Berättelse från Brattberget - 2015 - del 3

Inger Almström 02 September, 2015 13:47 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 3 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 2.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Fröjdh analyserar vindkraftbolagen

Urban Zingmark 01 September, 2015 20:35 Elmarknaden, Nya media Permalink Trackbacks (0)

Journalisten Göran Fröjdh har gjort en ambitiös ekonomisk analys av Havsnäs Vindkraft AB för att visa hur vindkraftbolag bedriver affärer som ser absurda ut. Förklaringen i detta fall kan vara stora överföringar till skatteparadis som ses som bedrägeri mot svenska staten och skattebetalare.

Är dessa förhållanden vad som är mest upprörande? Eller är det politikernas oförmåga och ovilja att ta upp vindkraftens sjuka ekonomi? Hur kommer det sig att politiker som kritiserar vinster i välfärden inte tar upp de överföringar till skatteparadis som vindkraftbolagen gör på bekostnad av svenska skattebetalare? Läs här.

Här har stora media ett stort ansvar som inte öppnar för debatt av vindkraftens ekonomiska skadeverkningar. V med Jonas Sjöstedt m.fl och MP med Åsa Romson m.fl försvarar vindkraft utan förbehåll i stora media som SVT och SR. De får ofta stå oemotsagda. De hanteras med silkesvantar i stora media. Nu har vi fått ett namn på den nya klassen som undgår kritik från vänster - vindkraftsoligarker.


Släpp in kulturen!

Urban Zingmark 29 Augusti, 2015 12:27 Film, Annat Permalink Trackbacks (0)

Kulturpersonligheter som Peter Tornborg kan med sång beskriva existentiella problem. Han har skapat "Vindkraftvalsen" som han framför här.

Bildmontaget av konstnären Björn Carlén förmedlar en undergångskänsla som kan ge kalla kårar längs ryggen när man lyssnar till Vindkraftvalsen.

Sången och bilden säger mer än 1000 debattartiklar. Peter är operasångare, läs Wikipedia.


"En liten grupp har påverkat en hel kommun"!

Redaktionen 28 Augusti, 2015 21:38 Anmälningar och överklaganden, Samarbete, Bra! Permalink Trackbacks (0)

Rättvis Vind, som ingår i nätverket SkyddaMIljön.nu, har nått en stor framgång. Se på SVT här.

Patrik Erixon har varit kontaktperson till SkyddaMiljön och varit mycket flitig att utbyta information om flera vindkraftprojekt i Sverige, vilket bidragit till att många har fått lägga ned.

Nu har arbetet toppats med framgången i Ödeshög för föreningen Rättvis Vind med sin ordförande Hans Ström och styrelsen. Läs hos dem här.

Grattis! önskar Urban, Inger och Mischa.


God Livsmiljö Hylte tillskriver regeringen

Redaktionen 27 Augusti, 2015 21:48 Samarbete, Buller, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Följande skrivelse har översänts till regeringen med anledning av de allvarliga bristerna i den svenska bullerlagstiftningen för vindkraft.

Ove Björklund
Föreningen God Livsmiljö Hylte

Läs skrivelsen nedan.

 

 (Läs mer)


Lovande solenergiteknik

Urban Zingmark 23 Augusti, 2015 23:53 Annat Permalink Trackbacks (0)

Härnösand som länge dragits med problem att skapa sysselsättning och utveckling har begåvats med företaget Absolicon Solar Collector AB. Läs här. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför tillämpningar för en rad områden i Sverige och på export. Industrier, sjukhus, kraftverk, hotell, lägenheter och fjärrvärme är några av de områden som företaget är inne på. Företaget har även kontakt med skolor och universitet för ömsesidig nytta i samverkan med tekniker och ekonomer.

Under många år har vi fått höra hur solenergiteknik skapar mer arbetslöshet än arbeten. Detta har har förmodligen bidragit till att driva på utvecklingen där solenergins företrädare är på god väg att bevisa sitt berättigande. Detta bidrar att minska intresset för vindkraft ytterligare. Nu gäller det också att upptäcka nackdelar som varje teknik medför.


Färingtofta Norra undersökte buller

Urban Zingmark 07 Augusti, 2015 15:45 Drabbade, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Föreningen Färingtofta Norra har genomfört en undersökning av störningar från vindkraftanläggningar.Kommuner med mer än 15 vindkraftverk har kontaktats.

Einar Fjellman skriver:

Alla kommuner som tillfrågats har svarat, antingen själva eller genom tillsynsmyndighet i länsstyrelse eller miljöförbund. Arbetet med insamling av uppgifter och sammanställning har gjorts av mig och har varit en del av verksamheten i föreningen Färingtofta Norra.

Rapporten innehåller uppgift om kommun, vindkraftanläggning/ fastighet alt. driftbolag, antal klagande/störda hushåll. Uppgifterna kan användas i publicitet med angivande av källa. Alla kommuner som har mer än 15 vindkraftverk installerade har tillfrågats. De är 60 st. Alla har svarat och av dem har 37 st rapporterat om inkomna klagomål på buller sedan 2010, övriga har inte fått några klagomål. Svaren från de 37 kommunerna har sammanställts i rapporten över klagomål. Rättsvårdande myndigheter har ett mycket omfattande arbete framför sig.

Rapporter om klagomål på buller från vindkraftverk.pdf


SD:s vitbok - tidningen Expos förslag

Urban Zingmark 16 Juli, 2015 23:43 Annat Permalink Trackbacks (0)

Jimmie Åkesson öppnade i en intervju upp för att ta fram en vitbok över partiets historia. Han tillade att resurser saknas. Expo hjälper SD på traven och lyfter fram rasismen, hatet och våldet partiet vill att vi ska glömma. Reportage: Politiker slogs blodig av nazister. Två år senare lade åklagaren ned åtalet. Läs om en havererad rättsprocess. Dessutom: Granskning av Sveriges mest slutna nazistorganisation, rättegång mot tysk terrorcell och mycket mer Läs här.

Ända sedan starten 2010 har personer i nätverket SkyddaMiljön varit uppmärksamma på den politik som Sverigedemokraterna för, både allmänt och när det gäller energifrågor. I SD:s partiprogram finns klara ställningstaganden mot exploateringen av vindkraft. Detta förhållande har lockat många motståndare till vindkraftverk i hela landet att söka stöd i SD. Redan 2010 stod det klart för kvarvarande personer i nätverket SkyddaMiljön att samarbete med SD är otänkbart. SD ses av idéhistorikerna David Brolin och Göran Fredriksson som ett starkt konservativt, högernationalistiskt, högerpopulistiskt, flyktingfientligt, islamhatande, kulturrasistiskt, kulturfientligt och antiintellektuellt parti med ursprung i 80/90-talets vit makt-rörelse. Läs här.


Påven Franciskus encyklika Laudato si'

Redaktionen 15 Juli, 2015 15:31 Annat Permalink Trackbacks (0)

Denna text är en guide för läsningen av encyklikan. Den kommer att hjälpa dig att förstå dess grundläggande teman och den övergripande tanken. Först ges här en översikt över Laudato si’ (ordagrant: "Lovad vare" eller bättre "Lovad vare du") i dess helhet. Sedan följer en sammanfattning av vart och ett av encyklikans sex kapitel, med huvudpunkterna och några viktiga passager. Siffrorna inom parentes hänvisar till punkter i encyklikan, vars innehållsförteckning presenteras sist i denna översikt. Läs här (pdf).


Sören Holmberg i Almedalen

Urban Zingmark 01 Juli, 2015 22:08 Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Statsvetaren och professorn Sören Holmberg har rapporterat om opinionen för och emot vindkraft:

2008 svarade 80 procent ja på frågan om de ville satsa mer på vindkraft, jämfört med 59 procent 2014. Tappet på 21 procent är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet någonsin har haft i sina mätningar på det här området.

Läs här.

Ett problem som Holmberg inte berör är den eftersläpning som opinionssiffrorna medför. Motståndet har ökat successivt, men politiker, exploatörer och myndigheter har inte fullt ut förstått den ökande styrkan i motståndet och ett avtagande stöd för vindkraft.

Tappet för vindkraft har ökat ytterligare. Därför måste beslutsfattare ta hänsyn till tappet för vindkraftsstödet. Det dröjer ända till april 2016 innan vi får opinionssiffrorna för 2015. Holmbergs analys visar att motståndet ökat särskilt mycket på landsbygden i Norrland, Gotland och Småland.


«Föregående   1 2 3 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 45 46 47  Nästa»

Creeper MediaCreeper