Miljöbalksdagarna 2013

Urban Zingmark 21 Mars, 2013 20:00 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Miljöbalksdagarna 2013 har gått idag torsdag och fortsätter i morgon fredag. Miljöbalksdagarna 2013 är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket och tidningen MiljöRapporten.

SkyddaMiljön har suttit två timmar på förmiddagen och två på eftermiddagen och följt webbsändningen på datorskärmen. Även om ljudkvalitén sviktade vid flera tillfällen, ger detta betraktande en sorts närhet till debattörerna. All koncentration kan riktas till datorskärmen. Kameran är avslöjande och kan även ge möjlighet till stilstudier av de medverkande.

I två av plenarmötena på förmiddagen inför rekordpublik på 800 deltagare och alla som följer webbsändningen visade Naturvårdsverket ett tydligt maktperspektiv genom att inte ha med företrädare för allmänheten eller små- och medelstora företag (se lista på alla här). Att bjuda in drabbade enskilda personer tycks ligga helt utanför Naturvårdsverkets tankevärld. Storföretagen, privata och statliga, fick breda ut sig och formulera sig, som inte kan ses som annat än krav på hur anpassningen till EU-direktiv ska ske i Sverige. Naturvårdsverkets många tjänstemän svassade omkring och fick också allt önskat utrymme, men kunde ändå inte förklara särskilt mycket om EU-rätt och miljörätt i framtiden.

Foyen Advokatfirma, som är ombud för bl.a. Bergvik i ett stort pågående mål vid mark- och miljödomstolen för vindkraft i Svartnäs, Dalarna, krävde bättre tidplanering av de olika delarna i rättsprocesser. Stora Enso krävde enklare förfaranden för det man kallade små ansökningar och miljöprövningar. Vattenfall ägnade sig åt propaganda - utan att bli motsagda - för vindkraft och rätt att etablera där det blåser bra. Detta kan tolkas som ett försvar för etablering i konflikt med naturskyddsområden i Norrland.

Om kraven går igenom kommer exploatörerna och storföretagen att få utökad makt mot samhället och samhällets små. I paneldiskussionen om miljöprövning vidgades klyftan ytterligare mellan å ena sidan storföretagen och å andra sidan samhället och samhällets små. Vindkraftskritiken var endast företrädd av en representant för Ljusterö i Österåkers kommun, som endast fick yttra sig mycket kort. Men han hann ändå inför detta viktiga auditorium dra upp två frågor med sprängkraft: Beslutsfattare i Österåkers kommun har ägarintressen i bygget av vindkraftverk på Ljusterö, vilket måste betraktas som jäv. Han hann också ge rådet: Bygg inte nära bostadshus! I Sverige tillåts avstånd på 800 meter medan man i Frankrike har ett minsta avstånd på 2500 meter.

Det är bedrövligt att Naturvårdsverket inte hade bjudit in talesmannen för Svenskt Landskapsskydd för debatt om vindkraften. Naturskyddsföreningen däremot, är alltid välkommen som gisslan (?) men har sällan något att säga som ger hopp för samhället och samhällets små!

Vi återkommer om andra frågor längre fram!

Program nedan.

Program:

DETTA HÄNDER MED MILJÖBALKEN (DIREKTSÄNDS)
Regeringen vill att miljöprövningen ska bli enklare och det finns förslag till ett nytt kapitel 6 i Miljöbalken. Avsikten är att den nya lydelsen ska leda till en effektivare, och merförutsägbar miljöprövning - samtidigt som miljömålen säkras. Panelen diskuterar förutsättningarna och vad förändringarna innebär.

  • Ulrik Johansson, bolagsjurist, Stora Enso
  • Pia Pehrson, advokat och partner, Foyen Advokatfirma, miljörättsavdelningen
  • Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen
  • Rikard Janson, bitr. avdelningschef Naturvårdverket

MILJÖPRÖVNING, INTRESSENTDIALOGER OCH RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA– GÅR DET ATT MINSKA MOTSÄTTNINGARNA? (DIREKTSÄNDS)
Det finns allt fler tecken på ökade motsättningar kring nya projekt och infrastruktur när de ska prövasenligt miljöbalken - och även efter att prövningen är klar. Det gäller vindkraftens etableringar och haräven uppmärksammats i samband med konflikterna kring kalkbrytningen i Bunge på Gotland. Vad beror konflikterna på? Finns det möjligheter i lagstiftning och metodik att minska motsättningarna?

  • Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland
  • Nicklas Skår, ansvarig miljöjuridik, Svenskt Näringsliv
  • Eva Vitell, Vattenfall, chef för vindkraftprojekt i Sverige
  • Jan Bergstedt, kapitalförvaltare, lokalt engagerad mot vindkraft
  • Lena Callermo, avdelningschef Naturvårdsverket

Creeper MediaCreeper