Överklagan av vindkraftutbyggnad i Svartnäs!

Redaktionen 16 December, 2011 19:39 På gång!, Bergvik-Svartnäs Permalink Trackbacks (0)

Kungörelsen från Mark- och miljödomstolen har kommit ut. Den fanns i bl.a. FaluKuriren (torsdag 10 november), och handlingarna i målet finns på Svärdsjö bibliotek (tel 0246-818 63).

Nu har alla berörda en ny chans att överklaga Länsstyrelsens beslut om Bergviks 83 vindkraftverk runt Svartnäsbygden! Senast den 16 december måste era yttranden vara inne hos domstolen.

Läs mer på Svartnäs blog!


Creeper MediaCreeper