Vindkraftundersökning får Ej Godkänt!

Urban Zingmark 28 Juni, 2013 23:41 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Lars Wiklund, miljö- och byggchef i Malå kommun, intervjuas i Norran den 11 juni 2013. Om Norran har förstått Wiklund rätt har en enkät om vindkraften visat på "förvånansvärt positiva svar". Här finns ingen redovisning av undersökningens uppläggning med urval av intervjupersoner och frågornas formulering. Norran försöker få svar från Wiklund om resultaten och detaljerna, men får bara svepande positiva svar som inte kan kontrolleras.

Tänk om politiska val skulle ske på detta sätt! Någon ställer sig i vägen mellan Norran och valurnorna. Denna någon får fritt efter eget tycke redovisa valresultatet utan kontroll från opartiska personer.

Medborgarna bör ställa Wiklund och kommunalrådet till svars med krav på fullständig redovisning av undersökningens uppläggning med urval av intervjupersoner och frågornas formulering. Resultaten ska redovisas av opartiska personer. Om undersökningen har brister bör den göras om helt och hållet.

Att göra en opartisk enkätundersökning kräver särskild kompetens och ska absolut inte genomföras och redovisas av personer som kan misstänkas vilja påverka resultaten av undersökningen. Norran skriver att Wiklund svarat: "Någon kritisk röst fanns där, med de övriga 80-90 procent var antingen positiva eller kände bara små störningar. Ett förvånansvärt litet motstånd."  Hur stämmer detta med att det kom in 38 svar? Då var ju ett antal personer negativa, inte bara någon enda.

Gör om, gör rätt! Så gör man med ett fuskbygge.

Läs själv: Åsiktsundersokning.pdf


Creeper MediaCreeper