Bergvik i slutskede - om hur bilderna togs

Urban Zingmark 02 Juli, 2013 20:21 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Onsdagen den 3 juli är sista dagen för yttrande i målet där Bergvik överklagat i Mark- och Miljööverdomstolen för att få tillstånd för vindkraftverk inom Svartnäsområdet. Vildmarksföreningen som motsätter sig detta anser att Bergvik trixar med fotomontage genom att använda vidvinkelobjektiv, när de själva använt normalobjektiv som bättre motsvarar människans uppfattning. Bergvik skriver i sitt slutyttrande om Vildmarkföreningens bilder: "De förefaller också vara gjorda med teleobjektiv". Men detta påstående är på intet sätt styrkt, och Vildmarkföreningen hävdar att de använt normalobjektiv.

För att illustrera effekten av vidvinkel-, normal- och teleobjektiv har webmaster hittat en s.k. tutorial här. Observera framför allt den upplevda storleken på brokonstruktionen i bakgrunden, och att bilderna är tagna från exakt samma plats.

12mm
12 mm (extremt vidvinkelobjektiv)


35 mm (vanligt förkommande vidvinkelobjektiv)


100 mm (s.k. porträttobjektiv, lätt teleobjektiv)


200 mm (teleobjektiv)

 


Creeper MediaCreeper