Två rapporter om Vindkraftverk

Redaktionen 23 Mars, 2010 15:30 Annonser Permalink Trackbacks (0)

Enligt Claes-Erik Simonsbacka, som producerat rapporten "Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift" (ISBN 978-91-978749-0-8), finns inga vindkraftsverk som tagits i drift efter 1995-01-01, som uppfyller kravet för CE-märkning.

Oansvariga tillverkare, arbetsgivare, verksamhetsutövare gör sig dagligen skyldiga till lagbrott - utan att de svenska marknadskontrollerande och rättsvårdande myndigheterna ingriper.

Beställ Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift som kostar 125 kr (inkl. moms) och Rapport: "Den nya metoden" som kostar 350 kr (plus moms) porto (faktureras) genom att kontakta oss.


Creeper MediaCreeper