Lästips - "Guds utvalda art"

Urban Zingmark 26 Augusti, 2012 19:40 Annat, Litteratur Permalink Trackbacks (0)

 

När Skyddamiljön kom till valdes ett fokus på de drabbade. Valet föregicks av diskussioner i den ideella förening som var under bildande. Detta fokus har vi som ansvarar för bloggen försökt att hålla fast vid även om diskussionen ofta kommit in på energiförsörjning där vindkraft ställts mot andra energislag, kärnkraft, vattenkraft och de andra. Efter varje debatt har fokus återförts till de drabbade men med olika bevekelsegrunder.

Ibland har det varit för att inte splittra den del av motståndet som skyddamiljön.nu har stått för. Ibland av ansvar för kvalitén i debatten. Alltför stort åtagande och bredd har inte varit möjligt med våra kvalitetsanspråk.

Även om sajten även i fortsättningen behåller sitt fokus på de drabbade är det viktigt, ja nödvändigt att orientera sig på ett bredare fält. Ett sätt att göra det på är att läsa boken "Guds utvalda art. Hur planeten kan överleva oss" av Mark Lynas, Ordfront 2011. Den finns även på engelska i pocketupplaga "The God Species. How Humans Really Can Save the Planet". Fourth Estate 2012.

Boken är disponerad efter Johan Rockströms och de andra upphovsmännen till begreppet planetariska gränser. Den biologiska mångfaldens gräns, klimatförändringarnas gräns, kvävegränsen, gränsen för markanvändning, sötvattengränsen, giftgränsen, aerosolgränsen, havsförsurningsgränsen, ozonlagergränsen. Summa nio planetariska gränser! Alla är relevanta i diskussionen om energiförsörjning, men särskild uppmärksamhet kan ägnas åt klimatförändringarna som är en återkommande del i diskussioner med de s.k. klimatförnekarna. Kärnkraften har central betydelse i boken. Författaren berättar återkommande om nödvändigheten att kunna ändra uppfattning. Det kan gälla kärnkraft, genmodifierade grödor eller synen på intressenterna i världen, t ex de stora internationella bolagen eller fattiga bönder i Sydamerika. Mark Lynas har själv varit aktiv som miljövän och deltagit i stora aktioner för att driva sina övertygelser.

Nu vill han inta en ny position efter det att han studerat, forskat och varit miljörådgivare åt Maldivernas regering. Vi får som läsare inte ta del av en mer ingående redovisning av hans position och eventuella oberoende/beroende. Det är frågor som läsaren inte gärna kan bortse ifrån.

Med ett fokus hos Skyddamiljön.nu på drabbade människor och djur är diskussionen sammanvävd med de nio planetariska gränserna. Tankar uppkommer om individens ställning i ett större sammanhang. Måste nya större avkall göras i individens rätt för att rädda planeten? Det blir den stora följdfrågan efter att ha läst den intressanta boken "Guds utvalda art".


Creeper MediaCreeper