Varför?

Redaktionen 24 Juli, 2015 23:42 Om oss Permalink Trackbacks (0)

Behovet av ett annorlunda nätverk för motståndare till vindkraftverksutbyggnaden har växt fram på senare tid. Människor drabbas av chock när meddelandet eller ryktet dimper ned om att deras livsmiljö skall förstöras genom uppförandet av vindkraftverk i närheten.

När chocken släpper gäller det att handla fort. Var finns information och hjälp att få? Det finns många lokala föreningar som kämpar för att rädda miljön lokalt, men det är inte säkert att hjälpen finns där.

Nätverket Skyddamiljön.nu startar därför denna helt öppna webbsida.

Alla som drabbas av felplacerade vindkraftverk kan få omedelbar hjälp genom personkontakter och genom en konkret plan för "Första Hjälpen" där flera skrivelser kan hämtas och användas. På webbsidan kan vem som helst bidra med information genom att kontakta oss. Här finns ingen styrelse, valda ombud, avgifter, medlemsmatrikel eller annat. Redaktionen håller ögonen på nyheter och ser till att de som ser nätverket som hot inte kan sabotera verksamheten.

Nätverket försöker nu sprida detta erbjudande om hjälp och stöd. Du som fått information om detta kan göra en insats för motståndet och hjälpa till att sprida denna information.

Klicka på Kontakt - så kontaktar vi dig inom kort.


Idéer om vindkraftmotståndet

Redaktionen 24 Juli, 2015 23:28 Om oss Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftmotståndet skulle kunna stå enat mot stat och industri. Men som det är nu i Sverige, ser det ut som om det finns flera grupperingar bland de som jobbar mot vindkraftverk.

Somliga jobbar mot vindkraftverk för att:

  • man håller inte med om att det är mänskligt framställd koldioxid som gör klimatet varmare (som kallas AGW, Anthropogenic Global Warming).
  • man förespråkar kärnkraft.

Och självklart finns de som kombinerar dessa två argument i sitt arbete.

Man kan kalla dessa för flerfrågarna, sammanblandarna, de med flera agendor.

Sen finns de som ogillar och jobbar emot vindkraftverk utan att fördenskull blanda in något annat. Man jobbar mot vindkraftverk för att:

  • vindkraftverk är enormt dyra och ineffektiva, ger väldigt lite för skattepengarna (men mycket för energiindustrin)
  • vindkraftverk stör och förstör för mycket, på flera områden och sätt.

Man kan kalla dessa för enfrågarna, de med en agenda. 

Vi kan förstå hur flerfrågarna faktiskt får problem i sitt motstånd mot vindkraftverk - för att kärnkraft- och koldioxiddebatten är så infekterad. När flerfrågarna uttalar sig, söndras deras motstånd mot vindkraftverk, eftersom debatten då börjar handla om de andra sakerna. Detta tror vi både stat och industri utnyttjar till sin fördel. Och media får vatten på sin kvarn, när dessa debatter går heta.

Denna allvarliga, men för vissa nästan semantiska fråga, har vi stött och blött inom nätverket SkyddaMiljön. Vi är enfrågare - mot vindkraftverkhysterin. För att vindkraftverken stör och förstör, och för att de är ineffektiva och alltför dyra. Och just detta bemöter vi på vår sajt.

Vi är varken klimatförnekare eller kärnkraftsförespråkare i vårt arbete. De frågorna berör vi inte. Det behövs inte. Läs vidare.


SD:s vitbok - tidningen Expos förslag

Urban Zingmark 16 Juli, 2015 23:43 Annat Permalink Trackbacks (0)

Jimmie Åkesson öppnade i en intervju upp för att ta fram en vitbok över partiets historia. Han tillade att resurser saknas. Expo hjälper SD på traven och lyfter fram rasismen, hatet och våldet partiet vill att vi ska glömma. Reportage: Politiker slogs blodig av nazister. Två år senare lade åklagaren ned åtalet. Läs om en havererad rättsprocess. Dessutom: Granskning av Sveriges mest slutna nazistorganisation, rättegång mot tysk terrorcell och mycket mer Läs här.

Ända sedan starten 2010 har personer i nätverket SkyddaMiljön varit uppmärksamma på den politik som Sverigedemokraterna för, både allmänt och när det gäller energifrågor. I SD:s partiprogram finns klara ställningstaganden mot exploateringen av vindkraft. Detta förhållande har lockat många motståndare till vindkraftverk i hela landet att söka stöd i SD. Redan 2010 stod det klart för kvarvarande personer i nätverket SkyddaMiljön att samarbete med SD är otänkbart. SD ses av idéhistorikerna David Brolin och Göran Fredriksson som ett starkt konservativt, högernationalistiskt, högerpopulistiskt, flyktingfientligt, islamhatande, kulturrasistiskt, kulturfientligt och antiintellektuellt parti med ursprung i 80/90-talets vit makt-rörelse. Läs här.


Påven Franciskus encyklika Laudato si'

Redaktionen 15 Juli, 2015 15:31 Annat Permalink Trackbacks (0)

Denna text är en guide för läsningen av encyklikan. Den kommer att hjälpa dig att förstå dess grundläggande teman och den övergripande tanken. Först ges här en översikt över Laudato si’ (ordagrant: "Lovad vare" eller bättre "Lovad vare du") i dess helhet. Sedan följer en sammanfattning av vart och ett av encyklikans sex kapitel, med huvudpunkterna och några viktiga passager. Siffrorna inom parentes hänvisar till punkter i encyklikan, vars innehållsförteckning presenteras sist i denna översikt. Läs här (pdf).


Sören Holmberg i Almedalen

Urban Zingmark 01 Juli, 2015 22:08 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Statsvetaren och professorn Sören Holmberg har rapporterat om opinionen för och emot vindkraft:

2008 svarade 80 procent ja på frågan om de ville satsa mer på vindkraft, jämfört med 59 procent 2014. Tappet på 21 procent är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet någonsin har haft i sina mätningar på det här området.

Läs här.

Ett problem som Holmberg inte berör är den eftersläpning som opinionssiffrorna medför. Motståndet har ökat successivt, men politiker, exploatörer och myndigheter har inte fullt ut förstått den ökande styrkan i motståndet och ett avtagande stöd för vindkraft.

Tappet för vindkraft har ökat ytterligare. Därför måste beslutsfattare ta hänsyn till tappet för vindkraftsstödet. Det dröjer ända till april 2016 innan vi får opinionssiffrorna för 2015. Holmbergs analys visar att motståndet ökat särskilt mycket på landsbygden i Norrland, Gotland och Småland.


Creeper MediaCreeper