Vindkraftverk - Pågående standardiseringsarbete

Claes-Erik Simonsbacka 21 Mars, 2013 14:57 Vindkraftverk, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftverk - Pågående standardiseringsarbete

SEK TK 88 Annual Report 2012 – Svenskt deltagande i standardiseringsarbetet med:
FprEN 50308 (pr=21340) Wind turbine – Protective measures – Requirements for design, operation and maintenance

Att notera:

Konstruktionskrav. Revision av IEC 61400-1 utgåva 3, ”Design requirements”, till utgåva 4 pågår i ”maintenance team” MT 01. Bl.a nya lastfall och nya omgivningsparametrar ska läggas till, såsom tropiska stormar, starkt komplex terräng och kallt klimat.

Personsäkerhet. Ett förslag till standard från arbetsgruppen skickades för behandling till CENELEC i början av 2012. Förslaget kunde inte accepteras som s k harmoniserad standard vid den granskning som företogs av en EU-konsult. Fortsättningen på arbetet är oklar.

För mer information, se Första Hjälpen, 5. Säkerhet, Andra upplysande dokument. Ladda ner dokumentet direkt med denna länk.


Creeper MediaCreeper