Enskild markägare osynlig för Länsstyrelsen

Urban Zingmark 01 Januari, 2016 15:02 Anmälningar och överklaganden Permalink Trackbacks (0)

Länsstyrelsen har plikt att polisanmäla brott mot miljöbalken. Simon Rudin har upptäckt att så inte har skett där Vattenfall sedan 2011 driver en vindkraftpark på Stor-Rotliden, Åsele. Därför har Simon vänt sig till mark- och miljödomstolen med ett yrkande att Länsstyrelsen åläggs att göra polisanmälan.

Läs mer i VK.


Berättelse från Brattberget - 2015 - del 4

Inger Almström 31 December, 2015 19:48 Insändare vindkraftverk, Drabbade, Anmälningar och överklaganden, Brattberget Permalink Trackbacks (0)

Detta är del 4 av Inger Almströms texter från 2015. Här är 2015 - del 3.

Klicka på artikelrubriken och bläddra till längst ner för att se det senaste. (Läs mer)


Alarmerande finsk rapport om infraljud

Redaktionen 31 December, 2015 15:15 Vindkraftverk, Insändare vindkraftverk, Samarbete, Buller Permalink Trackbacks (0)

Ove Björklund har sänt en skrivelse till Miljödepartementet, Landsbygdsdepartementet, relevanta myndigheter, samtliga riksdagspartier med flera om infraljud från vindkraftverk.

Kompletterande skrivelse. Bristande regelverk för vindkraftsbuller - Finskt TV-program.pdf


Data om haverier och incidenter

Redaktionen 31 December, 2015 15:10 Olyckor, Samarbete Permalink Trackbacks (0)

SkyddaMiljön gjorde rundfråga till kunniga personer 2015-12-29:
-Vem samlar data om haverier och incidenter?

Claes-Erik Simonsbacka svarade 2015-12-30:

Tillståndsprövande, tillståndsbeslutande och tillsynsansvariga myndigheter uppger vanligen att det av redovisad statistik över vindbruksrelaterade tillbud och olyckor framgår, att dessa är mycket ovanliga händelser i Sverige. Notera dock, att någon officiell statistik över skador och olyckor vid vindkraftverk förs inte i Sverige. Allvarliga olyckor och tillbud i arbetet ska enligt 2§ arbetsmiljöförordningen anmälas direkt till Arbetsmiljöverket(AV).

Av Arbetsmiljöverkets diarieutskrift avseende ärendehantering av vindkraftverksärenden med ärende nr. fr.o.m 2008-04-08 t.o.m. 2015 -05-05 framgår att endast totalt fyra (4) ärenden föranlett inspektion, varav två (2) med anledning av samma olycksfall. Då det åtminstone i våra svenska medier rapporterats om betydligt fler vindkraftsrelaterade tillbud och olycksfall under de nämnda åren kan konstateras att det inte går, att förlita sig på Arbetsmiljöverkets diarieuppgifter. Orsaken kan vara, att verksamhetsutövarna inte till myndigheten anmält inträffade tillbud och olycksfall och/eller kanske AV inte har gjort inspektioner av de ev. anmälda tillbuden och olycksfallen.

Det kan dock konstateras att uppgifterna i AV:s diariebas beträffande ärendenas status kan vilseleda då t.ex. registrerade ärende 2014/6803, 2015/019156 och 2015/020925 avseende ”Marknadskontroll Vindkraft” registrerats som ”Avslutad” trots, att de enligt uppgift från AV inte ledde till några ärenden.


Vindkraftverk välte på julafton

Urban Zingmark 27 December, 2015 21:33 Vindkraftverk, Olyckor, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

2015-12-24 - Händelsen inträffade i Vetlanda på förmiddagen.

Läs mer på Aftonbladet.

Enligt uppgift tog det 6 timmar, från ca kl 09.00 till ca 15.00, tills räddningstjänsten var på plats. Miljöfarliga oljor läckte till naturen utan att några som helst försök gjordes för att begränsa skadorna. Av detta kan vi förstå att Stena Renewables inte prioriterar miljön.

Uppdatering 2015-12-27:

Läs här ett brev till Vetlanda kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län från Claes-Erik Simonsbacka, säkerhetssakkunnig ingenjör.


Game over: Yttre Stengrund

Urban Zingmark 22 December, 2015 22:12 Nedmonterat! Permalink Trackbacks (0)

Läs mer på Vindkraftsnyheter.se


Fem områden för vindkraft ströks - Finland

Urban Zingmark 21 December, 2015 17:41 Utrikes, Samarbete, Holmöarna Permalink Trackbacks (0)

Våra vänner på Holmön, Umeå kommun, bevakar vad som händer i omvärlden.

Läs här i Vasabladet om det senaste fallet i Finland som handlar om skydd av fåglar och kulturlandskap.


Ingen vindkraft på Stöttingfjället!

Urban Zingmark 08 December, 2015 21:19 Bra! Permalink Trackbacks (0)

För bara en halvtimme sedan rapporterade SVT genom Arne Müller att det inte blir någon vindkraft på Stöttingfjället. Detta är en glädjechock för landets alla motståndare till vindkraft! Läs mer på SVT.


KlimatSverige har initiativet

Urban Zingmark 23 November, 2015 18:54 Samarbete Permalink Trackbacks (0)

Varthän har alla klimatförnekare tagit vägen? Varthän har kritikerna till s.k. förnyelsebar energi tagit vägen? Så här har KlimatSverige formulerat apeller inför kommande klimatmanifestationer. Oavsett vilken personlig uppfattning du har lär du inte undgå att förhålla dig till klimatmötet i Paris 29/11.

Så här skriver Mikael Månsson, KlimatSverige till nätverkets medlemmar med förslag på apeller: 

Apell 1
Nu är det mindre än en vecka kvar till den 29/11, då det kommer att genomföras över 2300 klimatmanifestationer i fler än 170 länder för att trycka på beslutsfattarna för ett rättvist, ambitiöst och bindande klimatavtal i Paris. Du behövs! Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet.
Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen:
#‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Apell 2
Världens beslutsfattare måste agera nu. Klimatet väntar inte. Med miljöprofessor Johan Rockströms ord: ”Löser vi inte klimatfrågan lever vi snart i ett permanent världskrig - med planeten som fiende." Du behövs för att skapa världens största klimatmanifestation söndag 29/11. Över 2300 manifestationer i fler än 170 länder kommer att göras för att trycka på beslutsfattarna för omställning till en hållbar värld. Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet. Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen:
#‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Apell 3
Efter terrorattentaten i Paris får inte den franska klimatkoalitionen genomföra sin stora klimatmarsch söndag 29/11. Därför uppmuntrar de alla oss andra utanför Paris att manifestera även för dem:
#march4us
Över 2300 manifestationer i fler än 170 länder kommer nu att göras för att trycka på beslutsfattarna för omställning till en hållbar värld. Kom med du också och hjälp till att sprida ordet! Prata klimatfrågor, bjud in dina FB-vänner till 29/11 och dela eventet. Här hittar du de flesta manifestationerna i Sverige och i världen: #‎klimatet29nov2015 #climatemarch

Pressrum, FB-sida, Twitter och Instagram
Här finns manifestationens pressrum med pressmeddelanden
KlimatSverige på Facebook
KlimatSverige på Twitter och Instagram: @KlimatSverige


Nej och åter nej!

Urban Zingmark 02 November, 2015 19:45 Insändare vindkraftverk, Samarbete, Holmöarna Permalink Trackbacks (0)

Den matte som humanisten Gunnar Fredriksson, Fria Vindar använder räcker mer än väl för att visa på vansinnet med vindkraftverk. Det må vara i Ångermanland längs väg 335 mellan Örnsköldsvik och Sollefteå eller på Holmön.

Läs här "Ett skrämmande scenario för Holmön" från 2015-11-01.


«Föregående   1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 45 46 47  Nästa»

Creeper MediaCreeper