Ny kris för Triventus pga. buller

Mischa 23 Augusti, 2014 00:11 Vindkraftverk, I vanlig media, Buller Permalink Trackbacks (0)

Hallands Nyheter 5. 7. 2014

Huvudartikel: Krisande vindkraftsbolag riskerar ny smäll efter rekonstruktionen - Triventus krävs på 60 miljoner - Kooperativ har hävt köpet av två vindkraftverk

Sveriges Vindkraftkooperativ har lämnat in en stämningsansökan och kräver att Triventus ska betala tillbaka 59,6 miljoner kronor för två vindkraftverk som anses bullra för mycket.

Falkenberg. De två verken, som står i Aneby kommun i Jönköpings län, har tillverkats och monterats av Suzlon Wind Energy. Men det är Triventus som sålt dem och tecknat ett avtal med SVEF, Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening. SVEF tog över verken i februari 2011 och en kort tid efteråt kom det in klagomål på ljudnivån från ägaren till en grannfastighet. Enligt SVEF, som anser att det är fel på vindkraftverken, visar bullermätningarna att ljudet överstiger gränsvärdet på 40 decibel som Aneby kommun fattat beslut om. SVEF har begärt att Triventus ska vidta åtgärder men bolaget förnekar att det rör sig om ett fel. När ingenting hände valde SVEF att häva köpet och kräva tillbaka pengarna. Triventus bestred kravet och nu har alltså en stämningsansökan lämnats intill tingsrätten där SVEF yrkar på att vindkraftsbolaget ska betala 59,6miljoner kronor.

SVEF har hela tiden velat ha en konstruktiv diskussion för att lösa de här problemen. Men Triventus har inte agerat, säger advokaten Richard Sahlberg, som är ombud och kontaktperson för SVEF. I sin stämningsansökan hänvisar SVEF till att anläggningen ska leva upptill myndigheternas föreskrifter och anvisningar, bland annat gränsvärdet för buller. "Vindkraftverken uppfyller inte dessa krav vilket utgör ett väsentligt fel", står det i ansökan. Advokaten Mats Emthéns bedömning är att SVEF:s stämningsansökan inte kommer att äventyra rekonstruktionen av Triventuskoncernen.

Är det så att de skulle få rätt så är de ändå bundna av ackordet och då får de bara 25 procent av beloppet. Han har lett rekonstruktionen och fick i veckan klartecken från fordringsägarna efter en slutförhandling som hölls i Varbergs tingsrätt. De accepterar ett ackordsförslag som innebär att deras fordringar skrivs nertill 25 procent, från cirka 200 till 50 miljoner kronor. Mats Emthén är inte inblandad i tvisten om de två vindkraftverken. Triventus har anlitat en annan advokat och redovisar sina ståndpunkter i ett svaromål. Som väntat bestrider Triventus att SVEF har en fordran på bolaget och menar att SVEF istället borde rikta sitt krav mot tillverkaren Suzlon. Vindkraftsbolaget hänvisar till en punkt i kontraktet som säger att alla Triventus rättigheter och skyldigheter gentemot Suzlon övergår till SVEF i samband med att SVEF tar över vindkraftverken, vilket skedde den 1 december2010. Från den dagen anser Triventus att bolaget inte längre har något ansvar för verken. Ekonomisk förening med cirka 2 000 medlemmar

Faktaruta: SVEF, Sveriges vindkraftkooperativ ekonomisk förening, har cirka 2 000medlemmar som köpt andelar och blivit delägare i föreningen. I dagsläget har SVEF ett tiotal vindkraftverk i drift, spridda frånBlekinge till Norrbotten. De två som står i Aneby kommun anses bullra för mycket. SVEF hävdar att det är fel på dem och kräver 59,6 miljoner kronor av Triventus, som sålde verken. SVEF:s stämningsansökan riktar sig mot Triventus AB, moderbolaget som tillsammans med tre dotterbolag varit föremål för en rekonstruktion som i praktiken lett till att koncernen avvecklats. Den hade som mest 135 anställda. De två senaste åren har det gått spikrakt neråt, bland annat på grund av sjunkande elpriser. Efter rekonstruktionen återstår moderbolaget, Triventus Biogas AB och Triventus Wind Power AB. Endast sju anställda finns kvar. Advokaten Mats Emthén, som lett rekonstruktionen, bedömer att Triventus kan leva vidare efter en ackordsuppgörelse med fordringsägarna. Bolaget EolusVind blir ny huvudägare och går in med pengar för att säkra den fortsatta verksamheten.

 


Artikel i Läkartidningen om infraljud

Redaktionen 21 Augusti, 2014 19:02 Buller Permalink Trackbacks (0)

Här en artikel ur Läkartidningen från 2013 om infraljud i repris!

22 kommentarer visar bredden i engagemanget. Frågan om infraljud kommer nästan alltid upp i diskussionen om hur vindkraftverk drabbar oskyldiga människor. Därför är det bra att repetera för att få ut mer av varje samtal.

Tillägg: Buller och lågfrekventa ljud tas upp på Snurrigt – vindkraftsmotstånd i Ångermanland


Skottland undersöker infraljud

Redaktionen 16 Augusti, 2014 21:30 Buller Permalink Trackbacks (0)

Skottska regeringen har nyligen tillsatt en kommission för att studera potentiellt farliga effekter från vindkraftverk på tio platser i landet. Varför?

Bland annat för att utreda infraljudets tortyr-effekter. Som vi tidigare skrivit mycket om.

Här skriver bloggen Narrskeppet. Här är originalartikeln i Scottish Express.


Friserad sanning

Urban Zingmark 16 Augusti, 2014 16:12 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Regeringen försöker hålla färgen genom att påstå att den hävdar att en svensk exploatör ska kunna bygga vindkraft i utlandet och erhålla stöd enligt det svenska elcertifikatsystemet. Energimyndigheten har tidigare lämnat avslag på ansökan från Ålands Vindkraft AB.

Pressmeddelandet från Näringsdepartementet vill påskina att i detta departement har man tänkt rätt hela tiden, trots det avvisande beslutet i Energimyndigheten. Tro't om ni vill. Med en frisör som minister kan kanske sanningen friseras.


Centern gör kullerbytta i energifrågan

Redaktionen 11 Augusti, 2014 23:27 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Insändare i Hela Hälsningland

Lokalt i Hälsingland riskerar vi att få många hundra vindkraftverk om våra politiker fortsätter vara populister ridande på kunskapsunderskott, kanske hos sig själva men också hos oss väljare.

Vindlobbyn är försåtlig i sin desinformation till oss om vindkraft.

I onsdagens DN Debatt presenterar C ett stödsystem för elbilar. Det är bra, transportsektorn är CO2-problemet i Sverige. Men man avslutar med en kullerbytta liknande dem vi tidigare känner igen från partiet. "Centervisionen är att ställa om till helt förnybar elproduktion."

Men kopplingen är helt fel och dessutom medvetet försåtlig. Vi har ingen CO2-belastande el i landet. Elbilars elbehov ryms väl inom den överproduktion av el vi nu har och har alltså ingenting med förnyelsebar el att göra. C misslyckas åter med sina visioner, detta för att vinna röster i en komplicerad fråga där väljaren inte kan begäras se den felaktiga koppling partiet gör mellan elbilar och elproduktion.

Genom att bygga ut vindkraft skadar man miljön mångdubbelt och det helt i onödan. Vindkraften behövs inte ur någon aspekt i vårt land. En fråga som myndigheter och politiker inte alls törs utreda är ljudets påverkan på den biologiska mångfalden. Infraljud är utvecklat som krigsvapen men här låtsas vi inte om ljudpåverkan trots rapporter från hela världen där man påvisar det biologiska livets negativa påverkan av infraljud. Spara el samt ge sig på transportsektorn är miljöpositivt. Utbyggnad av ännu mer elproduktion är så fel som något kan bli i miljöns namn.

Kjell Söderlund

JA - DU LÄSTE RÄTT- Infraljud är utvecklat som krigsvapen men här låtsas vi inte om ljudpåverkan trots rapporter från hela världen där man påvisar det biologiska livets negativa påverkan av infraljud.


Länkar om buller från Curt Widlund

Redaktionen 09 Augusti, 2014 11:51 Buller Permalink Trackbacks (0)

1. En Power point presentation med infraljud-information.

2. Infraljudets påverkan på människor (djur?) Video3. Dämpning av infraljud i byggnader: Hollänska Dutch. Googles översättning till svenska här.


Mattias Gradén utnyttjas

Urban Zingmark 07 Augusti, 2014 15:39 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Propagandan från Energimyndigheten för vindkraft bäddas in i vetenskaplighet. Forskaren Mattias Gradén som vi har skrivit om tidigare - läs här och här - utnyttjas för myndighetens syften. Hans tidigare forskning har visat att den negativa opinionen ökar efter det att vindkraftverk i Dalarna är uppförda. Konkreta erfarenheter hos grannar och lokalbefolkningleder till alltmer negativa reaktioner när de får se effekterna av verken.

Nu har Energimyndigheten på sin hemsida kommenterat ett projekt som startade 2011 i Finnmarken, Vansbro kommun gällande 100 vindkraftverk. I samrådet har starka negativa uppfattningar framförts och då kallar Energimyndighetendet hela för ensidig debatt. Energimyndigheten försöker ge sin egen position en vetenskaplig status. Detta tänks ske bl a genom att referera till forskaren Mattias Gradén, som i egenskap av kulturgeograf visat på att det pågår stora fundamentala förändringar i hela den svenska landsbygden för överlevnad. Energimyndighten gör en grov övertolkning och missbruk genom att använda Gradéns forskning på detta sätt.

Det kallar vi smutsig vindkraftpolitisk propaganda!


Creeper MediaCreeper