Åmåls kommun duckar

Redaktionen 03 Mars, 2014 23:11 Insändare vindkraftverk, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Av Peter Tornborg

Åmåls kommun duckar om medborgarförslag i vindkraftsfråga.

Med en rösts övervikt genom kupp av Michael Karlsson (s) har Åmåls kommun godkänt vindkraftsetableringar  i Fengersfors och Kingebol.Länstyrelsen har också sagt ja, så  nu återstår realiseringen. Eftersom värdet på fastigheterna i Fengersfors och Kingebol kommer att närma sig nollpunkten har jag den 2 september förra året lämnat in ett medborgarförslag där kommunen ska kräva av vindkraftbolagen automatisk ersättning av värdeförluster på bostäder och fastigheter.och med stöd av kommunallagen redovisa namn på de politiker som motsätter sig detta.

Svaret har kommit där kommunen skyggar och duckar. "Vi har ingen laglig rätt att kräva detta"

Hanteringen av detta ärende har från början till slut kännetecknats av arrogansoch hänsynslöshet mot kommunens skattebetalare och uppdragsgivare. Handfallna, övergivna och skinnade står Fengersfors och Kingebolsborna med lekens svarte Petter i handen.

Ridå!


Creeper MediaCreeper