Osanningar om vindkraftverk

Bernd Stymer 17 September, 2010 12:37 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

En mycket rik och därför mäktig vindkraftverksindustri har förmått hela den politiska makten att godta en mängd falska påståenden om vindkraftverk. Dessa falska påståenden är förmodligen den osakliga grund på vilken politikerna ställt sitt beslut om att främja tusentals jättelika vindkraftverk.

Vi behöver här inte kalla en medveten osanning för lögn utan konstaterar bara att vindindustrin naturligtvis kan räkna rätt och har riktig kunskap om sakförhållanden som rör verken.

Här följer några av de vanligaste - men felaktiga - argumenten för att bygga vindkraftverk.

"Vindkraftverk räddar klimatet."

Argumentet var själva grunden för hela den hysteriska stämningen som hade piskats upp före Köpenhamnkonferensen. Vindkraftverk gav ren el som skulle minska CO2-utsläpp som i sin tur var den stora boven i en klimatkatastrof. Numera nämns detta argument inte i Sverige därför att, tack vare vår information, alla nu vet att det är fel. Vi kan tvärt om i siffror visa att CO2-utsläpp, i Sverige och därmed i hela klimatet, ökar ju fler verk som sätts upp i landet. Läs dokumentet Beräknade utsläpp av växthusgaser från uppförande av ett 2MW vindkraftverk.

I dokumentet visas att den mängd CO2 som går åt att producera ett verk - stålet, betongen, uppställningsplats, kabelgator, vägar och diken mm. - aldrig kan gottgöras med den el som verket producerar under sin gångtid. Vindkraftverksindustrin vet naturligtvis detta och just därför skriver de alltid i sin reklam att "ett vindkraftverk tjänar in den energi den förbrukat vid framställningen på bara 8 månader". Om det är CO2 som förstör klimatet, så är det inte energi. Mer elenergi behöver vi inte i landets stora kapacitetsöverskott att producera el utan CO2- utsläpp. Läs mer på Energimyndigheten.

"Vind är gratis."

Argumentet är lika klokt som att säga att jorden är rund, eller att solen går upp i morgon.Vind må vara gratis, men vindkraftverken och den el de producerar är det definitivt inte. Faktum är: Att göra el i vindkraftverk är det absolut dummaste och skadligaste sätt som finns. Det är dumt därför att vindkraftverk är världens äldsta och mest ineffektiva maskin (tänk väderkvarnar). Enligt Svenska Kraftnät och Vattenfalls Driftuppföljning var utnyttjandegraden - hur mycket energi som levererades för all installerad energi - under 20% 2009. Inte ens gamla ångmaskiner var så ineffektiva. Ett modernt, nästan 200 meter högt vindkraftverk kostar, inklusive alla runtinstallationer, långt över 50 miljoner. Då undrar ju var och en hur vindkraftverk kan löna sig när de är så ineffektiva och kostar så mycket.Svaret är skattebidrag.

I rapport 08:17, Vindkraft i framtiden - Möjlig utveckling i Sverige till 2020, skriver Elforsk:

Att vindkraft blir lönsamt att bygga ut är i huvudsak en konsekvens av elcertifikatsystemet. Utan detta stöd skulle det i de allra flesta fall inte vara lönsamt att bygga ut vindkraft.

Elcertifikatavgiften betalas bara av hushållen och var och en kan läsa innantill på elräkningan hur stor den är. Även om det på räkningen står bara 6 öre/KWh så blir skattebidraget miljoner för ett stort verk.I en artikel i Svenska Dagbladet "Vindkraft en tvivelaktig affär" skriver J. Fagerström och professor i nationalekonomi M. Radetzki den 24.8.2010:

Dagens subventioner, 35 öre/kwh, utgör mer än hälften av marknadspriset på el, en stödnivå som saknar motstycke i svensk industrihistoria, och utan vilken inte ens befintlig vindkraft skulle överleva. Stödet som för närvarande uppgår till cirka 1 miljard kronor per år måste öka till mer än 10 miljarder om den planerade utbyggnaden förverkligas. Summan av subventionerna fram till 2035 kan beräknas till över 300 miljarder kronor.

Otroligt mycket pengar som översatt till hushållen innebär att varje hushåll i Sverige - 2,517,000 stycken år 2009 (Källa: Statistikbyrån) - förlorar etthundratjugotusen kronor fram till år 2035.

"Sverige måste köpa smutsig kolel från utlandet."

Sverige har ett mycket stort kapacitetsöverskott att göra el utan utsläpp av CO2 och behöver absolut inte köpa utländsk smutsig el. Men det sker ändå. Hur kan det komma sig att landet köper kolel trots att det har överskott?

Svaret är Nordpool. När elmarknaden skulle avregleras på 90-talet konstruerade elbolagen med politikernas goda minne något som inte är annat än en kartell där all el i Norden skulle prissättas med ett och samma pris, spotpris. Det kallades fri konkurrens. Sedan bestämde elbolagen att spotpriset skulle sättas på det dyraste inlevererade elpriset. Därför köper Nordpool in en liten post tokdyr kolel från kontinenten. Just den elen behövs inte, mer än för att kunna sätta det höga priset. Att Sverige, Nordpool köper kolel är inte beroende på att vi behöver elen utan bara för att göra den dyr.

Man slår sig för pannan över denna bakvända handel.

"Vi skall bli självförsörjande på vindel i kommunen."

I kommuner är ett vanligt argument för att satsa på vindkraftverk att den skall bli "självförsörjande".

Man behöver bara ställa frågan "och var får ni elen ifrån när det inte blåser?" för att förstå dumheten i detta påstående. Eftersom el ständigt, utan avbrott, måste vara tillgängligt i ett modernt samhälle, måste varje vindkraftverk alltid backas upp av annan el, ersättningsel.

Se hur det fungerar i Danmark, som okunniga miljödebattörer ofta anför som föredöme. Danmark har bland de största utsläpp CO2 per capita i EU, förstör klimatet mest, och det beror på att den stora mängd kolkraftverk som hela tiden måste köras för att ge ersättningsel när det inte blåser. Och det går inte att stänga av kolverken när det blåser eftersom ingen vet hur länge det blåser och eftersom kolverken har en uppvämningstid, igångsättningstid på flera dygn och inte millisekunder som det borde vara. Om nu t.ex. Göteborgs stad vill göra sig självförsörjande på el, så måste staden också bygga kolkraftverk och köra dem hela tiden. Då skadas klimatet än mer. Och om Sverige precis som Göteborg vill bli "självförsörjande" på vindel, vilket för vissa politiska partier betyder att kärnkraften skall avskaffas, så måste landet först bygga ut alla orörda älvar och därefter bygga kolkraftverk. Då skadas klimatet än mer.

"Vindkraftverk skapar nya jobb."

Tidningen NY Teknik gjorde 2009 en genomgång av alla de över 1100 uppsatta vindkraftverk i Sverige, för att se hur många stadigvarande årsarbeten dessa verk skapat. I nr 13/2009 redovisar tidningen att vindkraftverken gett 50 jobb, vågkraft 200 och solenergi 330. Det ger för 10 000 verk 454 jobb till en kostnad av 660,792,900 kr per jobb enligt beräkningarna ovan i SvDs artikel.

Detta är naturligtvis rena vansinnet.Nej, vindkraftverk ger inga mängder nya jobb och när vindkraftverksindustrin så glatt talar om att den skapar jobb på SKF och andra stora företag, så är det åter en osanning därför att SKF gör kullager till hela världen och några till vindkraftverk.

Andra osanningar:

  • Vindkraftverk dödar inte flygande djurliv, fladdermöss, fåglar, insekter.
  • Vindkraftverkens buller förorsakar inte kringboende människor stort lidande.
  • Vindkraftverkens infraljud förorsakar inte kringboende människor stort lidande.
  • Vindkraftverkens skuggblink och ljusblink på natten framkallar inte stort lidande för de kringboende och ibland framkallar epileptiska anfall.

Sant är däremot:

  • Vindkraftverk medför ingen som helst nytta för andra än de som vill komma åt de generösa skattebidragen
  • Vindkraftverk skadar klimatet
  • Vindkraftverken ödelägger landskapet för all framtid och medför stort lidande för allt levande.

Faktum är att alla de uppgifter som vindkraftverksindustrin framför som argument för utbyggnaden av verken, inte är annat än osann reklam.

Det finns ingen grön el, man kan inte få enbart vindel i sin elledning och vindkraftverken ger inget hushåll el när det inte blåser. Vindkraftverksindustrin vet naturligtvis detta, och de drabbade medborgarna borde få ställa dem till svars för deras skamlöst hänsynslösa missbruk av sanningen.Men det tillåter inte politikerna före ett val därför att de är medskyldiga i den osanningen och medverkar i att sprida den. Politikerna vågar därför ingen debatt med vindkraftverksmotståndet. De tiger.

Det är två dagar kvar till valet. Än finns det tid att inte fega för sanningen.

Bernd Stymer


Creeper MediaCreeper