Hotellnäringen blåst

Urban Zingmark 10 November, 2012 18:01 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

SäkraMiljön vill särskilt bevaka effekten av vindkraftverken för de drabbade. Kategorierna närboende och djurliv har stått främst. Nu kan vi se en ny kategori, nämligen det lokala näringslivet.

Se hur hotellnäringen blir blåst i Västerbotten!

Flera hotell har vädrat morgonluft med stor beläggning av gäster som direkt har med utbyggnaden av vindkraft att göra. Det är lått att tänka sig en lång rad branscher som levt med stora förväntningar, men som nu kan känna sig blåsta. Det hela blir desto mer obehagligt när man tänker på den moraliska förkastelsedom som många företagare riskerar. Många företagare har spelat med och tänkt mer på Mammon än på naturen och närboende. -"Titta, där går Tok-Albert som tänkte tjäna storkovan när dom bestämde att vindkraften skulle byggas ut..."

Småföretagare ska inte förföljas. Nu är det dags att börja tänka på socialt läkningsarbete för att minska klyftor och lokala konflikter. Småföretagare ska ses som en drabbad grupp som utsatts för verkningarna av en gigantisk felbedömning för vindkraft som makthavare på riks- och regional nivå ska lastas för.


Bergvik/Foyen ger sig inte

Redaktionen 02 November, 2012 17:21 Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Från Vildmarkens Blog:

Bergvik Skog AB – företrädda av Foyens Advokatfirma AB (mitt i Stockholms allra dyraste adresser) – kom i absolut sista sekunden in med ett överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i Mål nr M4212-11. Alltså domstolens dom i Bergviks projekt "Svartnäs".

Men vad överklagandet innehåller får vi vänta på. Foyen: "På grund av hög arbetsbelastning begär vi anstånd med att få inkomma med skäl för prövningstillstånd samt yrkanden och grunder för överklagandet till och med den 30 november 2012."

Det måste anses överraskande. Eller inte ändå? Foyen måste ha fullt upp med vindkraftstvister. Lukrativa sådana. Det borde ge utrymme för personalförstärkningar. Antingen finns det inte fler jurister att rekrytera eller så inser Foyen att "marknaden" är mättad.

Vi hade kanske hoppats att Bergvik/Foyen (B/F) skulle ge upp detta gigantiska projekt (det största söder om Norrland), men således icke! Anledningen är antagligen att man ser nästan enbart bromsljus framför sig på vindkraftsmotorvägen så här i novembermörkret. Man inser antagligen att det nu gäller att köra på och om i alla tänkbara spår – kommun efter kommun, landskap/landsting – innan pyramidspelet slutligen kollapsar.


Creeper MediaCreeper