Berättelse från Brattberget - 2013

Inger Almström 31 December, 2013 12:50 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Vi har skrivit mycket om läget i Brattberget, Arvidjaur. Nyligen Kampen om Brattberget, Arvidsjaur fortsätter.

En av de drabbade i området, Inger Almström, ordförande för föreningen Livskvalitet för Stöverberg, berättar för skyddamiljön.nu om situationen, och vi väljer att publicera det helt ograverat allt eftersom. Ansvaret för innehållet är helt författarens.

Bläddra längst ner för att se det senaste.

Denna artikel är från året 2013. Här finns följande texter för år 2014.

Detta är en fortsättning på tidigare vindkrafthändelser och vindkrafthändelser efter beslutet. Någon gång före 2010 beslutade vissa markägare med skiften runt Brattberget, ett lågt skogklätt berg mellan en av Arvidsjaur kommuns äldsta och kanske vackraste byar, Järvträsk och Stöverberg, en liten by vid foten på andra sidan berget. Bägge byarna är från tiden före skriftliga handlingar. Järvträsk är kommunens yngsta by mätt med åldersfördelning. Sommarstugor och året runt hus i den här delen är sällan till salu. Händer det har dessa t o m hamnat på aftontidningarnas dyraste lista.  Några snikna markägare, de flesta bor såklart inte här, beslutade slå sina påsar ihop med Kraftö. Sedan har det hänt ”underliga saker”. Någon gömde automatvapenammunition i ett torp tillhörande mig och försökte sätta dit mig på det. När detta inte fungerade, lades utredningen ned och stöldgodset, som antagligen inte hittat sin rätte ägare, skulle då tillfalla den pensionerade polis som hittat det i mitt olåsta, halvt nedrasade förråd. Då fick jag lära mig att poliser, oavsett pensionerade eller ej, alltid har rätt att gå in i andras förråd.

Som tidningen Norran rapporterade om 2010-12-24 blev Stöverbergs nestor beskjuten i sin bil på väg till Glommersträsk. Olavi Lundström är byns nestor och den snällaste människan på jorden, han har aldrig haft en fiende förr. Eftersom han kan i princip allt om det som är väsentligt för ett liv i samklang med naturen blev han också sedan vår förste ordförande när vi inordnade byn under FSL.

Vi är en alldeles för liten by för att få vara med i Föreningen Arvidsjaurs Byar. Det är vissa som bestämt att en del byar ska leva, ofta där det är mest tomma hus, som t ex Glommersträsk. Andra byar åter, som vår, levande och fridfull, har de bestämt ska bort. Nu visade det sig att de menade att vi skulle bort med byn. Glommersträsk Bygderåd med Mats Klockljung S nu C, i spetsen har lierat sig med Kraftö och sedan november försökt fördela pengarna de ska få när vi är borta. Med borta menas i alla fall hela Stöverberg och särskilt undertecknad men också vissa personer som bestämt motsatt sig all skövling i Järvträsk. Hälsningarna i tredje hand och via förment oskyldiga antydningar i telefonsamtal från Kraftö eller direkt från kommunchefen Högberg. Inget som är skrivet gäller, allt som gäller är att de ska ha sin vilja igenom.

Praktiskt gjorde de så att de hade ett låtsas samråd med Gallejaur, Kulturreservat och Järvträsk om ett berg på andra sidan byn. Vi blev inte kallade, säkert på grund av att Olavi aldrig skulle gå med på skövlingen och han har huvudet på skaft. Undertecknad har inte varit så populär hos kommunen heller tidigare i skolrelaterade frågor, de fick ge sig då med. Detta område kallades 34. Sedan var allt klart, vi fick veta att det skulle byggas genom tidningen Norran. Vi drog igång allt vi kunde och tog kontakt med alla vi känner i hela Sverige och en vän tipsade oss om FSL. Utan fungerande internet blev allt jättebesvärligt så vi fick lov att ta tag iden biten också. 

Sedan försökte vi komma ut i media (se tidigare händelser) få rätt till vår egendom. Det var så oerhört frustrerande att höra kommunens vindkraftutredare, som redan blåst alla han kunde i Markbygdenparken utanför Piteå, säga att vi skulle få ge oss av utan ersättning. När så alla hjälpare började dra i det hela visade det sig att vissa markägare varit för giriga. De hade åsatt oss nr 34 och påstått att det var förhandlat och klart sedan förde de åter in nr 35 ett nytt objekt som Gallejaur. Då var t o m länsstyrelsen tvungna att inse att de inte hade två förhandlingar i Järvträsk varvid vi utgick ur planen p g av tekniska fel, dvs vi hade aldrig haft samråd. Kommunfullmäktige beslutade (arvidsjaur.se protokoll) 2011-10-31 att anta vindkraftplanen där vi var borttagna och endast Fiskträsk uppgivet som lämpligt. I texten står det att alla andra områden är olämpliga. Hade de inte beslutat om planen då hade pengarna gått tillbaka till Boverket, något som vänstern yrkade. Hade vi funnits med i planen hade denna varit stoppad en vecka senare av Förvaltningsrätten. Nu blev vi en blank sida och vidtog inga omedelbara åtgärder annat än att försöka hålla ett öga på händelserna. I ett medborgarförslag från mig, beslut 2012-04-16 står det att ”ett område i kommunen utsetts som lämpligt för vindbruk. Övriga områden utgörs som olämplig yta för vindbruk. Beslutet innebär att kommunfullmäktige har tagit ställning i frågan om vindbruk i Arvidsjaurs kommun.” Det är detta som kommunchef Jonny Högberg igår i telefon sa till mig att det aldrig hade gällt. Det är inte det som står utan det ”dom” tänker som gäller. En information från Kraftö under kommunstyrelsens öppna möte fick oss i den södra delen att besluta gå dit, då blev informationen helt plötsligt inte för allmänheten. Återigen är det inte vad som skrivs, utan vad som avses som gäller. 

Glommersträsk Bygderåd, som endast representerar sig själva och de som är för vindkraft, hårdast består av Mats Klockljung S nu C, Marie Wikberg S, Jessica Lindman, Inge Lundqvist samt suppleanterna Ola Treard och Pia Klockljung (kassör). Förut var Kraftös man Anders Henriksson med men han ligger lågt nu. Dock svarade han och Klockljung på min insändare i Norran 2012-12-18 där vi offentligt ber dem att inte sätta ett pris på våra huvuden. De svarade med en del annat men låtsades ta avstånd från hot. Därvid kom notisen att bygderådet inte tog ställning, vid ett enda tillfälle. Sedan har de tagit bort detta och fortsatt med att där Kraftö inte haft eget ”folk” mer eller mindre ”tvinga” grannbyar att utse representant för fördelning av pengar när vi är borta. Ingen tycks fatta att Kraftö inte har pengar, samt att bygdemedel kan sökas inte bara erhållas. Pite Långträsk och Koler lär ha fått 10-12000 per år under byggtiden i Markbygden sedan löften, men så är ju alla deras små byar och sommarstugeområden borta.

Vi har fortsatt, utan effekt att uppmana bygderådet att ta bort skrivningar i likhet med ”representant för Glommers mot...” samt alla anspelningar i fördelning av pengar och ordet vindkraftpark Brattberget eftersom den inte finns och inte kommer att finnas. Vi anser, mot bakgrund av tidigare hädelser, inte minst lågflygande helikoptrar att vi känner oss hotade till liv och egendom. Mats Klockljung har konsekvent upplåtit sin privata hemsida, googla Mats Klockljung, och sin privata facebook till Kraftö. Vi anser att detta är ett hot mot vår personliga säkerhet och en spark i ansiktet på demokratiskt fattade beslut. Dessutom är Fiskträsk överklagat, nu hos kammarrätten i Sundsvall. Vi får hoppas att de, med FSLs hjälp, ser att två gamla människor blivit hotade och lurade. Ingen här betvivlar deras ord. Det kan inte vara ett brott att bli utsatt för hot. De har aldrig skrivit på eller lovat bort sin mark trots att Kraftö haft en man som vid ett offentligt möte arrangerat av SveaSkog yttrat att det skulle byggas och att han skulle ha procent på varje byggt verk, vilket dock Kraftö förnekat. Naturligtvis får inte Fiskträsk någon att vittna om hans ord på mötet.Syftet med en representant för varje by är att de tänkt förhandla med denne, såsom de ”förhandlat” med Mausjaurs samebys ordförande Mikael Jonsson. Det juridiska kunnandet hos bygderådet och deras uppdragsgivare Kraftö tycks vara obefintligt. De litar helt och hållet till andra maktmedel. Här följer i korthet vad som utspelat sig dag för dag:

2013-01-01 På Klockljungs hemsida finns ett möte med Kraftös Anders Nilsson inplanerat. De avser utse en representant för Glommersträsk att jämte 4 politiker fördela bygdemedel de ska få när Brattberget byggs ut. Bygderådet försöker sitta på alla stolar och låtsas bara upplåta sidan till Kraftö.

2013-01-03 Inger skriver medborgarförslag om deklarerat vindkraftfri kommun.

2013-01-05 Mailar Fors länsstyrelsen om ansökan om bygglov fr Kraftö inlämnad. Autosvar ledig till 14 jan. Svar 14 jan, ingen aning, inte mitt bord...

2013-01-08 Kraftö möte i Glommersträsk. 4 politiker uppges ha gått med på byns krav, enl uppgift. Vi ska fortfarande bort. Nils-Gunnar Karlsson, Högheden, vår grannby, är Kraftös 3e man och den som ska representera Högheden/Stöverberg.

2013-01-10 Meddelande om Jäv mot Mats Klockljung, C. Sänt till kommunalrådet. Kopia till alla miljövänner. Han röstade för att planen skulle ligga kvar mot vårt medborgarförslag behandlat 2012 om vindkraftfri kommun. Han reserverade sig inte.

2013-01-11 Klockljungs hemsida igen. Nytt info möte 21 januari där representanter för fördelningen av pengarna skall utses. Bygderådet med Klockljung i spetsen tar denna gång inte alls avstånd från skrivningen.

2013-01-12 Sixten får in en liten insändare i tidningen Norran. Kommer vindkraftverkens stolpar och fundament att stå i evinnerliga tider liksom fundamenten efter linbanan? Inget svar.

2013-01-18 – 20 Mötet 21 jan inställt. Fram och tillbaka olika formuleringar på hemsida och flygblad. På Klockljungs egen sida står det att ”:Bygderådet kommer att sammankalla till ett möte tillsammans med berörda byar så vi kan lägga upp en strategi. Kallelse kommer i god tid.” Möjligen Järvträsk 3 feb. Klart är att Bygderådet är klart medvetna om att deras skrivning om pengar fördelade när... innebär att de inte på något sätt tar avstånd från att dödligt våld skulle kunna användas i kampen om pengarna, enligt en liten överlöpare.

2013-01-24 Infomöte mellan kommunstyrelsens möte må 28 inplanerat kl 13 till 13.30 vi planerade alla att åka dit. En hade hört att det inte skulle vara för allmänheten, trots att det står så. Ringde och frågade. Kanslist lovat meddela vad kommunalrådet Jerry Johansson (s) vilken nu kommit ut som Kraftös man, skulle ha att säga. 15.49 kom först på hemsidan en parentes efter info om mötet. Inom parentesen står inte för allmänheten! Mail från kanslist att det nu är kommunchef Högberg, via telefon, som säger att vi inte är med i planen alltså kan kommunstyrelsen besluta att driva ärendet med Kraftö vidare. Kommunfullmäktige måste själva besluta om vindkraften, att beslutet ligger hos Kammarrätten var uppenbarligen en bisak. Vi som boende har, som vanligt, inget med saken att göra. Vad som egentligen står i kommunens beslut spelar ingen roll, det är hur dom tänker som betyder något och nu ska ärendet öppnas... om än det blir en repris på när förre ordf i föreningen fick ett skott genom vindrutan. Se norran 2010-12-24.

2013-01-26 Greger och Carina från Järvträsk får in en insändare i Norran med begäran om att få veta om kommunen har en dold agenda när det gäller vindkraften.

2013-01-30 Länsstyrelsen svarar ingen ansökt om miljöprövning för Brattberget. Kommunen mailar Dnr 00310/2012 där man fastslagit vindkraftparken Brattbergets planerade existens och de politiker som ingår: kommunalrådet Jerry Johansson (s), Johan Lundgren (s), Britt-Inger Hedman (v) samt Leif Andersson (c). Dessa respekterar inte demokratiskt fattade beslut eller rättsliga instanser. Fyra personer från byar ingår: Järvträsk ?, Högheden/Stöverberg Nils-Gunnar Karlsson, svåger till Leif Andersson, Glommersträsk ? och Södra Sandträsk, Magnus Marklund. Dessa är villiga att sälja sina grannars skinn. Kraftö har också en representant i detta. Gruppen rapporterar sina framsteg direkt till kommunfullmäktige.Januari: Under hela januari har vi försökt få Norran att skriva om detta men det är mycket mer intressant för allmänheten att någon fått en puck på foten.

2013-02-03 Brev till Norra Skogsägarna, som inte tar ställning i vindkraftfrågan, att det är upp till bevis. Vi har aldrig sett ett vindkraftkritiskt reportage i tidningen, bara ohämmat positiva. Vi krävt ett kritiskt som motvikt och lovar, som vanligt, ställa upp om de inte hittar någon annan. Järvträsk vägrar sälja ut sin by, väljer ingen representant och meddelar detta till kommunen.

2013-02-06 Protokoll av 2013-01-14 ute med korrekt datum (vårt förra utdrag hade 12-01-14). Jerry Johansson S, kommunalråd har valt in sig själv i Kraftös grupp och klubbade beslutet tillsammans med Lotta Åman S, Britt-Inger Hedman V, Martin Nilsson C samt Anna-Karin Sörmo C, tjg ers. Övriga närvarande Jonny Högberg kommunchef samt Inga Sandström nämndsekreterare. Kommunalrådet undertecknade och Martin Nilsson justerade protokollet. Inga reservationer. Gruppen rapporterar till kommunalrådet. Anmälde kommunen till JO för att de inte svarat på brev av 13-01-09 med påminnelse. ANNONSXET! Vår annons på himmelsblå färg m vindkraftverk överkorsat i rött nedtill, layouten av Annonsxet. Suveränt gjort. 7000 ex delas ut och www.annonsxet.se Nr 3, att se eller ladda hem även senare i deras arkiv. Påminner kommunstyrelsen om vår begäran om audiens.

2013-02-09 Årsmöte i föreningen. 6 samt 1 på telefon. Järvträsk har ett fotomontage som ligger ute på deras hemsida www.jarvtrask.se många fler i den byn som inte visste eller var svagt för har nu ändrat åsikt. På Glommersträsk facebook sida yttrar sig Kraftös man f.d. reservofficeren och f.d. hemvärnschefen, Anders Henriksson i vidlyftiga ordalag om sin panik över Glommersträsk bys tomma hus osv. Han har själv sitt till salu. Han är av den uppfattningen att vindkraftverk på Brattberget med utplånandet av Stöverberg och Järvträsk skulle gynna Glommersträsk. Ingen från våra byar kommer någonsin att bosätta dig någon annanstans i kommunen, skulle vindkraften byggas ut. I andra kommuner har folk lämnat kommunerna, när de förlorat. Driftiga människor lämnar t o m Sverige i protest. Vindkraftutbyggnaden skapar ett underskott på kreativa människor och lämnar sådana som Anders Henriksson, som inte tar sig någonstans, samt de gamla och sjuka kvar.

2013-02-10 Glommersträsk by möte om de ska utse representant till Kraftös och kommunalrådets lilla pengafördelningsgrupp. Hårda och långvariga diskussioner ledde till 4 för, Henrik Johansson (s), C-H Lundström, Anders Henriksson och Arvidsjaurs Allmännings Ordförande f.d. folkskolläraren Leif Norén. Mot stod, i huvudsak, viltvårdsområdet samt den kände bygde- och naturfilmaren Åke Edström (känd fr Tv) med 12 röster. Klockljung avstod. På Klockljungs hemsida 02-11 manas det till fred och försoning mellan byarna. Han drar upp Clinton och Obama. Så vitt jag vet, har varken den ene eller den andre av dessa satt något pris på den andres huvud, det är skillnaden. När det gäller fred så vet Klockljung vilka som startade osämjan och det är nu upp till dessa att göra avbön och göra rätt. Det påstås nu att vår granne Nils Gunnar Karlsson avgått ur Kraftös pengagrupp, den som ska fördela 500 000 om år när vi är borta och Kraftö fått bygga och grisar kan flyga.

2013-02-13 Vi får mail från kommunen. Vi får informera kommunalrådet Jerry Johansson (s) och kommunchefen Jonny Högberg, men inte hela kommunstyrelsen. Vi ges alltså inte samma möjlighet som Kraftö. Senare finns också kommunstyrelsens protokoll för 2013-01-14 ute på nätet med Dnr 00310/2012 daterat 2012-01-14 med. Där står det att arbetet med vindkraftparken Brattberget fortskrider. Kommunstyrelsen har i sitt nya reglemente ordat så att en representant ska kunna närvara vid företags och föreningsstämmor kommunen har intresse av eller satsat pengar i.

2013-02-14 Öppen fråga till kommunfullm sammantr 02-25 skickas. Vill veta om kommunen eller tätorten avses i dokument där endast ordet Arvidsjaur används.  Vi beslutar att inte ställa upp på mötet med endast kommunalrådet. Det är inte lika villkor som Kraftö fick och vi avvaktar tills vi blir lika behandlade. Vi har ju en örn i trakten. Det är därför det heter örnryggen uppe i Brattberget. Nu har ”vår” örn slagit en hare i vår park. Trodde inte våra ögon när vi såg vingavtrycket i snön, tog dit spårare och han sa att örnen slagit en hare. Sedan hade en räv varit där och ätit resterna under två nätter.

2013-02-24 Kraftö lämnar meddelande till allmänheten, via Klockljungs privata hemsida, i ganska hårda ordalag, att arbetet med kommunalrådets lilla grupp fortsätter som planerat.

2013-03-04 Fullmäktigeprotokollet av 02-25 på nätet. Öppna frågan ”kommit bort” precis som ifjol. Skickar en ny med mail samt medborgarförslaget med mail, det har nog också kommit bort. Skickar även nya med post. I protokollet meddelandeärenden. Vindkraft Granliden, miljöprövningsdelegationen avskriver ärendet från vidare handläggning samt att Kammarrätten i Sundsvall lämnat protokoll för överprövningstillstånd Vindkraftsplan för Arvidsjaurs kommun.

2013-03-05 Bygderådet i Glommers ger upp. Möte 10 mars för i första hand boende inne i byn men även där verksamma t ex kyrkan. ”OBSERVERA ATT DETTA INTE HAR NÅGOT MED DET PÅBÖRJADE FÖRNYELSEARBETET I GLOMMERSBYGDEN ATT GÖRA. MEN FÖR ATT DET ARBETET SKA FUNGERA PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT, SÅ ÄR DET VIKTIGT ATT ARBETET I SJÄLVA GLOMMERS TÄTORT OCKSÅ FUNGERAR.”

2013-03-27 Vi fortsätter sätta upp kopior av Annonsexets sida på offentliga anslagstavlor och har en affisch i byn. Inget svar på brevet om jäv. Kommunfullm protokoll 03-25 på nätet. Mats Klockljung (c) har avsagt sig platsen i hälso- och trygghetsrådet, i miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden samt som ersättare i valnämnden. Som en meddelarpunkt kom återigen upp att vindkraftplanen är överklagad, kanske fattar de nu att de måste beakta kammarrätten. Inga pengar till vindkraft är anslagna under sitt rätta namn i 2013 års budget. Mats Klockljung hade ju kallat till två möten i Glommersträsk byaråd, det senaste den 24 mars. Inga nyheter har dock sipprat ut, varken via personer eller via nätet.

2013-03-31 Morgonens lokalnyheter i P4 anger att Markbygden kommer att byggas ut till sommaren. 60 anställda beräknas finnas och förhoppningsvis äta i matserveringen i vindens hus i Koler.

2013-04-15 Fullmäktige. Var där och ställde min Öppna fråga angående folkhälsodokumentet Kstyrelsens protokoll 2012-11-12 s 339 § 3 om Arvidsjaur som den goda staden (sic). Trots att frågan lämnades in i feb var den okänd. Rådet svarade att en god folkhälsa gällde oss alla och att vi alla i kommunen skulle ha del av det som utbetalda pengar gav. Detta fick Mats Klockljung (c) att höja huvudet och vrida det runt i uppenbar förvåning. Vårt medborgarförslag om vindkraftfri kommun lämnades till kommunstyrelsen tillsammans med ett till i samma ärende baserat på det svar vi fick senast. Det var snabba ryck. Förra gången tog det förslaget ett år att ta sig till kommunstyrelsen. Nu var större delen av fullmäktige (utom c och en s och kanske någon mer) upptagna av att lägga ned Moskosels skola och därmed hela den delen av kommunen. Boende i Moskosel har fått veta att det inte är fullmäktige som fattar beslut utan arbetarkommunen, således hjälper inga utredningar, ingen inom s bryr sig om att följa kommunallagen osv. Det som de kommit överens om sinsemellan gäller.Enligt Piteå Tidningen torsd 11 april ska Arvidsjaurs kommunchef Johnny Högberg tillträda tjänsten som kommunchef i Sollefteå fr o m 1 september.

2013-04-28 Vi kommenterar i Ny Teknik på Internet om vår situation. Kom inte in. Återigen 04-30 kom in, fick svar, kan detta bevisas? Vi svarade ja med internetadr till kommunen o skyddamilj. Väntar på reaktion.

2013-05-03 Fullm protokoll enl ovan ute. Vår fråga om folkhälsan. Trots att frågan var inl i feb kände ingen i presidiet igen dokumentet, inte ens när det presenterades! Svamligt svar om att god miljö gäller oss alla och alla pengar till det ska komma oss alla till del. Fullm skickar vårt medb förslag om vindkraftfri kommun till kstyrelsen, inte ett ord om det andra vindkraftfriförslaget.Med valet av Johan Lundgren (s) till ordf f Arvidsjaurs flygplats har Kraftö en man inne. Att välja in Herr Gorilla, vilket ett förslag var, hade varit för uppenbart. Nya ägardirektiv till flygplatsen antas, flygtrafik men också tillväxt, vad det nu är. Kommunstyrelsen nytt direktiv verka för demokrati samt ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling – inga vindkraftverk då? Men i §6 kastas allt överbord med texten ha fortlöpande uppsikt över det som kommunen äger eller har intresse i (Kraftö?). Främst gällande ändamål, ekonomi (vems?) och efterlevnad av uppställda direktiv (vilkas?) men också i avseende på (sic) ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN AV BETYDELSE. Samt §9 tillvarata kommunens intr vid bolags och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kul på Kraftös träffar? Samåkning till FSLs nästa årsmöte någon? Kommunstyrelsen äger själva rätt att fördela sina medel de fått tilldelade (var det så de 16,5 milj försvann?) Övriga uppg, ta lån, hyra ut el upplåta anläggn, fastigh och expropriera, dock står det inte med vilken rätt med eller utan förhandling, är det månne där utplånandet av den södra kommundelen ligger?Kommunalrådets lilla grupp( rådet, Johan Lundgren(s), Leif Andersson(c), Magnus Marklund S Sandträsk och Anders Nilsson, Kraftö) har haft möte 22 april på Laponia, Kraftö nu sammankallande. De har kommit fram med nya luftslott och dito pengar, erbjuder kommunen delfinansiering. Nytt möte på Hotell Laponia 27 maj 13-16.

2013-05-06 Vi polisanmäler kommunen för mutbrott/bestickning. Kopia till SVT och Norran med mer bakgrundsfakta om situationen. Glommersträsk VVO beslöt att göra en skrivelse till Kommunen, Länsstyrelsen och Kraftö med punkter och frågeställningar som har att göra med jakt på det av VVOt disponerade området i Brattberget. Ett område som VVOt betalar markägararrende för och som är centralt för jakten. I den nya styrelsen sitter enbart människor vilka är intresserade av jakt och viltvård.

2013-06-03 Kommunens ekonomiutskott, Jerry Johansson S, Lena Karlsson S, Peter Manner V, Leif Andersson C och Lars Ralph M, diskuterar EkuD½13 Dnr 00177/2011 Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft. Vad som sades var hemligt, det är lyft ur det allmänna protokollet. Känner vi igen det? Ja, standard! Påpekar 07-13 att vi har rätt till paragrafen. 07-16 nytt protokoll på hemsidan där Brattberget inte finns med utan 13 är nu istället Projekt – Digital hantering av sammanträdeshandlingar. Ingen info till föreningen och ingen information till den som följer hemsidan. Jag anser att en antedatering och en förändring av paragrafer från sammanträdeslistan kräver en förklaring, men det var väl som vanligt hemliga förhandlingar. Justerare i bägge fallen uppgavs vara Lars Ralph M, som jag uppfattat som något av en paragrafryttare.

2013-07-13 svar internet, att det var internt och att punkten inte hörde hemma där (utan möjligen i ett hemligt arkiv) beredning bla bla men inget om varför de ändrar i dagordning och antedaterar hur som helst.

2013-06-04 Glommersträsk beslutar skicka Jerry M Johansson C och Kraftös Anders Henriksson till mötet med Kommunalrådet och Kraftö på Laponia 12 juni. Som ersättare Arvidsjaurs Allmännings Ordförande Leif Norén. Obs att Jerry M Johansson är från Moräng och kan ha ett visst intresse för bygdemedel till den byn, Henriksson markägare i Brattberget samt att Arvidsjaurs Allmänning äger mark och gärna vill ha vindkraft inom området, således två jäviga ombud.  Vår skrivelse till flygplatsen om upplysningar om aviserad helikoptertrafik inne på vår gård och hoovrandet över oss boende i fjol sommar samt om tillstånd getts för liknande i sommar har inte besvarats.

2013-06-11 Polisen i Piteå vill inte ta tag i mutärendet. Vi har trots allt inte samma rättigheter till liv och hälsa som övriga medborgare, varken som medborgare i kommunen eller i riket.

2013-06-17 Kommunstyrelsen sammanträder och går vidare med att besluta om betalningen för oss.

2013-06-20 Vi skriver till åklagarmyndigheten i Luleå att vi ämnar överklaga.

2013-07-01 Kommunfullmäktige sammanträder och ska besluta om betalningen för oss men ärendet blev återremitterat genom C. S-falangen protesterade, enligt tidningen Norran, mot att inte gå med på en bra affär.

2013-07-13 Vi hittar äntligen fullmäktigeprotokollet där C lyckades få pengahanteringen återremitterad i avsaknad av vindkraftpolicy. Vi hittade den på Internet och kan bifoga detta till vår överklagan till åklagarämbetet. Vi blev lovade en kopia så snart protokollet var underskrivet, vilket alltså inte hände, igen! 

2013-07-15 Överklagandet går till åklagaren i Luleå med samma handlingar som polisen fick samt alla nya protokoll, tidningsreferat från fullmäktige, internet osv. 

2013-07-18 Svar från åklagaren i Luleå, med vändande post, utan att se på de nya handlingar jag bifogat till den anmälan jag sänt till polisen meddelas att mutor är helt ok och att vi saknar rättigheter, som om jag inte visste det redan! Skickat till Piteå tidningen, Urban Fransson med anledning av hans kritiska ledare angående vårt råd Jerry Johansson, S. Men Sblod är tjockare än vatten och våra liv väger lättare än melodifestivalen så – ingen reaktion.

2013-08-25 obskyr kallelse till samråd på Klockljungs hemsida. Såg det 08-29. Började dra i det hela. Kallelse 09-02 Norran och Pitan till Glommers sö 8 sept kl 15.00. Under första älgjaktsveckan och Glommers JVOs 2a älgjaktsdag. Handlingarna går inte ladda hem, 09-03 till Arvidsjaur och såg dem på Biblioteket. Översiktsplan i texten står det visserligen att endast ett område är lämpligt för vindkraft, Fiskträsk, det har vi hört förr men sen fortsatte de som vanligt. I planen, av Pär Lidström, var bifogad en jättekarta där det var kladdat orange (utan markägargränser) industriområde där jag har mitt torp. Dvs fd Vindkraftområde Stormyrlidberget. Chockad och förfärad av att de bara snott mitt torp rakt under nosen på mig inledde jag en mailkonferens med vik planarkitekt Tora Landgren. Vilket ledde till ett svar med kopia Heikki Kairento, tekniska och Pär Lidström, vindkraftutredaren, att det är kallat enligt Plan och Bygglagen § 9,10 och 11 samt att ingen påtänkt verksamhet finns (annat än vindkraft vill säga). Kallelse enligt plan- och bygglagen innebär att ingen miljöstörande verksamhet, vindkraftverk etc är påtänkt, men vi känner igen kommunens idéer när vi ser dem och de huvudsakliga markägarna har inte ändrat åsikt, resterande är – precis som vanligt – ovetande. Att skapa ett industriområde där det endast bedrivs skogsbruk, inte finns någon riktig väg, annat än mitt inne i området samt att där finns året runt boende och stugor innebär att boendes verksamhet starkt begränsas.  I princip får personer inte övernatta på ett industriområde och i trots alla andra lagbrott kan vi tro att de kan beivra detta.

2013-09-14 Kraftö kallar till Samråd enl miljöbalken (6 kap 4§) vindkraftpark Brattberget. ! oktober Järvträsk byastuga 18.00-21.00. Enetjärn Natur, Umeå har fotograferat Järvträsk och det är väl det samt de nedrivna örnbona som är MKB. Kraftös kallelse ligger bredvid försvarsmaktens kungörelse om låga flygningar i samband med övning över exakt samma område. Samtidigt som samerna kör både helikopter och terrängfordon här för att leta strörenar. Vem var det som sa att försvaret inte behöver det här området samt att här inte finns, har funnits eller ska finnas någon ren? Det kommer till vår kännedom att Kommunstyrlesens vice ordf Lotta Åman, V, vill att vi lämnar henne vår syn då ärendet ska upp i Kommunstyrelsen 2013-09-16, uppenbarligen helt plötsligt då kansliet låter meddela att de inte har någon annan upplysning än att frågan om pengarna till kommunen. Dvs den punkt 8, som behandlar hur mycket av bygdemedlen som ska gå direkt in i kommunkassan för oss,  är ditsatt på begäran av kommunalrådet Jerry Johansson själv. Kanske en efterdyning av hotellbesöken med Kraftö?Järvträsk och Stöverberg samt Glommersträsk VVO i egenskap av arrendator lämnar synpunkter i enlighet med våra tidigare samstämmiga åsikter som vi tidigare kämpat för att få fram.

2013-09-15 Fiskträsk förlikat med kommunen. De slipper vindkraft. Planen gäller med oss utanför.

2013-09-16 Länsstyrelsen. Kraftö kommer att lämna in ansökan om bygglov efter 1 okt. Kommunstyrelsen behandlar två medborgarförslag om vindkraftfri kommun och Jerry Johansson S kommunalråd fråga, utan att han lämnat in diskussionsunderlag, om bygdemedel till kommunkassan vi utbyggnad av Brattberget. Han har hela tiden hävdat att det finns en vindkraftpark!

2013-09-17 Järvträskarna upptäcker att den av Kraftö utskickade kartan är glädjemätt. Vi kontrollerar avstånden med en fd skogsinköpare som bekräftar att måtten inte stämmer – vad annat att vänta. Inget svar från kommunen om vi får leva eller ej.

2013-09-18 – 26 Försöker förgäves få veta om Kraftö accepterat kommunens pris på oss. Nu försöker man, från kontorshåll, få det till att bli en policy fråga – den om människor kan säljas eller?

2013-09-19 Samrådsunderlag förslag till MKB anlänt fr Enetjärn Natur. Det visar sig att de samtidigt som de utrett vindkraften, på ett för kommunalrådet och Kraftö, positivt sätt utrett strandnära områden, skyddsvärda biotoper osv för sagda kommunalråd och miljö-bygg o hälso i översiktsplanen vars arkitekt är samme Per Lidström som arbetat för Kraftö och var aktiv i vindkraften i Markbygden, tillsammans med Enetjärn. Såklart finns inget skyddsvärt och inga fåglar, vi underkänner absolut den lågskoutredning som tjäderutredaren gjorde på Värdshuset Gula Villan. Han kunde inte göra fältbesök p g av den sena våren.

2013-09-25 Sambandet kommunalrådet, Enetjärn, Kraftö och de bägge utredningarna anmäls till kommunförbundet. Kommunalrådet har fått fria händer av Arbetarkommunen att sköta vindkraftfrågan – vad hände med kommunalfullmäktige? Avskaffat? Kommunförbundet anser att jäv inom kommunerna bäst utreds inom kommunerna, det angår inte medborgarna.

2010-10-01 Samråd med Kraftö och Enetjärn Natur i Järvträsk byastuga. Över 100 personer från ett antal byar i södra delen närvarande, majoriteten emot. Kraftös markägare teg, de hade ombud från Markbygden vilken envist hävdade, trots bevis framlagda från Uljabuoda, att inga nedisningsproblem existerar. Samrådshandlingarna var en liten bunt papper där det gjordes reklam för den lyckade satsningen i Havsnäs, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Trots tidningarnas försiktiga skriverier kan man enkelt se att den satsningen inte i nuläget bedöms som lyckad, ur någon enda aspekt. (www.ltz.se och www.op.se sök Havsnäs). Powerpoint utan bilder och några A4 ark med suddiga 56 m höga vkv och en störningskarta i mikroformat utan koordinater och markägargränser där störningarna var orange-röd markerade. Hela kartan flammade trots detta visade de utredningar som gjorts av namnlösa ekonomer, biologer, arkeologer m fl utan titlar, att här finns ingenting av värde. Inte ens kulturreservatet Gallejaur, brunnarna och SM fiskesjön, våra djur, vilda djur, örter och fornlämningar... allt är lika värdelöst som vi som bor här. Verken blir 220 m höga och 17 till antalet inom ett område av 2350 m. Länsstyrelsen väntas godkänna, efter ett par små ändringar, det gör de alltid... Det hemligstämplade utredningarna, gjorda 2012, skulle tillställas länsstyrelsen men vi skulle inte vid något tillfälle kunna få ut dem... Kommunen var ju positiva till sina ersättningar så... Samrådsdeltagarna lämnade en 4 cm tjock bunt med synpunkter, inte ett enda papper positivt. Men vi har ju alltid räknats som Sveriges Afrika.

2010-10-09 Arvidsjaurs kommun vägrar fortfarande delge oss vad de beslutade i KS utskotts möte 09-16 trots att det handlar om vår familj och vår egendom. Men ett uteblivet svar är också ett svar. Frågan är bara om det är % eller kronor efter vinst de skrivit på?

2013-10-14 Kommunstyrelsen beslutar ignorera fullmäktiges beslut om att ta fram en vindkraftpolicy innan det beslutas om hur mycket pengar kommunen ställer som krav på Kraftö för att få bygga Brattberget och sälja oss.

2013-10-28 Kommunstyrelseutskottens protokoll släppta utan att referera till Brattbergspunkten, se ovan 09-16. Fullmäktige sammanträde. Belslut enl Norran 2013-10-29 del 1 s 11. S med kommunalrådet Jerry Johansson kör över centern och den södra delen av kommunen. Avtalet med Kraftö är "fantaskiskt bra", det ska enligt rådet ge "flera miljoner" rakt in i kommunkassan för oss när Brattberget byggs. Detta hade varit en muta någon annanstans än i kolonin…

2013-11-18 Jerry Johansson (S) kommunalråd avgår omedelbart (för 2a gången. 1a g var 2009) av hälsoskäl. Han lämnar alla sina uppdrag i kommunen men behåller de S uppdrag han har utanför kommunen, landstinget och något ospecificerat. Sedan ska han ”landa” innan han börjar med något nytt. Med ett avgångsvederlag på 1,5 milj över 3 år utan arbetsplikt har han inte samma landningsproblem som en vanlig löntagare som får 3 månaders avstängning utan lön i motsvarande situation. Det bästa han gjort, säger Jerry Johansson, var avtalet med Kraftö om bygdemedel. Norran slog upp det stort,(2013-11-20) Option i 25 miljoners klassen och ”alla” utom C var genast för. Ingen läste att det gällde under gynnsamma förutsättningar och under 20 år! Bygdemede får ju inte användas till samhällsservice och roa oss kan vi göra gratis. Om alla de 10-12 personer som avser att lämna kommunen om vindkraftbygget blir av fullföljer sitt beslut kommunen att, i skatteintäkter osv, förlora i stort sett den summan på ett år.  Kommunstyrelsens vice ordf Lotta Åman (S) går in tills vidare i en kommun i fritt fall, ett fall hon och de andra i S varit med om att skapa, här har Johansson inte varit ensam, ansvaret ligger hos hela S ledningen inklusive arbetarkommunen där Patrik Åman är ordförande. (Gemensam mail med Lotta Å.) En första effekt var dock att fullmäktige hade en punkt på dagordningen 25 nov om Brattberget och pengarna. Denna punkt blev struken.

2013-11-30 Jag och Sixten fick för en dryg vecka sen varsin hälsning via ombud. Min var att sluta försvara de djur, barn och övriga vars kränkande särbehandling jag under 30 år här lagt mig i samt att glömma de hänvisningar till missionen som är äldre än så. Sixtens hälsning var att han skulle frivilligt, för all framtid avstå från att anlita andra för det han inte kan, eller som lätt handikappad, inte orkar dvs skogstjänster, bilverkstad, bank, osv. Naturligtvis skulle vi också lägga ned allt vindkraftmotstånd.  Vi anser att hälsningarna kommer från en religöst grubblande ”övermänniska” och fäster oss inte vid det. Noterar endast att i kraft av vindkraftföreträdare kan somliga häva ur sig vad som helst och andra nedlåta sig till att bära vilka hälsningar som helst. Nästa gång kommer budbärarens namn att offentliggöras av oss i brist på namnet på uppdragsgivaren.En annan som blivit utsatt för kränkningar i vindkraftens namn är Kraftös vän på orten, Anders Henriksson. Han lär, enligt djungeln, ha blivit utsatt för personliga kränkningar av namngiven person på internet som en följd av hans framträdande roll i nordnytt inslaget. Inlägget bortplockat och händelsen ska vara polisanmäld.

2013-12-14 Norran insändare VVO ordf Jonas Boström, C-politiker Leif Andersson och Peter Öhlund från Järvträsk ifrågasätter bygdemedelsavtalet i en uträkning som ska visa att om en trebarnsfamilj flyttar p g av vindkraften kommer samma summa att gå förlorad per år. Intäkterna från barnfamiljen kan användas i kommunkassan medan bygdemedel ju inte kan gå till samhällsförbättringar, den skillnaden kom inte fram. Det är ju konstigt att insändaren överhuvudtaget kom i tryck.

2013-12-21 Nya kommuninfo kom igår. Avskedsord fr förre kommunalrådet J Johansson. Allt är ljust och luftslott färdiga att äntras inkl ”vindkraftsutbyggnad med lokal återbäring” samt Eva Deposit gruva av Talvivaaratyp kommunen hoppas ska starta 4 km från oss. Norran del 1 s 10 Nyheter. Försvaret uppges ha sagt ja till 17 st 220 m höga verk på Brattberget. Jag antar att de avser att sluta öva här då. Järvträskarna med ORdf för Glommersträsk VVO i tidningen, de läser nu in sig på materialet och ämnar motarbeta Kraftö enligt en mycket len artikel signerad Göran Westerlund. Järvträskarna har också sjösatt en namninsamling på internet för att uppmärksamma vår situation.

2013-12-24 Hakar på FSL Fagerströms insändare på Second Opinion med ett inlägg om vår situation.

2013-12-28 Norran insändare. Det finns gott om plats för vindkraft, det låter inte, den är inte subventionerad, den ger jobb… Norrans favoritåsikt, replikerat att vi kan ta debatten men bara om skribenten lämnar sitt namn.

2013-12-30 stöder Holmön på deras sida och informerar om vår kamp. Skickar Medborgarförslag om vindkraftfri kommun med lånat material.

2013-12-31 Ins Norran. R Jonsson Bergsbyn ställer kritiska relevanta frågor till Skelleftekraft om avkastning, avskrivning, osäkerhet, bidrag, reglerkraft etc. S Lycksell, affärsområdeschef svarar att allt är affärshemligheter.


Creeper MediaCreeper