Iögonenfallande konsumtion

Urban Zingmark 30 November, 2014 16:15 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

En familj i Arvidsjaur har under några år varit utsatt för osäkerhet för framtiden pga. hotet om en vindkraftpark i sin närhet. Turerna kring planeringen har liknats vid landgrabbing, att med makt lägga under sig mark för att bygga vindkraftpark, subventionerad med skattemedel. Grannar till vindkraftverken är i praktiken maktlösa när storbolagen ska bygga.

Som inte det kunde vara nog, så växer bolagschefernas förakt mot småfolket genom "iögonenfallande konsumtion", läs här och här.

Det är något annat än vanlig lyxkonsumtion med champagne, kaviar och damer. Vi talar här om en konsumtion som vill visa: "Jag skiter i er. Jag vill höra till den fina klassen." SCA- chefen som beställer fram privatjet för privata resor till London, New York, Paris och Rom ägnar sig åt "conspicuous consumption". Han har ett par minuters gångväg från kontoret i Stockholm till Arlanda Express. Han kan resa reguljärt i första klass om han vill. Han visar istället: "Jag skiter i er. Jag tillhör den fina klassen" och beställer privatjet.

Han har uppnått effekten att media, med DI i spetsen och andra, står med hängande hakor. Varför inte till bolagsmiddagen beställa öluppfödd ko med flyg från Japan? Älgkött från SCA:s direktionsjaktslott i Jämtland duger väl inte.


Propagandaseger för vindkraftintressen

Urban Zingmark 17 November, 2014 19:05 Floskeltoppen, I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nu är allt ställt på ända när media gått ut med vindkraften som förklaring till att elpriserna är låga.

TV har vindsnurror som bakgrundsbild till talet om låga elpriser. Gör sig bra i propagandan för vindkraft. Att de aldrig lär sig! Priserna beror på HELA utbudet och ALL efterfrågan. Om utbudet ökar och efterfrågan minskar då kan varje tänkande person förstå att priset sjunker. Allt annat lika.

Nästa led är en allomfattande analys med de olika energikällornas påverkan på natur, människor, djur. Men det är som bekant väldigt svårt, vilket dock inte hindrar att den allomfattande analysen är nödvändig.

Tyvärr har vindkraftsförespråkarna nått en stor propagandaseger genom att koppla nuvarande elpriser till vindkraftsutbyggnaden. Vilket är djupt missvisande!


Motioner om vindkraft

Urban Zingmark 14 November, 2014 17:03 Vindkraftverk, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten. I år har 2 901 motioner lämnats in. Andelen motioner som får Ja är bara någon procent. Med det osäkra parlamentariska läget i Sveriges Riksdag finns förutsättningar för att fler motioner kan vinna bifall. Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Motioner om exempelvis klimatfrågor hänvisas till Miljö- och jordbruksutskottet. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Även om få motioner vinner bifall, är motioner något av "folkets röst". Riksdagsledamöter som jobbar med motioner tillhör inte maktens centrum, men kan ändå med sina motioner föra fram politiska förslag och idéer.

I floden av motioner finns nio motioner som handlar om vindkraft. Är det lite eller mycket? Lite tycker vi, med tanke på alla problem som finns och alla förslag som inte tillgodoses. Vindkraftsutbyggnaden fortsätter även om vindkraft förlorat ytterligare i lönsamhet, med konkurser och frysta byggnadsplaner som följd. En av motionerna kommer från Magnus Oscarsson, Ödeshög. Han pekar på buller som ett allvarligt hälsoproblem.

Motion 2014/15:2005 Buller från vindkraftverk - läs här
Motion 2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk - läs här
Motion 2014/15:478 Utbyggnad av havsbaserad vindkraft - läs här
Motion 2014/15:631 Ompröva Försvarsmaktens veto mot vindkraft - läs här
Motion 2014/15:1105 Vindkraft - läs här
Motion 2014/15:1136 Kooperativ vindkraft och uttagsskatt - läs här
Motion 2014/15:1257 Utvärdering av vindkraften - läs här
Motion 2014/15:2371 Kommunal fastighetsavgift för vindkraftsanläggningar - läs här
Motion 2014/15:2410 Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk - läs här

Det kan ses som ett stort misslyckande för de demokratiska partierna att de inte tagit skadeverkningarna av felplacerade vindkraftverk på allvar. Det finns tendenser i 2--3 motioner av de nio, att riksdagsledamöter har börjat förstå skadeverkningar.

I 2--3 motioner framgår att den nationella satsningen på vindkraft är ett ekonomiskt misslyckande. Främlingsfientliga SD har utan tvekan skrivit den mest relevanta motionen om vindkraft, trots sin omöjliga hållning som klimatförnekare. Här finns ett moraliskt dilemma för varje person med rösträtt. Själv sätter jag mänskliga rättigheter högt. Tyvärr hotas mänskliga rättigheter av både svensk energipolitik och SD:s främlingsfientlighet. Ett dilemma som inte heller jag har lösningen på. Mitt bästa förslag är: Stoppa felplacerade vindkraftverk! Och givetvis måste kommunerna ha kvar sin vetorätt.


Creeper MediaCreeper