Att överklaga kommunala beslut

Bernd Stymer 02 Mars, 2011 17:05 Insändare vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Även om vår erfarenhet säger att svensk rättstillämpning inte godtar invändningar mot beslut som rör de livsfarliga maskinerna vindkraftverk, måste vi medborgare ändå kräva vår lagliga rätt genom att överklaga alla beslut i denna fråga.

Ingen annan laglig möjlighet att värna vår hotade livsmiljö står till buds.

De rättsvårdande myndigheterna försöker hindra oss från att utnyttja denna möjlighet genom att ifrågasätta vår rätt att framföra klagan. 

Så avslår myndigheter ofta vår klagan enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken med alla möjliga hänvisningar till att vi inte är rågrannar, inte bor tillräckligt nära, inte är berörda o.s.v.

Naturligtvis skall vi även här kräva vår rätt genom att också överklaga avslagen. Här hänvisar vi till EU-dom i vilken de inskränkningar av talerätten som den svenska regeringen har angett i Miljöbalken inte får gälla. Information finns på denna sajt.

En annan möjlighet att klaga ger bestämmelserna i kommunallagen i en s.k. laglighetsprövning.

Varje kommunalt beslut oavsett i vilken instans eller form det är antaget kan överklagas genom hänvisning att beslutet strider mot gällande lag.

I frågor som rör vindkraftverk är det mycket enkelt att hänvisa att besluten alltid strider mot gällande lag, Maskindirektivet.

Alla vindkraftverk är enligt denna gällande lag alltid livsfarliga maskiner som skall säkerställas genom rigorösa åtgärder och därefter CE-märkas som ett synligt bevis för att säkerhetsåtgärderna har genomförts.

Inget vindkraftverk i drift i Sverige är eller kan CE-märkas.

Inget bygglov eller tillstånd har som krav att vindkraftverk skall CE-märkas. 

En enig politikerkår har godtagit att vindkraftverken kan sättas i drift utan denna CE-märkning och därmed också godtagit att vi medborgare utsätts för livsfara genom att vi utnyttjar vår Allemansrätt för att vistas i närheten av dessa livsfarliga maskiner. 

Vi medborgare har ingen anledning att godta detta.

För att skydda våra liv och våra rättigheter är det därför nödvändigt att vi utnyttjar vår rätt att klaga på kommunala beslut.

Klagorätten i kommunallagen är inte knuten till vare sig rågranne, närhet, berördhet e.d. utan är enbart knuten till "medlem av en kommun". Den som äger fastighet i kommunen har också klagorätt även om personen är skriven i annan kommun.

Naturligtvis kan ett och samma kommunala beslut överklagas både som ett bygglovsbeslut enligt PBL och MB och som en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Då regeringen enkelt har avskaffat grundlagens kommunala självstyre i frågor om livsfarliga vindkraftverk bara de är tillräckligt stora och farliga, har vi medborgare gått miste om vår möjlighet att klaga i dessa bygglovsärenden genom länsstyrelsernas möjlighet att ge tillstånd. Hur överklagar vi dessa tillstånd? Vår grundlagliga rätt att klaga har så åsidosatts.

Visserligen måste varje länsstyrelsens tillstånd alltid först godkännas av kommunens högsta beslutande organ, men kommunpolitikerna är ofta inte kapabla att avgöra frågan till fördel för medborgarna, beroende på okunnighet, politiska fantasier eller t.o.m. därför att de själva vill berika sig på vindkraftverk.

Dessutom utsätter en rik och mäktig vindindustri politikerna för en oerhörd effektiv lobbyverksamhet i syfte att avskaffa det s.k. kommunala vetot.

Det kan och bör vi inte godta.

Därför måste vi utnyttja de möjligheter som kommunallagens laglighetsprövning ger.


Svenska staten anmäld till EU-kommissionen

Bernd Stymer 01 Mars, 2011 22:00 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Nyss skickade jag en klagan till EU-kommissionen, i vilken svenska staten anmäls för att framför allt ha åsidosatt gällande EU-lag och EU-dom kring vindkraftverk-etableringarna i Sverige.

Läs hela klagan här (word-format).

Här kan du ladda ner alla bilagorna som komprimerad fil (zip).


Makarna Offermann i Markbygden

Mischa 28 Februari, 2011 23:26 Drabbade, Film Permalink Trackbacks (0)

Deras sommarparadis förstörs av vindkraft - så lyder rubriken som SVT satte när man intervjuat makarna Offermann i Markbygdens Benkerträsk, där de har sin sommarstuga. Svevind AB planerar att placera 330 av de totalt 1101 vindkraftverk som vi skrev om här, när det skålades i champagne med självaste Maud Olofsson.

Se själv intervjun med makarna Offermann här.

 

Läs mer på SVT här, så länge artikeln finns kvar. 


Borås stad visar vägen

Bernd Stymer 16 Februari, 2011 21:46 Bra! Permalink Trackbacks (0)

Läs protokollsutdrag från Borås Stad nedan!

Anledning till att Borås stad kontaktat mig nu är att jag tidigare överklagat stadens beslut, samarbetat med lokala kommuninnevånare som också sysslade med turistnäring och även haft kontakt med lokala politiker som delat vår uppfattning om nackdelarna med etableringen av vindkraftverk.

Borås stads principer borde anammas av varje kommun i Sverige!

Några citat: 

Ur både miljö- och friluftssynpunkt finns önskemål om att koncentrera byggnation till vissa platser. Verk som riskerar att störa allmänna intressen bör placeras i grupp och inte spridas, så det blir en mängd enstaka verk över hela kommunens yta. 

För grupper av verk bör landskapsanalys ingå som underlag till beslut, dels för att t ex minska krock med fågelintressen och dels för att få in en estetisk aspekt i bedömningen av hur gruppen påverkar landskapsbilden.

Ur varje medborgares perspektiv kan det vara på sin plats att tänka på att en allt för stor exploatering av vindkraftverk kan leda till brist på kontakt med landskapet man bor i. Ingen medborgare bör ha verk i siktfältet från sin bostad i samtliga väderstreck.

Titta på hela protokollsutdraget här.

87% vill ha vindkraftverk?

Bernd Stymer 14 Februari, 2011 13:16 Vindkraftverk Permalink Trackbacks (0)

Efter att ha undersökt bakgrunden till vindindustrins hänvisning till SOM-institutets undersökning, med påståendet "det visas att 87% av svenska folket vill ha vindkraftverk" - vet jag nu att påståendet är felaktigt och används som lögn.

Jag bad SOM-institutet att bedöma min slutsats:

Hädanefter kommer jag i varje debatt, och det lär bli många, påstå att SOM-institutet absolut inte har undersökt svenska folkets inställning till vindkraftverk, utan endast undersökt vad folk tycker om vindens energi.

Min slutsats förnekas inte i något svar från SOM-institutet.

B. Stymer

 


"Vindkraft kan kosta markägare miljoner"

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:42 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Så skriver Metro Teknik den 26 januari i en mycket avslöjande artikel om kostnaderna för nedmontering av vindkraftverk - och nedmonteringar lär det bli!

Det här borde alla giriga rufflare läsa. LRF borde publicera detsamma - deras "löften", som vi skrivit om, löften om inkomster på 150.000/år förslår nog inte när vindkraftverken ska nedmonteras!

Läs hela artikeln här.


Vad är RSS?

Redaktionen 02 Februari, 2011 14:29 Annat Permalink Trackbacks (0)

Du kan prenumera på bloginlägg från Skyddamiljön.nu !

Längst ner till vänster på förstasidan finns "Prenumerera på bloginlägg".

Klicka på en länk där - Beroende på hur din dator är inställd, öppnas då en sk. RSS-feed, och i den får du automatiskt och kontinuerligt meddelande om det skrivits nya inlägg på sajten.

Hur vet du att något nytt har hänt på en sajt som du gillar, t.ex. denna sajt?

Normalt kanske du surfar till dina favoritsajter, men de börjar ju bli så många! Kanske glömmer du bort att besöka en sajt som sällan uppdateras (som t.ex. denna sajt - vi öser inte ut nyheter varje dag...) - så vad gör man? Jo - man använder RSS, som talar om för dig när något nytt skrivits på sajten!

RSS finns i olika versioner. Om en knapp med en version inte fungerar, använd den andra. RSS 1.0 ger endast text, RSS 2.0 ger text+bild.

(RSS står för RealSimpleSyndication - ett sätt att prenumerera på nyheter från en websajt)

Läs om RSS på Wikipedia här.

Vad är RSS?

Med RSS kan du hålla reda på vad som händer inom dina intresseområden utan att besöka hundratals webbplatser varje dag. Nyheterna kommer till din RSS-läsare när de publiceras. För att läsa mer klickar du vidare till källan och läser hela nyheten.

Så här prenumererar du på RSS-flöden.

Först och främst behöver du en RSS-läsare. RSS-läsare finns dels som nedladdningsbara program, dels som webbaserade lösningar som bara kräver en webbläsare. Med en webbaserad läsare kan du komma åt dina RSS-flöden från valfri uppkopplad dator. 

Nya versioner av Internet Explorer, Firefox, Safari och Opera har inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden.

Exempel på webbaserade läsare:

Exempel på nedladdningsbara program:

Alla RSS-läsare fungerar lite olika, men funktionen går ut på att man anger länkar till de RSS-flöden man vill prenumerera på.


Vindbruk Dalsland behöver hjälp

Mischa 31 Januari, 2011 14:46 Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Hemsidan Vindbruk Dalsland uppmanar till motstånd genom att protestera. Skicka in synpunkter till Dalslandskommunernas kommunalförbund senast den 28 februari 2011.

Så här skriver man: 

Trots att man vid det här laget borde veta att expertisen säger att det i hela Västra Götaland inte borde etableras mer än 100-200 verk, vill man ändå att Dalsland som endast utgör 20,6% av Västra Götalands yta och som kanske är det känsligaste kulturlandskapet, tar på sig hela detta läns kvot och mer till. Om man räknar alla områden i Dalslands vindbruksplan som är möjliga för etablering av 7 eller fler vindkraftverk kommer man fram till fler än 200 möjliga etableringar. Utöver detta tillkommer alla verk i mindre ”vindkraftsparker”. Detta är miljöförstöring i stor skala. Kom ihåg att vi har överflöd av el - utan vindkraft - och Sveriges elproduktion ger inga koldioxidutsläpp. Den el som vindkraften kan ge är mycket marginell och kan aldrig ersätta elen från kärnkraftverken.

Läs mer på Vindbruk Dalslands hemsida.

Se vad de och alla vi andra kämpar emot! Klicka för större bild.

Till höger i bilden är Kaknästornet monterat, en av Nordens högsta byggnader - alltså mindre än de planerade vindkraftverken. Framför Kaknästornet är placerat ett gammalt litet vindkraftverk i Mellerud. Det är sådana verk som de flesta tror det handlar om...

Foto, datorgrafik och fotomontage: Björn Carlén 


Efter JO-anmälan: Mora kommun kritiseras

Redaktionen 27 Januari, 2011 19:23 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Efter vår Bernd Stymers anmälan till JO, Mora Kommuns dåliga handläggande av sin begäran om utlämning av offentliga handlingar kring enkät-bluffen som kommunen använt som underlag för att rättfärdiga vindkraftverk-utbyggnad gentemot bl.a. länsstyrelse, valde JO korrekt att kritisera kommunen.

Citat:

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger

Av handlingar, som kommunen har sänt till JO, framgår att den begärda handlingen har skickats till Bernd Stymer den 30 november 2010. Muntliga upplysningar har inhämtats från kommunen, se bifogad tjänsteanteckning.

Av utredningen framgår att Bernd Stymer fick del av den begärda handlingen först två veckor efter det att han hade upprepat och förtydligat sin framställan. Handläggningen har inte varit förenlig med tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamhet. Byggnadsnämnden kan därför inte undgå kritik. 

Läs hela dokumentet: JO om Mora kommuns enkätbluff 27-1-2011.pdf 


Vi begär beskydd från högsta ort

Redaktionen 27 Januari, 2011 18:52 Insändare vindkraftverk, Föreningsnytt, Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Idag skickade vi ett brev till Regeringen från vår förening Skyddamiljön.nu. Vi begär svar inom 30 dagar. Om inget tillfredsställande svar har getts inom dessa 30 dagar, anmäler vi Svenska staten till EU-domstol.

Rubrik: Medborgerlig begäran om skydd från hotande livsfara förorsakad av vindkraftverk 

Några utdrag:

Då det är förenat med livsfara att närma sig vindkraftverk i drift skall en mängd säkerhetsföreskrifter tillämpas.

"Maskindirektivet" är en säkerhetsföreskrift, som med stöd av tekniska krav i relevanta harmoniserade standarder bl.a. ger presumtion om att överensstämmelse med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i dessa uppfyllts i sin helhet.

Vi godtar naturligtvis inte, som svenskar och därmed också som EU-medborgare, att människor och djur på detta vis riskerar att skadas till liv och lem.

Därför begär vi att regering och riksdag ingriper och undanröjer detta hot. 

Läs hela brevet till Regeringen själv (pdf)

***** Uppdatering:

Svaret på vårt brev kom den 25 mars - läs mer här


Creeper MediaCreeper