtal med 100 % vindkraftel. Reportage om hur bolagets kunder upplevt detta önskas. Husbuss parkerad invid Brattbergsvägen. Vi anar ugglor i mossen. Senare på natten körde bussen förbi här.

2014-07-18 kl 2100. Pratade med männen i husbussen. De är anställda av Kraftö för att undersöka förekomst av fladdermus och örn. Någon har uppgivit örnboets placering, vi får hoppas att inte Kraftös helikopter har kedjor när den kommer. Männen i husbussen kommer att köra omkring nu på nätterna och försöka få tag på fladdermöss men eftersom solen skiner i stort sett dygnet runt, och irriterande nog, efter en dag av regn och åska är det ljusare nu än i förmiddags.

2014-07-21 www.civilrightsdefenders.org/se har mänskliga rättigheter på sitt bord. De hävdar att människors rätt kränks i vårt land, visserligen inte uppdat sedan 2009 men ändå. Vi tillskriver dem om vindkraftflyktingars nuvarande och tänkta situation. Då deras huvudsponsorer är SIDA och Postkodlotteriet förväntar vi oss uppmärksamhet och hjälp.

2014-08-01 Norran del 1 s8 Forskningsresa med uppdrag att bevara skog. Rödlistade arter i Arjeplog och Glommersträsk ska undersökas. Eftersom ingen info gått ut till markägare direkt antar jag att detta är en liten utflykt som ska titta på tidigare fynd, nära väg, och inte en seriös undersökning.

Fått Tidningen skogen 6-7/2014. På s 27 Analysen av Erik Westholm, ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (äger 600 ha i Bergslagen). När jag var på möte på samma institution hittade jag, vid direkt fråga, mycket få som numer var aktivt verksamma i skog och mark – ännu färre som bodde i densamma. Westholm undrar om ”skogssektorn” är beredd att skapa framtiden? Han ifrågasätter att 80 års omloppstid för skogen kommer att fungera i framtiden. Han pekar på klimatförändringar, vindkraft mm. Han ger inget svar men säger att skogsmarken finns kvar. Det är helt fel. Skogsmark som är försedd med vindkraftverk är förstörd för alltid, om inte fundamenten tas bort till sista bit, då kanske det finns hopp. Det är bäst för landet att skogen kommer att fungera med 80 års omloppstid eftersom trä och malm är det som ger pengar till statskassan.

2014-08-05 Norran del 2 s 15 Åsikter. Jerry T Johansson, Arvidsjaurs fd kommunalråd, han som lever gott på avgångsvederlaget, vill att alla som är emot vindkraft ska begära ut de kommunala handlingarna i vindkraften, inklusive det avtal om bygdemedel han undertecknade när han som enda representant för kommunen och Kraftö satt på hotellet en dag. Ja, begär gärna ut handlingarna, vi har tillställt kommunen vår egen utredning som Bertil Persson gjort. Den visar det vindkraftutredare Per Lidström sa, att strålningen, bullret och ljuset är av sådan olägenhet att varken vi eller Järvträskarna kan bo kvar.  Kommunens antagna vindbruksplan föreskriver fortfarande 2 km mellan boende eller 10x höjden och vi har fortfarande 2,5 km rakt över berget.

2014-08-06 Lokalradion utsändning från torget i Arvidsjaur. S, C, Fp och V närvarade. EU valets 2a SD hade ingen representant närvarande. Den som har en plats i fullmäktige för SD har blivit svartlistad på arbetsmarknaden och lämnat kommunen. Vänstern beklagade sig över att flera partier deklarerat mot vindkraft. De ska till varje pris ha vindkraft i kommunen och även tillväxt inne i centralorten. Trots allt som framkommit är de dumma nog att tro att eventuella internflyktingar skulle bosätta sig där de vill. Allt tyder på att en majoritet i södra delen kommer att lämna kommunen (och länet), även de som inte kommer att direkt beröras då deras fritid förstörs. Kanske skulle fritidspolitikerna i V, som till vardags arbetar på socialkontoret, tillämpa sin regel gällande hemtjänstpersonal, att all konkurrerande verksamhet är förbjuden, även företag (om än vilande och om än det tillhör partnern) eller varför inte lära sig vad begreppet sekretess rörande biståndstagare, även om det bara rör sig om bostadsbidrag är det inte offentliga handlingar som kan tillställas andra kommunanställdas företag för att användas i utpressningssyfte. (7-8 år sen en viss skogsplantering i Arjeplog som utfördes av skolelever som fått order att skolka eller att förlora sina bidrag).

2014-08-09 Civil Rights Defenders svarar inte trots påminnelse – ett uteblivet svar är också ett svar. Att mänskliga rättigheter kränks i Sverige är inte lika viktigt som när de kränks på annat håll – såvida inte någon storstadsbo blir kränkt. Norran vägrar ge oss replik på Jerry T Johanssons insändare. PT hade liknande men med mer svammel om ”massa saker” hit och ”massa saker” dit. Vi försöker replikera i PT istället. Vi har också tillskrivit expressen i anledning 3 insändare om vindkraft, 2 mot och en för. Vi har ju provat aftontidningarna tidigare år men varit ”ointressanta”, nu provar vi igen.

Landskapsskydd länkar till centern som vill veta vår åsikt om vindkraften. Vi gick in och upprepade det svar vi alltid försöker ge: Att våra mänskliga rättigheter kränks, att byar utplånas och landsbygden dör. Att vindkraftdrabbade måste ges internflyktingstatus då de blir fördrivna inom sitt land.

2014-08-18 De pappers- och nättidningar vi nalkats svarar inte alls. Det är supervalår och lidandet i Västmanland är viktigare för det ger bättre bilder. Där har några förlorat sin skog, några sina uthus och några allt. Deras försäkringar gäller och staten ska gå in med ytterligare pengar. Blir detta ett prejudikat för de som förlorat allt och inte får återvända någonsin? Antagligen inte. Som referensbrand anges Tyresta i Stockholm och inte Bodträskfors (8 år sen och en likartad brand). Politiskt är vi ute. Inne är frågor som rör de stora väljargrupperna i städerna söderut.

Norran del 1 s 8. Arvidsjaur tecknar samarbetsavtal inom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati med staden Luanshya i Zambia. I våras åkte en delegation från kommunen till Zambia och nu har de varit här. Syftet är återvinning, alternativa energikällor och stärka det lokala entreprenörskapet. Förutom biobränsle samarbetet, via ett lokalt företag, (vi borde också elda mer biobränsle på vintrarna och ha mer solenergi på somrarna) vet vi inte om detta tillhör kärnverksamheten som kommunen, enligt lag, måste ha. De gamla på ett demensboende som inte har anhöriga som orkar rulla ut dem har suttit inne i sommar, inga sommarjobbare har rullat ut dem.

Samma dag i Expressens insändare frågar Erland Lundgren, Backe i Strömsunds kommun Jämtlands län, om frånvaron av mygg och småfåglar kan ha att göra med strålningen. De platser som rapporterar mygg är Gysinge och Österfärnebo, vilka är lågstrålande områden, medan andra klassiska mygghål har rapporterat minskade populationer varje år och i år har våra lokala mygghål varit utan mygg och småfåglarna har också uteblivit. Lundgren frågar om det är den elektromagnetiska strålningen som, enligt hans uppgifter, ökat med 50 ggr de senaste 30 åren, som är en orsak till detta? (s4)

På sid 33 Rapporterar Expressen att Ulf Lundell gör kopplingen Annie Lööf – Margaret Thatcher – Augusto Pinochet. Annie Lööf citerad av Expressen, ” –Det finns ju stora möjligheter att bosätta sig någon annanstans om man ser det outhärdligt, säger hon.” (gustav.sandstrom@gt.se) Så det är så det är, kanske en känd artist har möjligheten men han kanske, i likhet med andra hon önskar fördriva, inte vill. Vindkraftflyktingar, vars egendom hon gett bort till skrupelfria bolag med säte i skatteparadis, har inte heller den ekonomi hon tycks tro att alla har bara för att hon har det själv. Hon har kanske själv flera hus hon kan upplåta till internflyktingar (vare sig det nu är vindkraft, gruvor eller brand). Om bara en familj förlorar allt är det en katastrof – deras personliga katastrof blir inte mindre av att andra också förlorar lika mycket.

2014-08-19 Oddasat (samenyheterna). Vindkraftutbyggnaden i Bräcke kommun (Jämtland) överklagad av samerna i området. Bräcke skulle vara vindkraftfri men sedan ändrade sig politiker och några markägare. Om vindkraften byggs ut i denna lilla kommun kommer det att bli dess undergång, se bara på de andra som fallit i gropen före.

Det nya Landsbygdspartiet, www.landsbygdspartiet.se, kräver att vindkraftverk inte ska tillåtas byggas närmare än 10x höjden från någon form av bebyggelse, fritidshus såväl som permanentbostad. Boende i närheten i kallt klimat säger dock att det är omöjligt att vistas utomhus inom 7 km vid viss väderlek vintertid, så där bör partiet tänka om, när och om de nu kommer in i kommuner och riksdag.

PT 2014-08-21 s 4 Insändare. Anders Henriksson (m),  Kraftös vän på orten och potentiell uthyrare av mark för vindkraftverk i Brattberget får in en insändare där han anklagar kommunalrådet Lotta Åman (s) för att spoliera hela EUs klimatpolitik genom att inte tillåta byggandet av Brattberget, utan att nämna Brattberget vid namn, men det är där han har sitt skifte. ”Vi har idag, jämfört med andra kommuner, ett mycket fördelaktigt avtal om avkastning av vindkraften till byar och till kommunen.” skriver han. Avtalet som slöts mellan förre kommunalrådet Jerry T Johansson, numera privatperson och bolaget Kraftö på hotellet, tillkom före samrådet 1 okt 2013 (se tidigare rapporter från Brattberget) och nämner inte boende alls. Han anser vidare att ett dröjsmål nu omintetgör all lokal näringslivsutveckling. ”Och framförallt att väljarna skall mörkas i vars ert parti står i denna fråga!” Normalt brukar inte Henriksson vara 1/ otydlig 2/använda dialektord. Vi tror att den hätska tonen mot kommunalrådet beror på att hon inte ville köra över tekniske chefen som inte ville ändra givna order till personalen och ge Henriksson egen nyckel till återvinningsstationen så att han kunde tömma villan utan att konfronteras med vanligt folk. Vår lokale c-politiker har inga sådana problem, inte heller att dela med sig av utrymmet på sin släpvagn, något han gjort när vi sågs där. Miljövänlighet i praktiken.

Lotta Åman bereds möjlighet att svara i samma tidning:…Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat.” …”Kommunen antog en vindkraftsplan 2011-10-31 efter samråd med länsstyrelsen, intresseorganisationer, samebyar, företagarföreningen, angränsande kommuner, allmänheten med flera.

Så länge vi har denna vindkraftplan så kommer inte Socialdemokraterna att agera i frågan.” Vidare berättar hon om kommunens nya näringslivskontor som har till uppgift att söka projektmedel bl a via EU, att stätta befintliga företag och ge all möjlig hjälp till nystartande företag. 

I Arvidsjaurs vindbruksplan finns inte Brattberget med eftersom samråd inte skett förrän 2013-10-01. I planen sägs också 2 km eller 10xverkens höjd mellan boende. Föreslagna verk skulle bli över 220 m höga och det är, och förblir, 2,5 km mellan boende i Stöverberg och boende i Järvträsk. Vidare var det oppositionen c, m och fp som stoppade genomförandet av det ogiltiga förslaget av förre kommunalrådet och hans vapendragare kommunchefen att tillåta byggnation utan samråd. Henrikssons eget parti, moderaterna, har lovat att det inte ska bli vindkraft i Arvidsjaurs kommun. Dessutom är ju Henriksson, sedan många år, på väg från kommunen så varför detta intresse för ”vår” kommun annat än pengar i den egna börsen. Vi önskar den nye husägaren lycka till med huset och den verksamhet han tänker starta, vi återkommer med positiva besked i detta senare.

2014-08-23 För få sökande till Yrkeshögskolans program vindkraftstekniker, 2 år, Piteå. Saknar du behörighet, hör av dig vi hjälper dig annonserar Lernia i Norran s7 del 2. 9 av 10 som går våra Yh-utbildningar har jobb inom 6 månader, sägs det vidare. Detta gällde dock inte förra omgången vindkrafttekniker (tidigare rapportering).

2014-08-27 Även Jokkmokk kommer att anordna vindkraftteknikerutbildningm 300 YH-poäng, start 19 jan 2015. Praktik kan ordnas av samarbetsföretag. www.annonsxet.se s 10. 

Norra Skogsmagasinet 3/2014. Per Lärkeryd, VD, vill skapa en levande landsbygd. Han anser att: ”Det behövs en svensk politik som tar ett helhetsgrepp och som gör det enklare att leva på landet och inte tvärtom.” (s5) Jonas Eriksson, Näringspolitisk redaktör skriver på s 7 att: ”Forskarna slår fast att ett aktivt skogsbruk, där vi ersätter exempelvis betong med träprodukter, skapar störst klimatnytta. Skogens produkter tillhör framtiden då de är förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara. Skogen är helt enkelt ett klimatsmart alternativ.” Dvs allt som inte vindkraft är!


Creeper MediaCreeper