Angående pressmeddelande Miljödepartementet

Bernd Stymer 26 Augusti, 2010 21:47 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Till Regeringskansliet, Lennart Boden.

Insänt till SvD. 


Med anledning av ert pressmeddelande 26 augusti 2010Norrbotten, Dalarna och Skåne blir pilotlän för grön utveckling, Miljödepartementet, tillskriver jag dig här.

Märkligt att ni inte tycks förstå vad som pågår i frågan om regeringens beslut att främja vindkraftverksutbyggnaden i Sverige.

Läser ni inte tidningar, hör ni inte på radio?

Läs t.ex. ATL i dag.

Det som vi motståndare kallar vindvansinnet har tydligen uppdagats av så många nu så ingen av politikerna och heller inte vindindustrin knyster ett ord om vindkraftverk. Ni på departementet och övriga politiker talar försiktigt om förnyelsebart.

Du och ni på departementet gör er bara löjliga med att skriva detta ert pressmeddelande där ni stoppat huvudet i sanden.

Och sedan upprör era vanliga mutor till länsstyrelserna där ni strör ut våra surt förvärvade skattepengar, miljoner varje år, även då ni kanske har fått sparken efter valet.

Naturligtvis kommer vi att tillskriva länsstyrelserna i den här frågan precis som vi har tillskrivit dem om alla olagligheter som de har tubbats till genom era direktiv.

Vi håller på att bearbeta ert statliga SVT dagligen, se bif. doc och den dagen då vi får sprida vår information även där, då skall vi göra allt för att ni inte kommer att återväljas.

Vad är er skrivning "klimat- och energipolitiska målen" annat än strunt?

Vi skickar runt information om att vindkraftverk i Sverige bara kan skada klimatet, inte rädda det.

Detta är så lätt att visa att även ni på departementet borde kunna räkna ut det.

Vi skickar runt även information om att beslutade klimatmål hindras av utbyggnaden av vindkraftverk.

Detta är så lätt att visa att även ni på departementet borde kunna räkna ut det.

Att miljöministern åker upp och bistår partibossen näringslivsministern visar bara åter det otroligt dåliga omdömet som kännetecknar hans görande och låtande.

Läs tidningen Times, 2.8.2010, artikel om hur maffian tagit över vindindustrin i Europa. Vi ser korruptionen i Markbygden.

Vi ger oss inte förrän den försvinner.

Bernd Stymer

Väla Gård, Helgarö


Creeper MediaCreeper