Överklagan av vindkraftutbyggnad i Svartnäs!

Redaktionen 16 December, 2011 19:39 På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Kungörelsen från Mark- och miljödomstolen har kommit ut. Den fanns i bl.a. FaluKuriren (torsdag 10 november), och handlingarna i målet finns på Svärdsjö bibliotek (tel 0246-818 63).

Nu har alla berörda en ny chans att överklaga Länsstyrelsens beslut om Bergviks 83 vindkraftverk runt Svartnäsbygden! Senast den 16 december måste era yttranden vara inne hos domstolen.

Läs mer på Svartnäs blog!


Vindkraftverk i marknadsföring nagelfars

Urban Zingmark 13 December, 2011 14:13 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Användning av vindkraft som argument i marknadsföring av varor och tjänster är något som är intressant att bevaka. Vi vet redan att det är en viktig del i marknadsföring av elenergi, även om andelen vindkraftsel är mycket liten och även i framtiden kommer att utgöra en liten del. Där har argumenten för förnyelsebar energi ett samband, en naturlig hemvist.

Vindkraft och produktionsförhållanden har också ett naturligt samband med marknadsföringen av ett nytt mejeri och deras produkter.

Men jag tror att det kan visa sig vara kortsiktigt, framförallt lokalt där kritiken mot vindkraft mullrar allt mer. Jag tror till exempel att det vore mer framgångsrikt att tala om energibesparingar och djuromsorg och framför allt om produktegenskaper och produktupplevelser. Eller att satsa på att profilera med hjälp av mejerskan eller mejeristen.

Jag hajade till för ett fall med ett mejeri i Halland. Jag råkar också känna till Skottorp i Halland, alldeles på gränsen till Skåne, där jag förhandlat med Trädgårdsnäringens Riksförbund runt 1977-1978. Energifrågorna har mycket stor betydelse i trädgårdsnäringen med energislukande växthus. Tekniken har förstås också utvecklats starkt.

Nu gör inte trädgårdsodlarna i Sverige så mycket för att marknadsföra svenskodlat. Men om de skulle komma på tanken att föra fram vindkraften så skulle det bli farligt för dem. Då kommer allt fler att ifrågasätta växthusbaserad produktion i kalla regioner.


"Michael kämpar mot vindkraften"

Redaktionen 05 December, 2011 13:36 Drabbade, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så lyder rubriken på en artikel i Skaraborgsbygden idag, där en av deltagarna på vår epostlista får tillfälle att uttrycka sin frustration över planerna för många vindkraftverk runtom hans gård.

- Jag kommer att bli helt omringad av vindkraftverk. Jag känner mig utsåld av grannarna. Och gården kommer att bli värdelös.

Michael Olofsson ser i dag ett par, tre vindkraftverk från sin gård i Öttum. Om alla planerade verk blir byggda kommer han att bo mitt i en vindkraftpark med över tjugo verk.

- Det kommer att lägga en död hand över bygden.

Läs hela artikeln här.

Intresserad av att delta på vår epostlista? Kontakta oss här


Vindkraftverksmotståndet växer överallt i landet - del 2

Redaktionen 02 December, 2011 23:04 I vanlig media, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Mattias Gradén, boende i Falun, har i sin licentiatavhandling "Vindkraft i Dalarna - Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke" studerat tre kommuner i Dalarna och befolkningens inställning till vindkraftsutbyggnad. Vi skrev om detta tidigare här. Avhandlingen som pdf här.

Inledningsvis kan tyckas att Gradén har oklara s.k. forskningsfrågor, hypoteser som ska undersökas vetenskapligt.

Han ger på flera ställen intryck av förutfattade, positiva uppfattningar om vindkraftens fördelar. Dessa har inte sin plats i en vetenskaplig avhandling. 

I det fall att studenter och forskare är inställda på jobb i den offentliga sektorn, t.ex. länsstyrelser, Naturvårdsverk och andra, kan det dessutom vara svårt att ha en kritisk hållning.

Urban Zingmark valde att ställa några kritiska frågor till Mattias Gradén. De finns här nedan.

Sammanfattning av frågorna och svaren:

  • Utgångspunkten för avhandlingen är att vindkraftverk kommer att byggas. Inte om eller varför, eller om de bör byggas.
  • Det vore därför fel att kalla avhandlingen för ett förespråkande av vindkraftverk, liksom att kalla den för ett avståndstagande vindkraftverk.
  • Uppsatsen handlar om hur den lokala befolkningens acceptans, eller avsaknad av acceptans, ser ut.
  • Mönstret som Mattias Gradén tycks se i sin avhandling verkar vara, som Västerbottens-Kuriren skrev, "...allt eftersom vindkraften byggdes ut så växte motståndet hos ortsbefolkningen".

Alla som är intresserade av vindkraft måste läsa Mattias Gradén! Avhandlingen är mycket välskriven. Man dras in och känner sig klokare och kunnigare efter de ca 100 sidorna. Du kan som läsare finna nya frågor att ställa om ditt eget landskap som du inte tänkt på förut.

 (Läs mer)

Creeper MediaCreeper