20 dB blir ny dansk bullergräns för vindkraftverk

Mischa 09 November, 2011 15:55 Bra!, Buller Permalink Trackbacks (0)

Danmark blir första land i världen som inför denna gräns för buller från vindkraftverk. (I Sverige är det 40 dB som gäller.)

De nya reglerna kan betyda att vindkraftverken skall stå längre från bostäder, alternativt behöver de stå glesare än tidigare.

Reglerna kommer bara att gälla för nya ansökningar om att placera vindkraftverk, och från 2012.

Läs mer på Danska Radions webplats.


Creeper MediaCreeper