Efter JO-anmälan: Enkätbluffen i Mora

Redaktionen 06 December, 2010 16:26 Floskeltoppen, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Läs om JO-anmälan här.

Frågan om enkäten om vindkraftverk i Mora är mycket sjukare än någon kan ana. Man ser hur vindkraftmaffian lobbar vidare.

Dalarna och några andra kommuner har fått extra skattepengar av Miljöminister Carlgren (c) via Energimyndigheten för att som "föregångslän" bygga fler vindkraftverk. Dessa skattepengar används nu till att lobba på länsnivå för vindkraftverk utöver de skattepengar som varje kommun fått från Boverket - utöver de pengar de redan fått för att skriva tillägg till gällande Översiktsplaner, tillägg som förespråkar vindkraftverk. Och glöm inte alla miljoner som vindkraftmaffians verkliga rufflare, t.ex bolaget O2, fått för att försöka undvika isbildning på vingarna.

Som vanligt i Sverige när det gäller vindkraftverk, så struntar staten i EU-lag - att inte subventionera nationella bolag. Våra surt förvärvade skattepengar avtvingas oss för dessa ting.

Se härStor bloggenkät om vindkraftverk runt Siljan

Bloggenkät? Vad är det? Och vad används den till?

Man hänvisar till fotomontage - bland andra detta helt "oskyldiga". Här ser man inga kluvna örnar, blinkande ljus, hus som drabbas av skugg-blink... 

<<< Titta på den amatörmässiga enkäten själv, klicka på bilden till vänster.

Vi efterlyste svar på frågor om hur vindkraftverk skulle påverka miljö och turistindustri och materialet som användes för enkäten. Tommy Ek, Stadsarkitekt på Mora Kommun svarar:

4 oktober 2010:

Det är mycket som talar för att det finns en risk för konflikt i vissa områden och för en viss kategori av turister men några belägg för ekonomisk påverkan har jag inte ännu sett. 

30 november 2010:

Jag har nu lyckats fått tag på den blankett som användes i enkätundersökningen. Undersökningen utfördes av en tillfälligt anställd praktikant... Han har hjälpt till med en del utredningar, bla en resvaneundersökning för tågresenärer. Han är kulturgeograf och han besökte under sommaren ett antal olika platser i Siljansbygden där man kan förvänta sig att turister kan uppehålla sig.

Inom vårt nätverk uttrycker vi dessa kommenterarer:

Enkäten är en förolämpning mot alla inblandade. Att läsa Tommy Eks följebrev gör mig både ledsen och förbannad.

Skulle Ek låta en praktikant - med utbildning på ett helt annat område - göra en ritning för nytt kommunhus i Mora? 

Att planera och genomföra en professionell enkät kräver utbildning och erfarenhet. Det borde Ek förstå. Han kanske förstår det, men räknar kallt med att andra inte förstår. Detta är en amatörmässig bluff! Det tycks handla om glada amatörer som inte förstår det som inte heller Ek i Mora verkar förstå - det behövs kompetens och professionalism för att göra goda undersökningar. 

Det finns nog anledning att kolla hur den här enkätundersökningen har genomförts. 

  • hur skedde urvalet av respondenter?
  • hur stor var svarsfrekvens och bortfall?
  • är det belagt att respondenterna utgör ett obundet slumpmässigt urval?

I annat fall kan det knappast ligga till grund för demokratiska beslut.

Beträffande att Mora Kommun "inte har någon utredning som lägger fast att Vindbruk skadar turistnäringen ekonomiskt" så är det självklart! Sådana undersökningar (av turismens samhällsekonomiska effekter i ett område) måste man beställa och betala för. Det kostar ca. 10-20 tusen kronor hos Resurs AB i Uppsala som ansvarar för Turismdatabasen. 

Om Mora Kommun skulle göra en riktig undersökning, skulle de förstå att turismen genererar åtminstone fyra gånger vindkraftspengarna till bygden. Dock inte till markägare eller kraftbolag.

Framförallt naturturismen drabbas hårt. Det är bara att fråga dom som bedriver verksamheterna och deras distributörer och kunder. Tyvärr syns inte naturturismen, eftersom gästerna kommer i små grupper eller enskilt, spritt över tid på stora områden, men den omsätter ca 35 miljarder per år i Sverige. Den samhällsekonomiska effekten är därför mycket större vid vindkraftverk-exploatering.

Men så länge Mora Kommun m fl inte frågar eller ta reda på så är man tragiskt ovetande...


Föreningens interimstyrelse klar

Redaktionen 02 December, 2010 17:19 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

Föreningen bildades den 1 december 2010. Interimstyrelsen är vald, och sitter fram till första årsmötet, innan mars månads utgång 2011.

  • Ordförande: Urban Zingmark
  • Kassör: Per Halvarson
  • Sekreterare: Mischa Hammarnejd
  • Ledamot: Bernd Stymer 

Läs mer i våra stadgar.


Kristianstadsbladet tar bladet från munnen

Mischa 02 December, 2010 13:57 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu vågar vanlig media säga sanningar vi sällan sett.

Kristianstadbladet vågar drämma till med: "Politiker blåser elkonsumenter"! 

Att särintressen, inte allmäninstressen, styr vindkraftverk-vansinnet - även för politiker som har släkt med mark- och skogsintressen.

Om vindkraftens stödnivå 35 öre per kWh - mer än halva marknadspriset på el - som är utan motstycke i svensk industrihistoria.

Om det huvudlösa i "motivet" för vindkraften: Att co2-utsläppen ska minska, när vår elproduktion redan är - till 97-98 procent - utsläppsfri!

Författaren till artikeln har varit informationschef på Sydkraft, så han vet nog vad han pratar om.

Läs hela artikeln här: Politiker blåser elkonsumenter


Föreningen bildad!

Mischa 01 December, 2010 21:33 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)
Föreningen Säkramiljön.nu bildades formellt idag, den 1 december. Mer information kommer!

Creeper MediaCreeper