Brännskadad av vindkraftverk

Mischa 17 December, 2010 16:43 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

Tidningen Land skriver den 14 december:

En man blev allvarligt brännskadad efter att ha fått ström genom kroppen vid en olycka på ett av Mönsterås bruks vindkraftverk.

Mannen fördes först till Kalmar länssjukhus men fick sedan föras vidare till Linköpings universitetssjukhus. Orsaken till olyckan ska undersökas av Arbetsmiljöverket och polisens tekniker.

Olyckan skedde vid 19-tiden på måndagskvällen och mannen fick föras akut till länssjukhuset i Kalmar och sedan vidare till universitetssjukhuset i Linköping. Vad som orsakat olyckan är ännu oklart men på något sätt fick mannen ström genom kroppen, skriver tidningen Barometern. 

Läs mer här i Land och här i Barometern.

Vår Bernd Stymer polisanmäler just nu detta, och ber om uppmärksammande på om verket var CE-märkt eller inte. Läs polisanmälan här - pdf.

Kanske var det något som liknar nedanstående bild, som hände mannen?

 


Efter JO-anmälan: Enkätbluffen i Mora

Redaktionen 06 December, 2010 16:26 Floskeltoppen, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Läs om JO-anmälan här.

Frågan om enkäten om vindkraftverk i Mora är mycket sjukare än någon kan ana. Man ser hur vindkraftmaffian lobbar vidare.

Dalarna och några andra kommuner har fått extra skattepengar av Miljöminister Carlgren (c) via Energimyndigheten för att som "föregångslän" bygga fler vindkraftverk. Dessa skattepengar används nu till att lobba på länsnivå för vindkraftverk utöver de skattepengar som varje kommun fått från Boverket - utöver de pengar de redan fått för att skriva tillägg till gällande Översiktsplaner, tillägg som förespråkar vindkraftverk. Och glöm inte alla miljoner som vindkraftmaffians verkliga rufflare, t.ex bolaget O2, fått för att försöka undvika isbildning på vingarna.

Som vanligt i Sverige när det gäller vindkraftverk, så struntar staten i EU-lag - att inte subventionera nationella bolag. Våra surt förvärvade skattepengar avtvingas oss för dessa ting.

Se härStor bloggenkät om vindkraftverk runt Siljan

Bloggenkät? Vad är det? Och vad används den till?

Man hänvisar till fotomontage - bland andra detta helt "oskyldiga". Här ser man inga kluvna örnar, blinkande ljus, hus som drabbas av skugg-blink... 

<<< Titta på den amatörmässiga enkäten själv, klicka på bilden till vänster.

Vi efterlyste svar på frågor om hur vindkraftverk skulle påverka miljö och turistindustri och materialet som användes för enkäten. Tommy Ek, Stadsarkitekt på Mora Kommun svarar:

4 oktober 2010:

Det är mycket som talar för att det finns en risk för konflikt i vissa områden och för en viss kategori av turister men några belägg för ekonomisk påverkan har jag inte ännu sett. 

30 november 2010:

Jag har nu lyckats fått tag på den blankett som användes i enkätundersökningen. Undersökningen utfördes av en tillfälligt anställd praktikant... Han har hjälpt till med en del utredningar, bla en resvaneundersökning för tågresenärer. Han är kulturgeograf och han besökte under sommaren ett antal olika platser i Siljansbygden där man kan förvänta sig att turister kan uppehålla sig.

Inom vårt nätverk uttrycker vi dessa kommenterarer:

Enkäten är en förolämpning mot alla inblandade. Att läsa Tommy Eks följebrev gör mig både ledsen och förbannad.

Skulle Ek låta en praktikant - med utbildning på ett helt annat område - göra en ritning för nytt kommunhus i Mora? 

Att planera och genomföra en professionell enkät kräver utbildning och erfarenhet. Det borde Ek förstå. Han kanske förstår det, men räknar kallt med att andra inte förstår. Detta är en amatörmässig bluff! Det tycks handla om glada amatörer som inte förstår det som inte heller Ek i Mora verkar förstå - det behövs kompetens och professionalism för att göra goda undersökningar. 

Det finns nog anledning att kolla hur den här enkätundersökningen har genomförts. 

 • hur skedde urvalet av respondenter?
 • hur stor var svarsfrekvens och bortfall?
 • är det belagt att respondenterna utgör ett obundet slumpmässigt urval?

I annat fall kan det knappast ligga till grund för demokratiska beslut.

Beträffande att Mora Kommun "inte har någon utredning som lägger fast att Vindbruk skadar turistnäringen ekonomiskt" så är det självklart! Sådana undersökningar (av turismens samhällsekonomiska effekter i ett område) måste man beställa och betala för. Det kostar ca. 10-20 tusen kronor hos Resurs AB i Uppsala som ansvarar för Turismdatabasen. 

Om Mora Kommun skulle göra en riktig undersökning, skulle de förstå att turismen genererar åtminstone fyra gånger vindkraftspengarna till bygden. Dock inte till markägare eller kraftbolag.

Framförallt naturturismen drabbas hårt. Det är bara att fråga dom som bedriver verksamheterna och deras distributörer och kunder. Tyvärr syns inte naturturismen, eftersom gästerna kommer i små grupper eller enskilt, spritt över tid på stora områden, men den omsätter ca 35 miljarder per år i Sverige. Den samhällsekonomiska effekten är därför mycket större vid vindkraftverk-exploatering.

Men så länge Mora Kommun m fl inte frågar eller ta reda på så är man tragiskt ovetande...


Kristianstadsbladet tar bladet från munnen

Mischa 02 December, 2010 13:57 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Nu vågar vanlig media säga sanningar vi sällan sett.

Kristianstadbladet vågar drämma till med: "Politiker blåser elkonsumenter"! 

Att särintressen, inte allmäninstressen, styr vindkraftverk-vansinnet - även för politiker som har släkt med mark- och skogsintressen.

Om vindkraftens stödnivå 35 öre per kWh - mer än halva marknadspriset på el - som är utan motstycke i svensk industrihistoria.

Om det huvudlösa i "motivet" för vindkraften: Att co2-utsläppen ska minska, när vår elproduktion redan är - till 97-98 procent - utsläppsfri!

Författaren till artikeln har varit informationschef på Sydkraft, så han vet nog vad han pratar om.

Läs hela artikeln här: Politiker blåser elkonsumenter


Radio Västerbotten följer upp

Redaktionen 30 November, 2010 17:59 I vanlig media, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

Vindkraftskritikern: "Säkerhetskrav åsidosätts av politiska skäl"

Både politiker och myndigheter struntar i säkerhetslagstifningen runt vindkraftverken. Den salvan kommer från vindkraftskritikern Claes-Erik Simonsbacka i Bureå. Som industrikonsult ställer han sig frågan varför andra industrianläggningar är instängslade men inte vindkraftsparker.

Lyssna själv!
 


Claes-Erik Simonsbacka i radiointervju

Redaktionen 29 November, 2010 20:34 I vanlig media, Simonsbacka Permalink Trackbacks (0)

I Sveriges Radio Västerbotten P4. I morse fick vi igen i "vanlig media" höra sanningen om hur både tillverkare, exploatörer, myndigheter och domstolar blundar för säkerhetsrisker med och lagar avseende vindkraftverk. Ingenjör Claes-Erik Simonsbacka redogjorde klart och tydligt för dessa, och annat.

 • Inga lagar får tydligen störa etableringen av vindkraftverk, det framgår av de senaste domarna
 • Regeringen verkar tvinga igenom vindkraftverketableringen medan man helt blundar för säkerhetsaspekterna
 • Största risken med vindkraftverken i Norrland är att flera hundra kilo stora isflak kan slungas från bladen långa vägar, ingen borde få vistas inom åtminstone en 400 meter radie från verket. Och det borde vara inhägnat!
 • Inte ens Arbetsmiljöverket känner till regelverket kring vindkraftverken!
 • Både Energimyndigheten och Arbetsmiljöverket blev kontaktade av radions redaktion, men menar att de "behöver mer tid för att kunna svara på om Maskindirektivet innebär att vindkraftparker behöver vara instängslade". Otroligt - men sant!

  Hör inslaget här:


  Debatt i TV i går - om Vindkraft - nu hörs och syns vi!

  Redaktionen 26 November, 2010 14:41 Drabbade, Film, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

  Vilket tryck det blev i torsdagens Debatt i SVT om vindkraft! Det här var ett genombrott för den breda diskussionen om vindkraft i Sverige.

  Helt fantastiskt hur talespersonerna för Hishult och Oftedal framförde sina argument. Lika beklämmande var det att höra representanterna för exploatörerna Arise och Stena. Och politikerna från M och Mp som deltog var mycket dåligt pålästa. Programledaren Belinda var bitvis vacklande, t ex när hon talade på telefon med en ortsbo i Hishult som påstod att det var bara bra med vindkraft. Men hon hittade tillbaka till kärnfrågorna och kom tydligt tillbaka till ljudet och störningarna som kan göra människor tokiga. Det problemet fick tydligt genomslag. Karin Bångman fick in hela registret av argument mot vindkraft på ett skickligt sätt som vi kommer att tala om länge! Hishult stod för känslorna, erfarenheterna och Oftedal stod för strukturen, överblicken. Gratulerar!

  Se programmet och eftersnacket här nedan: 

  Programmet

  Eftersnack

  Våra kommentarer efter programmet

  Sven-Erik Bengtsson och Gunilla Waldeman som medverkade i programmet, är två av de drabbade. De blev intervjuade av TV4:s Bo Holmström den 23 september - på grund av hur de blivit lurade av vindkraftverkbolagen/länsstyrelsen, både vad gäller placeringen av deras hus och vilka bullernivåer de skulle bli utsatta för i deras närhet till snurrorna. Läs mer och se det inslaget här: Vindkraftverk som miljöbrott.

  Det är att ha väl höga förväntningar att "alla" frågor ska kunna behandlas i ett enda program. Så därför kan ett kommande debatt-program ta upp följande frågor:

  • om kolkraft som importeras för att höja spotpriser
  • om produktion av vindkraftverk som skapar mer co2 utsläpp än de sparar
  • om lönsamheten för vindkraftbolagen som beror på bidragen
  • om behov av reglerkraft, kraft från andra källor som måste tillföras för att backa upp vindkraft
  • om maskindirektivet, EU-lag som ställer krav på säkerhet och inhägnad
  • om annat - se en samling av många frågor och svar under Vanliga frågor.

   


  Mora kommun är nu JO-anmäld

  Bernd Stymer 26 November, 2010 10:41 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

  Mora kommun har vägrat lämna ut begärda offentliga handlingar. Därför måste vi nu JO-anmäla dem enligt nedan:

  Till: JO

  Kopia: Mora kommun, Dalarnas Tidningar,

  Härmed anmäles Mora kommun som vägrar att utlämna offentlig information trots flera begäran därom.

  Bakgrund

  Med anledning av kommunens vägran att efterkomma bestämmelserna i enlighet med offentlighetsprincipen begär jag härmed att JO tvingar Mora kommun att lämna den begärda offentliga informationen i form av kopia av ett frågeformulär i en enkätundersökning.

  Mora kommun har, precis som de flesta andra kommuner i Sverige, låtit utforma ett beslutsunderlag avseende förslag till beslut om tillägg till Översiktsplan som syftar till att främja utbyggnaden av vindkraftverk i kommunen.

  För detta syfte har kommunen fått skattepengar av Boverket.

  Dessa pengar har utnyttjats för ett beslutsunderlag där de vanliga felaktiga argumenten för vindkraftverk upprepas.

  Felaktigt påstås att vindkraftverkens el behövs i landets energiförsörjning då ett stort kapacitetsöverskott att göra CO2-fri el redan finns.

  Felaktigt påstås att vindel minskar el från kolkraftverk, se ovan.

  Felaktigt påstås att vindel räddar klimatet då faktum är att bygget av vindkraftverk producerar så stor mängd CO2 som verket aldrig kan gottgöra under hela sin gångtid, vilket betyder att klimatet skadas ju fler vindkraftverk som sätts upp i Sverige.

  Dessutom vilseleder det utarbetade tillägget genom att inte ange att de tvingande säkerhetskrav enligt överställd EU-lag, Maskindirektivet och lagen om CE-märkning, alltid skall uppfyllas för maskinen vindkraftverk.

   (Läs mer)

  Nu stannar snurrorna i norr

  Redaktionen 23 November, 2010 10:59 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

  I förra inlägget handlade det om hur vindkraftverken kommer att vara olönsamma i södra Sverige.

  Nu har man även i norr upptäckt problem. SR Nyheter P4 Västerbotten intervjuade idag en teknikutvecklare på O2 Staffan Niklasson om problemen med is på verken i Bliekevare, väster om Dorotea, som gjorde att snurrorna stod still för mycket förra vintern.

  För att försöka lösa problemen kommer statliga pengar till undsättning igen: 70 miljoner från Energimyndigheten.

  I intervjun svarar Staffan Niklasson inte på den självklara frågan "Varför sätter man upp verk som inte fungerar och är testade för vårt klimat?". Istället skrattar han (!) och försöker förklara att utländska tillverkare inte är vana vid vårt klimat.

  Det här har nog de flesta vanliga människor "däruppe" fattat för länge sen, men de har inte blivit tillfrågade...

  Lyssna själv och häpna


  Vad var det vi sa?

  Redaktionen 22 November, 2010 13:40 I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

  Äntligen får vi i "vanlig media" höra de argument som vi basunerat ut med våra små resurser under så lång tid - denna gång från Sveriges Radio Ekot.

  Lite blygsamt skriver Ekot:

  Det kan bli en mörk framtid för vindkraften, åtminstone för vindkraftsägare i södra Sverige. När vindkraftsverken blir fler, så blir det överskott på el när det blåser, och blir det elöverskott, så faller priserna och producenterna får ut mindre. 

  I reportaget och intervjun med Kjell Jansson, VD på Svensk Energi, belyses dock många fler argument mot vindkraftverk överhuvud taget. Lyssna själv här nedan!

  Reportage

  Samtal med Kjell Jansson, VD på Svensk Energi


  LRF uppmuntrar till pengar utan arbete

  Urban Zingmark 18 November, 2010 13:38 Floskeltoppen Permalink Trackbacks (0)

  "Vill du tjäna 150.000/år utan arbetsinsats?"

  Så låter till LRF:s reklambudskap.

  Detta kan vara det årliga arrendet för ett vindkraftverk i dag. Det tar 2000 kvadratmeter i anspråk och varar i ca 20 år.

  Inom LRF Konsult AB kan vi hjälpa våra kunder med hela projektet från arrendekontrakt till bolagsbildandet vid investeringen. 

  Detta budskap riktar sig till markägare som kan tänka sig att etablera vindkraftverk på sin mark. 

  Många frågor kan ställas till LRF om detta! Som läsare och motståndare till storskaliga och felplacerade vindkraftverk skulle jag kunna välja att hålla tyst och invänta katastrofen för Sveriges Bönder (LRF har tidigare under decennier marknadsfört sig som Sveriges Bönder). Det är dock svårt att hålla tyst inför detta moras: 

  • Hur tänker LRF:s tjänstemän och förtroendevalda? Har vindkraftindustrin och Energimyndigheten fusionerat med LRF i affärer och ideologi? 
  • Hur kommer LRF och Sveriges Bönder att uppfattas av kunder och konsumenter som äter deras mat varje dag?
  • Är matpriserna för höga om markägare bland Sveriges Bönder tjänar pengar utan arbetsinsats?
  • Kapitalinkomster har tidigare haft ett tveksamt anseende. Kommer anseendet att höjas som "arbetsfria"?
  • Varifrån kommer 150.000 ifrån? Är det kronor eller euro? Hur ser kalkylen ut? Finns det verkligen inga kostnader? Vad kostar det att anlita LRF:s konsulter och jurister?
  • Har naturen inget värde som är värt att bevara, i sammanhanget?
  • Vilka kunskaper har LRF:s nyrekryterade konsulter och jurister? Har de några alls?
  • Här talar LRF:s konsulter om att endast 2.000 kvm krävs för ett vindkraftverk! I ett annat av LRF:s informationsmaterial talas om "vindupptagningsområde" med en radie på 500 meter, där inkomsterna ska delas av berörda markägare. EU:s maskindirektiv kräver också säkerhetszon med en radie med 500 m. En cirkelyta med radien 500 meter ger 785.398 kvm, 78,5 hektar! Inte 2000 kvm. (Omkretsen blir 3140 m. Ytan blir π x 500²=785398 m²)

  Som markägare skulle jag inte sätta någon tilltro till någon information eller råd från LRF och deras nya tjänstemän, som kallas arrendeombudsmän. Istället får man räkna med att inkomster förutsätter arbetsinsatser även i framtiden!

  Se deras websida (länk) som pdf, ifall den ändras: LRF Konsult - Tjäna 150.000 per år utan arbetsinsats.pdf

   


  Creeper MediaCreeper