Vindkraftverk i marknadsföring nagelfars

Urban Zingmark 13 December, 2011 14:13 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

Användning av vindkraft som argument i marknadsföring av varor och tjänster är något som är intressant att bevaka. Vi vet redan att det är en viktig del i marknadsföring av elenergi, även om andelen vindkraftsel är mycket liten och även i framtiden kommer att utgöra en liten del. Där har argumenten för förnyelsebar energi ett samband, en naturlig hemvist.

Vindkraft och produktionsförhållanden har också ett naturligt samband med marknadsföringen av ett nytt mejeri och deras produkter.

Men jag tror att det kan visa sig vara kortsiktigt, framförallt lokalt där kritiken mot vindkraft mullrar allt mer. Jag tror till exempel att det vore mer framgångsrikt att tala om energibesparingar och djuromsorg och framför allt om produktegenskaper och produktupplevelser. Eller att satsa på att profilera med hjälp av mejerskan eller mejeristen.

Jag hajade till för ett fall med ett mejeri i Halland. Jag råkar också känna till Skottorp i Halland, alldeles på gränsen till Skåne, där jag förhandlat med Trädgårdsnäringens Riksförbund runt 1977-1978. Energifrågorna har mycket stor betydelse i trädgårdsnäringen med energislukande växthus. Tekniken har förstås också utvecklats starkt.

Nu gör inte trädgårdsodlarna i Sverige så mycket för att marknadsföra svenskodlat. Men om de skulle komma på tanken att föra fram vindkraften så skulle det bli farligt för dem. Då kommer allt fler att ifrågasätta växthusbaserad produktion i kalla regioner.


Creeper MediaCreeper