Berättelse från Brattberget - 2014 - del 1

Inger Almström 10 Maj, 2014 10:04 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

En av de som drabbats av vindkraftverk, Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, berättar för skyddamiljön.nu om situationen, och vi väljer att publicera det helt ograverat allt eftersom. Ansvaret för innehållet är helt författarens.

Denna artikel är del 1 från år 2014. Här är del 2 och del 3Här finns tidigare texter för år 2013.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste.

2014-01-02 Norran svarar att om en person vill kritisera t ex Skelleftekraft måste denne/a ge sitt namn och bolaget får frågorna före publicering. Om någon vill kritisera organisationer eller enskilda som är mot vindkraft kan de göra detta anonymt och föreningarna eller lokala företrädare får inte se frågorna och inte kommentera. Föreningar hänvisas till debattsidan! I alla fall om de är mot vindkraft.

2014-01-02 Vi fortsätter arbetet genom att maila grannbyarna och be dem skriva på namninsamling.se mot vindkraft på Brattberget. Vi stödjer andra i deras kamp via samma sida och ber dem stödja oss så gott de kan. 

2014-01-03 Föreningens uppmaning till den som var odelat positiv till vindkraft kom in, 13 rader. Som kompensation 1a sidan och yterligare två sidor till Skelleftekraft. Där framkommer bl a att Blaiken blir deras sista vindkraftsatsning på ett tag. Samt att Malå har flest vindkraftverk i Norrans spridningsområde, 73 st samt att Arvidsjaur och Norsjö fortfarande är utan.

2014-01-04 Blaiken vindkraft igen i Norran, 1a samt mittuppslag. Två ifrågasättande vindkraftinsändare vill ha tydliga svar om lönsamhet i vindkraften.

2014-01-10 Länsstyrelsen meddelar att Kraftö har lämnat in ansökan om Brattberget.

2014-01-11 Norran del 2 s 13 Skelleftekraft samråd om elledningar fr planerade vindkraftparker Blisterliden, Högaliden, Blåbergsliden, Botsmark och Ljusvattnet.

2014-01-13 Norran del 2 s 16. Länsstyrelsen Norrb annonserar om att Markbygden vindkraft ans om tillstånd att bygga 440 st 200 m höga vkv. s 22 debatt om näringslivets behov av norrbotniabanan och av behovet av att vi som bor här blir mer som ”franska bönder” när det gäller våra protester mot vindkraften eftersom våra egna riksdagsmän sviker och huvudstadens politiker inte bryr sig om sakliga argument. Undertecknat 7 namn från tankesmedjan VSVB. Nästa sida innehåller en insändare att vindkraften är ett fiasko av samma slag som Skelleftekraft tidigare levererat. J Lundberg, Skellefteå påpekar också att partiboken alltid går före rim och reson, han uppmanar politiker att tänka om.

2014-01-18 Norran Ins Sova gott i Järvträsk efter vindkraftutbyggnaden. Rangis Grebron eller Signar Norberg omvänt, ironiserar över vår oro. Vi försöker replikera. Fundersam Medborgare kallar Skelleftekrafts vindkraftsatsningar ännu ett slukhål. Sk kraft får replikera med tomma ord. 

2014-01-21 Norran ins Robert Eriksson Långsel. Om Markbygden 2 får byggas ut kommer 6 byar inom Arvidsjaurs kommun att bli obeboeliga enligt den ansökan som är ute på remiss nu. Natura 2000 områden, samt inhägnade reservat för hackspett också inom området.

2014-01-22 Norran tar in vårt insändarsvar under Förstörd Framtid. ”Ingen av oss kommer att kunna sova här om det blir vindkraft…220 m höga plus den höjd de står på. Lägg därtill cirkusbelysning, starkare än inflygningsmaster. Strålning, värre än under en högspänningsledning och där skulle du inte vilja sova…jordartsmetaller, inklusive uran, läcker..Skellefeälven…Järvträsket är en utmärkt fiskesjö…Är  det inte brottsligt att förstöra en sådan miljö för all framtid?

Länsstyrelsen svarar att de visst kan skicka papperskopior till den som inte har internet eller har för dålig mottagning för att kunna få ut handlingar rörande den egna personen. Dock kostar det 50,- st för de 10 första och sedan 2,- kopian.  Lägg därtill porto och fakturering. Handlingarna består av minst 700 sidor. Vi får välja mellan mat och läsa vår dödsdom. Är det vårt fel att det inte finns ens minimal uppkopplingshastighet medan andra har 4G.

2014-01-23 Bakom logen i Stöverberg, på rävåteln, sitter en stor gammal örn och äter. Helt ogenerat vid 10 tiden. Mycket vitt, mäktig syn. Den var stor som en räv. Vi skriver till Kraftö och begär ut de handlingar de skickat till länsstyrelsen och på det sätt länsstyrelsen fått dem, dvs vi ska ha färg där de skickat färg till länsstyrelsen. Det är inte den som blir avstulen egendom som ska betala för att bli bestulen. I en normal värld hade vi inte ens behövt bli bestulna!

2014-01-24 Vi kräver att få ut dokumenten utan betalning av länsstyrelsen. Kopia Norran. Länsstyrelsen svarar att avgiften för drabbade sakägare är lagstadgad. Vi har inga rättigheter, allt tas ifrån oss. Miljö- Bygg o Hälso behandlar Markbygden 2 ansökan 01-29.

2014-01-25 Brev till Kommunalrådet Lotta Åman om MBHs ordf Anders Harr som propagerar för ökad strålning trots att han är öppen medlem i Elöverkänsligas Riksförbund och därmed har han tagit ställning i frågan om strålning. Han har tillgång till medicinska fakta och lagrum men har inte använt sig av detta själv, eller förmedlat sin kunskap till någon annan förtroendevald och därmed svikit inte bara sitt förbund utan också sin kommun.

2014-01-26 VVO ordf J Boström ser örnen uppe i Brattberget.

2014-01-27 Norran ins del 2 s 23 Avgift begränsar våra rättigheter. Vi kan inte ta del av handlingar som rör oss personligen för att vi har för låg uppkopplingshastighet. Inte vårt fel att fast telefoni är bortplockad. Ska även den som inte alls har internet betala för det som rör deras person?

2014-01-29 Idag på morgonen avgör MBH om Markbygden 2 får bygga så nära 6 Arvidsjaur byar vid Åby älv att de inte kan vara kvar. Efter lunchen ska Kraftö ha ett charmmöte med hjälp av de trogna bundsförvanterna Naturskyddsföreningen, Hela Sverige Ska Leva samt en från Malå som prisar vindkraften och Vindkraftcentrum Barentsregionen samt Fred Nordström, Nenet. Den 3 feb avgör fullmäktige om Arvidsjaur ska medverka till att byarna enligt ins 21 jan inte kan finnas kvar. Beslut fattas av fullmäktige 02-03. En örn på matplatsen, men inte samma som sist, gråare. En flög uppe i berget vid 10.30 tiden.

2014-01-30 Norran del2 s10. Bybor fick svar om vindkraften. Charmoffensiven hade även med sig kommunalrådet Lotta Åman, representanter för Jokkmokk och Sorsele samt de som skrivit på. Malås representant uteblev. Jokkmokk är ju känt för Kallakgruvan där samer, markägare och naturvänner gått ihop för att försöka stoppa ytterligare skövling av kommunen. Sorsele är riktigt illa ute, som den som gått med i ett pyramidspel och vill ha ytterligare deltagare. Krafö söker nya delägare och Hela Sverige Ska Leva framhöll hur lyckat det är i Rättvik och Lillhärdal. Naturskyddsföreningen anser att vi måste skapa förståelse för vindkraft. Inga örnar var på mötet, vi vet inte deras inställning. Järvträsk hade lämnat frågor i förväg till kommunalrådet Lotta Åman som hon bemötte. På frågan om varför vi var ute ur planen men kom in igen lär hon ha sagt att det var ett ”skrivfel” som gjorde detta. Först var tre års planering innan vi fick nys om det gängse rutin och sen var vi ”smärre avvikelser” nu är vi ett ”skrivfel”. Dock skulle det bli ett möte till vid vilket Malås fd kommunalråd Arne Hellsten skulle inbjudas. Detta möte kommer att annonseras offentligt.

Tyckte jag hörde P4 Norrbotten säga att tågen stod stilla i Kiruna p g av vindkraften. Nu visar det sig att det var så. Norrländska Socialdemokraten rapporterar att det var ett fasfel som gjorde att tågen inte kunde gå. Är det därför inga tåg går numer och kommer vi inte att kunna ha pålitlig elförsörjning när vi har vindkraft?

2014-01-31 Norran del 1 s 8 Lokalt. ”Protester i Långsel mot nya kraftverk” Norran rapporterar om de boendes oro över sina byar samt får bekräftat av Arvidsjaurs miljöinspektör Annika Lidström att störningarna för byborna blir stora. Hon konstaterat också att Dubblabergens naturreservat och ekopark kommer att beröras av 40-45 decibel, samt att Åbyälven är ett Natura 2000 område. Arvidsjaurs flygplats kommer också att beröras. Beslut fattas av kommunstyrelsen i Arvidsjaur 2014-02-03.

2014-02-01 Norran Ins del2 s 27. Thomas Backteman anser att politikerna sjunkit lägre än botten. Istället för att driva iväg befolkningen vill han se en vindkraftfrikommun, vilket kommer att leda till inflyttning. Han vill att politikerna fattar ett beslut som enar befolkningen. Han ifrågasätter om beslutsfattarna själva skulle vilja bo med 17 vindkraftverk i sin omedelbara närhet och uppmanar dem att göra om och göra rätt. Vi i föreningen undrar varför det nu får finnas vindkraftkritiska artiklar och insändare i tidningen. Däremot får vi inte, som vi blivit lovade, någonting om att kommunen ”tappar” protokoll från möten där sådant var begärt, utskrivet och undertecknat av alla utom mötesordförande. Tydligen blev locket lagt på detta. Se 2014-01-25.

2014-02-03 Kommunstyrelsemöte. Somliga kommunstyrelseledamöter anser att det inte går att deklarera vindkraftfri kommun juridiskt eftersom regeringen kräver av alla kommuner att de ska utse minst ett område att bygga på. Arvidsjaur har utsett Fiskträsk men där vill, i nuläget ingen bygga och Vattenfall vägrar bygga ut ledningsnätet. Den stora nyheten är att Arvidsjaur kräver av Länsstyrelsen att det ska vara 5 km från Arvidsjaurs kommungräns till de 6 byar vi tidigare berättat om. Dessutom får länsstyrelsen veta att remisstiden för angränsande kommun varit för kort, att de 6 byarna haft bristande och otillräckliga samråd.Ledningar ska vara nedgrävda om de passerar kommunen. Hur det slutligen blir kommer att bli livsavgörande för många byar. Dock verkar kommunen nu, med Lotta Åman som nytt råd, inte vilja förlora fler invånare. De 90 personer som flyttade från Moskosel efter skolans nedläggning var läropenning nog, kanske. Alla utom en familj uppges ha lämnat kommunen, något de inte räknat med tidigare. Piteå tidningen rapporterar, samma dag, att länsstyrelsen beslutat att 15 verk i Markbygden måste stängas under fladdermusflyttningarna i höstmörkret.

2014-02-04Norran rappporterat i små notiser utom det om 5 km och nedgrävningen, vilket förärades en plats längst ned på sista sidan av del 2 (den del som innehåller sporten).

2014-02-09 Börjat läsa igenom Kraftös ansökan. MBH ordförande Harr (s) ansåg, förmiddag den dag det var kafferepssamråd, att det inte fanns några avvikande intressen och inget skäl att inte bygga Brattberget. Att vara elöverkänslig innebär inte att man inte måste läsa det man har betalt att läsa, det finns ficklampor och fotogen. Vi har haft en lång ljus sommar under vilken han haft gott om tid att läsa igenom alla insändare, brev, begäran om audiens samt det borttappade protokollet från Järvträsk mötet. Han var där och var ordförande för mötet. Om minnet är så svagt uppmanar vi honom i Föreningen Livskvalitet för Stöverberg att avgå genast!

Norsjö kommun har sin miljö och byggavdelning ihop med Malå. Vi har uppvaktat otaliga tjänstemän vid denna förvaltning, vid besök, telefon, brev osv sedan 2011. Malå är sönderbyggt och ointressant men jag har fått flera förfrågningar från desperata om de kan bo i Norsjö men något klart besked om att inflyttning till kommunen är säker har jag inte fått. Annat än in i centralorten, men det har inte varit intressant. Nu framkommer det i handlingarna att varken miljö och byggavdelningen som sitter i Malå eller Västerbottens Länsstyrelse kommer ihåg Gold of Lapland turistattraktionen tillika kultur- och naturreservatet Gallejaur. Norsjö Malå och länsstyrelsen har gett Kraftö fria händer! De hänvisar till att byn Rörträsk ligger 5 km från gränsen. Gallejaur ligger som by precis på gränsen, ena halvan av byn i Norrbottens län och Arvidsjaurs kommun, den andra halvan i Västerbottens län och Norsjö kommun. Vidare finns ensamgården Fågelliden som ligger högt och vänder sig mot Järvträsk, den kommer att bli störd. Huruvida ensamgården med åretruntboende, Ljusliden, blir störda borde Norsjö kommun ha undersökt.

Vidare innehåller ansökan en hel del fotomontage bl a ett där fotografen legat ner i gräset och fotograferat Brattberget genom det vissna gräset i grannens blomsträng. Artistiskt, ja, men värdig en ansökan som kommer att kosta liv – absolut inte!

2014-02-10 Norran rapporterar att Gothia Vind fått godkänt i Österjörn men att de måste se till att en fastighet som nyligen blivit åretruntbostad inte får högre ljud än 35 decibel. Österjörns gamla kyrka och de stora timrade hus som innehöll böndernas kamrar för kyrkobesök ligger i det området, liksom flera sommarstugor – men så är det ju. Det ska tydligen byggas inne i byarna annars får det vara!

Gothia vind, står det, planerar även inom Bodberg, Bjurträsket i Norsjö kommun. Avvaktar endast kommunens översiktsplan, vilken görs i Malå, antar jag. Slutligen är det väl politikerna i Norsjö som ska bestämma eller blir det ett tjänstemannabeslut bakom ryggen på medborgarna som Arvidsjaur varit (är?) så bra på.

2014-02-11 Kraftö skickar sin ansökan i ett USB-minne. Vi fortsätter maila personer som kan ha glömt att Gallejaur kan drabbas av vindkraft. Fortsätter på alla sätt att kommunicera med alla medel och med alla privatpersoner, turistföretag och föreningar vi kan hitta som kanske inte vet att deras liv, egendom eller fritid kommer att påverkas negativt. Har svarat ordf Larsson för Elöverkänsligas förening på hans utskick att jag kommer att driva frågan om elöverkänsligas perspektiv gällande vindkraften och annat som kan dyka upp här, dock inget officiellt uppdrag.

2014-02-12 Kommunstyrelseprotokollet ute. Svaret till länsstyrelsen enligt mötet 2014-02-03. Svaret skulle kunna användas om oss eller av oss i alla väsentliga delar utom att vi är fler boende, fler fritidsboende samt ett kulturreservat. Meddelarärendet om Vindkraft på Brattberget s 52. Ks § 39 är inte offentliggjord. Vi ber om denna punkt då den gäller våra liv och vår egendom. MBHs protokoll av 01-29 fortfarande inte ute (inte 02-14 heller) Har Harr tappat ännu ett protokoll? En av föreningsmedlemmarna har skickat en skrivelse till kommunen där han berättar om trollkammaren uppe i Brattberget. Se separat.

2014-02-16 I Kraftös ansökan framkommer det att Länsstyrelsen, på kommunens order? Släppt skyddet för Hembygdsgårdens område i Glommersträsk år 2010. Själva Hängengården, som är en av Sveriges finaste, är byggnadsminnesskyddad men inte området runt om. Där är bevarandet släppt. Det finns bara en anledning till detta – att kunna bygga vindkraft närmare. Miljö bygg och hälso hade i lönndom planerat vindkraft sedan 2007 så det ligger rätt i tiden. Allmänheten fick ju som bekant veta 2011 att allt var klappat och klart, allt vi behövde göra var att ge oss av.

Årsmöte i föreningen. 8 närvarande. Mötet beslutade arbeta vidare mot seger i vindkraftfrågan. Vi har börjat ta reda på varför Hängengården har blivit av med skyddet. Vi fortsätter uppmana till underskrift på namninsamlingen. www.namninsamling.se Brattberget.

2014-02-17 Blaiken nyheter. Vingarna har sprickor. För att kunna undersöka har en 500 tons kran hämtats från Göteborg. Bara frakten går på över 600 000 kr. Kranen har stått där en månad nu men arbetet har bara kunna bedrivas ett par dagar. Detta på grund av isbildning och iskast. Dessa iskast från bladen som roterar med 250 km/tim har nu i Blaiken slungats 1,5 km bort så arbetet är minst sagt riskfyllt och ingen vet hur länge kran samt förare måste vara där till en ansenlig dagskostnad. Vad vi erfar är växellådsbyte en följd av sådan obalans. Vad man kan säga om Skelleftekraft är att de, i motsats till aktörerna i Markbygden, följer svensk lag när det gäller personal och utrustning.

2014-02-17 Miljö bygg o hälso protokollet från 2014-01-29 ute nu. Det innehåller svaret till Markbygden som Kommunstyrelsen lämnat (se ovan). Naturskyddsföreningen avser hålla en framtidsvecka i Arvidsjaur 17-29 maj. Konstigt nog, med tanke på att kommunstyrelsen yttrat att det bara finns ett område som är lämpligt för vindkraft (Fiskträsk och det kommer inte att byggas) så har Miljö Bygg och Hälso gett Swevind tillstånd att ha sin vindmätningsmast på Gullön 8:3 i 5 år till! Vem är det som har den egentliga makten i kommunen bakom kulisserna? Lever Miljö Bygg och Hälso med Anders Harr vid spakarna sitt eget liv fjärran från Kommunstyrelsen och Fullmäktige? Nu har han återigen beslutat om något som ska ge mer strålning, inte mindre. Man kunde tro att han inte förstår vad han en gång tagit ställning till när han blev öppen medlem i elöverkänsligas riksförbund.

2014-02-21 Piteå Tidningen refererar från en säkerhetskonferens om vindkraft som hållits i Piteå. Visst har det hänt olyckor, en tung kranbil välte i Skogberget i Markbygden – men det verkar inte vara nån fara på taket, folk dör av annat också! Mötet var ett i serien av seminarier där ett hölls i Glommersträsk 01-29 (se ovan) nästa blir i Åsele den 27 mars och senare ett seminarium om lokal nytta som ska hållas i 4kanten (Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn). Tidningen uppger att de som är bakfulla skickas hem (till den lägerliknande förläggningen då, eftersom samtliga arbetare är från andra länder.)  Enercon arbetar med säkerhet. Legitimation för de som ska in i det stängda området. Nu finns ju inga fysiska avspärrningar men det viktigaste i säkerhetsaspekten tycks vara att undvika någon av de 60 talet björnar de sett från helikopter. ”Därför finns det skarpa instruktioner om hur man hanterar sopor. Lägger man ut soppåsar lockar det till sig björn, sade Rune A Nordin.” Säkerhetssamordnare.

2014-02-25 Nu har uttern, uttrarna rört på sig. Varje år kommer de någonstans ifrån och rör sig längs en liten svacka i slutet av myren som ansluter till vintervägen till Stenbacken. Ingen av oss har lyckats se den, dem, men varje år visar spåren att de förflyttar sig över vårt skifte, drar sig mot Järvmyrtjärnen, gör ett besök i den, fortsätter över Järvmyrberget för att den vägen ta sig till Järvträsksjön. Det händer varje år när det börjar tina och nu har vi haft varmt en tid.

2014-02-27 Vi har satt in en liten annons i AnnonsXet under rubriken Människor eller Vindkraft där vi uppmanar folk att skriva på listan eller smsa eller ringa ett av våra nummer för den som inte har internet. En försiktig respons kan ses.

2014-02-28 Norran del 2 s 20. Centerpartiet (vårt största oppositionsparti) kräver att kommunen landsbygdssäkrar alla beslut som ska tas. Det skulle innebära att det vid varje beslutstillfälle ska undersökas hur människor och verksamhet utanför tätorten påverkas samt att om dessa påverkas i negativ grad, som t ex Moskosel vid skolnedläggningen, när 90 personer gav sig av och endast en familj stannade i kommunen, övriga lämnade kommunen och några länet, så ska dessa beslut inte tas. Om kommunen inte stoppar vindkraftsplanerna på Brattberget redan nu, i klartext, kommer folk att ge sig av och industrierna kommer att få svårigheter att rekrytera personal när den fina boendemiljön och fritidssysselsättningarna upphör, med detta skulle också kommunen ha svårt att klara sig som egen kommun. 

ÖPPET MÖTE OM VINDKRAFT Tisd 11 mars. Medborgarhuset i Arvidsjaur. 18.30. Medverkande Arne Hellsten, fd kommunalråd i Malå, tillhör Malå Listan. Känd från Seniorbloggen. Berättar om sina erfarenheter. Kom och ställ dina frågor uppmanar Arvidsjaurs Socialdemokrater och ABF.

2014-03-03 Norsjö-Malå svarar på vårt brev av 02-09. Norsjö kommun med slagordet Allting så Nära, vill även ha vindkraftverken nära, 1 km från närmaste hus oavsett höjd eller övriga förhållanden. De bryr sig inte om sin del av Gallejaur eller att Fågelliden och kanske Ljusliden kan komma att störas. De har sin vindkraftplan och hur det ser ut i Malå som sköter detta åt Norsjö vet vi ju som sett eländet, läst insändare och talet med drabbade och penninghungriga. Ni andra kan åka till ett kuperat område med spridd bebyggelse, fiskerika sjöar med fritidshus vilka nu endast ser helvetet där de förr kunde vila sinnet med naturupplevelser. Slutsats: De som funderar på ett inlandsboende, undvik dessa kommuner för säkerhetsskull och för er som är elöverkänsliga eller riskerar hemlöshet p g av vindkraft, sök er till ett annat område.

2014-03-03 TV1 Nordnytt. Vindkraften i Sverige ska byggas ut till det dubbla samtidigt som det är en riktigt dålig affär baserad på bidrag. SCA företrädare menade att det skulle bli en långsiktig vinst, inte minst för miljön och jorden?! Vindel ska på export eftersom den bara kan användas när det blåser och inte sparas. Slutklämmen blev att det är de svenska elkonsumenterna som får betala notan för exporten. Nu glömde TV berätta att vi också får stå för notan när det gäller miljöförstöringen runt de s k miljövänliga vindkraftverken.

2014-03-05 Piteå Tidningen (s 11-12) rapporterar att Ernergimyndigheten föreslår fler elcertifikat för att öka lönsamheten, ivrigt påhejade av Svevinds operative chef Mikael Kyrk. Han förhandlar nu om pengar till de 77 verk som börjar byggas i vår, en del av 314 verk som är Markbygden II. Samtidigt går Piteå kommun på knäna, trots vindkraften, och lägger ned sina byaskolor. Skellefte Kraft tvekar att investera nu. Kraftö har haft problem med Schweiziska Alpiq som hoppat av. Nu uppger Kraftö att de i alla fall ska bygga Blåsmark. Energiverket kräver nu av elbolagen att deras andel förnyelsebar energi ska öka. För Skelleftekraft torde detta vara enkelt då bolaget investerar i ny teknik i sina gamla vattenkraftverk. Om Vattenfall och Eon gör detsamma är problemet löst utan att förstöra landet.

Vidare rapporteras att Markbygdens el går utomlands. Markbygdens el går inte via Nordpol elbörs och därför är priset hemligt. Hemligt är också namnet på köparen. ”Frågan är vad lokalnyttan är med den gigantiska mängd el som kommer att produceras? Kyrk svarar att varje eltimma som produceras i Markbygden gör att en timme kolkraft produceras mindre någon annanstans. Arbetet med 77 verk i Ersträsk fortsätter, 2,1 miljarder trots att varken investeringsbeslut eller finansiärer finns. I Skogberget är det två tyska banker som är finansiärer. Svevind och Energimyndigheten fortsätter hand i hand samtidigt som Naturvårdsverket nu intar en annan hållning.  Större hänsyn måste tas till naturen, nu när det i många fall redan är försent. Verket hävdar att alla tre omgångarna måste bedömas som en enhet eftersom Markbygden blir Sveriges största, något som ännu inte hänt. Skyddszoner måste införas för kungsörn, skogshöns och fladdermöss. Ex vis ska inget verk byggas närmare än 3 km från ett kungsörnsbo eller 1 km från dagens spelplatser för tjäder och orre. Verk som nu ligger inom fladdermössens skyddszon ska stängas 15 juli till 15 september. Verket vill också ha en samlad bullerberäkning med effekten på samtliga naturreservat i vindkraftparkens omgivning. 

Insändare mot vindkraften fortsätter i PT, som publicerar dem till skillnad från ett annat husorgan, den lokala Pravdan. En signatur vindkraftmotståndare skriver på sid 4 att beslutsfattare och aktörer måste inse att det föreligger en växande konflikt mellan människor och vindkraft och vindkraft och naturskydd. Kommunernas vilja går ofta rakt emot det lokala naturskyddet. Många miljöorganisationer har i sin lovsång till vindkraften och i sin jakt på att minska koldioxidutsläpp glömt bort en viktig parameter: människans behov av sitt närlandskap.

Samma dag i www.svt.se/nordnytt under hela 3 minuter framförs vindkraftkritik. En undersökning utförd av Mittuniversitetet redovisar att var 3e besökare är villig att betala mer för upplevelsen om de undviker vindkraft. Var 5e besökare undviker resmål där vindkraft finns. SLU forskaren Helena Skarin berättar att renarna förr betade uppe på berg och kullar medan de nu endast vistas i områden där bullret är lägst. Hon anser att det är dags att stoppa utbyggnaden.

2014-03-06 Vi påminner länsstyrelsen om vårt brev angående det kulturminnesskydd som är borttaget för Glommersträsk Hembygdsgård den s k Hängengården, en av Sveriges 10 finaste hembygdsgårdar. Tillskriver Arvidsjaurs kommun i samma ärende.

2014-03-07 Tusentals vindkraftverk planeras inom renskötselområdet. Dvs från Idre i Dalarna till Hälsingekusten och ända upp till Riksgränsen. Nu närmast, 52 vindkraftverk i Tärendö. Oklart hur det kommer att bli med renskötseln eftersom forskning vid Gabrielsberget i Nordmaling visar att renarna halverar sin tid inom området samt att de visar tecken på obehag 2 kilometer ifrån. Samerna menar att det är dags att myndigheterna tar dem på allvar – de är faktiskt experter på sin egen näring. Svt.se sök Oddasat (samenyheterna). Nordnytts, från Mittnytt lånade, sanningar om vindkraften den gångna veckan har fått Svevind att kräva dementi. De fick en tredjedel av programmet igår för att säga att det inte är säkert att verken blir så många, det blir inte sååå dyrt för elkonsumenten och det är ändå det mest pålitliga energislaget. Inga frågor om antal och kronor besvarades. 

2014-02-08 Naturvårdsverket har gett ut en rapport med syftet att göra en mall så att vindkraftföretagen lättare ska få igenom sina ansökningar. Bara människor i södra Sverige har använts som referenser, längst bak, trots att det byggs mest och värst norrut. Rapporten innehåller inga sökbara hänvisningar till undersökningar, intervjuer etc. Faktum är att hela rapporten på 32 sidor är mycket likt en mellanstadierapport från ett grupparbete där barn gått ut och intervjuat omvärlden men glömt att skriva vem som sa vad och vad de hette. Den engelska sammanfattningen är antagligen en Google version för en engelsk sammanfattning är det inte. Skratta, gråta eller spy? www.technopolis-group.com Slutrapport 2013-12-23 UTVÄRDERING AV KUNSKAPSPROGRAMMET VINDVAL. Tommy Jansson, Malin Jondell Assbring och Gustav Rålenius. Faugert & Co Utvärdering AB.

2014-03-10 Länsstyrelsen svarar oss att Landskapsarkeologernas konsults påstående i Kraftös vindkraftansökan att endast Hängengårdens huvudbyggnad är skyddad, är en lögn. Det har inte gjorts något lyft av skyddet 2010 utan ursprungsbyggnaderna och huvudbyggnaden har det högsta skydd som finns. Skyddet gäller även området byggnaderna står på. Övriga ditflyttade byggnader kräver länsstyrelsens tillstånd om de ska förändras. Endast smedjan och skogskanten saknar skydd. Att en konsult drar en vals utan att kunna dansa är ingen nyhet, när man betänker att konsulten levererar det beställaren vill ha.

2014-03-11 Mötet i Medborgarhuset lockade ett 50-tal. Vi hade med en hel del material och ungefär hälften togs med, några läste bara där och lämnade.  En handfull var engagerade inom politiken och några fullmäktigeledamöter fanns bland den. Så vitt jag kunde se fanns inga politiker utom S där, utom gästen och talaren Arne Hellsten Malå, Malå Listan. Han redogjorde för vindkraftens för, pengar till de som har verk på sin mark så länge dessa inte ska monteras ner. Han visste inte, och såg inte direkt glad ut över att en växellåda i Ytterbergs vindkraftpark blev bytt i förra veckan, efter bara några års drift. Egentligen fanns det för kommunerna, sa han, bara nackdelar. Det ger inga arbetstillfällen som är bestående. Drift och underhåll sköts, i deras fall från Danmark. Underhålls personal har en radie på 30 mil och är, i bästa fall, placerade inom regionen. Vart eventuella vinster gick visste han inte. Vi upplyste om att Caymanöarna och liknande ställen är adressen för det. Bullret var olidligt, vintertid upp till 7 km. Sommartid kunde bullret tolereras, där, men inte vintertid.

Kontentan var att Malå som kommun blivit helt överkörda. Att Piteå Kommuns kommunalråd Roslund, nu uppges vara bestört över att Piteå inte alls fått de arbetstillfällen de blivit lovade. Hellsten sa att en kommun, ej namngiven, i Södra Lappland, Västerbottens län, hade blivit lovade guld och gröna skogar, trott på det och satsat. Han förutspådde att den kommunen skulle gå i konkurs. Detta kunde även hända fler vindkraftkommuner då turisterna flyr. Detta gjorde vårt kommunalråd Lotta Åman (S) bekymrad. Hon sa att hon är mycket stolt över vår flygplats och den tillgänglighet den ger och framhöll särskilt de 20 turistentreprenörer som är relativt nya i branschen samt den stora satsning en internationell hotellkedja gjort för att locka personer med stor plånbok att komma och köra extremt dyra sportbilar på is. Jonas Boström sa att om det blev vindkraft skulle 20 arbetstillfällen försvinna och inte ge ett enda tillbaka. Järvträskarna påpekade att de som vill bo i glesbygd inte ska avskräckas utan i stället uppmuntras. Att den fina livsmiljön bara inte kan förstöras.

Om vindkraft ska byggas, ansåg Hellsten, skulle aktörerna vara seriösa. Han trodde att så var fallet med de stora i Markbygden men eftersom nu, för andra gången i Markbygdens historia, en kranfirma packar ihop utan att få betalt. Denna gång med 40 miljoner att fordra så tyckte inte vår förenings kranexpert att det lät seriöst. Slutorden blev vänta och se, bygg inget nu. Kommunalrådet Lotta Åman sa att hon redan nu begärt ut Kraftös ansökan av länsstyrelsen för att de ska kunna gå igenom den i god tid. Vi har ju en plan, sa hon. Den tog 3 år att göra och vi lär inte göra om den. Vi har pekat ut ett ställe, sa hon, som regeringen kräver av oss och menade att det var inte kommunens fel att det inte går att bygga där.

2014-03-13 Vi har en ny blänkare i AnnonsXet om namninsamlingen. Försiktig respons.

2011-03-13 Vi tillställer kommunen Bertil Perssons skugg och bullerutredning samt fotomontagen för att de inte ska förlita sig på Kraftös bilder utan se hur manipulerade de är.

2014-03-17 Får ett klipp Länstidningen i Östersund skriver att 3 vek i Gisselås i Strömsunds kommun inte får byggas om inte Göteborgsbaserade Green Extreme AB samråder med samebyn Jiinjevaerie sameby som inte vill ha vindkraft för att de redan vet hur rennäring störs. Att fornlämningar måste redovisas samt ett intyg som visar att verken är CE-märkta som alla varor och byggnader ska vara för exempelvis funktion och säkerhet.

2104-03-18 Skelleftekraft klagar i Norran att låga elpriser ställt till det. Investeringarna under 2013 var 881 miljoner, gissningsvis Blaiken. Utbyggnaden fortsätter och med förhoppningen om stigande elcertifikat så ska allt bli bättre samt att kunder ska lockas från andra bolag med bl a massiv TV reklam där de visar att de också förstör oersättlig natur… på ett ungefär.

2014-03-19 Mitt i Skellefteå på väg till verkstadsvaruhusets kunddag möter vi 3 st 18 m utländska trailers med varsin del till en fackverkskran på. De var på väg norrut, liksom vi i ytterfil (2 filer i vardera riktningen med gräs mellan). Vi kunde inte läsa registreringen för all smuts. Vi tänkte på Markbygden. Lustigt nog fick vi sedan veta att det ska vara 70 miljoner i obetalda kranräkningar där, samt att BDX (flera fd lastbilscentraler i samverkan) inte heller fått betalt. Konstig värld där man inte behöver göra rätt för sig om man skakat tass med regeringen och andra högdjur.

Om varje växellåda i ett vindkraftverk byts ungefär vart 3e år när de går sönder. Det sker då endast utbyte av den växellåda som gett upp, inte av samtliga i förebyggande syfte – ännu. För att kunna lyfta ner växellådan krävs en fackverkskran eftersom växellådor är för tunga, i regel, för en vanlig mobilkran. Det krävdes 6 trailers för att transportera en sådan kran till Blaiken och 21 till Uljabuoda. Transporterna sker från Finland, Stockholmsområdet, Göteborg eller som de utlandsregistrerade vi såg, från annat land. Hur mycket diesel krävs då för att byta endast en växellåda i en ”ren energikälla”? Tacksam om någon kan räkna ut det och samtidigt fundera på hur den dieseln kunnat användas bättre.

2014-03-20 Arvidsj kommun svarar på mitt medborgarförslag om Vindkraftfri kommun att planen som är antagen gäller. Samma svar varje år, skickar nytt medborgarförslag med nya argument varje år och ibland har någon annan skickat in mitt gamla under sitt namn, svaret förblir detsamma: Den antagna planen gäller.

2014-03-21 Piteå Tidningen uppger att Norska Vestkran kräver Enercon på 40 milj kr. Enercon skyller på Vestkrans faktureringssystem. Vidare står det att Vestkran varit i Markbygden sedan 2010. Vi har tidigare meddelat att en norsk kranfirma lämnat utan att få betalt redan för flera år sedan. Från vilken tid räkningarna är obetalda redovisar inte Enercon för PT, däremot framgår att Vestkran har ett kontrakt på hela Markbygden och att bryta nu, blir domstolssak om en summa på ca 90 miljoner. PT påstår att finska och polska kranföretag ska ta över. Vestkran har som mest haft 21 kranar i området. Det betyder allt ifrån en enskild mobilkran som tar sig för egen maskin till de största fackverkskranarna som kräver 21 lastbilar för en kran. Om man tar bort en till två lastbilar för de återstående 20 kranarna blir dieselförbrukningen ofattbar. Lägg därtill slitaget av däcken, normalt 10 på dragbilen och 8 på trailern, hur miljövänligt som helst! Helt grönt, av makthavarnas gröna okunnighet.

Vidare rapporterar PT att Inlandsvind i Koler planerar att leasa eller köpa ett verk i Storblåliden samt att de samarbetar med Råneå älvdals utveckling om att bygga där eller att de ska vara med i Markbygden. Det är så kedjebrev och pyramidspel fungerar. Man skaffar nya i botten som ska betala så att de som befinner sig i mitten (och vet att de har gått på en nit) ska kunna ha en rimlig chans att få tillbaka åtminstone lite eller slippa stå ensamma med skammen. Tyvärr fungerar det inte. Det är bara den som är i topp som får pengar. De övriga får bita ihop och ta smällen då de nu, enligt anonym källa, tappat sitt kapital i form av de 10 000 kr andelar de köpt. Bit i det sura äpplet, ta förlusten och dra er ur! Om inte måste både Råneå älv och med all säkerhet Piteälven byggas ut för reglerkraft. Den som inte är mot vindkraft nu kommer för alltid att vara emot demokrati och positiv samhällsutveckling, välj sida!

2014-03-22 Vi fortsätter skriva till grannbyars hemsidor om vindkraft. Skelleftekraft vill utöka den tilltänkta vindkraftparken vid Renström mot Boliden.

2014-03-24 Vid 17 tiden sågs en örn flyga från Brattberget över Storbacken på väg någonstans.

2014-03-25 Årsmöte i vår Norra avdelning. Hotell Källan, man åker så att säga rakt emot vindkraftverken, känns obehagligt men värre på vintern. Konstigt är att varje gång det finns en vacker sjö med utsikt så ska det vara vindkraftverk bakom. Så är det vid alla vägar mot Malå samt i Strömsunds kommun.

På Norra mötena finns en man som är frälst (av vindkraftverk), han liksom måste ha med ordet i var och varannan mening. Ingen annan verkar höra det men vi har kommit så långt i vår oro, sorg och förtvivlan att vi reagerar med fysisk smärta på ordet.

Dessutom ska det göras ett nytt försök med familjerally med bil genom vindkraftparken i Malå. I höstas uteblev aktiviteten p g av för få anmälda. Vi hoppas att ingen med pacemaker, elöverkänslighet eller bil med skakig elektronik deltar, det kan bli dyrt. Apropå förluster, vem ersätter en olycka i vindkraftparken? Allvarligt hur kul är det? Se här lilla Svea, en örn, hoppsan nu klövs den mitt itu av vingen, nå ja, det är ju också en upplevelse!

Samtidigt rapporterar personal som arbetar med avverkningar inom vindkraftparker att de blir ”snurriga i huvudet” efter ett tag. Uppges vara obehagligt att arbeta och skuggbildningen var en del av det hela. Arbetarna tror att det kommer att hända en olycka snart oavsett avverkningen sker vintertid, vilket är det vanligaste här, eller sommartid. Då skulle bli slut med att arbeta inom parkerna, vilket skulle välkomnas. Tyvärr tror jag de har fel, en eventuell olycka skulle få locket att läggas på, men som med det mesta av den arten, förr eller senare får du läsa om händelsen här.

Samma källa rapporterar att en grupp inflytelserika personer i Markbygden skulle blivit erbjudna 5 milj årligen (hur många år oklart) men att budet inte antogs. Senare antogs något bud och personerna avsade sig då rätten att försöka stoppa samt att klaga.

2014-03-29 Piteå Tidningen. Piteå Kommuns vindbruksplan ute på remiss. Antagande förväntas 14 april 2014. Planen varit utställd 18 sept – 18 nov 2013, tidpunkten vald så att sommarstugeägare ska ha rest hem och ha svårt att komma ifrån. Piteå och många fler kommuner har gett tillstånd överallt utan att tänka sig för eller höra med medborgarna, att nu göra en plan är väl att börja i fel ände – såvida inte planen innehåller ännu fler områden (vilket har ryktats).

2014-04-04 Föreningen har tillskrivit två tidningar vi tidigare inte nalkats. Vi hoppas att den som belyst Malmbergsfamiljens tvist med LKAB och Gällivare kommun, där deras hus fått rivningslov p g av en väg som LKAB behöver. Familjen får inte likvärdig bostad och de kan inte få banklån att uppföra en villa på en tomt de kan få sig tilldelade. Huset ska rivas och de blir hemlösa. Samma dilemma som många vindkraftfamiljer befinner sig i redan och fler väntas få samma problem om exploateringen får fortsätta okontrollerat.

2014-04-09 Vi får svar från Centrum för Rättvisa. De avvisar oss med hänvisning till att de är en ideell organisation och inte hanterar brott och straff, statliga och kommunala bidrag eller förmåner, migrationsmål, medicinska felbehandlingar eller rent privata ärenden. Vi undrar vad de då gör? Summan är att vindkraftdrabbade inte kan räkna med någon som helst hjälp därifrån. Samtidigt kallar Holmen skog till samråd om vindkraft inom Bygdsiljum. Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar beslut gällande Gothia Vind 11 AB vindkraft på Fjällboheden i Skellefeå kommun, 10 st 220 m höga. Överklagan senast den  8 maj.

2014-04-11 Kommunstyrelseprotokoll av 03-26 ute. Kommunerna i Pite älvdal ska bilda en ekonomisk förening för att främja turism, resenäring, fiske och vattenvård inom området. Jag antar att Markbygden och Uljabuoda områdena är undantagna. Tidigare har vi rapporterat om stora föroreningar i Lill Piteälven nedströms Koler. Intressant för vår del är att Leif Andersson (C ) från vår grannby Högheden är utnämnd till ersättare. Han vill inte ha vindkraft med dess konsekvenser för naturen.

Vidare har länsstyrelsen meddelat kommunen att Miljöprövningsdelegationen förelägger Brattberget Vind AB enl 22 kap 2 § Miljöbalken att lämna in kompletteringar för att anlägga och driva 17 vkv på Brattberget. Svar inlämnat senast 15 sept 2014.

Natur och kulturreservatet Gallejaur nu Natura 2000 område och särskilt bevakningsområde.

2014-04-12 Norran Inbjudan till Samråd, Skellefteå Kommun, Aldermyrberget ca 7 km norr om Jörn 18 st. Wpd och samråd hålls 22 april på Storklinta anläggningen, Jörn. Det verkar endast vara centrala Skellefteå som undantas från exploatering. Borde inte Vitberget mitt i stan vara en lämplig placering? Det har åtminstone framförts förr i Norran.

2014-04-14 Slutdatum för de 10 dagar Sixten haft på sig att, enligt Vattenfall, sätta sitt bomärke vid de blå markerade tejpbitarna. Avtalet skulle ge vattenfall rätt att, för all framtid utan kostnad, avverka det de behöver för luftledning på hela vårt skifte. Betalningen skulle bli 1300,- nu som ett engångsbelopp för virket den vindkraftvänliga enskilda firman kommer att avverka. Förra gången, före vindkraften var aktuell, fick vi också ett sådant avtal. Vi returnerade det med ”för all framtid och utan ersättning” borttaget. Ändå kom Vattenfalls personal och markerade ut att de skulle avverka de mer än 100 åriga tallar som finns i vår park. De hade också tänkt riva en stor del av stenmuren som markerar den formella gränsen mellan vår mark och grannens. En mur som torde härstamma från tiden runt 1900 och alltså är kulturskyddad. Att personen stakat rakt genom en hästhage fattade han inte heller, trots stolpar. Alla markägare har rätten att avisera annan väg men det hade de tänkt förvägra oss. Tur att jag var hemma och kunde stoppa det hela. Sixten skickade ett brev, då detta avtal inte går att klippa och klistra i. I brevet klargör han att han accepterar breddningen av ledningen samt ersättningen. Däremot accepterar han inte att skriva på något för all framtid. Såklart ringde ombudet, Tectel i Vindeln och krävde att han skulle skriva på avtalet eftersom de fått i uppdrag av Vattenfall att se till att avtalen var undertecknade innan det kunde röjas. Sixten talade om att han står fast vid sin ståndpunkt att de kan röja men att han inte accepterar ett avtal för all framtid. Det kommer naturligtvis att bli bråk om detta och orsaken stavas naturligtvis Vindkraft.

Att en granne som vill ha vindkraft nu åter börjar gnälla om att vi ska tillåta breddning av en del av vår mark så att den kan användas som sommarväg, för vindkraften, är ingen nyhet. Nyheten är att han har en bulvan att ringa sedan han fått sedvanligt nej ute på vår gård. Svepskälet är att han inte kan få ut sitt virke. Det är ju konstigt vi har just fått ut ett par hundra kubik och häromåret hade en annan person över tusen kubik som kom ut. Vår vanliga byaväg har inte tillstånd att ha tung trafik annat än någon enstaka bil så allt måste ändå ut vintern. Bulvanen var den man som 2011-04-04 på vindkraftmötet i Järvträsk försökte sätta krokben för Simonsbacka samt att mannen också satt och drog en stol fram och tillbaka under mötet så fort någon försökte säga något han inte gillade. (Se Händelseförlopp) Det blir naturligtvis bråk om detta igen eftersom vi fått höra att det kommer att kosta oss att inte falla till föga – som vanligt. 

2014-04-15 Annonser om samråd vindkraft nästan varje dag. Robertsfors 8 maj, Nordisk Vindkraft 21 st. Norran har ledaren Operation rädda jorden av Susanne Nyström. IPCC och Pyhäjoki sammantaget anser hon att vi små måste dra ett större lass. Halva ledaren är en bild med något som kan tolkas som smog eller brandrök i solnedgång eller eld med ett vindkraftverk i förgrunden samtidigt som hon har den uppfattningen av statistiken att allt fler väljer rätt energislag. Insändarna går i samma tema. 

Samtidigt på ett café i Arvidsjaur talar vi med en familj som besöker sin stuga. De var bestörta och oroliga över hur dåligt kommunen skött sig de senaste åren. Ingen slalombacke igång, vindkraft som hotar friden, konstiga affärer och stora livstidslöner och avgångsvederlag har utbetalats när det inte finns pengar till skidliftarna och därmed uteblivna turistintäkter. 

2014-04-17 Får äntligen D165/2013-379 från kommunen. Det är Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation som tillställer Kraftö Vindkraft AB Anders Nilsson 7 sidor som ska göras om innan länsstyrelsen kan bevilja tillstånd. Vad som saknas är arkeologisk undersökning, placering av verk, elanslutning, naturvärden, artskydd, avisning, kostnader för nedmontering samt en hel del om felaktiga avstånd till skyddad växtlighet och arter (utom arten människa då) samt Gallejaur. Varför detta kommer så här när kommunalrådet Lotta Åman (s) velat yttra sig innan länsstyrelsen började arbeta vet vi inte. Vårt ombud försöker ta reda på detta. Beslutet är undertecknat av Anna-Carin Ohlsson, miljösakkunnig och beredande tjänsteman har varit Kenneth Fors. Det var han som 2011-03-29 kallade oss ”smärre justeringar” och inget att bry sig om. (Se Händelseförlopp) Kanske är vi fortfarande små justeringar som ingen ska bry sig om?

Länsstyrelsen i Västerb har gett Vindin AB tillstånd för Ivarsboda-Gryssjön i Robertsfors och Umeå Kommuner tillstånd för 45 st 200 m höga vindkraftverk. Så här en minut i 12 för vindkraften är det bråttom att ödelägga så stor del av landsbygden i norr som möjligt för att förhindra både turism och ett lönsamt skogsbruk. Vi ska till varje pris förgöras!

2014-04-19 Piteå Tidingen. Joel Gustavsson, en reporter vi haft kontakt med när han arbetade på Norran. Med känsla för drabbade och utan rädsla för makthavare beskriver han utsatta människor. Den här gången i PT granskar. Ett 2 sidigt påskreportage med intervjuer och bilder av människor och deras släktgårdar, sommarstugor och stugor på väg att byggas runt om i Kolerbygden. Att se och höra dessa människor och samtidigt veta att deras besked är att de ska ge sig av utan ersättning, att de aldrig mer får sova en natt på sina ägor, att husen ska bort så att ingen mer kan bo där… som när Domänverket stängde kolonaten på 1950-talet, ett stort hål i hjärtat på min farbror och min farfar fick aldrig veta det, för han hade inte klarat beskedet. Visserligen hävdar Svevind att alla överenskommelser har varit frivilliga – och de nuvarande ägarna till alla dessa fastigheter har sagt nej! Fortsättning lär följa. (s1,6 och 7).

Insändare samma dag som ifrågasätter Piteå kommuns stöd till vindkraften nu när de ser att de utlovade fabrikerna och arbetstillfällena har uteblivit.

2014-04-22 Norran. Centerpartist ställt en fråga till Skellefteå kommun där hon anser att bybor som får vindkraft inne i sin by ska vara delaktiga i processen på ett tidigt stadium, vi tvivlar på att hon får något svar av totalitära s och hennes förhoppning kommer garanterat på skam.

Vår styrelse fortsätter givetvis sätta upp flygblad och berätta för alla vi träffar, oavsett kommuntillhörighet, om vindkraftens skadliga verkningar både när det gäller gifter, förstörd miljö samt den kommunala ekonomin. Vi vet att kommuner satsat och satsar stora pengar på vindkraften men i de flesta fall tycks det inte finnas ett vindkraftskonto utan det verkar snarare som att anslagen ryms inom ”teknikutveckling”, ”framtidsnånting”, ”näringslivsnånting” och liknande fantsinamn. Vi fortsätter kämpa för allas vår rätt att ha den miljö vi betalt för genom att vi betalar en större summa än den vi förbrukar i elsponsring, att vägunderhållet är obefintligt, att internetuppkopplingen är skakig samt att vi får både lysa upp våra byar/gårdsplaner själva om vi vill eller avstå samtidigt som vi roar oss utan statliga subventioner, om vi inte tänker på skräcken och fasan när något vildsint rovdjur är för nära och vi måste ta in djur, hålla djur inne, avstå från viss rörlighet vissa tider t o m inne på vår egen gård. Vi är dock inte lika hårt drabbade där som andra – men vi tänker på dem också!

Trots att Lotta Åman (s) kommunalråd sa på mötet den 11 mars att kommunen ville yttra sig tidigt ifall det inte ”skulle bli nåt”. Har kommunen nu begärt att få yttra sig sent i processen! Trots svaret att Markbygden ska ha 5 km till Arvidsjaurs kommun väljer de ändå att låta länsstyrelsen gå vidare som om vi inte fanns! Eller kanske södra delen inte ska finnas? Varken vi invånare eller industrierna hålls för värdefulla?

2014-04-23 Föreningens kassör träffar kommunalrådet Lotta Åman (s). Konfronterad med länsstyrelsens ord om att kommunen önskat komma in sent i processen säger hon att länsstyrelsen inte tillät kommunen att komma in förrän hela proceduren haft sin gång. Hon försäkrade att hon är emot och att fler s-ledamöter är emot nu än tidigare.

Norran slår upp stort: Vindkraftspark hamnar längre bort från byn. Ljusvattnet. Motstånd mot 30 verk på Holmen Skogs marker har fem tagits bort, eller enligt planarkitekten kan komma att flyttas om.1,7 km från byn Ljusvattnet är ju för litet avstånd enligt Länsstyrelsen Västerbottens tidigare beslut i andra områden. Norran har bifogat en karta och på den ser det ut som om vindkraftparken, som vanligt, ligger mitt ibland en mängd mindre byar. Varje gång vi åker för att se vart vi eventuellt kan ta vägen och hittar tänkbara områden där vi tror vi kan trivas, som i det här området – så ska det byggas sönder där också!

2014-04-25 – 26 Samtidigt som insändare i Norran visar på desperata människors önskan att kunna leva och utvecklas i byarna runt Ljusvattnet och slippa vindkraften så inbjuder Länsstyrelsen i Västerbotten till gratisföreläsning ingående i projektet ”Friskare skogsvatten”. Det känns som liten idé att vända sig till skogsägare och en intresserad allmänhet med ena handen medan länsstyrelsen med den andra handen tillåter både Ragnsells förgiftning av Robertsfors kommun samt neodymutsläpp och annat som förstör vattendrag och grundvatten i anslutning till vindkraftparker samt välkomnar alla utländska intressen som vill bryta uran. Då blir det som i Blaiken, både en gruva vars spillvatten renas för all framtid på samhällets bekostnad. Detta gäller även Länsstyrelsen i Norrbottens län som accepterar inmutningar och behandlar sådana i både nationalparker och natura 2000 områden – som om dessa redan vore industriområden. Kolonialismen lever! 

Har fått 3 vindkraftreklamtidningar från Jämtland. Det verkar som om varenda backe där ska ha en vindkraftpark trots Mitthögskolans undersökningar. Vissa som tidigare uttalat sig emot är nu för och hävdar på fullt allvar att alla turister gillar vindkraftverk – kapitalet talar. Här utlovas allt det som utlovades till Piteå men som de inte fick. Det är synd att rikstäckande nyheter inte finns längre, det är ett hot mot demokratin. Likaså att de flesta tidningar tar betalt för sina internetartiklar. Det som inte är dagsfärskt skvaller skulle vi väl i alla fall kunna ta del av gratis?  Nyheter får man nu som förr med passerande eller när man själv åker någonstans. Det blir som den där gissningsleken när man viskar till varandra, det blir aldrig rätt men kanske bättre en den tystnad vi är dömda till av medierna.

2014-05-04 Vi påminner kommunen om att vi vill veta hur eventuella vindkraftverk i kommunen ska monteras ned och vart avfallet kan köras, till kommunens industritippar eller? Nu skickar vi med Dags räkneexempel från Klingebol, Dalsland så att kommunen får se vad vi förväntar oss för typ av svar. Vi påpekar också att lagen säger att en myndighet ska svara en medborgare inom 14 dagar. Det är inte bara vi som får vänta på svar eller inte få svar alls. För några år sedan ställde jag den frågan som en öppen fråga men fick inget svar. Någon har ställt ett medborgarförslag om att medborgare ska få svar – detta utreds uppenbarligen.

2014-05-06 PT insändare Djungeloljans vänner är oroliga, inte bara örnar slaktas av vindkraftverken utan även det vi i norr är mest berömda för – myggen. De fruktar att vindkraftvingarna ska bli röda av myggornas blod samt att bensinstationerna kommer att förlora en stor inkomst vid bortfallet av myggmedel.

2014-05-09 Oroliga invånare i Skellefteå kommun skriver i Norran och protesterar mot den planerade vindkraften kring Villvattnet, Ljusvattnet nära Burträsk. Ett fantastiskt landskap, lite av Sverige i miniatyr – varför, varför alltid de vackraste ställena? Varför, varför alltid inne i byar? Kväll, TV2 Nordnytt. Markbygden stoppat! Besvärade reportrar rapporterar att etapp 3 i Markbygden är stoppat. Svevind har inga pengar och inga finansiärer eftersom elpriset är så lågt och det finns ett överskott på el. Huruvida skulderna till det norska kranföretaget och en lastbilscentral är reglerade nu, framkom inte. Näringsministern, sades det, hade ju varit så nöjd…Majvor Sjölund (C ) intervjuades, inte samma klipp i 19.15 som i 21.45. I den senare var bortklippt att miljön skulle bli lidande av en stoppad utbyggnad, helt rätt för det är ju tvärtom. En äldre man som hämtade post trodde att en utbyggnad hade kunnat rädda Koler. Det han och vi andra som bor i byar är service och till sådant får bygdemedel inte användas. De 12 verken i Dragaliden är ju färdiga (och sprider ljusföroreningar i en tiomila radie). 36 verk i Storberg ska färdigställas men de 74 i Ersträsk är stoppade. Majvor Sjölund hoppades att det sk


Creeper MediaCreeper