Vindkraftverks-olyckor kommer

Mischa 31 Augusti, 2010 18:25 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

Det är tunnsått med riskanalyser för vindkraftverk.

Här kommer en från Anders Allander igår 2010-08-30, civilingenjör och miljökämpe.

Några citat:

Enligt den skotska organisationen Cwik har 482 vindkraftrelaterade olyckor inträffat i Europa sedan 1990 varav 47 dödsolyckor.

Tendensen är alltså att vi kan räkna med 270*0,1 = 27 dödsolyckor per 1000 TWh i Sverige.

CWIF betyder Caithness Windfarm Information Forum. Läs mer hos dem.

Ladda ner och läs Anders Allanders pdf i sin helhet: Olyckor_pga_vindkraft.pdf 


Redan 2006 i Norsk TV...

Mischa 31 Augusti, 2010 15:32 Djurrätt, Olyckor, Utrikes, Film Permalink Trackbacks (0)

"Änglar med skit på vingarna" heter ett inslag i norsk TVs Ut i Naturen som sändes redan 2006. Det är högaktuellt fortfarande. Så här låter det:

Det største naturinngrepet i noregshistoria blir det kalla, når kraftselskap ynskjer å byggje tusenvis av vindturbinar langs kysten. Store område av urørt natur står i fare for å bli industriområde. Kystfolk protesterer mot nye naboar som skal fylle horisonten, og biologar er redde vi raserer vår siste villmark.

Här finns inslaget på NRK.

Titta på det här (bäst kvalitet i fullskärm). Varning för starka scener:


Media sviker

Bernd Stymer 30 Augusti, 2010 13:04 Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)
Nyss, den 29.8.2010 inträffade något enastående i landet Sverige. Det hölls en konsert med flera av landets främsta artister. Konserten hölls vid den anrika Knutstorps Borg i Skåne vid Svalöv nordväst om Lund. Konserten hölls inomhus i en jättelik loge hos familjen Wachtmeister. Och arrangörerna Färingtofta Norra Ideella Förening, Bevara Linderöåsen, Livskvalitet och boendemiljö i Svalövs kommun, genomförde hela arrangemanget på ett föredömligt sätt. Allt genomfördes med gratis arbete. Inträdet var gratis. Tusentals besökte konserten.
 
Besökarna fick höra underbar musik av kända artister som Nisse Landgren, Francisca Skoog, Mats Rondin, Göran Söllscher, Anna-Lotta Larsson, Martina Mårtensson, Martin Hedin och lokala artister som Emma Denward, Anders Vestergård, Jonna Salomonsson och Erik Bryndal.

Tal hölls av tyska och danska talare, och det vittnesbörd om egenupplevt tragedi som Sven-Erik Bengtsson, Hishult höll rörde lyssnarna djupt.
 
Kort sagt så inträffade vid Knutstorps Borg en storartad och sensationell händelse av nationella och internationella mått. En händelse som vanligtvis ger stora rubriker i pressen och ingående program i Radio och TV.

Vanligtvis ja, men inte denna gång, bortsett från några korta referat i lokalpressen och ett synnerligen enfaldigt inslag i SVT Sydnytt. Se inslaget nedan.

Hur kan det komma sig att denna stora händelse förtigs och förlöjligas i media?
Svaret är enkelt!
 
Konserten var en "musikalisk protest mot felplacerade vindkraftverk". I frihetens och demokratins förlovade land Sverige har alla politiker och hela mediahögen kommit överens om att inte debattera den fullständigt vansinniga satsningen på tusentals vindkraftverk i landet.
 
Anledningen är naturligtvis att alla politiska partierna är lika lurade av vindindustrins floskler om "gratis vind räddar klimatet". Och när politikerna tiger, tiger media i Sverige.
 
Och tiger inte media, så förlöjligar man vindkraftverksprotester som Sydnytt gjorde genom att i sitt korta referat av konserten - utan bilder från själva konserten - klippa in struntprat om att "sakna verken som sällskap" av en person som inte ens var närvarande på konserten, och lät denna person förolämpa de tusentals deltagarna på konserten för deras oro och frustration över att vindkraftverk skall få förstöra deras livsmiljö.
 
Detta är skamligt! Ovärdigt media som anser sig fri och obunden. Och oacceptabelt odemokratiskt.

Härmed begär jag, utan att ha skriftligt från alla av vindkraftverk-drabbade människor, men med stöd av hänvisning till vanlig medmänsklig empati och vanlig hederlighet, att TV-Sydnytt omedelbart och inför valet, bryter tystnaden och tillåter en offentlig debatt där även vindkraftverksmotståndet från Knutstorps Borg får delta.

B.Stymer
Konsertdeltagare
070-2484321
Väla Gård, Helgarö
64592 Strängnäs
 
 
Det finns dock några artiklar om konserten och motståndet:
Stort intresse för konsert mot vindkraftverk - Helsingborgs Dagblad
Protestkonsert mot vindkraft - Skånska Dagbladet

Till Vindkraftverksmotståndet

Mischa 29 Augusti, 2010 14:12 Insändare vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)
Det gäller farliga vindkraftverk! 
 
Claes-Erik Simonsbacka är den förste som informerat oss om de EU-lagar och förordningar som skall gälla för att skydda allmänheten från att skadas av vindkraftverk. Han informerade oss hösten 2009 om bl.a. de EU-lagar, Maskindirektivet och lagen om CE-märkning, som varje i drift satt vindkraftverk i Sverige bröt mot. Inget av de 1400 verken kan därför CE-märkas.

Då vi i januari 2010 fick uttryckligt besked från beslutande myndighet, länsstyrelsen i Skåne, att de "har ingen anledning att ifrågasätta exploatörers uppgifter" insåg många av oss att den enda vägen till framgång med att stoppa utbyggnaden av vindkraftverk var att påtala lagbrott och att kräva att säkerhetsbestämmelserna skall tillämpas även i Sverige.

Av den anledningen har många av oss stött Simonsbacka och även följt hans exempel och skickat information och dessa krav till varje kommun, varje länsstyrelse, varje landsting, varje berörd myndighet, varje parti, riksdagen och regeringen. I sak har vi krävt att gällande lag skall tillämpas för vindkraftverk i Sverige. Ett krav.

Först nu har Simonsbackas information om gällande sakförhållanden trängt igenom - att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - den centrala myndigheten för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor - skall utreda vindkraftverkens säkerhetsrisker.

Vi bedömer att vindkraftsbranschen kommer att försöka få med en representant i en sådan utredning.

Jens Hagberg, handläggare på MSB:s avdelning för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, är delaktig i förarbetet till en utredning om detta. Han säger:
Vi behöver information för att kunna sprida rätt information till handläggare inom kommuner och alla projektörer som leder vindkraftverken, så att man gör rätt från början

Med detta föreslår vi att Simonsbacka ombeds att - för det samlade motståndet mot vindkraftverk - skall vara ledamot i ovan nämnda utredning. Var och en inser att ett sådant samfällt agerande visar styrkan i vårt motstånd.


Med vänlig hälsning

För nätverket Skyddamiljön.nu
webredaktör Mischa Hammarnejd

Nätverket bildat!

Mischa 29 Augusti, 2010 12:51 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)

På Skäralids Vandrarhem samlades vi innan protest-konserten mot vindkraftverk på Knutstorps Borg.

Där stakade vi ut framtida planer för nätverket med mottot Skydda miljön - människor, djur och landskap. Det mest akuta behovet är att samla motståndet mot vindkraftverken i landet - läs mer.

Klicka här för ett album med bilder från mötet


Urban Zingmark

Urban Zingmark 28 Augusti, 2010 13:03 Om oss Permalink Trackbacks (0)

En vanlig dag i april 2006 slog jag upp Västerbottens-Kuriren för att läsa nyheter om min hembygd. Vanligtvis brukade det inte stå något märkvärdigt i blaskan. Som utbo i Stockholm är det viktigt att känna kontakten med hembygden och familjegården i Jomark, Robertsfors. Lokala tidningar som VK och Norran ger kunskaper inför ett återvändande till Jomark att driva skogsbruket och företaget.

Men den här dagen, den 18 april 2006, blev allt annat än en vanlig dag. På ett helt uppslag i VK läste jag om nyheten "Fagerliden byggs för att hålla i tusen år". Artikeln berättade att en anläggning för farligt avfall i enorma mängder, flera hundra tusen ton, skulle starta i omedelbar närhet till familjegården. Farliga ämnen som tungmetaller, arsenik och dioxiner riskerade att läcka ut i vattendrag in på naturmiljöer och skogar. Men innehållet i artikeln var en nyhet även för 20 grannar i Buafors, Ultervattnet och Jomark. Ingen av oss grannar hade blivit kallade till samråd eller blivit informerade före miljödomen 2005-09-29. Domen hade redan vunnit laga kraft när vi grannar nåddes av nyheten i vår lokala tidning.

Ett intensivt och påfrestande arbete sattes igång för att ta reda på så mycket som möjligt. Kontakter inleddes med kommun, länsstyrelse och RagnSells som gemensamt hade genomfört denna kupp med vidriga metoder. Allt detta var okänt för mig och andra. Kommunpamparna hade villigt medverkat i denna överkörning av alla grannar till den farliga anläggningen Fagerliden.

Mitt behov att komma igång med juridisk och miljöteknisk expertis var stort och ekonomiskt riskfyllt. Grannarna har legat lågt och hållit tyst hela tiden för att inte riskera sin tillvaro i den lilla hålan med bara ett par hundra invånare i byarna närmast Fagerliden. Som utbo i storstad har jag själv fört kampen mot ett massivt block av länsstyrelse, Naturvårdsverk, kommun och verksamhetsutövare. Flera initiativ har tagits med hjälp av advokat och miljöteknisk expert. Länsstyrelse, Miljödomstol och högre instanser har hittills avslagit krav på stängning av Fagerliden och krav på att RagnSells ska följa de villkor som miljödomen faktiskt innehåller. Länsstyrelsens tillsyn är under all kritik. Två stora haverier på anläggningen har inträffat 2006 och 2009, med okontrollerat utsläpp av lakvatten med gifter, rakt ut i angränsande marker och vattendrag. Läs mer på Säkramiljön.nu

I Robertsfors har nu även hotet från felplacerade vindkraftverk börjat göra sig gällande. Även här är den lokala opinionen märkligt tystlåten. Många har lurats in som andelsägare i en vindkraftsförening och fungerar som gisslan för vindkraftspamparna. Andelsägarna är rädda att förlora sina pengar om de tar till öppen kritik av vindkraftverken på Granberget, nära friluftsområden och hundratals fritidshus.

Kampen fortsätter mot illegitima och felbyggda avfallsanläggningar samt mot storskaliga och felplacerade vindkraftverk. Det handlar om framtiden för mig och mina närmaste, men också om alla grannar och bybor som lever under press som utbor lättare kan upptäcka. Kanske också lättare att bekämpa.

Alla mina artiklar kan du läsa här


Mischa Hammarnejd

Mischa 28 Augusti, 2010 13:00 Om oss Permalink Trackbacks (0)

Jag är webmaster för Skyddamijön.nu

Mina få artiklar finns här.


Angående pressmeddelande Miljödepartementet

Bernd Stymer 26 Augusti, 2010 21:47 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Till Regeringskansliet, Lennart Boden.

Insänt till SvD. 

 (Läs mer)


Får det vara så här?

Redaktionen 16 Augusti, 2010 23:58 Film Permalink Trackbacks (0)

I Robertsfors kommun har en rad kritiserade förfaranden orsakat kritik, men kritikerna vågar knappt yttra sig i en så liten kommun. En politiker i opposition har hotats med att "skjutas genom knäna".

Familjen Olofsson driver sina affärsprojekt inom vindkraft i en väv av politik och affärer, vilket skapar jäv i sin mest flagranta form. Hela familjen Olofsson har varit pådrivande för etableringen av vindkraftverk i Robertsfors kommun. De siktar nu på att arrendera ut mark för ca 10 vindkraftverk, vilket ger en årlig intäkt på ca 1,5 miljoner kronor. Rolf och Maud Olofsson äger två jordbruk i kommunen.

Vår uppfattning är att Rolf Olofsson kommer att behålla sitt inflytande i kommunen trots att han inte kandiderar till kommunfullmäktige. Han kan även agera mot och genom "tillväxtenheten" och "tillväxtutskottet". Dessa organ kritiseras av oppositionspolitiker för att protokollen är intetsägande och att insynen är dålig.

Förflyttning av de etiska och juridiska spärrarna har skapat ett moras för Robertsfors. 

Aktörer:

  • Maud Olofsson, partiledare Centerpartiet, tillika Näringsminister och vice statsminister
  • Rolf Olofsson, personalchef i Robertsfors kommun
  • Paret Olofssons son, Per Olofsson, en av sju chefer på Svevind AB

Bakgrund:

Hösten 2009

Rolf Olofsson, personalchef i Robertsfors kommun, presenterade en idé - att använda järnvägskorridoren för vindkraft om bygget av Norrbotniabanan inte blir av - på ett informationsmöte med allmänheten i Centrumhuset i Robertsfors. Källa: En som var närvarande på informationsmötet.

November 2009

Maud Olofsson gav stöd åt företaget Svevind, där hennes son är en av sju chefer. Trots att någon miljöprövning inte skett, skålar hon och andra i champagne med företaget. Efter avslöjandet - som hon inte vill kommentera - meddelar hon genom sin pressekreterare att hon inte kommer att delta i beslut som rör de 1101 vindkraftverken i Markbygden.

Länk:TV4 - Länk:Alliansfritt Sverige

Januari 2010

Efter 40 år i politiken, avgår Rolf Olofsson från kommunfullmäktige i Robertsfors - Det kan bero på en taktisk reträtt för att kunna driva egna frågor och affärsintressen, i hopp om att kritiken mot honom ska mildras genom att inte sitta i kommunfullmäktige. Den reella maktstrukturen har kanske inte förändrats alls.

Juli 2010

7.3 miljoner till Västerbottens län - Regeringen ger pengar till kommunerna i länet, pengar som ska användas som "resurshjälp för att kunna göra en mer fysisk planering av vindkraften".

Läs mer om detta på Säkramiljön.nu

Augusti 2010

Nu är det avslöjat att ett flertal kommuner vill ha betalt av vindkraftverkbolagen för att ge grönt ljus åt vindkraftprojekt. Branschorganisationen Svensk Vindenergi menar att det handlar om mutor. Advokatbyrån Fröberg & Lundholm sågar förfarandet när de konstaterar i en rättsutredning ”att ersättningsanspråk i princip inte kan vara förenliga med svensk rätt". Miljöminister Andreas Carlgren duckar och menar att "det kan bli aktuellt med att behöva ändra lagstiftningen" - lite väl sent, kan man tycka.

Länk:e24 - Länk:Miljöaktuellt


Nu har det börjat

Redaktionen 16 Augusti, 2010 22:10 Föreningsnytt Permalink Trackbacks (0)
Nu har det börjat.

Först ut - en inbjudan!

Klicka Inbjudan_konsert.pdf 

Boka Söndagen den 29 augusti kl 15.00--18.00. Åk till Knutstorps Borg, strax norr om Svalöv och delta i en musikalisk protest mot felplacerade vindkraftverk - med bl.a. Cajsa Stina Åkerström, Nisse Landgren, Francisca Skoog och Mats Rondin.

Innan konserten träffas vi på Skäralid kl. 10.00, för att bilda ett nätverk som kan hjälpa människor som utsätts för, eller kommer att utsättas för felplacerade vindkraftverk. Vi samlar oss och agerar gentemot politiker och myndigheter som oftast inte lyssnat på kommunmedlemmar som lider av vindkraftverkens ljud, skuggor och ljus - eller kommer att göra det.

Kontakta oss gärna om du vill vara med!

Vägbeskrivning Skäralid-Kågeröd.

Vägbeskrivning till Knutstorp
 

VÄLKOMMEN den 29:e augusti på Knutstorp!


Creeper MediaCreeper