Mark- och miljödomstolen om Svartnäs

Mischa 10 April, 2012 13:42 På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Kungörelse

Mark- och miljödomstolen håller sammanträde med syn i mål M 4212-11 avseende tillstånd till gruppstation för vindkraftverk inom Svartnäsområdet, fastigheterna Bengtsheden 18:20 m.fl. i Falu kommun. Sammanträdet kommer att hållas kl. 09.00 den 14 maj 2012 i Falurummet, Falu folkets hus, Teatergatan, Falun, med eventuell fortsättning följande dag. Sammanträde och syn kan komma att hållas även om berörd part uteblir.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli samt aktförvararen, Svärdsjö bibliotek, Centrumvägen 1, 790 23 Svärdsjö, tel. 0246-818 63.


Creeper MediaCreeper