Miljödepartementet klappar på axeln

Urban Zingmark 05 April, 2014 16:55 Anmälningar och överklaganden, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Rättschefen på Miljödepartementet trodde att det räcker med en klapp på axeln.

Claes-Erik Simonsbacka, Bureå kräver att regeringen handlar!

Läs Miljödepartementet brev från den 6 mars - klicka på bilden.

Läs Simonsbacka svar från den 4 april här (pdf)


Creeper MediaCreeper