Bernd Stymers anmälan till EU har fått svar

Redaktionen 26 September, 2011 22:46 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Den 1 mars skickade Bernt Stymer en anmälan av svenska staten till EU-kommissionen. Anmälan gällde åsidosättande av gällande EU-lag i samband med etableringarna av vindkraftverk i Sverige.

Detta svarade kommissionen på den 11 april, med att anmälan skulle behandlas.

Nu är den behandlad och svaret är daterat 30 augusti. Läs svaret här.

I svaret framgår att kommissionen inte tar upp ärendet i domstol. Dock svarade man inte på alla frågeställningarna, och Stymer kommer bl.a. att driva saken vidare. Anmärkningsvärt är att svaret inte alls refererar till Stymers påpekanden om EU-direktivet, det s.k. Maskindirektivet.

Läs Stymers tankar om svaret - klicka på Läs mer.

 (Läs mer)

Så här ser det ut när vindkraftparker byggs

Mischa 26 September, 2011 20:03 Film Permalink Trackbacks (0)

Skuggor från monsterverk

Mischa 26 September, 2011 19:51 Film Permalink Trackbacks (0)

Från skogen kring Oxhults vindkraftverksfarm, september 2009. "Vad är problemet? Det är bara en väg, ingen bor här", säger Peter Nygren, Arise Windpower. Så kan man ju tycka.


Monsterturbiner skapar virtuellt helvete

Mischa 26 September, 2011 19:45 Film Permalink Trackbacks (0)

150 meter höga Vestas V90 vindkraftverk i en skog i södra Sverige dominerar lanskapet helt.

 


Arvidsjaur kommun: Man struntade i samråd!

Redaktionen 23 September, 2011 19:32 I vanlig media, Simonsbacka, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Redan våren 2009 påbörjade Arvidsjaur kommun kartlägga var man skulle vilja se vindkraftverk byggas.

Kommunen skrev på sin hemsida

Efter genomförda samråd och utställning under våren 2011 är nu förslag till antagandehandlingar upprättade. Dessa handlingar ska behandlas i kommunstyrelsen och slutligen antas av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Man hade samråd, men man glömde bort ett område, Brattberget! De hade inte kallats till samrådet och därför kan inte vindkraftverk planeras där. Kommunen skriver lakoniskt:

Ett område, nr 34 (Brattberget) har utgått ur utredningen på grund av uteblivet samråd. Detta formella fel har därigenom rättats.

Claes-Erik Simonsbacka var med på samrådsmötet i Järvträsk den 30 april. Då hade kommunen i sin utställning lagt till Brattberget som tänkbar plats för vindkraftverk - men alltså inte kallat dem till samrådet. Han meddelar:

Deltog, för första gången, som ombud via fullmakt vid ett möte i Järvträsk (Glommersträsk) beträffande Arvidsjaurs kommuns utställningshandlingar avseende "Tillägg till översiktsplanen" inkl. "miljökonsekvensbeskrivningen". Lyckades efter några frågor tydliggöra för kommunens vindkraftssamordnare och ordföranden i Arvidsjaurs bygg-, miljö och hälsovårdsnämnd att många allvarliga formfel har begåtts under arbetet med framtagningen och den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet.

Förutom formfel i samrådsprocessen, som kommunen uppger som "uteblivet samråd" [med Brattberget], påtalade jag bl.a. att sakägare, i enlighet med sakägarbegreppet för miljöfarlig verksamhet, inte kallats/informerats, och åberopade även att jäv förelåg vid mötet.

Norran skrev om samrådsmötet. Dock utan att intervjua de som inte kallats, från Brattberget. Endast Per Lidström, projektledare för vindkraftsverksutredningen, hörde man:

Brattberget är en av de platser som finns med i tillägget, och den plats som vid ett bygge skulle kunna påverka invånarna i Järvträsk. Per Lidström meddelade att han har på förslag att bortse från denna plats i den första översiktsplanen.

– Det är väldigt mycket formalia. Till exempel borde vi ha haft ett till samrådsmöte. Men så blev det inte. Jag kommer föreslå att Brattberget helt tas bort från översiktsplanen i den här omgången...

Claes-Erik Simonsbacka fortsätter: 

PS.Med största sannolikhet har flera formfel begåtts under [alla Sveriges] kommuners arbeten med framtagning av översiktsplaner och/eller tillägg/tematiska tillägg till översiktsplaner inkl. "miljökonsekvensbeskrivningar", samt med den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet i hela landet.

Det tror vi också. 

 

Ännu ett vindkraftverk brann i Skåne

Redaktionen 22 September, 2011 12:01 Olyckor, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så här skrev Ystad Allehanda igår:

En kraftig brand i ett vindkraftverk gjorde att ett stort område kring Lilla Ramsåsa fick spärras av under onsdagen. På grund av fara för el och fallande föremål kunde brandmännen bara stå och se på hur turbin och vingar förvandlades till kol.

När räddningstjänsten fick larmet vid tiotiden befarade man först att det fanns människor i vindkraftverket och kallade därför in extra styrka från Ystad.

– Verket är strömförande och 77 meter högt så vi måste ha ett säkerhetsavstånd på 200 meter, säger Magnus Fogelberg.

En vinge ramlade ned, tydligen lossnar bromsen när det brinner och vingarna snurrar helt fritt. Som tur var blåste det lite vid tillfället, så när vingen lossnade kastades den inte så långt.

Se inslaget här: 

Länk till artikeln i Ystad Allehanda


Regeringen reagerar direkt efter artikeln i Elektrikern!

Mischa 20 September, 2011 21:09 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Igår skrev vi att tidningen Elektrikern i bilagan Modern Teknik publicerat Bernd Stymers svar på regeringsbeslutet som föranleddes av Skyddamiljöns brev.

Den 16 dennes, daterade Regeringen ytterligare (!) ett svar, adresserat enbart till Bernd Stymer. Som väntat, var svaret erbarmligt, men markerade ännu tydligare att det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret att se till att EG-direktivet (2006/42/EG) efterlevs vad gäller vindkraftverk.

 <-- Läs regeringssvaret här.

Detta föranledde Stymer att omedelbart tillskriva verket, där han bl.a. frågar när, var och hur de ser till att EG-direktivet efterlevs.

Läs brevet till Arbetsmiljöverket här.


Elektrikern publicerar Bernd Stymers Regeringssvar

Mischa 19 September, 2011 00:35 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Svenska Elektrikerförbundets tidning Elektrikern, som nu är på sitt 104:e utgivningsår, publicerar Bernd Stymers svar på Regeringens beslut i ärendet som Skyddamiljön skickade dem den 27e januari i år - läs det! Regeringen svarade den 25e mars. Läs svaret!

Stymer svarade på det Regeringen kallade för "beslut" (dvs. "ingen åtgärd") snart därefter, den 12e maj. Som väntat svarade Regeringen inte på det.

Tiden har gått, och nu publicerar alltså även Elektrikern detta svar, i bilagan Modern Teknik, nummer 4-2011. Läs själv här!


Gift läcker från vindkraftverkens vingar!

Redaktionen 14 September, 2011 11:43 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

I samrådshandlingar skriver ofta vindkraftsbolagen: "Genom att vindkraften inte bidrar till utsläpp av miljöskadliga ämnen och därtill negativ miljöpåverkan, bidrar den direkt eller indirekt positivt till att uppnå flera av de 16 nationella miljömålen."

Men när det gäller vingarna på vindkraftverken är dessa tillverkade av Epoxi och glasfiber. Beredning och bearbetning av Epoxi medför stora hälsorisker i form av allergi mm. Det är mycket viktigt att så långt möjligt undvika att ämnen från processen tillförs kroppen, där de ansamlas i vävnaderna över tid. Det är mycket viktigt att använda rätt skyddsklädsel, sörja för god ventilation och tillse att arbetet utförs i lämpliga lokaler vid inomhusarbete.

Vindkraftverken är således inte alls så miljövänliga som vindkraftsbolagen vill låta påskina i sina miljökonsekvensbeskrivningar eftersom det hormonstörande ämnet kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. Och att flera studier har antytt att ämnet är skadligt även i låga doser och att det kan:

  • störa fortplantningen
  • öka risken för fetma
  • ge cancer
  • ge hjärt-kärlsjukdomar
  • framkalla diabetes

Samt att låga doser av bisfenol A kan ge bestående negativa effekter på:

  • hjärnstruktur och -funktion,
  • beteendet
  • fortplantningen

hos råttor och möss.

Bara av denna orsak bör vindkraftverken omedelbart förbjudas och redan byggda omedelbart nedmonteras.

Vindkraftverk med dessa plastvingar borde därför definitivt inte få sättas upp i svensk natur. Och speciellt inte i områden som är skyddade i lag, såsom naturvårdsområden eller liknande och andra känsliga natur- och kulturmiljöer som nu vissa instanser tycks vilja tillåta.

Lär mer om Epoxi nedan - Läs mer!

 (Läs mer)


Turistnäring hotas av vindkraften

Redaktionen 14 September, 2011 10:59 Drabbade Permalink Trackbacks (0)

Håkan "Vargas" Sundberg som bedriver naturturism med bl.a. björnsafari, med många internationella researrangörer som kunder, får lägga ner sin verksamhet om planerna på vindkraftspark på Finnskogen blir verklighet.

Lyssna på honom själv i P4:


1 2  Nästa»

Creeper MediaCreeper