När Troell säger ifrån vågar DN

Mischa 31 December, 2010 12:21 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Skandal att myndigheterna struntar i människors oro heter debattartikeln som är undertecknad av Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell. DN publicerar den här igår. Några utdrag:

Den pågående utbyggnaden av vindkraften är ett intrång i landskapsbilden som till omfång och påverkan är jämförbar med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna.

Någon seriös forskning om hur människor påverkas existerar inte. Det är närmast att betrakta som ett brott mot mänskliga rättigheter när lokala opinioner möts av nonchalans från statligt håll.

Om vindkraften skall byggas ut i den takt och i den omfattning som regeringen bestämt, kräver detta mycket stor omsorg om lokalisering och hänsyn till naturvärden och människors hälsa och miljö. Det är en rättslig skandal och närmast att betrakta som ett brott mot mänskliga rättigheter när lokala opinioner som enbart strider för sin rätt att behålla värdet av sitt närlandskap möts av total nonchalans från statliga myndigheter. De som värnar om landskapet som en gemensam naturresurs borde höja sin röst.

Höja rösten har vi gjort. Skrivit till allehanda myndigheter och verk har vi gjort. Överklagat beslut i domstolar har vi gjort.

Kanske börjar man höra nu? 


Livsfarliga istappar från vindkraft

Mischa 28 December, 2010 01:28 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

Massor med tidningar rapporterar en nyhet från TT:

Gå inte för nära ett vindkraftverk så här års, is som lossnar från vingarna kan bli livsfarliga projektiler.

– Att det lossnar isbitar är inte ovanligt. Än så länge finns det nästan inga vindkraftverk i Sverige som har avisningssystem, säger Göran Ronsten, expert på vindkraft och kyla och medlem i Svensk Vindkraftförening.

Så länge det är stark kyla sitter isen hårt fast, även på en snurrande vinge. Men det räcker med en temperaturförändring för att isblocken ska bli till livsfarliga i kraftverkets närhet. Säkerhetsavståndet beror på verkets storlek, upp till 300 meter kan behövas.

– Vad jag vet har ingen människa skadats, däremot har bilar träffats, säger Göran Ronsten som har goda förhoppningar om att tillverkarna av vindkraftverk ska erbjuda avisningssysten som tillval i fortsättningen — tekniken finns.

Frågor om vindkraft i kallt klimat behandlas under den internationella konferensen Winterwind i Umeå i februari.

– Sverige har ett av EU:s bästa vindlägen. Men isbildningen är en nyckelfråga för storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige, säger Göran Ronsten.

Ofta stannar eller stängs vindsnurrorna av på grund av isbildning. Producenten går miste om inkomsten och invånarna om energitillskottet. Kraftverket själv tenderar att få än värre isbildning när det står stilla.

Länkar: DNYstad AllehandaSydsvenskanNorran, m.fl.

Läs vad vindkraftverkbranchen själv säger om isiga förhållanden (pdf)!


KTH gör beställningsjobb åt vindmaffian?

Redaktionen 25 December, 2010 15:46 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

"Elnäten klarar 30 TWh vindkraft utan utbyggnad enligt professor Lennart Söder på KTH" - så skriver Örjan Hedblom på sin "blog", som får stor plats i Alingsås Tidning, eftersom han är Alingsåsare. Han jobbar för Svensk Vindkraftförening, SVIF, som verkar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Inte oväntat kanske.

"Nya stormar kring vindkraft" heter NyTekniks artikel, som är en fortsättning och ett svar från KTH på tidigare presenterad forskning från KVA, Kungliga VentenskapsAkakedemin. Läs om vad vi skrev om den här. KTH-forskningen stöder sig på en "datormodell av vattenkraftsystemet norr om Dalarna" - det låter ju förtroendeingivande...

Men forskningen man hänvisar till, utförd på KTH av Lennart Söder med hjälp av sina medarbetare, den kan ifrågasättas ordentligt. Det gör Claes-Erik Simonsbacka nedan.

Varför redovisas inte då för de tekniska och ekonomiska begränsningar eller avsaknad av sådana begränsningar i det simuleringsprogram som "Lars Söders" forskarna Mikael Amelin, Calle Englund och Andreas Fagerberg studerat och som låg till grund för deras slutsats att: Vattenkraften klarar av att balansera en stor utbyggnad av vindkraften upp till 30 TWh vindkraft?

Eftersom vindkraftsbranschens företrädare vare sig har kunskap eller intresse av att analysera och/eller klarlägga vad som ligger till grund för det presenterade (beställda) forskningsresultatet, som är positivt för vindkraftsbranschen, kan jag här upplysa om att simuleringsprogrammet inte alls beaktade någon ekonomisk begränsning eller elnätens transienta stabilitet, för att vindkraften skall kunna byggas ut till en rimlig kostnad med godtagbar teknisk kvalitet. 

Det är mycket allvarligt att beställda forskningsresultat som t.ex. inte alls beaktar ekonomiska aspekter och/eller grundläggande spänningsgoddhetskrav får publiceras och basuneras ut, för att medvetet vilseleda läsarna.

När det kommer till den transienta stabiliteten har och får våra elnät problem, de klarar inte längre av djupa dippar och urkoppling av linjer kan komma att ske. Kanske ännu allvarligare är, att när vattenkraften åtminstone klarar djupa dippar runt 0,3 sekunder så kopplas de antagna vindkraftverken bort redan efter 0,08 sekunder och klarar därmed inte av Svenska Kraftnäts krav på störningstålighet. Simuleringar av olika driftfall visar alltså att problem uppstår med den transienta stabiliteten. Utan vattenkraftverken inkopplade blir de transienta dipparna än djupare. 

Claes-Erik Simonsbacka
Elingenjör
Bureå

Läs mer av Simonsbacka - även hans kritik av samma forskning i tidningen Ny Teknik. Klicka på (Läs mer)

Dessutom lät KVAs reaktion inte vänta på sig. Läs mer från NyTeknik den 21 december här

 (Läs mer)


Journalister kritiseras - av journalist

Mischa 22 December, 2010 23:53 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Media är förhållandevis tyst om vindkraftverk-vansinnet. Istället mal man på och rapar utsagor från Regering och andra myndigheter - som egentligen är blå dunster.

Men en journalist, Karin Bångman, har insett vilket vansinne man propagerar för, och har vågat ställa sig upp mot det, senast i programmet Debatt.

I tidningen Journalisten får hon in en debattartikel som riktar hård kritik mot hennes kollegor, som inte ser vansinnet:

Vinklarna saknas inte och avslöjandena kan bli hur många som helst. Men något hindrar er? Är det möjligen så att sanningen om vindkraften är för obehaglig? Eller inte politiskt korrekt? För den journalist som sätter sig in i ämnet är bluffen uppenbar, jag har själv gjort resan. Eftersom jag är en sanningssökande journalist vill jag givetvis veta varför riksmedier och public service inte granskar vindkraftsutbyggnaden.

Läs hela artikeln här - från 15/12.


Samer och kungsörnar i fara

Mischa 21 December, 2010 18:37 Djurrätt, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Samebyn Jijnjevaerie kring Björkvattnet, överklagade SSVAB:s planerade placering av 420 (!) vindkraftverk, sex vindkraftsparker på gränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Miljödomstolen godkände först, men många överklagade. Samerna vann ärendet, för sin näringsverksamhets skull.

Men kungsörnarna i området idkar ingen näringsverksamhet, och ligger därför mer illa till, trots att ornitologer, Naturskyddsföreningen och privatpersoner överklagat samma godkännande, för örnarnas skull.

Vindkraftverk får inte byggas närmare än två kilometer från kungsörnsbon, heter det. Men vad är två tusen meter för en kungsörn? Som en promenad för oss... De riskerar självklart samma öde som de norska örnarna vi redan skrivit om här.

Så stora ekonomiska intressen finns i placeringen av vindkraftverken, på grund av att svenska staten med våra skattepengar vill sponsra jätteföretagens miljöförstörande verksamhet. SSVAB är ett gemensamt ägt bolag av SCA och norska Statkraft.


Vindkraft skapar osämja - SVT igen

Mischa 21 December, 2010 18:30 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu kommer motståndet mot vindkraftverken allt oftare, och media återger en del.

Här ett inslag om Lungsjön utanför Ramsele. Inte helt oväntat är det:

Främst är det de bybor som är markägare, och har starka ekonomiska intressen på de områden där vindkraftverken skall ligga som är upprörda. 

SVTs artikel här.


Äntligen hörs Simon Rudin!

Mischa 21 December, 2010 15:06 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Västerbottens-Kuriren vågar publicera en artikel av mannen som kämpat länge mot vindkraftverkvansinnet, Simon Rudin.

Vindkraften drabbar markägarna. Dessa får ta den största kostnaden dagen när vindkraftverken ska monteras ned och detta är nödvändigt om lagstiftningen ska följas och miljöbrott kunna undvikas. Vindkraftparker sänker värdet på skogsfastigheter som ligger intill verken. Utbyggnaden påverkar samarbetet inom skogsnäringen på ett negativt sätt. Lokalt skapas en ohållbar situation för kungsörnen.

Det skriver Simon Rudin, företrädare för Markägargrupp för Hornmyrs viltvårdsområdes överlevnad och Stöttingfjällets utveckling.

I artikeln kommer äntligen fram den fråga som nu alltfler börjar ställa:

Att politikerna stödjer denna icke fungerande teknik som bygger på miljardsubventioner från svenska elkonsumenter är en gåta. Än mer märkligt blir det efter att ha tagit del av de kontrakt som spekulativa vindbolag går runt i bygderna med och vill att markägarna ska skriva under. 

Simon Rudin börjar redan nu ställa frågorna om vad som händer när vindkraftverken ska monteras ner - troligen ganska snart, eftersom vi kommer att märka hur ineffektiva och även farliga de är.

Kontrakten är utformade på ett sådant sätt att det blir markägarna som får ta den största kostnaden den dagen när vindkraftverken ska monteras ned.

I fallet med Stöttingfjället har Nordisk Vindkraft, som ägs av det brittiskt bolaget RES, friskrivit sig allt ansvar att ta bort fundamenten. Det är 1 300 ton betong per verk som enligt lagen - miljöbalken - måste transporteras bort den dag vindkraftverken tjänat ut. 

Detta kommer att kosta markägarna på Stöttingfjället fem miljoner kronor per vindkraftverk, alltså fyra miljoner kronor mer än vad markägarna får i arrende under de år som vindkraftverken står på deras ägor.

Läs hela artikeln och begrunda. Tack VK!


Brännskadad av vindkraftverk

Mischa 17 December, 2010 16:43 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

Tidningen Land skriver den 14 december:

En man blev allvarligt brännskadad efter att ha fått ström genom kroppen vid en olycka på ett av Mönsterås bruks vindkraftverk.

Mannen fördes först till Kalmar länssjukhus men fick sedan föras vidare till Linköpings universitetssjukhus. Orsaken till olyckan ska undersökas av Arbetsmiljöverket och polisens tekniker.

Olyckan skedde vid 19-tiden på måndagskvällen och mannen fick föras akut till länssjukhuset i Kalmar och sedan vidare till universitetssjukhuset i Linköping. Vad som orsakat olyckan är ännu oklart men på något sätt fick mannen ström genom kroppen, skriver tidningen Barometern. 

Läs mer här i Land och här i Barometern.

Vår Bernd Stymer polisanmäler just nu detta, och ber om uppmärksammande på om verket var CE-märkt eller inte. Läs polisanmälan här - pdf.

Kanske var det något som liknar nedanstående bild, som hände mannen?

 


Vindkraftverk blir Underverk

Mischa 17 December, 2010 00:14 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

 <<< Klicka på bilden så ser du den större.

Teckningarna är gjorda av konstnär Björn Hjalmarsson efter idé och plötsligt infall av Urban Zingmark som bygger små timmerhus.

Reproduktion av ackvarellteckningen ovan, kan beställas. Format på reproduktionen ca. 40 x 25 cm, uppfodrad på skiva. Pris 800 kr, där halva beloppet tillfaller föreningen och halva beloppet konstnären. Klicka på Kontakt, där kan du beställa den.


Föreningen börjar jobba!

Redaktionen 15 December, 2010 12:29 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

SkyddaMiljön.nu ideell förening har nu bildats efter ett halvårs aktiviteter i nätverket.

Deltagare finns i hela landet och nya deltagare välkomnas. Det första halvåret har inrymt många aktiviteter och entusiasm i ett fritt sökande av kontakter och idéer. Konkret arbete med etableringsfall och rättstillämpning har bedrivits kontinuerligt. Det fria nätverkets fördelar har tagits tillvara och kommer även i fortsättningen att utgöra basen för ett målinriktat arbete.

Urban Zingmark:

Vi blir ständigt påminda om att aktiviteter och stöd till dem som drabbats av felplacerade vindkraftverk även kräver ekonomiska resurser. Och där natur och djur måste försvaras bör det också bli vårt ansvar. Vindkraftmaffian tänker i miljoner och miljarder. Då kan vi själva inte tänka i hundralappar. För att starta och driva projekt med hjälp av jurister, ingenjörer och kommunikatörer krävs resurser av mycket större mått. Vi kommer att redovisa projekten i detalj här på sajten.

Bernd Stymer:

Politiska beslut har gett en ren och skär girighet tillåtelse att skövla vår natur och förstöra våra liv med det som är vindvansinnet. Politiker uppmanar verk och myndigheter, och även domstolar att bortse från vett och sans och lagar som skall skydda vår natur och våra liv. Regeringen har befallt att inget får hindra utbyggnaden av vindkraftverk.

Alla våra ansträngningar att med lagliga medel värja oss från övergreppen har hittills varit till föga nytta. Vansinnet breder ut sig som pesten. Alla vi som trots allt inte vill ge upp, som av ren självbevarelsedrift ändå söker efter räddning, alla vi ser ett hopp i att anklaga svenska Staten för brott mot överställd EU-lag, Maskindirektivet, som även den - på uppmaning av den svenska regeringen - åsidosätts varje gång ett vindkraftverk får bygglov.

Vårt enda hopp är att driva processen i Bryssel. Vi har redan alla nödvändiga argumenten för vår sak. Vi har redan kunniga och engagerade människor för vår sak, men vi saknar pengar att driva denna process.

Hjälp oss att samla in medel för detta. Men nöj er inte med att lämna bidrag, utan för en okuvlig strid mot övergreppen genom polisanmälan, överklagan, medborgarförslag, samtal med politiker, deltagande i officiella debatter i tidningar, i radio och TV. Ställ politiker till svars. Fråga efter nyttan med vindvansinnet. Informera er väl så ni kan avslöja lögnerna och bedrägerierna. Här på denna sajt, och genom vår förening får ni hjälp!

Vi är stolta att kunna göra det möjligt för alla att hjälpa till, och donera pengar till föreningen. Alla donationer går oavkortat till hjälp åt de som behöver, för att både stoppa planerna för, men även uppförda felplacerade vindkraftverk. Läs våra stadgar.

Mer information om hur man donerar kommer snart! 


1 2  Nästa»

Creeper MediaCreeper