Bergvik får prövningstillstånd

Redaktionen 24 Januari, 2013 18:59 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Tidigare har vi skrivit mycket om Svartnäsbornas kamp mot Bergvik som vill bygga vindkraftverk där. Se alla de artiklarna här.

Nacka Tingsrätt sade nej till bygget. Bergvik överklagade, och nu ska målet prövas i Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt. Motparterna är 82 till antalet! Läs beslutet från den 16 januari om prövningstillstånd här (pdf).

Följ även händelseutvecklingen på Vildmarkens Blog.


Ny miljöbalk behövs, men det räcker inte

Urban Zingmark 21 Januari, 2013 08:22 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Som exempel på diskussioner om miljöbalken kan vi se på följande debattartikel i Newsmill om vindkraft och miljöbalken. Länk.

Författarna visar att vindkraften förstör naturvärden och att det inte räcker inte med att göra ny miljöbalk. Utvecklingen har visat hur svårt det är för dem som hävdar naturvärden. Vem tror att lagstiftarna kommer att ta hänsyn till Dennis och Thomas idéer?

Artikeln på Avfall Sverige om förslag till ändringar. Länk.

Avfall Sverige är en branschorganisation för avfallshantering och återvinning. Denna organisation består av vinstdrivande företag, med RagnSells som största intressent. Detta företag har nyligen ingått avtal om forskning med Luleå Universitet. Vem tror att lagstiftarna kommer att ta hänsyn till Avfall Sverige - storföretagens branschorganisation?

Dessa två exempel visar vilken obalans som finns för grupper i samhället att föra fram förslag att tas in i miljölagstiftningen, där miljöbalken är en del. Obalansen kommer att bestå så länge som inte diskussionen går bakom lagparagraferna för att kritiskt se på samhällsstrukturen. Nu och i framtiden.

I samband med processer gällande etablering av vindkraftverk har många drabbade tvingats sätta sig in i juridiska frågor och ta stora kostnader för att hävda sin rätt. Frågorna har t ex gällt hur närboende ska kunna göra sin röst hörd för att ändra beslut som hotar hälsa och existens. Därvid har miljöbalkens bestämmelser varit centrala. Drabbade, med eller utan juridiskt ombud har fått egna praktiska erfarenheter av rättstillämpningen. Nya frågor kring processen och tvivel på rättstillämpningen har uppstått hos drabbade. I den vanmakt som de drabbade känt har man kritiserat lagarna. Miljöbalken har utsatts för kritik från drabbade men även från andra parter. Här finns många exempel att söka på internet om påstådda brister i miljöbalken.

Men vi tror inte att överklaganden eller ny miljöbalk kan lösa de grundläggande problemen. Det är nödvändigt att gå djupare. Därmed inte sagt att en djupare förståelse kan garantera förbättringar för de drabbade. Makthavarna har ett överläge som är mördande.

Lagar har inte tillkommit utan intressenter med makt. Vindkraftsutbyggnaden har gett bränsle åt påståendetatt "lag är politik". Lagar stiftas av parter som har makt och pengar. Det största projektet hittills - Markbygden med 1104 vindkraftverk - har lokalt i Norrbotten kallats ett politiskt projekt där överklaganden anses vara utsiktslösa.

De drabbade kan känna sig nödsakade att fortsätta försöken att göra sina röster hörda med gällande lagar. Endast i undantagsfall har framgång uppnåtts. En ny miljöbalk kan leda till vissa förbättringar, vilket inte helt kan uteslutas som möjlighet. För de som inte tror på rättsväsendets oberoende från politisk styrning kan studera rättsvetenskap för att få en starkare kunskap för motståndet. Sök information på Internet, förslag på sökord social theory, jurisprudence, critical legal studies, samhällsteori, rättsvetenskap, kritiska studier.


Granberget Vindenergi: Konkurs

Urban Zingmark 14 Januari, 2013 18:45 Vindkraftverk, Drabbade, I vanlig media, Granberget Permalink Trackbacks (0)

Granberget Vindenergi kooperativ ekonomisk förening, Robertsfors har inlett konkurs den 12 december 2012. Nu kan ett antal familjer känna sig blåsta på sina pengar och förhoppningar om billig el.

Centern utlovade också skatteförmåner. Den senaste tiden har tystnaden varit påtaglig. När diskussionerna startade runt 2004 höll sig politikerna från (c) och (s) och likaså tjänstemän framme för att driva på. Lars Bäckström, Rolf Olofsson (make till Maud Olofsson) och Lennart Brändström var bland de mest aktiva. 500 intresseanmälningar kom in.

Så här skrev lokala media:


Snart besked om vindkraft*, Västerbottens-Kuriren, 2005-10-27

Snart får kooperativet Granbergets Vindenergi ett klart besked om vad det kommer att kosta dem att äga ett eget vindkraftverk på Granberget. - "Jag tror att vi kommer att hamna nära det tidigare budet, 21,6 miljoner kronor", tippar Lennart Brändström, ordförande i kollektivet, som kan avslöja att man ...

Vindkraftsandelar efterfrågas, SR Västerbotten, 2007-03-26 ... säger Lennart Brännström. Den andra andelsföreningen som är igång i länet är Kvarkenvind som nu har fått upp sitt andra vindkraftverk i Holmsund. Kvarkenvind tvekar inför att själva bekosta fler byggen men verkar för att det ska bli fler i området. Att köpa vindkraftandelar har blivit ett...

Lovar investera i grön el*, Norra Västerbotten (Norran), 2006-09-09 ROBERTSFORS
Minst fem miljoner kronor lovar centern i Robertsfors att satsa på ett vindkraftverk på Granberget nära Sikeå, om de får majoritet också nästa mandatperiod. -"Det här är ett sätt för kommunen att finnas med och producera förnybar energi", säger Lars Bäckström, centerns ...

Guldklöver till vindkraftshjälte*, Centerpartiets Guldklöversida*, Lennart Brändström i Robertsfors, 2010-02-09
...30 januari tilldelades Lennart Brändström, Sikeå, en guldklöver för sitt engagemang för vindkraftsutbyggnaden. Lennart är ordförande i Granbergets vindenergi kooperativa ekonomiska förening och har helhjärtat lagt ned massor med tid för att få ett lokalt ägande av vindkraften samtidigt som han rest ...

Blogg: Guldklöverkampanjen*
Bybor väntar otåligt på billig el via vind.

Västerbottningen, papperstidningen, 2006-04-20
Om ett år kommer det att snurra på ordentligt på Granberget i Robertsfors. Planerna är att det där ska byggas sex stycken vindkraftverk. Och de 165 medlemmarna i Granberget vindenergi kooperativ ekonomisk förening väntar otåligt på att få koppla in sig på den billigare vidkraften.


Texterna är bortagna från sajterna VK och Norran etc. VK och deras lokalreporter brukar skriva om allt som kan uppfattas som positivt för Robertsfors, men sällan något som kan uppfattas som negativt.  Det har varit märkligt tyst från VK:s lokalreporter när det gäller vindkraftskonkursen.

Nu står andelsägarna, vanliga familjer med vanliga inkomster med kännbara förluster. Politikerna och pamparna ångar vidare med sina dåliga idéer och höga löner.

 *) Dessa länkar fungerar inte längre


Klimatsmart.se

Urban Zingmark 13 Januari, 2013 13:04 Nya media Permalink Trackbacks (0)

Vi vill gärna dela med oss av våra iakttagelser av nya media inom ett växande fält. Syftet här är att välja en sajt eller publikation som vi tycker är intressant att titta närmare på och att göra en kort recension som behandlar några fördelar och nackdelar som vi ser det.

Bolaget Klimatsmart Sverige AB, grundades 2006 och har tre anställda och växande omsättning. Verksamhetsbeskrivningen är Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsäljning. Källa: allabolag.se

Under fliken Om oss
Grundaren vänder sig till läsare och annonsörer med argument som i förstone kan tyckas vara invändningsfria. Till exempel: "Det ska vara kul att vara KlimatSmart!" Här presenteras också bakgrund om tillkomsten av företaget och om grundarens, Jens Ljunggrens och familjens förhållande till klimatförändringarna:

Hemma hos oss
Själva försöker vi motverka klimatförändringarna bl.a. genom att resa med tåg istället bil, använda Bra Miljöval-märkt el, lågenergilampor, stänga av stand-by, källsortering, egen kompost, ekologisk gärna KRAV-märkt mat, mindre nötkött och mer fisk, kyckling och grönsaker, skonsamma rengöringsmedel, tvättnötter och köp av utsläppsrätter. Och naturligtvis har även vi planer om att bli klimatneutrala.

Vårt syfte är inte att bedöma företaget. Vi vill peka på ett nytt område för publicitet och reklam som exploateras kommersiellt med problematiska gränszoner, där Klimatsmart är vårt objekt för recension. Redan grundarens självreflektion "Hemma hos oss" visar på inbyggda konflikter, särskilt preferenserna för mat: "ekologisk gärna KRAV-märkt mat, mindre nötkött och mer fisk, kyckling och grönsaker". Preferensen för kyckling som klimatsmart är något som kan ifrågasättas av oss och i mainstream-debatten. Jens preferens för kyckling kan ses som mycket kontroversiell och det är en viktig fråga i detta sammanhang.

Under fliken Klimatneutral ges en lista på 151 s.k. klimatneutrala företag. Listan är sammanställd i samarbete med ett annat företag, Respect, som utför konsultarbete som leder till godkännande att få stå med på denna lista. Verksamheten med annonsförsäljning är den stora Konflikten. Även om vi inte har någon lösning som skulle mildra eller eliminera denna konflikt, ser vi det som vår uppgift att peka på detta förhållande. Naturligtvis skulle Klimatsmart kunna peka på denna konflikt, men det gör de inte.

Utöver annonser finns ett leverantörsregister som kallas "Smarta kategorier". Benämningen "smarta kategorier" är oklar. Är det klimatsmart med t.ex. skinn och rågummi i skor? Är det INTE klimatsmart? Och i så fall varför?

Med ett kritiskt förhållningssätt kan man ta till sig nya media med förnuft. Det är problematiskt när gränserna är otydliga mellan kommersiella intressen och information om klimat och miljö. Problemen drabbar alla intressentgrupper - läsare, utgivare, annonsörer. Detta hindrar inte att vi tycker att det är uppfriskande med nya media på fältet klimat och miljö med försök till nytänkande.


Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter

Redaktionen 12 Januari, 2013 11:51 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång!, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Våra tidigare artiklar om Brattberget i Arvidsjaur kommun finns här och här.

Nu bjuder kraftbolaget Kraftö Vind till informationsmöte om "potentialen för vindkraft på området Brattberget", måndagen den 21 januari kl. 18.30 – 20.30 i Glommersträsk Parkskola. Så här står det i inbjudan:

På mötet ska det väljas en representant från byn Glommersträsk som ska representera byn med omnejd genom att ingå i arbetsgruppen som ska ta fram en modell för bygdemedel. Arbetsgruppen kommer att bestå av en representant vardera för byarna Glommersträsk, Järvträsk, Högheden/Stöverberg och S. Sandträsk samt fyra politiker från Arvidsjaurs kommun och en representant från Kraftö. Syftet är att gemensamt komma överens om en modell som reglerar hur bygdemedlen skall användas. Mer information om bygdemedel kommer att ges på mötet. Det är viktigt att innan mötet fundera igenom vem Du anser är en lämplig representant så att en sådan kan utses på mötet.

Flera som bor i området ogillar att planerna drivs vidare. 

Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, skrev en insändare till Norran, "Vi måste bort först". (Dock ändrades Ingers rubrik som löd "Sälj inte skinnet förrän offret är skjutet".)

Inger låter nu meddela:

Vi behöver ingen info vi vet allt vi vill veta o vi vill inte ha. Nu har Kraftö valt sina män på orten som representanter för byar. Nils Gunnar Karlsson Högheden har valts av Kraftö till representant för oss i Stöverberg och Högheden. Allt naturligtvis skitsnack och ämnat endast att skrämma livet ur de gamla...

Skyddamiljön kommer att fortsätta rapportera.


Aktuellt i Dalarna

Redaktionen 09 Januari, 2013 19:13 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Förslag som diskuteras nu: att utvidga områden, riksintressen för vindkraft i Dalarna.

Länkar: Länsstyrelsen - Energimyndigheten

Detta skulle förstöra det sista av de milsvida utsikterna i turistområden kring Malung-Transtrand-Venjan-Sälen. Skyddsvärd skog, fjäll, berg och fritidsområden vid sjöar hotas.

Möte den 29 januari. Vilka kan gå på mötet? Anmälan hos länsstyrelsen här.

Länsstyrelsen skriver:

Länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten via Vindval bjuder in handläggare och beslutsfattare på kommuner och länsstyrelse till ett seminarie om vindkraftens miljöpåverkan den 29 januari 2013. Seminariet kommer att vara på Teknikdalen i Borlänge.

Under dagen kommer bl.a. vindkraftens påverkan på människors intressen och dess effekter på fåglar och fladermöss att avhandlas.


Blir vindkraftverk säkrare av information?

Urban Zingmark 09 Januari, 2013 18:18 Vindkraftverk, I vanlig media, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

SR P4 Norrbotten rapporterar idag vad Skellefteå Kraft har gått ut med om vindkraftverk i Arjeplog.

Man får väl överväga om man kan göra något bättre, om det fortfarande är många som inte känner till det här finns det väl kanske anledning att informera ytterligare, säger Jörgen Svensson som är chef för avdelningen vindkraft på Skellefteå kraft.

Synen på säkerhet hos Skellefteå Kraft och hos Svensk Vindkraftförening är hårresande. Talespersonerna tycks bara upptagna av att köra vindkraftverken trots riskerna.

  • De visar ingen förståelse för att säkerhet måste måste ges till människor och djur.
  • De nämner inget om EU:s maskindirektiv och säkerhetsavstånd.
  • De nämner inget om avspärrning av zoner runt vindkraftverk där livsfara för djur och människor föreligger, här på grund av iskast.
  • De nämner inget om livsfara och hälsorisker av andra orsaker i vindkraftverkens närhet.

Man kan inte informera bort risker eller livsfarliga isklumpar från vindkraftverk!

Är det dags att byta elleverantör?


Stoppa gruvan i Rönnbäck

Redaktionen 08 Januari, 2013 21:31 Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Överklagan av Bergmästarens beviljande av bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3 i Storumans kommun, Västerbottens län - så heter det överklagande som nätverket Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby skickat till Regeringen. Läs det här.

På Fotograf Tor Lundbergs blogg publiceras mycket om just gruvdriften - läs här. Han skapade också videon ovan, som protest mot bl.a. gruvdriften.

Inslag i SR här.


Förhöjda uran- och toriumhalter i Norra Kärr

Claes-Erik Simonsbacka 08 Januari, 2013 20:59 Gruvdrift Permalink Trackbacks (0)

Tasmet AB – Förhöjda uran- och toriumhalter i Norra Kärr

Notera att provbrytning, brytning och utvinning av så kallade ovanliga jordartsmetaller, REE, kan ur hälso- och miljösynpunkt inte alls jämföras med någon annan typ av gruvverksamhet.

På grund av den stora miljökatastrofen i finska Talvivaara, Sotkamo, blev uppvaknandet i Finland abrupt med avseende på de negativa hälso- och miljökonsekvenserna från verksamheten, som uppstod. Det kan påpekas att Talvivaara Mining Co., liksom nu Tasmet AB, undanhöll myndigheterna uppgifter bl.a. om de förhöjda halterna av torium och uran. Trots den låga halten av uran, 15-20 ppm, i Talvivaara planeras nu en årsproduktion av 350 ton uran, motsvarande ca. 410 ton urankoncentrat kallad ”yellow cake” (UO4), från Europas största blivande urangruva i Talvivaara. Läs deras egen bakgrundsinformation (pdf) här.

 (Läs mer)


Creeper MediaCreeper