87% vill ha vindkraftverk?

Bernd Stymer 14 Februari, 2011 13:16 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Efter att ha undersökt bakgrunden till vindindustrins hänvisning till SOM-institutets undersökning, med påståendet "det visas att 87% av svenska folket vill ha vindkraftverk" - vet jag nu att påståendet är felaktigt och används som lögn.

Jag bad SOM-institutet att bedöma min slutsats:

Hädanefter kommer jag i varje debatt, och det lär bli många, påstå att SOM-institutet absolut inte har undersökt svenska folkets inställning till vindkraftverk, utan endast undersökt vad folk tycker om vindens energi.

Min slutsats förnekas inte i något svar från SOM-institutet.

B. Stymer

 


"Vindkraft kan kosta markägare miljoner"

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:42 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så skriver Metro Teknik den 26 januari i en mycket avslöjande artikel om kostnaderna för nedmontering av vindkraftverk - och nedmonteringar lär det bli!

Det här borde alla giriga rufflare läsa. LRF borde publicera detsamma - deras "löften", som vi skrivit om, löften om inkomster på 150.000/år förslår nog inte när vindkraftverken ska nedmonteras!

Läs hela artikeln här.


Vad är RSS?

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:29 Annat Permalink Trackbacks (0)

Du kan prenumera på bloginlägg från Skyddamiljön.nu !

Längst ner till vänster på förstasidan finns "Prenumerera på bloginlägg".

Klicka på en länk där - Beroende på hur din dator är inställd, öppnas då en sk. RSS-feed, och i den får du automatiskt och kontinuerligt meddelande om det skrivits nya inlägg på sajten.

Hur vet du att något nytt har hänt på en sajt som du gillar, t.ex. denna sajt?

Normalt kanske du surfar till dina favoritsajter, men de börjar ju bli så många! Kanske glömmer du bort att besöka en sajt som sällan uppdateras (som t.ex. denna sajt - vi öser inte ut nyheter varje dag...) - så vad gör man? Jo - man använder RSS, som talar om för dig när något nytt skrivits på sajten!

RSS finns i olika versioner. Om en knapp med en version inte fungerar, använd den andra. RSS 1.0 ger endast text, RSS 2.0 ger text+bild.

(RSS står för RealSimpleSyndication - ett sätt att prenumerera på nyheter från en websajt)

Läs om RSS på Wikipedia här.

Vad är RSS?

Med RSS kan du hålla reda på vad som händer inom dina intresseområden utan att besöka hundratals webbplatser varje dag. Nyheterna kommer till din RSS-läsare när de publiceras. För att läsa mer klickar du vidare till källan och läser hela nyheten.

Så här prenumererar du på RSS-flöden.

Först och främst behöver du en RSS-läsare. RSS-läsare finns dels som nedladdningsbara program, dels som webbaserade lösningar som bara kräver en webbläsare. Med en webbaserad läsare kan du komma åt dina RSS-flöden från valfri uppkopplad dator. 

Nya versioner av Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera har inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden.

Exempel på webbaserade läsare:

Exempel på nedladdningsbara program:

Alla RSS-läsare fungerar lite olika, men funktionen går ut på att man anger länkar till de RSS-flöden man vill prenumerera på.


Vindbruk Dalsland behöver hjälp

Mischa 31 Januari, 2011 14:46 Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Hemsidan Vindbruk Dalsland uppmanar till motstånd genom att protestera. Skicka in synpunkter till Dalslandskommunernas kommunalförbund senast den 28 februari 2011.

Så här skriver man: 

Trots att man vid det här laget borde veta att expertisen säger att det i hela Västra Götaland inte borde etableras mer än 100-200 verk, vill man ändå att Dalsland som endast utgör 20,6% av Västra Götalands yta och som kanske är det känsligaste kulturlandskapet, tar på sig hela detta läns kvot och mer till. Om man räknar alla områden i Dalslands vindbruksplan som är möjliga för etablering av 7 eller fler vindkraftverk kommer man fram till fler än 200 möjliga etableringar. Utöver detta tillkommer alla verk i mindre ”vindkraftsparker”. Detta är miljöförstöring i stor skala. Kom ihåg att vi har överflöd av el - utan vindkraft - och Sveriges elproduktion ger inga koldioxidutsläpp. Den el som vindkraften kan ge är mycket marginell och kan aldrig ersätta elen från kärnkraftverken.

Läs mer på Vindbruk Dalslands hemsida.

Se vad de och alla vi andra kämpar emot! Klicka för större bild.

Till höger i bilden är Kaknästornet monterat, en av Nordens högsta byggnader - alltså mindre än de planerade vindkraftverken. Framför Kaknästornet är placerat ett gammalt litet vindkraftverk i Mellerud. Det är sådana verk som de flesta tror det handlar om...

Foto, datorgrafik och fotomontage: Björn Carlén 


Efter JO-anmälan: Mora kommun kritiseras

Redaktionen 27 Januari, 2011 19:23 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Efter vår Bernd Stymers anmälan till JO, Mora Kommuns dåliga handläggande av sin begäran om utlämning av offentliga handlingar kring enkät-bluffen som kommunen använt som underlag för att rättfärdiga vindkraftverk-utbyggnad gentemot bl.a. länsstyrelse, valde JO korrekt att kritisera kommunen.

Citat:

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger

Av handlingar, som kommunen har sänt till JO, framgår att den begärda handlingen har skickats till Bernd Stymer den 30 november 2010. Muntliga upplysningar har inhämtats från kommunen, se bifogad tjänsteanteckning.

Av utredningen framgår att Bernd Stymer fick del av den begärda handlingen först två veckor efter det att han hade upprepat och förtydligat sin framställan. Handläggningen har inte varit förenlig med tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamhet. Byggnadsnämnden kan därför inte undgå kritik. 

Läs hela dokumentet: JO om Mora kommuns enkätbluff 27-1-2011.pdf 


Vi begär beskydd från högsta ort

Redaktionen 27 Januari, 2011 18:52 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag skickade vi ett brev till Regeringen från vår förening Skyddamiljön.nu. Vi begär svar inom 30 dagar. Om inget tillfredsställande svar har getts inom dessa 30 dagar, anmäler vi Svenska staten till EU-domstol.

Rubrik: Medborgerlig begäran om skydd från hotande livsfara förorsakad av vindkraftverk 

Några utdrag:

Då det är förenat med livsfara att närma sig vindkraftverk i drift skall en mängd säkerhetsföreskrifter tillämpas.

"Maskindirektivet" är en säkerhetsföreskrift, som med stöd av tekniska krav i relevanta harmoniserade standarder bl.a. ger presumtion om att överensstämmelse med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i dessa uppfyllts i sin helhet.

Vi godtar naturligtvis inte, som svenskar och därmed också som EU-medborgare, att människor och djur på detta vis riskerar att skadas till liv och lem.

Därför begär vi att regering och riksdag ingriper och undanröjer detta hot. 

Läs hela brevet till Regeringen själv (pdf)

***** Uppdatering:

Svaret på vårt brev kom den 25 mars - läs mer här


Två vindkraftverk nedmonteras i Malmö

Mischa 20 Januari, 2011 17:32 Olyckor, I vanlig media, Nedmonterat! Permalink Trackbacks (0)

Malmö skulle bli "vindarnas stad" med hundratals små vindkraftverk mitt bland de boende i storstaden. Men så blir det inte. Efter nya utredningar står det nu klart att säkerheten inte kan garanteras.

Så skriver Skånskan idag.

Bra. Kommunen tänker förnuftigt:

Säkerheten är viktigast av allt. Och så länge vi inte kan garantera att det inte sker några olyckor går det inte att ha vindkraftverk mitt inne i Malmö.

Det har diskuterats att flytta verken till någon plats i utkanten av kommunen för att studera tekniken och elproduktionen. Men Roger Möller poängterar att det i så fall måste röra sig om ett inhägnat område som allmänheten inte har tillgång till.  

Det omfattande haveriet i november 2009 i Sege Park kunde ha slutat illa. Verket hade invigts bara några timmar tidigare när de tre vingarna flög av i full fart och hamnade på marken nedanför det 18 meter höga tornet. 

Direkt efteråt stoppades även driften vid verket intill skolan i Augustenborg.


Mediedebatten om vindkraftverk är snedvriden

Bernd Stymer 18 Januari, 2011 20:55 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Kostnaderna för utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige är det minsta problemet. Skadorna de förorsakar och olagligheten som driver utbyggnaden är mycket större problem.


Först när redan ett par tusen vindkraftverk snurrar i Sverige förekommer någon debatt i media om detta. Oftast debatteras inte att maskinerna medför stora skador i naturen, utsätter de närboende för stort lidande, är satt i drift olagligt, är livsfarliga för allt levande i närheten och skadar klimatet då de ökar utsläpp av CO2.


Det som debatteras är kostnaden. Vilket är en tämlig ointressant och onödig debatt. Den är dessutom skadlig för att den avleder fokus från livsfaran och skövlingen av det svenska landskapet. 


Att debattera i media på vilket sätt våra skattepengar förbrukas är meningslöst om man vill ifrågasätta utbyggnaden av vindkraftverk då varje användning av skatt alltid kan ifrågasättas med samma argument - det är för dyrt. 
En annorlunda debatt om hur skattepengar används skulle vara ifrågasättandet av att skattepengarna som driver vindkraftverken hamnar i fickorna på så många enskilda bolag, företag men också politiker och beslutande tjänstemän. Men det går inte an att debattera det. Det är ju att debattera korruption. Och sånt förekommer inte i Sverige. Eller hur?Vettigt vore också att i mediedebatten om kostnader knyta an till det skenande elpriset, till kartellen Nordpool i händerna på Nasdac och OMC, ett tillstånd lika ENRON-skandalen i USA.


För alla oss som vill stoppa de farliga maskinerna i vår natur spelar frågan ingen roll om hur många miljarder si och så många verk kostar i någon framtid. Vi vet dessutom redan att utbyggnaden är alldeles onödig för Sveriges elförsörjning. Det läser vi lätt på Energimyndighetens hemsida.


Nej, vi vill debattera varför ingen kontrollerar våra uträkningar om att bygget av ett vindkraftverk i Sverige skapar mera CO2 genom avverkning av skog, bygget av vägar, kabelgator, diken, uppställnigsplats, torn, maskinhus osv. mera CO2 än vindkraftverket någonsin kan gottgöra genom all den el det levererar under sin gångtid. Vi har ju skickat uträkningen till alla möjliga och den kan läsas på www.skyddamiljön.se. Har vi räknat fel?Skadas inte klimatet mera av fler vindkraftverk som byggs i Sverige? Om klimatet skadas, är inte det på tvärs med alla de skäl som angavs för att besluta om att bygga tusentals vindkraftverk i Sverige? Är inte det misstaget värt att debatteras?Alla vindkraftverk i Sverige är satt i drift i strid mot gällande lag, Maskindirektivet.
 Vem som helst kan kontrollera att vindkraftverk inte är CE-märkta med en väl synlig skylt på utsidan. Men akta er för att gå för nära. Maskinen är livsfarlig särskilt nu på vintern. Får ni den minsta lilla isbiten i skallen med en hastighet av 400km/h, så dör ni.Varför debatteras inte detta faktum? Varför debatteras inte att medborgarna med vett och vilja och med stöd av myndigheter, riksdag och regering, utsätts för livsfara? 


Vi som inte får delta i en vettig debatt och som inte fått gehör av myndigheterna i alla överklagningar när vi påpekat livsfaran, har nu tröttnat på att ständigt nya dyra och onödiga vindkraftverk poppar upp över hela Sverige. 
I ett brev till regeringen begär vi nu att den omedelbart ser till att Arbetsmiljöverket gör sin skyldighet att via produktkontroller kräva att vindkraftverken skall säkerställas och att vindkraftverken stoppas till dess livsfaran är undanröjd.


Regeringen såväl som andra myndigheter brukar inte nedlåta sig att svara, men efter 30 dagars väntan kommer vi att anmäla Sveriges regering till EU-domstol för brott mot gällande lagar.


Bernd Stymer


---

Artikeln även publicerad på Second Opinion, här.


Alf Svensson (kd) kommenterar debatten

Bernd Stymer 17 Januari, 2011 14:42 Insändare vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Håll en sansad ton i vindkraftsdebatten.

Kloka synpunkter från en av våra Europaparlamentariker, Alf Svensson (kd). Som kommer som reaktion på DNs debattartikel från konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell den 30 december 2010 i JönköpingsPosten.

Några citat:

...nog borde det vara demokratiskt rimligt att föra en saklig debatt om i vilken omfattning vindkraftverk ska få överta, för att inte säga ockupera, miljöer och landskapsbilder.

Lokala opinioner döms ut av mijöministern. Och politiker som gärna pratar om att lyssna på medborgare fnyser när opinioner hyser åsikter om vindkraftverkens utplacering.

...bestlutsfattare [får allt] sansa sig något i sin hurtfriska iver att visa sig på styva linan. Politiker och myndigheter är ju faktiskt till för medborgarna och inte vice versa. 

Vi kan bara hålla med. Amen!

Läs hela artikeln själv - klicka på bilden nedan.

 


Ett vindkraftverk började brinna

Mischa 12 Januari, 2011 20:26 Olyckor Permalink Trackbacks (0)

En explosion hördes uppe i vindkraftverket och rök började välla ut. Där uppe befann sig två montörer som klarade sig utan allvarliga skador. De lyckades själva ta sig ned på säker mark. Olyckan inträffade i Röbergsfjället tidigt på onsdagförmiddagen. En kortslutning i en kabel tros vara orsaken.

Plötsligt hördes en explosion i ett av vindkraftverken i Röbergsfjället, tre mil söder om Vansbro. 

Det var vid 10-tiden som några arbetare hörde en exposition i vindkraftverket och de såg rök välla ut. Uppe i de 80 meter höga tornet befann sig då två av deras arbetskamrater som höll på att utföra servicearbeten. De befann sig då inne i den höga turbinen. Det bekräftas av räddningsledaren Mattias Ström. 

- När larmet kom var det två personer som befann sig i det brinnande tornet.

I den starka rökutvecklingen lyckades de själva klättra ned ta sig ned på säker mark. Först genom att ta hissen ner till 40 meters höjd och sedan vidare med stegar. 

När räddningstjänst och ambulans kom på plats hade de två montörerna tagit sig ut. Orsaken tros vara en kortslutning i elkablar på 60 meters höjd. Men inget tyder på att kortslutningen har något samband med service arbetet som pågick. 

Det är oklart hur stora skador branden orsakade på vindkraftverket.

Artikeln här.

UPPDATERING: Just denna händelse föranledde en polisanmälan, som du kan läsa här. Polisanmälan har även delgivits Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Finns även som exempel under Första Hjälpen, punkt 8.


Creeper MediaCreeper