Insändare om Polarbröd och vindkraft

Urban Zingmark 09 Februari, 2017 20:07 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Ett e-brev har skickats från Jan Lindström. Här är meddelandet:

Hej Skyddamiljön.nu

Polarbröd stoltserar med att de använder sig enbart av vindkraftsel på sina förpackningar. Borde ni inte ha en lista med företag som gör att man kan undvika att indirekt stödja vindkraft? Meddela även företagen att de är med på listan. Kan också tipsa om att Vattenfall är en av de få el-leverantörer som kan leverera el helt utan vindproduktion.

Svar:

Hej Jan,

Tack för meddelandet med förslag. Vårt huvudtema är drabbade människor, djur och natur. Vi hinner bara skriva och kommentera en liten del. Polarbröd och ofrivilligt stöd av vindkraft är inte en långsiktigt hållbar strategi. Både butiker och konsumenter påtvingas något som man kanske inte vill ha. Ikea är troligen det största konsumentvaruföretaget i världen som stoltserar med vindkraft i sin marknadsföring. Med tanke på den snabba utvecklingen för solkraft måste nog de företag som vill profilera sig tänka på att byta strategi. Då kan vi erbjuda annonsering som bygger på etik.


Behöver vi en ny benämning - klimatvurmare?

Urban Zingmark 07 Februari, 2017 20:23 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Linköpings universitet har såväl klimatforskare som debattörer. Till debattörerna kan räknas Ingemar Nordin,med bakgrund som professor i vetenskapshistoria. Hans textproduktion som klimatförnekare i hägnet av Stockholmsinitiativet är kopiös, åtminstone i ögonen hos oss somäven lever ett liv utanför bloggosfären och dagspressens debattsidor. 

En yngre generation som odlats i Linköpings universitet – Jomas Anselm, professor och Martin Hultman, docent – är intressanta eftersom de arbetat många år med klimatforskning. Här ett urval av deras produktion i bokform:

  • Anshelm, J. (2012):  Kampen om klimatet. Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009. Pärspektiv förlag, Malmö.
  • Anshelm, J. & Hansson, A. (2011): "Climate change and the Convergence between ENGOs and Business", Environmental Values, 2011:1, s 75-94
  • Anshelm, Jonas & Hultman, Martin, Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms, 2015
  • Hultman, Martin, 'Gröna män?: konceptualisering av industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet', Kulturella perspektiv, 2016(25):1, s. 30-41, 2016

Det är svårt att frigöra sig från tanken att Anselm och Hultman också driver egna uppfattningar. Det visar ett blogginlägg av Hultman. Han går långt i beskrivningen av klimatförnekare. Begreppsapparaten kan utökas anser vi. Supermiljöbloggen är exempel på debattörer som klimatförnekarna brukar kalla klimatkramare, som är menat som en nedsättande benämning när det inte anses OK att tala om bögar, kommunister, veganer etc.

Alla bör få komma till tals, tycker SkyddaMiljön. Därför föreslår vi klimatvurmare som benämning på alla de medborgare, ingenjörer, professorer, debattörer, gastronomer, vegetarianer, livsbejakare som använder sin yttrandefrihet och tar spjärn mot klmatförnekare.

SMB DEBATT
”Vad beror klimatförnekelse på?”
Onsdagen den 1 februari 2017, kl. 13.38

I och med av­slö­jan­de­na om att SD anser att SMHI bedriver pro­pa­gan­da verkar fler och fler fått upp ögonen för den kli­mat­för­ne­kel­se som finns i partiet. För oss som studerat kli­mat­frå­gan från en tvär­ve­ten­skap­lig kun­skaps­bas är detta ingen nyhet, skriver Martin Hultman från Lin­kö­pings Uni­ver­si­tet idag i en de­battar­ti­kel på Su­permil­jö­blog­gen. Läs här.

Redaktören för Supermiljöbloggen lägger dessutom in känslor när Hultman avbildas mot bakgrund av det blånande, blå havet. Låt oss här på denna blogg bidra med hurEsaias Tegnér skaldade år 1817.

Sång till solen
Väl, så rulla ditt klot
uti ljus och gå gladt
din förklaring emot!
Efter långvarig natt
skall jag se dig en gång
i ett skönare blå;
jag skall helsa dig då
med en skönare sång.


Om förmodade klimatförnekare

Urban Zingmark 06 Februari, 2017 16:16 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

Klimatupplysningen, Stockholmsinitiativet, har en sida med länkar

Den annars så ordrika sajten har ingen kommentar om sitt urval länkar. Några av länkarna har svensk hemmahörighet som till exempel:

  • Föreningen Svenskt Landskapsskydd (övriga länkar)
  • Fria Vindar (kampen i media)

Dessa sajter har inte satt upp Klilmatupplysningen på sin lista över länkar.

Den fråga som många ställer sig är huruvida FSL respektive FV känner sig bekväma med att förekomma på Klimatupplysningens lista. Skyddamiljön.nu finns inte med på listan, men i ett hörn längst ned, "Bloggkommentarer" som fungerar som deras skamvrå. Det känner vi oss helt bekväma med!


Propagandafilm med ofärdig forskning

Urban Zingmark 03 Februari, 2017 23:23 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

TV4 ger sig in på propagandistiska påståenden om vindkraft. Nedisning av rotorblad och produktionsbortfall är ett känt problem i Sverige sedan åtminstone 7 år. Lika länge har branschen påstått av problemet är löst eller nästan löst. Men det har varit grundlösa påståenden. Nu är ett en grupp i Luleå som ställer ut löften, men utan att visa hur det hela ska gå till. Lite mer konkret bör man vara och det borde även TV4 förstå när vindkraftbranschen återigen kommer med påståenden som inte kan verifieras.

Dessutom borde man inte bara tala om lönsamhet. Iskast utgör en risk för människor och djur.


Reklamfilm för transport av rotorblad

Urban Zingmark 02 Februari, 2017 23:10 Vindkraftverk, I vanlig media Permalink Trackbacks (0)

Om SVT kan visa propagandafilm "Det våras för sol och vind" skulle man lika gärna kunna visa denna reklamfilm. Filmen visar hur kraftfull kombination av människor och maskiner transporterar rotorblad som är mer än 50 meter långa. Ett blad sätts på ett flak som kan manövreras så att ekipaget kan klara 212 kurvor längs vägen upp till bergets topp, hus nära vägen, elledningar och andra hinder. Filmen visar INTE den naturförstöring som den 5,5 km långa vägen medfört. Skador på djurliv och mänskligt liv visas INTE.

Gör ett tankeexperiment med transporter i Lapplandsfjällen eller Höga kusten!


Om klimatförnekare

Urban Zingmark 30 Januari, 2017 23:01 Klimatet Permalink Trackbacks (0)

En avhandling av Kirsti Jylhä, Uppsala Universitet har fått stor uppmärksamhet.

Resultaten har kommit fram i media under hösten 2016 och ger ofta anledning för funderingar när klimatförnekarna framträder. Senast har världen fått höra om president Trump, världens mäktigaste klimatförnekare. I Sverige har ledningen för FSL anklagats för att vara klimatförnekare, men tycks ha tonat ned sådan kommunikation, dock utan att ha tagit tydligt avstånd. Klimatupplysningen och deras styrelse med Ingemar Nordin, professor emeritus i vetenskapsteori i täten framhärdar. Detta gör Nordin trots förkrossande kritik från forskarsamhället, t.ex från professor Johan Rockström.

Nordin har många efterföljare som är klimatförnekare och det är ju bara logiskt om man tar fasta på Jylhäs resultat om auktoritetstro som mekanism.Idag har Klimatupplysningen grumlat diskussionen ytterligare genom att tala om ”klimathotskeptiker”. Det måste falla Trump i smaken, tror vi här, som vågar utmana alla de som vi ser som självutnämnda experter och auktoriteter.


Obalanserat om sol och vind

Urban Zingmark 30 Januari, 2017 14:19 I vanlig media, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

SVT visade igår i "Dokument utifrån” en film som producerats i Nederländerna. Se på SVT Play.

Det är oklart vilka som står bakom denna propagandafilm för sol och vind som energikälla. SVT verkar inte ha några spärrar. Världen över ropar man efter goda nyheter om den tekniska utvecklingen med energi till lägre kostnader. Problemet med filmen är att man konstruerar en bakgrund och framtid med bara fördelar. Som bärande idé har man att sol och vind ger lägre produktionskostnader för energi än olja, och att prisskillnaden kommer att fortsätta öka. Redan här ser den eftertänksamme ett problem med ofullständiga jämförelser.

Inget sägs eller visas hur sol och vind påverkar naturen, människorna och djuren. SVT:s visning av denna film har liknande problem som serien med Reinfeldt som mötte stark kritik för obalans. Här intervjuade Reinfeldt gamla kompisar bland världens ledare på ett obalanserat sätt. Efter kritik löste SVT detta genom att låta en panel diskutera programmet i efterhand. Så borde SVT göra även i ett fall som detta. Det vimlar av experter på energi, så varför inte låta några av dessa föra en diskussion om ”Det våras för solen”. Förhoppningen är att öppenhet, inte propaganda från dolda intressen, ska kunna styra utvecklingen i önskvärd riktning där ny teknik används.


Stöd Duvhällen kringboende!

Urban Zingmark 28 Januari, 2017 11:57 Drabbade, Samarbete, Medborgarinitiativ Permalink Trackbacks (0)

Läs inbjudan till demonstrationen (pdf)


Fågelskydd får inte bli alibi

Urban Zingmark 25 Januari, 2017 21:55 Djurrätt, Utrikes Permalink Trackbacks (0)

Kraven på fågelskydd har ökat i samband med exploateringen av vindkraft, och det med all rätt. Samtidigt finns alla de andra hoten kvar, mot djur, människor och natur. Hoten har nu ökat genom Trump-tillträdet som president. Hans dekret kommer slag i slag som i klimatfrågan och ledningar för skifferolja, två stora frågor som landskapsskyddets vänner måste förhålla sig till om trovärdighet eftersträvas.

Trumpadministrationen driver politik med klimatförnekelse i sin mest extrema form. Det är hög tid att landskapsskyddets vänner förhåller sig till detta. Fortsätt gärna kampen för fågelskydd, men det räcker inte!

Dessutom finns risk att Trumpadministrationen inte kommer att kunna stoppa exploateringen av vindkraftverk i USA av den enkla anledningen att man tycks vilja satsa på allt, bara det går att försvara som något som ger jobb i USA. Utvecklingen i USA har stor betydelse för Sverige vare sig man vill eller inte. Klimatfrågan har räckvidden i storpolitiken, och det finns nya motiv att förhålla sig därtill.

 


Lackmustest, Baylans SOU 2017:2

Urban Zingmark 11 Januari, 2017 18:11 Djurrätt, Drabbade, Elmarknaden Permalink Trackbacks (0)

Energikommissionen har lagt fram sitt betänkande "Kraftsamling för framtidens energi". Alla som följer energipolitiken har anledning att ta del av utredningen. En introduktion gavs av kommissionens ordförande under överinseende av ministern.

Ett sätt att snabbt värdera betänkandet är att göra något som liknar "lackmustest" som många minns från kemilektionerna i skolan. Här handlar det dock inte om att avgöra om substansen är sur eller basisk. Här gör vi ett snabbtest i vilken mån betänkandet tar hänsyn till miljöpåverkan och till drabbade kategorier: Människor och djur. Betänkandet är på 392 sidor så det är inte självklart att redan hårt prövade medborgare vill läsa allt detta. Därför kan man göra sökningar på nyckelord, kanske särskilt med tanke på vindkraftverkens skadliga påverkan på människor och djur.

Här några förslag på sökord: Buller, hälsorisker, iskast, brand, haveri, fågel, havsörn, kungsörn, fladdermus, miljöpåverkan, landskapspåverkan, fastighetsvärde, skatteparadis för investerare.

Sökning på dessa ord ger ett mycket magert utbyte på 392 sidor. Vindkraftens miljöaspekter beskrivs på en halv sida. Landskapspåverkan, buller, påverkan på fåglar och fladdermöss nämns. Våtmarksfåglar nämns. Ökad storlek på vindkraftverk nämns. Allt mycket kortfattat och utan att kunna visa på lösningar för att eliminera eller reducera skadeverkningar.

Kontroversiella frågor om skadliga effekter på skilda områden är helt utelämnade. Exploatering ger betydande icke önskvärda effekter som sänkta fastighetsvärden för familjer och företag. De drabbade är ofta helt skyddslösa och saknar möjlighet att driva rättsprocesser för att få ekonomisk ersättning för skador. Psykiskt lidande hos de som drabbas nämns inte.

Ovanstående kan ses som exempel på test av vad som INTE finns med. Med detta tillvägagångssätt kan man upptäcka brister ur samhällsekonomiska, juridiska och etiska perspektiv. Ett lackmustest får naturligtvis inte hindra den som vill läsa och värdera alla de förslag som betänkandet på 392 sidor för fram. Men glöm inte att spana minst lika intensivt efter vad som utelämnats och behandlats bristfälligt!


«Föregående   1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 45 46 47  Nästa»

Creeper MediaCreeper