Debatt - Vem säger stopp när Sverige säljs ut?

Bernd Stymer 01 September, 2011 10:12 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Vem säger stopp när Sverige säljs ut?

Den svenska regeringen säljer just nu ut hela svenska landskapet och befolkningens tillgångar. Utförsäljningen sker utan att befolkningen informeras och utan debatt.

Vad är det som pågår?

Jo, trots att vi har ett överskott av CO2-fri el skall hela Sverige täckas av farliga maskiner, vindkraftverk, som ingen får gå i närheten av. Vår Allemansrätt gäller inte där.

1.148 verk snurrar i dag 16.8.2011 enligt vindstat.nu

Verk som syns och hörs över en stor del av Sverige.

De flesta verken ägs av utländska kapitalbolag och även utländska statliga bolag.

Men nu har Försvaret godkänt 19.700 nya lägen för vindkraftverk, enligt forsvarsmakten.se (felaktig länk, red. anm.)

Enligt vindbranschen natverketforvindbruk.se fanns i mars 2010 samrådsärenden och tillståndsansökningar för 5.840 nya vindkraftverk.

500 meter runt den farliga maskinen får inte beträdas. Det blir hela 5493 kvadratkilometer som inte får beträdas. Områden stora som Öland och Gotland tas undan från befolkningen.

På tvåhundra år, ända sedan 1809, när ryssarna ockuperade halva Sverige, har landet inte upplevt en liknande katastrof. Den gången 1809 förlorade Sverige ett krig. Men vad är anledningen till att en ny katastrof skall drabba landet? Det sker utan krigets dunder och brak. Det sker i allsköns lugn och ro och utan debatt.

Hur i hela friden kan det vara möjligt?

Svaret är enkelt.

Befolkningen har grundlurats att tro att vindkraftverk hindrar en klimatkatastrof.

"Vind är gratis! Vindel minskar utsläpp av farligt CO2! Vindkraftverk räddar klimatet!".

Nej, så är det definitivt inte!

Vind är måhända gratis men vindkraftverken kostar befolkningen miljarder; dels därför att maskinerna är så otroligt ineffektiva så de måste ha skattebidrag för att bli lönsamma och dels därför att mängden vindkraftverk kräver nya ledningar för miljarder kors och tvärs i landet. Även om de nya ledningarna är till för att skicka den svenska vindelen till utlandet, så betalas de av skattebetalarna. 

Det är inte svårt att räkna ut att uppbyggnaden av varje vindkraftverk i Sverige alltid skapar mera farligt CO2, betong, vägar, kabelgator o.s.v., än verket kan gottgöra genom sin el under hela gångtiden. För varje vindkraftverk som byggs i Sverige skadas klimatet än mer.

Vem och vad driver en regering till denna utförsäljning? Vem tjänar på den?

Hela elmarknaden som till största delen är i utländska händer, naturligtvis. 

Men regering och riksdag som beslutat om utförsäljningen, vad tjänar de på det här?

Många politiker och deras partier försöker slå mynt av satsningen på vindkraftverk genom att påstå att de tack vare dessa kan avskaffa kärnkraften. I den politiken är det ett ointressant faktum att vindkraftverk aldrig kan ersätta kärnkraftverken i Sverige.

Men den lockelsen som driver människor är de privata ekonomiska fördelar som de stora skattebidragen för vindkraftverk erbjuder.

När möjlighet till rikedom, eller som LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, uttrycker det, möjlighet till "arbetsfria inkomster", lockar, lämnar alltför många varje hänsyn till grannar och natur därhän.

Att även regeringsmedlemmar och deras närstående inte kan motstå lockelsen, har pressen informerat om, men ingen har undersökt hela den mängd politiker och beslutande tjänstemän, på alla nivåer, som också deltar i utbyggnaden genom att ha egna vindkraftverk, ha andelar i vindkraftverk, vara konsulter för vindkraftbolag m.m.

Kan det vara möjligt att så många medborgare lockas av möjligheten till rikedom att det är därför det är så tyst i frågan?

Är det därför ingen frågar efter nyttan med att minister M. Olofsson tecknar avtal med Norge om att båda länderna skall ha en gemensam marknad för vindskatten, elcertifikatskatten.

Är det därför att den norska staten genom sitt bolag Statkraft vill sätta upp många fler vindkraftverk i Sverige?

Är det därför att ingen frågar efter nyttan med det avtalet som förbereds om att även andra stater skall få sätta upp vindkraftverk i Sverige och på så vis kunna påstå att de minskat sina utsläpp?

Men vad är nyttan för oss med borgare när vi dessutom vet att utsläppet ökar för varje vindkraftverk som sätts upp i Sverige?

Borde inte regeringen vara skyldig att förklara nyttan för oss medborgare vi som blir av med våra pengar, med vår hälsa, med vår natur, med områden stora som hela landskap. Borde vi inte få en förklaring.

Och borde vi inte kunna ställa frågan; - vem har gett er rätt att så sälja ut vårt Sverige?

B.Stymer


Creeper MediaCreeper