Överklagan Högalidenprojektet vid Botsmark

Redaktionen 21 Februari, 2012 15:15 Drabbade, Anmälningar och överklaganden, På gång! Permalink Trackbacks (0)

En överklagan från två personer i Botsmark har inkommit till Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt i februari. Innehållet i överklagan från herr Ågren och herr Sell är av helt oväntad kvalitet och omfattning.

Domstolssekreteraren låter meddela att:

Målet är kungjort och sista dagen för yttrande är den 9 mars 2012. Det går inte att säga när det kommer ett avgörande i målet.

Vi uppmuntrar läsare att skicka in fler yttranden innan den 9 mars, till mmd.umea@dom.se - se Kalendern.

Kan denna överklagan få effekt eller är det en halvmesyr som inte kommer att få effekt?

Läs överklagan här! Läs Urbans mail till de som överklagade, nedan.

Intressant i överklagan är att man hänvisar till fornlämningar och det lagskydd som finns för dem. I området finns samiska gravsättningar, liggande hönor (större stenar som var helt eller delvis uppallade från markytan med mindre stenar), masugnar och gravhögar inom ett område av ca 3 ha.

Läs mer om liggande hönor här

Brev till Ågren/Sell från Urban Zingmark.

Datum: 18 februari 2012

Hej Birger och Martin

Jag har läst er överklagan med stort intresse. Överklagan visar att ni lagt ned ett stort arbete med att sammanställa och författa. Låt mig komma med en synpunkt på en högst central fråga för en överklagan!

"I detta läge föreslår vi…", är ett exempel på luddig formulering som lätt kan utnyttjas av motståndarna. Jag saknar tydligt formulerade yrkanden från er sida. 

Att ni i sak är för en del av utbyggnaden är en helt annan fråga där jag varken vill eller kan ha synpunkter riktade till er. Att jag själv skulle gå betydligt längre har förmodligen inte relevans för er. Ni har rätt att ha er egna privata uppfattning och ska respekteras för det.

Som sagt så tycker jag att ni lagt ned ett stort arbete. Men ta en funderare på YRKANDEN!

Bästa hälsningar

Urban


Creeper MediaCreeper