Vindkraftundersökning får Ej Godkänt!

Urban Zingmark 28 Juni, 2013 23:41 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Lars Wiklund, miljö- och byggchef i Malå kommun, intervjuas i Norran den 11 juni 2013. Om Norran har förstått Wiklund rätt har en enkät om vindkraften visat på "förvånansvärt positiva svar". Här finns ingen redovisning av undersökningens uppläggning med urval av intervjupersoner och frågornas formulering. Norran försöker få svar från Wiklund om resultaten och detaljerna, men får bara svepande positiva svar som inte kan kontrolleras.

Tänk om politiska val skulle ske på detta sätt! Någon ställer sig i vägen mellan Norran och valurnorna. Denna någon får fritt efter eget tycke redovisa valresultatet utan kontroll från opartiska personer.

Medborgarna bör ställa Wiklund och kommunalrådet till svars med krav på fullständig redovisning av undersökningens uppläggning med urval av intervjupersoner och frågornas formulering. Resultaten ska redovisas av opartiska personer. Om undersökningen har brister bör den göras om helt och hållet.

Att göra en opartisk enkätundersökning kräver särskild kompetens och ska absolut inte genomföras och redovisas av personer som kan misstänkas vilja påverka resultaten av undersökningen. Norran skriver att Wiklund svarat: "Någon kritisk röst fanns där, med de övriga 80-90 procent var antingen positiva eller kände bara små störningar. Ett förvånansvärt litet motstånd."  Hur stämmer detta med att det kom in 38 svar? Då var ju ett antal personer negativa, inte bara någon enda.

Gör om, gör rätt! Så gör man med ett fuskbygge.

Läs själv: Åsiktsundersokning.pdf


Bergvik i slutskede

Urban Zingmark 24 Juni, 2013 23:51 Vindkraftverk, Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Så har då Bergvik Skog AB genom sina advokater kommit med "Yttrande och slutförande av talan" i målet om vindkraftverk i Svartnäsområdet, Dalarna. Denna slutfas blir särskilt intressant då fotomontage från båda sidor blivit så centrala för parterna. Vildmarksföreningen hade tagit fram fotomontage till den syn, dvs. rundresa, som parterna och domstolen företog den 23 maj i år.

Nu har Bergvik presenterat kritik och ett eget fotomontage som läggs fram som ett sista drag före domslut i Mark- och miljööverdomstolen. Kritiken gäller bl.a. att vildmarksföreningen använt teleobjektiv för att få verken att verka större än de i verkligheten är. Bergvik säger sig ha använt normalobjektiv för sina fotograferingar. Kritiken gäller också att verken beroende på olika avstånd och läge i sidled, kommer att synas olika mycket. Detta påstås av Bergvik inte komma fram i vildmarksföreningens fotomontage.

Skrivningen är mycket lugn och sansad från Bergvik, förmodligen grundad på en stor portion självtillit om att man nu levererar dråpslaget mot Vildmarksföreningens yttranden understödda av fotomontage. Visst kan man tycka att Vildmarksföreningen har varit klumpig som tagit fram bilder utan att upplysa om att de är tagna med teleobjektiv. Man kan också tycka att Bergvik och de listiga advokaterna faller på eget grepp då de bortser från att upplevelsen är avgörande för människorna och även djuren.

Jag kan därför inte kategoriskt anse att det är fel att välja teleobjektiv om man på detta sätt speglar upplevelsen för de drabbade. Nu återstår att se hur Mark- och miljööverdomstolen kommer att väga in fotomontage i domen och vilken vikt som bilder och fotomontage kommer att få i domen som helhet.


EPAW hörsammas av EU-domstolen

Mischa 21 Juni, 2013 00:05 Utrikes, Anmälningar och överklaganden, Bra! Permalink Trackbacks (0)

European PlatformAgainst Windfarms - EPAW - gör en pressrelease:

EPAW launches a press release about our legal recourse accepted by EU Court of Justice!

Please send this press release to your contacts and the media (newspapers, radio, television).

Läs pressreleasen här.


Brev från Livskvalitet för Stöverberg

Urban Zingmark 11 Juni, 2013 00:08 Drabbade, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Hej Inger!

Budskapet har nått oss i nätverket SkyddaMiljön! Du gör budskapet tydligt med dagens brev som för ovanlighetens skull är ett pappersbrev. Anledningen för dig att skicka pappersbrev istället för e-mail var artikeln den 4 juni i Norran. Den var svår att scanna på din risiga scanner och pengarna finns inte att köpa en bättre.

Du skriver:

Pratade med Claes-Erik idag om alla möten osv. Han var lugn o hade en plan - då har vi det också.

För alla oss som känner till det långa samarbetet mellan dig och Claes-Erik Simonsbacka, Bureå, förstår att det finns täckning för att nya resultat ska uppnås.

Norran har en artikel "Ökad vinst för Skellefteå Kraft i början av 2013" och fortsätter med ett helt uppslag "Blaiken satsar stort på vindkraftpark. Blaiken - Första etappen, till vad som ska bli en av Europas största parker invigdes högtidligt." Läs här.

Denna demonstration från vindkraftindustrin och den politiska makten står i absolut kontrast till de uttrycksmedel som en drabbad familj i Brattberget, Arvidsjaur är hänvisad till. Å ena sidan miljardföretag och å andra sidan familjen som kämpar i Föreningen Livskvalitet för Stöverberg.

Ditt brev visar ojämlikheten mellan pamparna i staden och de boende som får ta sänkt livskvalitet och förstörd natur. Nu finns en plan...

Urban


Ny möjlig teknologi?

Urban Zingmark 10 Juni, 2013 21:11 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Från 2012-04-11: Timber Tower visar på ny möjlig teknologi för vindkraftverk. Ett intressant fall för debatten!

Teknikutveckling för vindkraft är något som saknas i debatten vad avser vindkraftmotståndet. Positionerna har varit låsta. Inom vindkraftindustrin är den ekonomiska pressen kraftigt ökande. Vindkraftföretag som Arise Windpower och Eoulus Vind visar kraftigt sjunkande aktiekurser. Kommer pressen att framkalla tekniska innovationer som kan minska förlusterna och skapa lönsamhet? Kommer större hänsyn till drabbade människor att byggas in i planerna? Rovdrift på natur och hänsynslöshethar varit förhärskande. Kommer en vändning med hjälp av teknikutveckling?

Timber Tower är ett exempel på hur nya argument för sysselsättning skapas för skogsnäringenoch träindustrin. Med vikande konjunktur och med "miljövänlig" teknikutveckling blir det tyngre för vindkraftmotståndet att försvara värden för naturen, turismen, närboende och djurlivet. För SkyddaMiljön blir det tyngre att bevaka intressen för de drabbade.

Argumentet denna gång är: Bevaka den tekniska utvecklingen för vindkraft! En bättre bevakning och ökad kunskap ger bättre möjligheter att kommunicera både för- och nackdelar. Aktiv bevakningen av tekniska innovationer ger kunskap som kan användas i skyddet av miljön och de drabbade. Den bevakningen finns inte i tillräcklig omfattning idag.


 

Uppdatering 2013-06-10:

Vindkraftverk i trä kan byggas i Norrland - läs på SR.se.


Creeper MediaCreeper