Korruptionen kartlagd

Urban Zingmark 11 Juni, 2012 23:47 Annat, Bra! Permalink Trackbacks (0)

En kartläggning av korruptionen i Sveriges kommunala sektor har överlämnats till regeringen.

Läs på Statskontoret och i SvD.

En av flera slutsatser som dras är att skyddet för uppgiftslämnare, så kallade whistle-blowers behöver stärkas. Mutor i kommuner upptäcks oftast inte. Ett grovt mutbrott som även berör kommuner i Västerbotten, där RagnSellschefer har åtalats har dock upptäckts, och där väntas nu domslut från domstolen Umeå Tingsrätt.

I utredningsarbete som bedrivs av åklagare, men även privatpersoner, upptäcks inte sällan andra misstänkta gärningar, t ex tagande av muta i form av omotiverade utlandsresor som kommunala förtroendemän tagit emot. Behöver man till exempel åka till Afrika för att medverka i den kommunala beslutsprocessen gällande hållbar utveckling och avfall? Måste man åka till Kina för att se på vindkraftverk, när det finns på betydligt närmare håll?

En principiellt viktig fråga är vad åklagaren och anställda i kommunen med kunskap ska göra med s.k. överskottsinformation. Riskerar vi att få ett angivarsamhälle, eller är anmälningar om misstänkta mutbrott något som är bra för rättvisa och demokrati?

Kommentera gärna på denna blogg!


Högtravande skryt!

Urban Zingmark 06 Juni, 2012 14:47 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Hej Du hövding för Västerbotten!

Ert högtravande skryt på Länsstyrelsens hemsida fyller mig med vämjelse.

Länsstyrelsens vision 
Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

  • Vi är öppna för människors behov, idéer och verksamheter
  • Vi förenar statliga intressen med regionala mål
  • Vi vårdar och tar till vara vår natur och miljö 
  • Vi medverkar till goda ekonomiska förutsättningar 
  • Vi arbetar för att människor ska trivas och utvecklas i ett samhälle som är tryggt och ger livskvalitet

Här kommer omtolkning i det format som ni tycks anse passande för undersåtar!

  • Ni borde vara...
  • Ni splittrar byar och befolkningar...
  • Ni förstör natur och miljö
  • Ni har ingen aning om ekonomiska konsekvenser
  • Ni borde arbeta för att...

Totalstopp i FSC-certifierad skog?

Urban Zingmark 06 Juni, 2012 13:44 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Ett totalstopp för vindkraft i FSC-certifierad skog. Det kan bli följden av internationellt beslut, enligt certifieringsföretag.

Frågan har diskuterats länge, men idag rapporterar ATL att all skog kan komma att inrymmas i skyddet mot vindkraftetableringar.

Om så blir fallet är konsekvenserna omfattande, lika omfattande som bedömda konsekvenser av maskindirektivet.

Var det än slutar, så är FSC-certifiieringen ett stort hopp för framtiden.

Läs mer i ATL.


Vindkraftverkfundament vittrar i havet

Redaktionen 06 Juni, 2012 13:40 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Nu har vindkraftverk funnits så länge att vi ser vad som händer med dem. Just nu börjar dåligt byggda vindkraftverkfundament som står i havet att vittra sönder.

Då uppstår frågan om vem som ska betala reparation eller destruktion.

Det är ca. 1000 vindkraftverk i Danmark som nu står på tur. Fundamenten fästes mot havsbotten enligt en standard som nu visar sig vara undermålig. En standard som var godkänd när de byggdes. Vem är nu ansvarig? Det blir en knivig fråga, och kanske måste ägarna reparera - hur lönsam blir den redan så olönsamma vindkraften då?

Läs mer på Recyclingnet.se


"Konkurserna kommer"

Redaktionen 03 Juni, 2012 15:03 Vindkraftverk, Film, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Nu får de som studerat vindkraftverkens olönsamhet lite mer plats i media. Här journalisten Karin Bångman i Mittnytt den 31 maj.


Creeper MediaCreeper