Livsfarliga istappar från vindkraft

Mischa 28 December, 2010 01:28 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

Massor med tidningar rapporterar en nyhet från TT:

Gå inte för nära ett vindkraftverk så här års, is som lossnar från vingarna kan bli livsfarliga projektiler.

– Att det lossnar isbitar är inte ovanligt. Än så länge finns det nästan inga vindkraftverk i Sverige som har avisningssystem, säger Göran Ronsten, expert på vindkraft och kyla och medlem i Svensk Vindkraftförening.

Så länge det är stark kyla sitter isen hårt fast, även på en snurrande vinge. Men det räcker med en temperaturförändring för att isblocken ska bli till livsfarliga i kraftverkets närhet. Säkerhetsavståndet beror på verkets storlek, upp till 300 meter kan behövas.

– Vad jag vet har ingen människa skadats, däremot har bilar träffats, säger Göran Ronsten som har goda förhoppningar om att tillverkarna av vindkraftverk ska erbjuda avisningssysten som tillval i fortsättningen — tekniken finns.

Frågor om vindkraft i kallt klimat behandlas under den internationella konferensen Winterwind i Umeå i februari.

– Sverige har ett av EU:s bästa vindlägen. Men isbildningen är en nyckelfråga för storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige, säger Göran Ronsten.

Ofta stannar eller stängs vindsnurrorna av på grund av isbildning. Producenten går miste om inkomsten och invånarna om energitillskottet. Kraftverket själv tenderar att få än värre isbildning när det står stilla.

Länkar: DNYstad AllehandaSydsvenskanNorran, m.fl.

Läs vad vindkraftverkbranchen själv säger om isiga förhållanden (pdf)!


KTH gör beställningsjobb åt vindmaffian?

Redaktionen 25 December, 2010 15:46 Insändare vindkraftverk, I vanlig media, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

"Elnäten klarar 30 TWh vindkraft utan utbyggnad enligt professor Lennart Söder på KTH" - så skriver Örjan Hedblom på sin "blog", som får stor plats i Alingsås Tidning, eftersom han är Alingsåsare. Han jobbar för Svensk Vindkraftförening, SVIF, som verkar för en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Inte oväntat kanske.

"Nya stormar kring vindkraft" heter NyTekniks artikel, som är en fortsättning och ett svar från KTH på tidigare presenterad forskning från KVA, Kungliga VentenskapsAkakedemin. Läs om vad vi skrev om den här. KTH-forskningen stöder sig på en "datormodell av vattenkraftsystemet norr om Dalarna" - det låter ju förtroendeingivande...

Men forskningen man hänvisar till, utförd på KTH av Lennart Söder med hjälp av sina medarbetare, den kan ifrågasättas ordentligt. Det gör Claes-Erik Simonsbacka nedan.

Varför redovisas inte då för de tekniska och ekonomiska begränsningar eller avsaknad av sådana begränsningar i det simuleringsprogram som "Lars Söders" forskarna Mikael Amelin, Calle Englund och Andreas Fagerberg studerat och som låg till grund för deras slutsats att: Vattenkraften klarar av att balansera en stor utbyggnad av vindkraften upp till 30 TWh vindkraft?

Eftersom vindkraftsbranschens företrädare vare sig har kunskap eller intresse av att analysera och/eller klarlägga vad som ligger till grund för det presenterade (beställda) forskningsresultatet, som är positivt för vindkraftsbranschen, kan jag här upplysa om att simuleringsprogrammet inte alls beaktade någon ekonomisk begränsning eller elnätens transienta stabilitet, för att vindkraften skall kunna byggas ut till en rimlig kostnad med godtagbar teknisk kvalitet. 

Det är mycket allvarligt att beställda forskningsresultat som t.ex. inte alls beaktar ekonomiska aspekter och/eller grundläggande spänningsgoddhetskrav får publiceras och basuneras ut, för att medvetet vilseleda läsarna.

När det kommer till den transienta stabiliteten har och får våra elnät problem, de klarar inte längre av djupa dippar och urkoppling av linjer kan komma att ske. Kanske ännu allvarligare är, att när vattenkraften åtminstone klarar djupa dippar runt 0,3 sekunder så kopplas de antagna vindkraftverken bort redan efter 0,08 sekunder och klarar därmed inte av Svenska Kraftnäts krav på störningstålighet. Simuleringar av olika driftfall visar alltså att problem uppstår med den transienta stabiliteten. Utan vattenkraftverken inkopplade blir de transienta dipparna än djupare. 

Claes-Erik Simonsbacka
Elingenjör
Bureå

Läs mer av Simonsbacka - även hans kritik av samma forskning i tidningen Ny Teknik. Klicka på (Läs mer)

Dessutom lät KVAs reaktion inte vänta på sig. Läs mer från NyTeknik den 21 december här

 (Läs mer)


Journalister kritiseras - av journalist

Mischa 22 December, 2010 23:53 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Media är förhållandevis tyst om vindkraftverk-vansinnet. Istället mal man på och rapar utsagor från Regering och andra myndigheter - som egentligen är blå dunster.

Men en journalist, Karin Bångman, har insett vilket vansinne man propagerar för, och har vågat ställa sig upp mot det, senast i programmet Debatt.

I tidningen Journalisten får hon in en debattartikel som riktar hård kritik mot hennes kollegor, som inte ser vansinnet:

Vinklarna saknas inte och avslöjandena kan bli hur många som helst. Men något hindrar er? Är det möjligen så att sanningen om vindkraften är för obehaglig? Eller inte politiskt korrekt? För den journalist som sätter sig in i ämnet är bluffen uppenbar, jag har själv gjort resan. Eftersom jag är en sanningssökande journalist vill jag givetvis veta varför riksmedier och public service inte granskar vindkraftsutbyggnaden.

Läs hela artikeln här - från 15/12.


Samer och kungsörnar i fara

Mischa 21 December, 2010 18:37 Djurrätt, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Samebyn Jijnjevaerie kring Björkvattnet, överklagade SSVAB:s planerade placering av 420 (!) vindkraftverk, sex vindkraftsparker på gränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Miljödomstolen godkände först, men många överklagade. Samerna vann ärendet, för sin näringsverksamhets skull.

Men kungsörnarna i området idkar ingen näringsverksamhet, och ligger därför mer illa till, trots att ornitologer, Naturskyddsföreningen och privatpersoner överklagat samma godkännande, för örnarnas skull.

Vindkraftverk får inte byggas närmare än två kilometer från kungsörnsbon, heter det. Men vad är två tusen meter för en kungsörn? Som en promenad för oss... De riskerar självklart samma öde som de norska örnarna vi redan skrivit om här.

Så stora ekonomiska intressen finns i placeringen av vindkraftverken, på grund av att svenska staten med våra skattepengar vill sponsra jätteföretagens miljöförstörande verksamhet. SSVAB är ett gemensamt ägt bolag av SCA och norska Statkraft.


Vindkraft skapar osämja - SVT igen

Mischa 21 December, 2010 18:30 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu kommer motståndet mot vindkraftverken allt oftare, och media återger en del.

Här ett inslag om Lungsjön utanför Ramsele. Inte helt oväntat är det:

Främst är det de bybor som är markägare, och har starka ekonomiska intressen på de områden där vindkraftverken skall ligga som är upprörda. 

SVTs artikel här.


Äntligen hörs Simon Rudin!

Mischa 21 December, 2010 15:06 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Västerbottens-Kuriren vågar publicera en artikel av mannen som kämpat länge mot vindkraftverkvansinnet, Simon Rudin.

Vindkraften drabbar markägarna. Dessa får ta den största kostnaden dagen när vindkraftverken ska monteras ned och detta är nödvändigt om lagstiftningen ska följas och miljöbrott kunna undvikas. Vindkraftparker sänker värdet på skogsfastigheter som ligger intill verken. Utbyggnaden påverkar samarbetet inom skogsnäringen på ett negativt sätt. Lokalt skapas en ohållbar situation för kungsörnen.

Det skriver Simon Rudin, företrädare för Markägargrupp för Hornmyrs viltvårdsområdes överlevnad och Stöttingfjällets utveckling.

I artikeln kommer äntligen fram den fråga som nu alltfler börjar ställa:

Att politikerna stödjer denna icke fungerande teknik som bygger på miljardsubventioner från svenska elkonsumenter är en gåta. Än mer märkligt blir det efter att ha tagit del av de kontrakt som spekulativa vindbolag går runt i bygderna med och vill att markägarna ska skriva under. 

Simon Rudin börjar redan nu ställa frågorna om vad som händer när vindkraftverken ska monteras ner - troligen ganska snart, eftersom vi kommer att märka hur ineffektiva och även farliga de är.

Kontrakten är utformade på ett sådant sätt att det blir markägarna som får ta den största kostnaden den dagen när vindkraftverken ska monteras ned.

I fallet med Stöttingfjället har Nordisk Vindkraft, som ägs av det brittiskt bolaget RES, friskrivit sig allt ansvar att ta bort fundamenten. Det är 1 300 ton betong per verk som enligt lagen - miljöbalken - måste transporteras bort den dag vindkraftverken tjänat ut. 

Detta kommer att kosta markägarna på Stöttingfjället fem miljoner kronor per vindkraftverk, alltså fyra miljoner kronor mer än vad markägarna får i arrende under de år som vindkraftverken står på deras ägor.

Läs hela artikeln och begrunda. Tack VK!


Brännskadad av vindkraftverk

Mischa 17 December, 2010 16:43 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

Tidningen Land skriver den 14 december:

En man blev allvarligt brännskadad efter att ha fått ström genom kroppen vid en olycka på ett av Mönsterås bruks vindkraftverk.

Mannen fördes först till Kalmar länssjukhus men fick sedan föras vidare till Linköpings universitetssjukhus. Orsaken till olyckan ska undersökas av Arbetsmiljöverket och polisens tekniker.

Olyckan skedde vid 19-tiden på måndagskvällen och mannen fick föras akut till länssjukhuset i Kalmar och sedan vidare till universitetssjukhuset i Linköping. Vad som orsakat olyckan är ännu oklart men på något sätt fick mannen ström genom kroppen, skriver tidningen Barometern. 

Läs mer här i Land och här i Barometern.

Vår Bernd Stymer polisanmäler just nu detta, och ber om uppmärksammande på om verket var CE-märkt eller inte. Läs polisanmälan här - pdf.

Kanske var det något som liknar nedanstående bild, som hände mannen?

 


Efter JO-anmälan: Enkätbluffen i Mora

Redaktionen 06 December, 2010 16:26 Floskeltoppen, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Läs om JO-anmälan här.

Frågan om enkäten om vindkraftverk i Mora är mycket sjukare än någon kan ana. Man ser hur vindkraftmaffian lobbar vidare.

Dalarna och några andra kommuner har fått extra skattepengar av Miljöminister Carlgren (c) via Energimyndigheten för att som "föregångslän" bygga fler vindkraftverk. Dessa skattepengar används nu till att lobba på länsnivå för vindkraftverk utöver de skattepengar som varje kommun fått från Boverket - utöver de pengar de redan fått för att skriva tillägg till gällande Översiktsplaner, tillägg som förespråkar vindkraftverk. Och glöm inte alla miljoner som vindkraftmaffians verkliga rufflare, t.ex bolaget O2, fått för att försöka undvika isbildning på vingarna.

Som vanligt i Sverige när det gäller vindkraftverk, så struntar staten i EU-lag - att inte subventionera nationella bolag. Våra surt förvärvade skattepengar avtvingas oss för dessa ting.

Se härStor bloggenkät om vindkraftverk runt Siljan

Bloggenkät? Vad är det? Och vad används den till?

Man hänvisar till fotomontage - bland andra detta helt "oskyldiga". Här ser man inga kluvna örnar, blinkande ljus, hus som drabbas av skugg-blink... 

<<< Titta på den amatörmässiga enkäten själv, klicka på bilden till vänster.

Vi efterlyste svar på frågor om hur vindkraftverk skulle påverka miljö och turistindustri och materialet som användes för enkäten. Tommy Ek, Stadsarkitekt på Mora Kommun svarar:

4 oktober 2010:

Det är mycket som talar för att det finns en risk för konflikt i vissa områden och för en viss kategori av turister men några belägg för ekonomisk påverkan har jag inte ännu sett. 

30 november 2010:

Jag har nu lyckats fått tag på den blankett som användes i enkätundersökningen. Undersökningen utfördes av en tillfälligt anställd praktikant... Han har hjälpt till med en del utredningar, bla en resvaneundersökning för tågresenärer. Han är kulturgeograf och han besökte under sommaren ett antal olika platser i Siljansbygden där man kan förvänta sig att turister kan uppehålla sig.

Inom vårt nätverk uttrycker vi dessa kommenterarer:

Enkäten är en förolämpning mot alla inblandade. Att läsa Tommy Eks följebrev gör mig både ledsen och förbannad.

Skulle Ek låta en praktikant - med utbildning på ett helt annat område - göra en ritning för nytt kommunhus i Mora? 

Att planera och genomföra en professionell enkät kräver utbildning och erfarenhet. Det borde Ek förstå. Han kanske förstår det, men räknar kallt med att andra inte förstår. Detta är en amatörmässig bluff! Det tycks handla om glada amatörer som inte förstår det som inte heller Ek i Mora verkar förstå - det behövs kompetens och professionalism för att göra goda undersökningar. 

Det finns nog anledning att kolla hur den här enkätundersökningen har genomförts. 

  • hur skedde urvalet av respondenter?
  • hur stor var svarsfrekvens och bortfall?
  • är det belagt att respondenterna utgör ett obundet slumpmässigt urval?

I annat fall kan det knappast ligga till grund för demokratiska beslut.

Beträffande att Mora Kommun "inte har någon utredning som lägger fast att Vindbruk skadar turistnäringen ekonomiskt" så är det självklart! Sådana undersökningar (av turismens samhällsekonomiska effekter i ett område) måste man beställa och betala för. Det kostar ca. 10-20 tusen kronor hos Resurs AB i Uppsala som ansvarar för Turismdatabasen. 

Om Mora Kommun skulle göra en riktig undersökning, skulle de förstå att turismen genererar åtminstone fyra gånger vindkraftspengarna till bygden. Dock inte till markägare eller kraftbolag.

Framförallt naturturismen drabbas hårt. Det är bara att fråga dom som bedriver verksamheterna och deras distributörer och kunder. Tyvärr syns inte naturturismen, eftersom gästerna kommer i små grupper eller enskilt, spritt över tid på stora områden, men den omsätter ca 35 miljarder per år i Sverige. Den samhällsekonomiska effekten är därför mycket större vid vindkraftverk-exploatering.

Men så länge Mora Kommun m fl inte frågar eller ta reda på så är man tragiskt ovetande...


Kristianstadsbladet tar bladet från munnen

Mischa 02 December, 2010 13:57 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu vågar vanlig media säga sanningar vi sällan sett.

Kristianstadbladet vågar drämma till med: "Politiker blåser elkonsumenter"! 

Att särintressen, inte allmäninstressen, styr vindkraftverk-vansinnet - även för politiker som har släkt med mark- och skogsintressen.

Om vindkraftens stödnivå 35 öre per kWh - mer än halva marknadspriset på el - som är utan motstycke i svensk industrihistoria.

Om det huvudlösa i "motivet" för vindkraften: Att co2-utsläppen ska minska, när vår elproduktion redan är - till 97-98 procent - utsläppsfri!

Författaren till artikeln har varit informationschef på Sydkraft, så han vet nog vad han pratar om.

Läs hela artikeln här: Politiker blåser elkonsumenter


Radio Västerbotten följer upp

Redaktionen 30 November, 2010 17:59 I vanlig media, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftskritikern: "Säkerhetskrav åsidosätts av politiska skäl"

Både politiker och myndigheter struntar i säkerhetslagstifningen runt vindkraftverken. Den salvan kommer från vindkraftskritikern Claes-Erik Simonsbacka i Bureå. Som industrikonsult ställer han sig frågan varför andra industrianläggningar är instängslade men inte vindkraftsparker.

Lyssna själv!
 


Creeper MediaCreeper