Läckta siffror

Redaktionen 31 Oktober, 2010 18:20 WindyLeaks Permalink Trackbacks (0)

Planerad vindkraftutbyggnad i ett av Sveriges landskap anges till total effekt om 5.000 MW. Detta innebär att – om varje anläggning har vindkraftmaskiner á 2 MW – hela 2.500 vindkraftmaskiner med navhöjd om minst 100 meter kommer att förstöra landskapsbilden, människors och djurs väl och ve samt, inte minst, fortsätta att driva upp elenergikostnaderna.

Investeringen för en 2 MW vindkraftmaskin är cirka 40 miljoner kronor, dvs. för lanskapet i fråga innebär dessa planer investeringar om 2.500 x 40 = 100 MILJARDER kronor!

Därtill kommer även den nödvändiga s.k. reglerkraften, vars effekt rekommenderas motsvara den för vindkraftmaskinerna, dvs 5.000 MW. Denna reglerkraft finns för närvarande ej tillgänglig, utan måste byggas ut, antingen via nyttjande av vattendrag och/eller reservering (inköp) av annan energikälla, t.ex. gas eller kolkondenskraft.

Överföringsledningar finns ej heller installerade, så dessa måste också byggas till kostnader som ej är kända men billigt är det inte.

Varje vindkraftmaskin av dessa format kräver ett betongfundament som masten förankras i. Minimum åtgång betong per vindkraftmaskin är 500 m3 á cirka 2,4 ton/m3, dvs. 1.200 ton/fundament = totalt tre miljoner ton betong! Vad som sedan händer med dessa betongkolosser efter ett antal år, eller vid demontering finns ingen information om.

Bra affärer för markägare som erhåller 100–200 tusen kronor/år och vindkraftmaskin i femton år. Enbart denna kostnadspost uppgår till 2.500 x 100.000 kr = 250 miljoner kronor per år i arrenden. Efter 15 år blir detta 15x250 miljoner kronor = 3,75 miljarder kronor ackumulerat över perioden.

(Källa: Intervjuer & samtal med personer i de inre vindkraftcirklarna.)


Välkomna till WindyLeaks!

Redaktionen 31 Oktober, 2010 17:44 WindyLeaks Permalink Trackbacks (0)

På samma sätt som WikiLeaks, presenterar vi här artiklar som kommit från källor som måste behålla sin anonymitet - vilken vi också garanterar.

Vill du också bidra med artiklar till denna avdelning? Klicka på Kontakt, och ange "Jag vill tipsa er om något!".


Svensk Vindindustris rättssäkerhetsprinciper

Redaktionen 31 Oktober, 2010 13:48 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Många frågor om Svensk Vindindustris rättssäkerhetsprinciper!

Svensk Vindindustri genom Eric Birksten argumenterar i Västerbottens-Kuriren, 22-10-2010, med en dåres envishet för något som allt fler medborgare betecknar som "vindvansinnet" genom att beskylla alla som försöker hejda det för att skapa "missförstånd och felaktiga slutsatser". Vad som är missförstått eller felaktigt anges aldrig.

Se Erik Birkestens replik här. Debattartikeln finns här

Vad är det som är missförstått eller felaktigt i påståendet att det kommunala vetot är faktiskt den enda möjligheten som återstår för medborgarna att hejda utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige när inga svenska lagar får hindra dessa? Och vad har detta att göra med frågan om varför vindkraften byggs ut?

Numera säger till och med vindkraftverksbolagen öppet och ärligt att det enda skälet att bygga är pengar, de oerhört stora skattebidragen som hushållen tvingas betala och få sin livsmiljö förstörd av jättelika bullrande, blinkande och farliga maskiner - vindkraftverk. Dessa bidrag styr hela vindkraftverksfrågan. Inte ett enda verk skulle kunna sättas upp utan bidragen. Så ineffektiva och därför olönsamma utan bidrag är de. Vem som vill kan konstatera verkens löjligt låga effektivitet på Vindstat.nu eller på Svenska Kraftnäts hemsida.

Att kalla detta för att "producera förnybar el till en låg kostnad… ett effektivt sätt att nå klimatmålen" är inte bara osanning utan dessutom vilseledande då det ger intryck av att ett bindande EU-direktiv berättigar vindkraftverken.

 (Läs mer)


Epostlista för vårt nätverk

Redaktionen 30 Oktober, 2010 15:15 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

Sedan några månader sedan, har vi upprättat en sk. epost-lista för alla medlemmar i nätverket.

Mail som skickas till den adressen, går automagiskt till alla deltagare.

Medlem kan man bli efter kontakt och presentation.

 


Skadeståndskrav vid vindkraftsexploatering

Redaktionen 21 Oktober, 2010 11:39 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Av gästskribent Michael Olofsson:

Nyligen har miljödomstolen avslagit Mittådalens samebys överklagan på en vindkraftsexploatering av Götesvålen i Härjedalens kommun. På många håll i landet har jag sett liknande fall. Jag själv har haft stora svårigheter på Varaslätten. Trots att vindkraftsexploatörerna själva säger att 3-4 stycken räcker för en mindre ort brukar det byggas 30-40. Detta är ingenting annat än exploatering av den svenska landsbygden.

Oftast är det LRF anslutna markägare som säljer ut hela sin hembygd för några få procent i arrende. De anser sig vara nöjda med ca 150000 kr när andra aktörer i samhället tjänar mångdubbelt mer.

Detta berövar svensk landsbygd och de som bor där sin fria utsikt, förstör nattsömn och sänker fastighetspriser. Samt diverse turistnäringar och renskötsel blir ekonomiskt lidande.

Vad kan man göra civilrättsligt? Att driva en skadeståndstalan är vanskligt eftersom man får betala motståndarens rättegångskostnad om man förlorar. Ett bra sätt att lösa detta problem är att organisera sig i stor grupp och lägga en peng vardera i en pott och utse en sakägare att ge stöd till i en skadeståndsprocess riktad mot den svagaste länken i vindkraftskedjan. Det kan vara en fristående exploatör eller enstaka delägare.

Återigen gäller detta inte vindkraftverk motsvarande områdets förbrukning utan stora parker i syfte att exportera vindkraftsel till länder som kan bygga sin vindkraft själva både bättre och billigare.

Välj noga ut ett fall och konsultera jurister så att det är störst chans att vinna. Domstol kommer då att avgöra fallet och vinner ni är det bara att påbörja nästa fall.

Michael Olofsson

Två artiklar som belyser Mittådalens samebys kamp:


"Statsstøtte blåser bort i vinden" - DN Norge

Mischa 19 Oktober, 2010 20:02 Insändare vindkraftverk, Utrikes Permalink Trackbacks (0)

DN i Norge publicerade en mycket vindkraftverk-kritisk artikel den 18 oktober, efter en rapport som PricewaterhouseCoopers har presterat. I den sammanfattas ovanligt många av de kraftfulla sakargument som alltfler börjar förstå och omfatta.

Vindkraftverk:

  • de ger inga nya jobb att tala om
  • subventionerna gör att eventuellt nya jobb blir de dyraste (?) som finns
  • eventuella vinster går till 75% till utländska vindkraftverk-byggare och exploatörer
  • det som stimuleras är exploatering med statsbidrag, dvs. skattepengar

Självklart finns många fler sakargument, men bra att norska DN vågar presentera dessa.

Läs hela artikeln här.


Billigare än vaddå?

Urban Zingmark 18 Oktober, 2010 00:22 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Ur pressmeddelande från O2 den 14 oktober:

O2 får tillstånd att bygga vindkraft på Glötesvålen

​Vindkraftbolaget O2:s projekt på Glötesvålen i Härjedalen har idag vunnit laga kraft genom Miljööverdomstolens dom.

– Det är positivt att det nu kan byggas vindkraft på Glötesvålen eftersom det är ett mycket bra vindläge. Att bygga där det blåser bra minskar vindkraftens kostnader och leder till att elkonsumenterna får en billigare elräkning, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Min kommentar:

Billigare elräkning än vad? Kan elkonsumenterna köpa el från vindkraftverk som står placerade där det blåser mer? Kan elkonsumenterna slippa köpa el från vindkraftverk som är dyrare än el från vattenkraft och kärnkraft?

O2 förstör för samerna genom att sätta vindkraft före renskötsel. O2 förstör för elkonsumenterna genom att höja produktionskostnaderna för el. All vindkraftsel är DYRARE än annan el.


Europas sjuka vind

Redaktionen 12 Oktober, 2010 23:34 Film Permalink Trackbacks (0)

"Europe's Ill Wind" heter den i original.

Helt fantastisk summering från Storbritanniens vindkraftverkmotståndare.

Se en 25 minuter lång version här. Deras egen websida är här.

Våra egna tankar kring denna film:

När så många beslutande politiker och tjänstemän enligt filmen och våra egna undersökningar vill besluta för vindkraftverksbyggen för att berika sig, kallas det inte då för korruption?

Tänk om det är så att ren korruption driver många politiska beslut om de jättelika vindkraftverken i Sverige. Vore inte det något för media att undersöka?

Och tänk om vindkraftverk i Sverige skadar klimatet istället för att rädda det. Vore inte det något för media att undersöka?

Bra ställe att börja, är på denna vår sajt... 


Avdelningen Första Hjälpen

Redaktionen 10 Oktober, 2010 19:13 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

Avdelningen Första Hjälpen bestämde vi skulle finnas för alla besökare, som en ovärderlig samling dokument som man behöver när man nås av beskedet att vindkraftverk ska börja byggas i närheten. Den avdelningen har nu utvecklats mycket.

Söker just du dokument som du behöver för att t.ex. överklaga tillstånd att etablera vindkraftverk i din närhet, hittar du dem här!


Norran tar in mycket bra debattartikel

Redaktionen 08 Oktober, 2010 15:16 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Norran vågar gå mot strömmen, och tar in följande debattartikel av Sveriges mest sakkunnige ingenjör i vindkraftverk-frågor, Claes-Erik Simonsbacka: "Spara är bättre än att bygga nytt"

Eftersom det är en debattartikel och vi ofta anlitar författaren återges den i sin helhet nedan.

Några citat:

I stället för att slösa med skattebetalarnas pengar på kapitalförstöring i storskalig vindkraft, i kallt och/eller kyligt klimat, måste svenska staten och övriga EU-länder skapa förutsättningar för en utveckling av produktionsteknik avseende storskalig tillverkning av supraledande material.

Elmotorerna i Sverige svarar för cirka 65 procent av vår elenergianvändning. Notera att med en utvecklad vattenturbinteknologi, och mindre/små supraledande generatorer, kan även mindre och lämpliga vattendrag, även i strömmande vatten, tas i drift och bidra till vår elproduktion. Dessutom kommer små vattenkraftverk som tagits ur drift återigen att bli lönsamma.

Ja, det finns mycket att göra som skulle vara oerhört mycket mer effektivt än att bygga ut vindkraften!

 (Läs mer)
1 2  Nästa»

Creeper MediaCreeper