Bergvik/Foyen ger sig inte

Redaktionen 02 November, 2012 17:21 Anmälningar och överklaganden, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Från Vildmarkens Blog:

Bergvik Skog AB – företrädda av Foyens Advokatfirma AB (mitt i Stockholms allra dyraste adresser) – kom i absolut sista sekunden in med ett överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i Mål nr M4212-11. Alltså domstolens dom i Bergviks projekt "Svartnäs".

Men vad överklagandet innehåller får vi vänta på. Foyen: "På grund av hög arbetsbelastning begär vi anstånd med att få inkomma med skäl för prövningstillstånd samt yrkanden och grunder för överklagandet till och med den 30 november 2012."

Det måste anses överraskande. Eller inte ändå? Foyen måste ha fullt upp med vindkraftstvister. Lukrativa sådana. Det borde ge utrymme för personalförstärkningar. Antingen finns det inte fler jurister att rekrytera eller så inser Foyen att "marknaden" är mättad.

Vi hade kanske hoppats att Bergvik/Foyen (B/F) skulle ge upp detta gigantiska projekt (det största söder om Norrland), men således icke! Anledningen är antagligen att man ser nästan enbart bromsljus framför sig på vindkraftsmotorvägen så här i novembermörkret. Man inser antagligen att det nu gäller att köra på och om i alla tänkbara spår – kommun efter kommun, landskap/landsting – innan pyramidspelet slutligen kollapsar.


Creeper MediaCreeper