Kritisk granskning av vindkraftsindustrins VIND 2010

Redaktionen 17 September, 2010 17:52 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

På vårt nätverks epostlista skrev två av våra vänner en rapport om vindkraftsindustrins mässa den 15-17 september i Göteborg VIND 2010. De har uttryckt att de ska publiceras här, eftersom det är otroligt intressant ur "vårt" perspektiv, vindkraftverk-motståndet.

Thomas rapport:

Kort rapport från Pers och mitt besök idag på svenska mässan och 'eventet' 'Vind 2010 - Perspektiv 2020'.

Registreringstiden var oändligt seg för att visa sig vara onödig [priserna var exorbitanta!] så vi angav oss vara inbjudna av någon av föredragshållarna och det gick vägen...

Ja, inte var där många "Sanningar om vindkraft" som framkom under de ca 1,5 timmarnas föredragande och panelande. Marianne Henningsson, miljöpsykolog, inledde med delvis intressanta forskningsresultat kring människors väl och ve, stress mm. och vad konsekvenser härur kan bli. Men 'miljöpsykolog'... låter skruvat.

Sedan tog panelandet vid under moderation av Kajsa Olsson, Energimyndigheten. Hon gjorde sitt bästa att hålla en neutral position och lyckades i stort med detta också. Övriga i panelen var: Elisabeth von Brömsen [FSL],

Gunnar Fredriksson [vVD Svensk Vindenergi], Lennart Värmby [politiker och näringsdepartementets vindkraftsamordnare, tillika mannen bakom el-certifikaten] samt Matthias Gustavsson [Bra miljöval, SNF].

Alltså tre utpräglade vindkraftverk-kramare mot en [stackars] kvinna... Som sådan fick hon också börja och drog lite info om FSL, medlemmar [ca 15.000 + ca 3.000 direktanslutna...?]. De övriga presenterade sina resp. positioner och huvudmän. Åsikterna gick isär mellan EvB och de övriga så det visslade om det, no wonder? Påfallande var dock det mer/mindre utstuderade, om än väl invävt, bluffande/bågande/ljugande/undanhållande av/i/kring väsentligheter.

MG framhöll SNF:s 'roll' i att 'hjälpa' till att finna lämpligt område för vindkraftverk-etablering - undrar egentligen hur mycket Naturskydd där är kvar inom SNF...?

GF försökte klargöra att 'man' minsann tog hänsyn till både människor, natur och djur - hah! Han höll dock med EvB's faktiskt kloka utsago att påtvingade förändringar av människors [primärt] lugna leverne/boende aldrig kan bli bra.

Han berörde inte med ett ord behovet av t.ex. reglerkraft... Sedan sa han också 'maskiner' LV försökte på rätt löjligt sätt att lika landskapsförödelsen via vindkraftverk med ensilagepaketen ['vita ägg'] på åkrar i landet...

Farlig typ med stort inflytande OCH inte att förglömma upphovsman till el-certifikaten, vilka han t.om. flaggade kommer att höjas (där finns ju ingen övre gräns för el-certen). Han angav också att en 2MW-vindkraftverk-maskin kostar ~30 miljoner.

Vi fick dock prata med en frilansande journalist [där på uppdrag från vindmaffian] som visade mottaglighet för våra informationer och argument, skrev upp namn + telefon och mottog vårt infoblad.

Därefter tog vi oss en kort rundtur i själva utsställningshallen - jösses sicken industri det är! Därvid fick jag ett mycket bra samtal med en representant från Svenska Kraftnät som till 100% delade mina framförda åsikter rörande vansinnet med storskalig vindkraftverk. En ilsken kille från Energimyndigheten fick därefter ett och annat att tänka på - "vaddå reglerkraft till Markbygden, vi har ju hela Luleälven..." kan man annat än stöna [gjorde jag också, högt!]. Avslutningsvis hade vi ett snack med två personer från ÅF, artiga men till synes rejält okunniga (!) om/kring de fakta/data ekonomi mm. samt konsekvenser med storskalig vindkraft. Bl.a. kände ingen tilltalad till ngt om lågfrekventa ljudvågor... hmmm.

Man kan beklagande endast konstatera att vindkraftverk-maffian har ett rejält 'grepp' om situationen och där behövs i sanning en helsickes massa 'effort' för att i första hand upplysa 'vanligt folk' om hur illa det kommer att gå. Förhoppningsvis bidrar de motvindar vindkraftverk-industrin har i Tyskland, Spanien, UK m.fl. bidraga till bankers återhållsamhet avseende finansieringar.

Pers rapport: 

Hej alla.

Vindmässan i Göteborg var ett gigantiskt styrkebesked hur mycket pengar som finns i den branschen. 100 företag och andra organisationer bredde ut sig med jättemontrar om vindkraftens förträfflighet.Statliga Energimyndigheten gick i bräschen med största montern, där fick vi reda på att dom hade citat: "Regeringens speciella uppdrag att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft. Myndigheten underlättar tillstånds- och planeringsprocesser, stödjer forskning och sprider kunskap".

Miljödepartementet/Näringsdepartementets monter var näst störst. Där sa man: "Vi skall underlätta och se till att det är möjligt att bygga 30 TWh vindkraft till år 2020".

I Naturvårdsverkets monter sa man: "Forskare har inom kunskapsprogrammet Vindval tagit reda på hur vindkraften påverkar människor och människors intressen, marint liv, fåglar och fladdermöss. Resultaten hittills visar att vindkraftens negativa miljöeffekter är få och små

LRF ser vindkraften som en stor affärsmöjlighet för gården och driver informationsprojektet "Vindkraftens Affärshemligheter". Vilka hemligheter det var avslöjades inte.

VATTENFALL skröt om att de bygger 9 vindkraftparker i 6 länder, fördubblar sin vindkraftproduktion

ÅNGPANNEFÖRENINGEN hade mätt lågfrekvent ljud och uppmätt värden som låg under Soocialstyrelsens riktlinjer.

Hos Förenade Kraft kunde man köpa nya och begagnade vindkraftverk, full ruljans.

I Advise monter kunde man köpa alla sorters försäkringar om något mot förmodan skulle hända.

Våra ursprungskreatörer ABB, ÅF och SKF stora montrar intygar det vi redan vet, det tjänar storkovan, det är dom väl unt, synd bara på en värdelös produkt och våra skattepengar.

OCAS sålde högteknologiskt radarsystem som skulle tända de blixtrande högintensiva ljusen när flygplan och helikoptrar flög förbi. Undrar om man kan försäkra sig hos Advise, när blixterljusen inte har tänts?

Ja, allt kan köpas för pengar. Det kan räcka med exempel, om paneldebatten kan man säga att det var som på FSL:s årsmöte dvs. man fick aldrig ordet. Det började med att debattledaren sa att frågor skulle ställas efter debatten på ett mingel. Jag försökte kommentera vice VD på Svensk Vindenergi Gunnar Fredriksson när han påstod att människor är oroliga innan vindkraftverket kommer upp, men när det väl är byggt så säger folk att det inte är så störande. Jag höjde rösten och sa "det stämmer inte. Det är fel det du säger". -"Vaddå" hann han säga innan debattledaren avbröt, och sa att det fick jag ta upp efter debatten.

FSL:s ordförande var svag, hon ställde inte en enda fråga t.ex. om skyddsavstånd, EU:s maskindirektiv, enorma subventionsbidragen osv. skandal.

Men jag måste dra historien om våran plankning. Jag var nära registreringen, och när datormannen fått in alla uppgifter om mig efter 10 min, sa han "det blir 6.300:- kr", blev mitt svar: "Vi är talare från FSL och har kommit i fel kö, vi skall in nu", varpå jag gick in och Thomas följde efter. En lång tranportsträcka till konferenslokalens dörr, där stod en kontrollant och kontrollerade att alla hade skyltar på bröstet, det var bara att sträcka på sig, ta sikte på talarstolen och upprepa sitt uppdrag, Thomas var sekreterare och bodygard, så vips var vi inne. Vi satte oss längst fram och var de enda som applåderade när FSL presenterades, däremot applåderades rejält utav de 400 närvarande när övriga debattörer presenterades. Efter debatten träffade vi en journalist som vi gav vårt flygblad till och argumenterade, tyvärr var hon arvoderad av Svensk Vindkraftförening men ville ändå "få en bild av andra sidan" som hon uttryckte sig.

Samma problem uppstod när vi skulle in i utställningshallen, där var en kvinna som såg att vi inte hade något runt halsen, där kunde jag ha en dialog om var vi skulle fortsätta vår debatt och det var i serveringshallen, så vi blev visade dit, den låg alldeles intill stora utställningshallen. Där blev vi faktiskt bjudna på ekologiska bullar och kaffe. Där hälsade jag på ordföranden i FSL Brömsen men hon och Bertil ville inte prata med oss, de gick ut.  

Sammanfattningsvis hade Thomas och jag svårt att hitta mottagare till alla våra 100 flygblad, vi har några kvar till förhoppningsvis lite mera motiverade människor t.ex. i brevlådorna på Tjörn, men vi försökte göra allt vi kunde inne på denna mässa. Det var en nyttig erfarenhet att verkligen få se hur stor denna bransch har blivit på så kort tid, det är ofattbart, om man inte har sett det. Fullt av folk i alla montrar. Tänk att det kostar 6.300:- för enskild, vad kostar då inte en monterplats. Den höga entreavgiften motiverades med att pengarna skulle gå till vindkraftsforskning, ja, det kan man förstå att vindkraftsbidragen inte räcker till. Vi kan i alla fall skryta med att vi två var dom enda vindkraftsmotståndarna i dessa lokaler, och vi spred lite oro bland utställarna och arrangörerna, så säkerheten höjdes nog till nästa dag, (kvinnan i insläppet hälsade dock oss välkomna nästa dag), men vi var nöjda efter en dag.


Creeper MediaCreeper