Bygdepeng hållhake på kommuner?

Urban Zingmark 11 Februari, 2013 15:36 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Elva kommuner har ställt krav på ersättning i samband med etablering av vindkraft enligt P1 Kalibers program "Veto med en prislapp".

Under de år som s.k. bygdepeng har använts som lockbete av exploatörerna har utbredd kritik förts fram, bl.a här på denna sajt för att detta kan anses som muta (ur mottagarans perspektiv) och bestickning (ur givarens perspektiv). Erfaret affärsfolk och etikexperter vet att givaren kan binda mottagaren till sig med otillbörliga metoder. Givaren kan få en hållhake på mottagaren.

När det gäller vindkraftbolagen så kan vi anta att de vill öka pressen på tillståndsgivande myndigheter och på kommunerna. Har vindkraftbolagen konstaterat att kommunerna blivit beroende av bygdepengen?

Läget kan inte vara bättre för vindkraftbolagen att slå igen krokodilkäftarna. Kommuner som har tagit emot eller kräver framgent att få bygdepeng blir nu offentligen misstänkliggjorda för sina krav på pengar.

Kommunerna kommer att av allt att döma dels att gå miste om pengarna, dels lida en betydande förlust av anseende, inte minst hos kommunmedlemmarna. Sensmoralen är: börjar man ta emot tvivelaktiga pengar, så kan det ta en ände med förskräckelse. Exploatörerna stärker sin maktposition ytterligare på grund av snikna och omdömeslösa kommunpampar.


Creeper MediaCreeper