Initiativ på Europa-nivå

Urban Zingmark 30 Juli, 2012 21:11 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)


Landskapsskydd fortsätter att diskutera Lars Cornells anmälan till "Europadomstolen för mänskliga rättigheter". Tidigare rådde missuppfattningar om ärendet både hos Lars Cornell och hos FSL. Men nu är det markerat med röda bokstäver på FSL:s hemsida: "OBS: Det är "Europa-domstolen för mänskliga rättigheter" som avses i artikeln och i överklagandet."

Initiativet från Lars Cornell och Föreningen Vindskydd i Tjust är intressant och lovvärt! Läs Lars Cornells sammanfattning och skrivelse.

Styrelsen i Skyddamiljön har tidigare - 2011 - behandlat frågan om anmälan till EU-domstolen (egentligen EU-kommissionen). Skyddamiljöns styrelse var med på konceptstadiet, men beslöt att överlåta till dåvarande styrelsemedlemmen Bernd Stymer att göra anmälan i eget namn. 

Vi välkomnar att FSL och Föreningen Vindskydd i Tjust lyckats samarbeta kring Lars Cornells initiativ att anmäla till Europa-domstolen, HUDOC.


Höj ambitionen för vindkraften

Urban Zingmark 25 Juli, 2012 12:32 På gång! Permalink Trackbacks (0)

Läs artikeln i Norran här.

När sommarstiltjen lägger sig brukar Vindkraftindustrin gå ut med pressmeddelande innehållande propaganda. Då är media vidöppna för den typen av kupper. Ofta blir inläggen oemotsagda beroende på semestrar. Så skedde förra sommaren och nu har det hänt igen. Resultaten från opinionsundersökningen Riks SOM 2010 snedvrids, nu som då. 80 procent vill ha mer vindkraft, ja, men tendensen är sjunknade enligt undersökningsledaren hos SOM. "Ännu mer" är ett rent påhitt av Helker Lundström, som inte överensstämmer med undersökarens ordval. Siffran för andra energislag, kärnkraft och solkraft är också hög, men det sägs inte något om det. Det är tendensen som är intressant att se på och där är intresset för vindkraft nedåtgående hos allmänheten. Vindkraftindustrin klagar på ekonomiska problem och där väntar branschen på de första konkurserna enligt egen utsago.

KVA - Kungliga Vetenskapsakademin, Energikommittén har dömt ut vindkraften. SvD Brännpunkt har den 22 april en debattartikel "Meningslös satsning på vindkraft". Tretton ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott, med ordföranden Harry Frank, ger sin syn: Att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegripligt. Pengarna borde i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn.


Serverflytt

Mischa 19 Juli, 2012 14:06 På gång! Permalink Trackbacks (0)

19/07/2012 14:06

Nu verkar hemsidan se ut som den gjorde innan flytt - puh.

Dessutom fungerar även vår epostlista nu, så nu är det fritt fram för medlemmarna på den att skriva nya artiklar, som har möjlighet att hamna på websidan - glöm inte att även skriva länkar till källor och bilder.

-----------------

15/07/2012 00:06

Febril aktivitet just nu för webmaster.

Servern där allt ligger gick offline. I semestertider mycket svårt att komma åt den.

Flytt pågår till nytt webhotell. Så för ett tag kommer det mesta att se lite annorlunda ut... Men allt är snart tillbaka till det vanliga utseendet.

Trevlig sommar!


Creeper MediaCreeper